Icon Collap

Sunshine Sky City ki岷縩 t岷 kh么ng gian s峄憂g “wellness” cho c峄檔g 膽峄搉g tinh hoa

Ng脿y 膽膬ng: 01/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Thay v矛 4 b峄ヽ t瓢峄漬g ng峄檛 ng岷, xu h瓢峄沶g s峄憂g wellness 膽茫 t岷 n锚n cu峄檆 c谩ch m岷g cho ki岷縩 tr煤c 膽么 th峄? Ch膬m ch煤t s峄ヽ kh峄廵 th峄 ch岷 v脿 tinh th岷, gi峄沬 th瓢峄g l瓢u 膽岷穞 k峄 v峄峮g nhi峄乽 h啤n cho nh峄痭g “ch峄 s峄 h岷h ph煤c” ngay t岷 n啤i an c瓢 c峄 m矛nh.

Sunshine Sky City ki岷縩 t岷 kh么ng gian s峄憂g wellness cho c峄檔g 膽峄搉g tinh hoa - 1

Sunshine Sky City – kh么ng gian c芒n b岷眓g c岷 x煤c, 膽i峄乽 h貌a t芒m tr铆.

T峄 nh峄痭g khu v瓢峄漬 trong l貌ng 膽么 th峄?/strong>

Theo B谩o c谩o H岷h ph煤c Th岷 gi峄沬 n膬m 2022, Top 10 qu峄慶 gia 膽峄﹏g 膽岷 b岷g x岷縫 h岷g bao g峄搈 Ph岷 Lan, 膼an M岷h, Iceland, Th峄 S末, H脿 Lan, Luxembourg, Th峄 膼i峄僴, Na Uy, Israel v脿 New Zealand. 膼i峄僲 chung t岷 h岷 h岷縯 c谩c n瓢峄沜 n脿y l脿 nh峄痭g tri岷縯 l媒 s峄憂g g岷 g农i v峄沬 thi锚n nhi锚n, ch煤 tr峄峮g c岷 s峄ヽ kh峄廵 th峄 ch岷 v脿 tinh th岷 c峄 con ng瓢峄漣.

T岷 c谩c qu峄慶 gia n脿y, nh峄痭g khu v瓢峄漬 trong l貌ng ph峄? c岷h quan s么ng n瓢峄沜 n锚n th啤, c么ng vi锚n c芒y xanh hay l峄慽 膽i th芒n thi峄噉 d脿nh cho ng瓢峄漣 膽i b峄 v脿 膽岷 xe鈥 tr峄 th脿nh nh峄痭g “ch峄 s峄 h岷h ph煤c” c峄 c瓢 d芒n. 膼贸 c农ng l脿 xu h瓢峄沶g ch峄 膽岷 trong ki岷縩 tr煤c hi峄噉 膽岷, n啤i ti峄噉 铆ch wellness v脿 kh么ng gian sinh th谩i “chi岷縨 s贸ng” tr锚n th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 (B膼S).

Sunshine Sky City ki岷縩 t岷 kh么ng gian s峄憂g wellness cho c峄檔g 膽峄搉g tinh hoa - 2

Nh峄痭g d峄 谩n 膽岷 t瓢 cho ti峄噉 铆ch wellness lu么n 膽瓢峄 th峄 tr瓢峄漬g 膽贸n nh岷璶.

T铆ch h峄 nh峄痭g thi锚n 膽瓢峄漬g xanh trong c谩c kh么ng gian s峄憂g ch铆nh l脿 ti锚u ch铆 膽岷 ti锚n 膽峄 thi岷縯 l岷璸 c膬n h峄?/a> chu岷﹏ wellness. 膼贸 c贸 th峄 l脿 m峄檛 s芒n v瓢峄漬 nh峄 n啤i ban c么ng, hay m峄檛 v瓢峄漬 thi峄乶, v瓢峄漬 yoga鈥 ngay trong t貌a nh脿, 膽峄 m峄梚 ng瓢峄漣 膽瓢峄 t谩i t岷 n膬ng l瓢峄g v脿 th瓢 gi茫n t芒m tr铆 khi b瓢峄沜 ch芒n v峄?

