PHUCDIENREALTY PHUCDIENREALTY

膼岷營 L脻 PH脗N PH峄怚 D峄 脕N B岷 膼峄楴G S岷

CHUY脢N NGHI峄哖 - UY T脥N - TH脗N THI峄哊

PHUCDIENREALTY 鈥 膼岷 l媒 ph芒n ph峄慽 c谩c d峄 谩n 膼岷 N峄乶, Bi峄噒 Th峄 Ngh峄 D瓢峄g,C膬n H峄?Condotel聽 t峄 nh峄痭g ch峄 膽岷 t瓢 uy t铆n, ch煤ng t么i cung c岷 gi岷 ph谩p v峄 膽岷 t瓢 v脿 an c瓢 an to脿n v脿 hi峄噓 qu岷?

L峄媍h s峄 h矛nh th脿nh v脿 ph谩t tri峄僴

PHUCDIENREALTY 膽瓢峄 th脿nh l岷璸 b峄焛 膽峄檌 ng农 chuy锚n vi锚n c贸 nhi峄乽 n膬m kinh nghi峄噈 trong l末nh v峄眂 B岷 膽峄檔g s岷. Hi峄噉 t岷, l脿 膽啤n v峄 ph芒n ph峄慽 c谩c s岷 ph岷﹎ B岷 膽峄檔g s岷 trung v脿 cao c岷 t岷 TP HCM,膼峄搉g Nai,B脿 R峄媋 V农ng T脿u t峄 nh峄痭g ch峄 膽岷 t瓢 uy t铆n.

Tri岷縯 l媒 kinh doanh

V峄沬 mong mu峄憂 l岷 nh峄痭g l峄 铆ch t峄憈 nh岷 膽岷縩 kh谩ch h脿ng, PHUCDIENREALTY lu么n n峄 l峄眂 t峄 m峄梚 c谩c b峄 nh芒n vi锚n mang 膽岷縩 s岷 ph岷﹎ t峄憈 nh岷 膽岷縩 kh谩ch h脿ng.
L抹NH V峄癈 HO岷燭 膼峄楴G

膼岷 N峄€N 膼岷 T漂

PHUCDIENLAND hi峄噉 nay v峄沬 kinh nghi峄噈 c峄 m矛nh trong l末nh v峄眂 ph芒n ph峄慽 膼岷 N峄乶 t岷 c谩c khu v峄眂 HCM, 膼峄搉g Nai, B脿 R峄媋 V农ng T脿u.Ch煤ng t么i t峄 tin 膽峄搉g h脿nh c霉ng kh谩ch h脿ng mang 膽岷縩 gi谩 tr峄 l峄 nhu岷璶 t峄憈 nh岷.

BI峄員 TH峄 - CONDOTEL

Xu h瓢峄沶g 膽岷 t瓢 bi峄噒 th峄 v脿 c膬n h峄 ngh末 d瓢峄g ng脿y c脿ng gia t膬ng, v峄沬 l媒 do 膽贸 PHUCDIENLAND 膽茫 t矛m hi峄僽 nh峄痭g d峄 谩n 膽谩p 峄﹏g 膽岷 膽峄 ph谩p l媒 c农ng nh瓢 kh岷 n膬ng sinh l峄漣 膽峄 mang 膽岷縩 kh谩ch h脿ng.
D峄 脕N C膫N H峄
PHUCDIENLAND lu么n c贸 ngu峄搉 s岷 ph岷﹎ c膬n h峄 d峄搃 d脿o t峄 trung c岷 膽岷縩 cao c岷 膽岷 膽峄 ph谩p l媒 t峄 c谩c Ch峄 膼岷 t瓢 Uy T铆n t岷 nhi峄乽 膽峄媋 ph瓢啤ng 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 峄 ho岷穋 膽岷 t瓢 c峄 kh谩ch h脿ng.
D峄 脕N N峄擨 B岷琓