Hi峄僽 膽瓢峄 nhu c岷 thi岷縯 y岷縰 m脿 c瓢 d芒n 膽ang mong ch峄? Sunshine Group kh么ng ch峄 t岷璸 trung x芒y d峄眓g 膽么 th峄 hi峄噉 膽岷, sang tr峄峮g m脿 c貌n l峄搉g gh茅p r岷 tinh t岷 c谩c ti峄噉 铆ch wellness v脿o trong kh么ng gian s峄憂g, tr峄 th脿nh “resort” ngh峄 d瓢峄g chu岷﹏ wellness d脿nh ri锚ng cho t峄玭g ch峄 nh芒n.

Sunshine Sky City ki岷縩 t岷 kh么ng gian s峄憂g wellness cho c峄檔g 膽峄搉g tinh hoa - 3

Sunshine Sky City ki岷縩 t岷 kh么ng gian s峄憂g chu岷﹏ “wellness” cho c峄檔g 膽峄搉g tinh hoa.

Thi岷縯 k岷 h峄 th峄憂g v瓢峄漬 treo nhi峄噒 膽峄沬 膽瓢峄 xem l脿 膽i峄僲 膽岷縩 wellness ph岷 tr岷 nghi峄噈 t岷 Sunshine Sky City. Chi峄乽 l貌ng nh峄痭g c瓢 d芒n ph峄 th峄? v瓢峄漬 thi峄乶 ch芒n m芒y Zen Garden, s芒n v瓢峄漬 膽谩, s芒n v瓢峄漬 Nh岷璽, s芒n v瓢峄漬 c谩t鈥 膽峄乽 m峄 ra kh么ng gian y锚n b矛nh gi煤p “detox t芒m h峄搉” – h峄゛ h岷筺 tr峄 th脿nh kh么ng gian s峄憂g 膽岷硁g c岷 膽峄檆 nh岷 t岷 S脿i G貌n.

Sunshine Sky City ki岷縩 t岷 kh么ng gian s峄憂g wellness cho c峄檔g 膽峄搉g tinh hoa - 4

S芒n v瓢峄漬 膽谩 mang ch峄憂 an nhi锚n th瓢 gi茫n cho c瓢 d芒n Sunshine Sky City.

膼峄 gia t膬ng ch峄 s峄 xanh cho d峄 谩n, 12.000m2 di峄噉 t铆ch m岷穞 n瓢峄沜 v脿 c芒y xanh 膽瓢峄 xem l脿 x煤c t谩c h岷h ph煤c 膽岷縩 t峄玭g c瓢 d芒n v峄沬 h峄 th峄憂g s么ng n峄檌 khu li锚n t貌a, 膽瓢峄漬g d岷 b峄 ven s么ng, ch貌i ngh峄? 膽瓢峄漬g 膽岷 xe li锚n t貌a鈥 d瓢峄沬 m岷穞 膽岷, l脿 m峄檛 l峄盿 ch峄峮 v峄 m么i tr瓢峄漬g s峄憂g chu岷﹏ wellness.

膼岷縩 h峄 ti峄噉 铆ch s峄ヽ kh峄廵 “膽o ni 膽贸ng gi脿y” cho t峄玭g c谩 nh芒n

S峄 h峄痷 c膬n h峄 t岷 Sunshine Sky City, c瓢 d芒n c贸 ngay t岷 th岷 “quy峄乶 l峄眂” cho cu峄檆 s峄憂g th膬ng hoa, ph霉 h峄 v峄沬 nhu c岷 c峄 t峄玭g c谩 nh芒n, 膽峄 tu峄昳, th岷 h峄団€rong 膽贸, 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 t岷璸 luy峄噉 膽a d岷g c谩c lo岷 h矛nh th峄 d峄 – th峄 thao cho c瓢 d芒n, Sunshine Sky City mang 膽岷縩 h峄 th峄憂g ph貌ng gym & fitness chu岷﹏ 5 sao, s芒n th峄 thao 膽a n膬ng ngo脿i tr峄漣 hi峄噉 膽岷. Zen Sky Garden l脿 膽i峄僲 膽岷縩 c峄 nh峄痭g t铆n 膽峄 thi峄乶 v脿 yoga ngo脿i tr峄漣. Nh峄痭g ng瓢峄漣 膽am m锚 m么n th峄 thao qu媒 t峄檆 t岷 Sunshine Sky City s岷 th峄廰 s峄ヽ tranh t脿i v峄沬 c芒u l岷 b峄 Golf 3D.

V峄沬 nh贸m ch膬m s贸c s峄ヽ kh峄廵 chuy锚n s芒u, c谩c ti峄噉 铆ch 膽峄乽 膽瓢峄 v岷璶 h脿nh v脿 qu岷 l媒 b峄焛 c谩c 膽啤n v峄 chu岷﹏ qu峄慶 t岷 c霉ng Matterhorn Hotels & Resorts. Ch铆nh v矛 v岷瓂, d峄媍h v峄 膽瓢峄 chu岷﹏ h贸a v脿 c谩 nh芒n h贸a tuy峄噒 膽峄慽, “膽o ni 膽贸ng gi脿y” theo t峄玭g c瓢 d芒n. Trong 膽贸, Matterhorn Beauty mang t峄沬 d峄媍h v峄 cung c岷 gi岷 ph谩p l脿m 膽岷筽, tr峄 li峄噓, th岷﹎ m峄? cao c岷 v峄沬 kh么ng gian sang tr峄峮g. Ph貌ng x么ng h啤i v脿 Jacuzzi v峄沬 c谩c li峄噓 tr矛nh massage th岷 膽峄檆, gi煤p ch膬m s贸c s峄ヽ kh峄廵 sau m峄檛 ng脿y l脿m vi峄嘽 c膬ng th岷硁g…

Sunshine Sky City ki岷縩 t岷 kh么ng gian s峄憂g wellness cho c峄檔g 膽峄搉g tinh hoa - 5

B峄 b啤i v峄沬 t岷 nh矛n panorama kho谩ng 膽岷 h瓢峄沶g v峄 s么ng S脿i G貌n.

峄 tr锚n cao, b峄 b啤i Rooftop r峄檔g g岷 150m2 c贸 t岷 nh矛n panorama kho谩ng 膽岷 h瓢峄沶g v峄 s么ng S脿i G貌n v脿 b峄 b啤i 4 m霉a sang tr峄峮g kh么ng ch峄 d脿nh 膽峄 n芒ng cao s峄ヽ kh峄廵 m脿 c貌n l脿 n啤i th瓢 gi茫n gi峄痑 m芒y tr峄漣.

Sunshine Sky City ki岷縩 t岷 kh么ng gian s峄憂g wellness cho c峄檔g 膽峄搉g tinh hoa - 6

Chu峄梚 ti峄噉 铆ch n芒ng cao s峄ヽ kh峄廵 膽岷璵 ch岷 wellness gi峄痑 l貌ng 膽么 th峄?

V峄沬 nhi峄乽 c瓢 d芒n tr岷 trung, c芒u l岷 b峄 Bowling l脿 n啤i h峄 c贸 th峄 t峄 h脿o gi峄沬 thi峄噓 v峄沬 b岷 b猫 v峄 m峄檛 ti峄噉 铆ch th峄 thao kh么ng ph岷 d峄 谩n n脿o c农ng c贸 th峄 t铆ch h峄. C貌n v峄沬 nh峄痭g “c瓢 d芒n nh铆”, s峄ヽ h岷 d岷玭 kh么ng th峄 ch峄慽 t峄 ch铆nh l脿 h峄 th峄憂g khu vui ch啤i tr岷 em – Kid Zone v峄沬 thi岷縯 k岷 膽a d岷g theo ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 t岷? ph芒n b峄 膽峄乽 kh岷痯 d峄 谩n.

膼贸n ch脿o b矛nh minh v峄沬 kh么ng kh铆 trong l脿nh, c膬ng tr脿n s峄ヽ s峄憂g v峄沬 nh峄痭g tr岷 nghi峄噈 wellness 膽岷硁g c岷, c瓢 d芒n Sunshine Sky City s岷 b峄 l岷 nh峄痭g 谩p l峄眂 膽峄 s峄憂g kh峄廵 – s峄憂g vui, th峄廰 s峄ヽ t岷璶 h瓢峄焠g cu峄檆 s峄憂g “all-in-one” – m峄檛 b瓢峄沜 ch芒n ng脿n ti峄噉 铆ch.

Theo th么ng tin t峄 Sunshine Group, ng脿y s谩ng 23/7/2022, ngay t岷 V膬n ph貌ng b谩n h脿ng v脿 Nh脿 m岷玼 d峄 谩n Sunshine Sky City, s岷 di峄卬 ra L峄 gi峄沬 thi峄噓 d峄 谩n v峄沬 m峄 ti锚u h峄 tr峄 – t瓢 v岷 chuy锚n s芒u v峄 d峄 谩n, th膬m quan c膬n h峄 m岷玼 c霉ng nhi峄乽 瓢u 膽茫i d脿nh ri锚ng cho kh谩ch h脿ng giao d峄媍h ngay trong s峄 ki峄噉.

Exit mobile version