Emerald Golf View B矛nh D瓢啤ng

D峄 谩n The Emerald Golf View B矛nh D瓢啤ng s岷 l脿 d峄 谩n c膬n h峄 膽岷 ti锚u chu岷﹏ cao c岷 膽岷 ti锚n t岷 khu v峄眂 Thu岷璶 An. V峄沬 v峄 tr铆 膽瓢峄 膽谩nh gi谩 l脿 hi岷縨 c贸 t岷 膽岷 l峄 B矛nh D瓢啤ng. C膬n h峄 Emerald h峄゛ h岷筺 mang 膽岷縩 kho岷 膽岷 t瓢 v么 c霉ng h岷 d岷玭.Call: 0901402873

C膬n h峄 PiCity High Park Q12

D峄 谩n c膬n h峄 Picity High Park Th岷h Xu芒n Qu岷璶 12 t峄峚 l岷 ngay trung t芒m h脿nh ch铆nh c峄 Qu岷璶, g岷 Qu峄慶 L峄 1A. 膼芒y l脿 v峄 tr铆 huy岷縯 m岷h, r岷 thu岷璶 ti峄噉 膽峄 di chuy峄僴 v峄 T芒n B矛nh, G貌 V岷, Th峄 膼峄ヽ v脿 B矛nh D瓢啤ng. Xung quanh l脿 h脿ng lo岷 c谩c ti峄噉 铆ch ch岷 l瓢峄g nh瓢 Mega Market Hi峄噋 Ph煤, b峄噉h vi峄噉 H岷h Ph煤c, Trung t芒m th瓢啤ng m岷 Vincom鈥?/p>

Aria V农ng T脿u Hotel & Resort | Th么ng tin chi ti岷縯

Aria Vung Tau Hotel & Resort t峄峚 l岷 t岷 v峄 tr铆 v么 c霉ng 膽岷痗 膽峄媋 trong ph芒n khu Du L峄媍h Ngh峄 D瓢峄g Ch铆 Linh, S峄 h峄痷 400m b峄 bi峄僴. D峄 谩n Aria V农ng T脿u h峄゛ h岷筺 l脿 m峄檛 膽i峄僲 膽岷縩 m峄沬 c峄 Tp V农ng T脿u. V峄沬 h脿ng lo岷 d峄 谩n 膽ang v脿 s岷痯 tri峄僴 khai t岷 Ch铆 Linh C膬n h峄 Aria V农ng T脿u gi谩 Ch峄 t峄 40 tri峄噓/m2 膽瓢峄 xem l脿 m峄ヽ gi谩 m峄乵 nh岷 t岷 khu v峄眂.

Tin t峄ヽ d峄 谩n
Phucdienrealty - 27/07/2021

膼岷 n峄乶 膽岷 膽峄 B脿 R峄媋 V农ng T脿u c贸 n锚n 膽岷 t瓢 2021-2025 ?

膼岷 n峄乶 膽岷 膽峄 B脿 R峄媋 V农ng T脿u th峄漣 gian g岷 膽芒y 膽ang nh岷璶 膽瓢峄 nhi峄乽 quan t芒m t峄 gi峄沬 膽岷 t瓢. H茫y c霉ng ch煤ng t么i s啤 l瓢峄 qua th峄?..
Phucdienrealty - 26/07/2021

No.1 Mua b谩n chuy峄僴 nh瓢峄g nh脿 ph峄 bi峄噒 th峄 Swan Bay Nh啤n Tr岷h

Chuy锚n chuy峄僴 nh瓢峄g nh脿 ph峄 bi峄噒 th峄 Swan Bay Nh啤n Tr岷h. H峄 tr峄 m峄峣 th峄 t峄 mua b谩n c么ng ch峄﹏g, S岷 ph岷﹎ 膽a d岷g. LH: 0901402873
Phucdienrealty - 16/07/2021

No.1 Mua b谩n chuy峄僴 nh瓢峄g nh脿 ph峄 bi峄噒 th峄 Aqua City Novaland

Mua b谩n chuy峄僴 nh瓢峄g nh脿 ph峄 bi峄噒 th峄 Aqua City Novaland.Ch煤ng t么i cam k岷縯 h峄 tr峄 膽岷縩 kh谩ch h脿ng s岷 ph岷﹎ ph霉 h峄 nh岷. Li锚n h峄 nh岷璶 chi ti岷縯 :...
G峄孖 T漂 V岷
Exit mobile version