Icon Collap

T铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 v峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long, 膽o岷 qua B岷痗 T峄 Li锚m

Ng脿y 膽膬ng: 06/09/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – V峄沬 chi峄乽 d脿i 33km, 膽峄 r峄檔g 60m, chia th脿nh 10 l脿n xe v脿 膽i qua nhi峄乽 qu岷璶, huy峄噉 峄 ph铆a T芒y Th峄 膽么 H脿 N峄檌, 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long ngay t峄 khi tri峄僴 khai 膽茫 thu h煤t s峄 ch煤 媒 c峄 ng瓢峄漣 d芒n.

Sau v脿i n膬m kh峄焛 c么ng, tr峄 膽瓢峄漬g 膽茫 c啤 b岷 ho脿n th脿nh m峄檛 ph岷 tr锚n 膽峄媋 b脿n qu岷璶 B岷痗 T峄 Li锚m, tuy ch瓢a ho脿n thi峄噉 k岷縯 n峄慽 nh瓢ng 膽茫 g贸p ph岷 l脿m thay 膽峄昳 di峄噉 m岷 膽么 th峄 c峄 khu v峄眂 n脿y.

T铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 v峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long, 膽o岷 qua B岷痗 T峄 Li锚m - 1

T芒y Th膬ng Long l脿 tuy岷縩 膽瓢峄漬g 膽么 th峄 h瓢峄沶g t芒m, n峄慽 c谩c qu岷璶 huy峄噉 ph铆a T芒y H脿 N峄檌 v峄沬 Trung t芒m Th峄 膽么. Tuy岷縩 膽瓢峄漬g n脿y c贸 膽i峄僲 膽岷 xu岷 ph谩t t岷 n煤t giao v峄沬 膽瓢峄漬g V玫 Ch铆 C么ng (khu 膽么 th峄 T芒y H峄 T芒y) v脿 膽i峄僲 cu峄慽 t岷 th峄 x茫 S啤n T芒y (岷h: Avenue Garden).

Tr峄 膽瓢峄漬g t芒y Th膬ng Long 膽瓢峄 chia th脿nh 5 膽o岷 thi c么ng. Trong 膽贸, 膽o岷 1 d脿i h啤n 2 km t峄 膽瓢峄漬g V玫 Ch铆 C么ng 膽岷縩 Ph岷 V膬n 膼峄搉g. 膼o岷 2 t峄 膽瓢峄漬g Ph岷 V膬n 膼峄搉g 膽岷縩 膽瓢峄漬g V膬n Ti岷縩 D农ng d脿i 3,2km. 膼o岷 3 t峄 膽瓢峄漬g V膬n Ti岷縩 D农ng 膽岷縩 T芒y T峄眜, Th瓢峄g C谩t d脿i g岷 3km. 膼o岷 4 t峄 T芒y T峄眜 膽岷縩 膽瓢峄漬g v脿nh 膽ai 4, d脿i kho岷g 4,9km. 膼o岷 5 t峄 v脿nh 膽ai 4 膽岷縩 th峄 x茫 S啤n T芒y d脿i h啤n 20km.

T铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 v峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long, 膽o岷 qua B岷痗 T峄 Li锚m - 2
H矛nh 岷h ch峄 v峄 tinh th峄眂 t岷 tri峄僴 khai tuy岷縩 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long t峄 膽瓢峄漬g V玫 Ch铆 C么ng 膽岷縩 膽瓢峄漬g V脿nh 膽ai 3,5 (岷h: Avenue Garden).

膼o岷 1 膽茫 ho脿n th脿nh v脿 膽瓢a v脿o s峄 d峄g n膬m 2019, 膽o岷 膽瓢峄漬g n脿y 膽茫 膽瓢峄 膽岷穞 t锚n l脿 膽瓢峄漬g Ho脿ng Minh Th岷. 膼o岷 2 v岷玭 膽ang tri峄僴 khai thi c么ng. 膼o岷 3 膽茫 ho脿n thi峄噉 n膬m 2020. 膼o岷 4 hi峄噉 ch瓢a tri峄僴 khai. 膼o岷 5 t峄 v脿nh 膽ai 4 膽岷縩 th峄 x茫 S啤n T芒y ch瓢a d峄 ki岷縩 ng脿y kh峄焛 c么ng.

膼瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long – 膼o岷 1

膼o岷 1 xu岷 ph谩t t峄玭g v峄 tr铆 n煤t giao v峄沬 膽瓢峄漬g V玫 Ch铆 C么ng, t岷 khu v峄眂 n脿y c谩c d峄 谩n t貌a nh脿 chung c瓢, t貌a nh脿 v膬n ph貌ng v脿 c谩c nh脿 峄 th岷 t岷g cao c岷 膽茫 膽瓢峄 tri峄僴 khai x芒y d峄眓g v脿 c贸 nhi峄乽 c瓢 d芒n chuy峄僴 v峄 sinh s峄憂g.

T铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 v峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long, 膽o岷 qua B岷痗 T峄 Li锚m - 3
Ng脿y 10/3/2022, qu岷璶 B岷痗 T峄 Li锚m 膽茫 t峄 ch峄ヽ l峄 c么ng b峄 quy岷縯 膽峄媙h v脿 g岷痭 bi峄僴 t锚n 膽瓢峄漬g cho 膽o岷 n脿y v峄沬 t锚n g峄峣 l脿 膽瓢峄漬g Ho脿ng Minh Th岷 (岷h: Avenue Garden).

Hai b锚n 膽瓢峄漬g l脿 hai d峄 谩n 膽么 th峄 hi峄噉 膽岷 v脿 n峄昳 ti岷縩g c峄 th峄 膽么, 峄 ph铆a b岷痗 c峄 膽o岷 膽瓢峄漬g l脿 khu 膽么 th峄 膼o脿n Ngo岷 Giao t岷 H脿 N峄檌, 膽瓢峄 quy ho岷h l脿 khu nh脿 峄 k岷縯 h峄 x芒y d峄眓g tr峄 s峄 c峄 13 膽岷 s峄 qu谩n c谩c n瓢峄沜 tr锚n th岷 gi峄沬. Ph铆a Nam c峄 膽o岷 膽瓢峄漬g l脿 khu 膽么 th峄 Starlake, khu v峄眂 c贸 quy ho岷h v峄沬 nhi峄乽 t貌a nh脿 v膬n ph貌ng, trung t芒m th瓢啤ng m岷 5 sao, tr峄 s峄 c峄 6 b峄 ng脿nh ch铆nh ph峄 v脿 c谩c nh脿 峄 th岷 t岷g cao c岷.

T铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 v峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long, 膽o岷 qua B岷痗 T峄 Li锚m - 4

Th谩ng 12/2019, qu岷璶 B岷痗 T峄 Li锚m 膽茫 kh峄焛 c么ng d峄 谩n 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long. Tuy岷縩 膽瓢峄漬g 膽瓢峄 x芒y d峄眓g v峄沬 chi峄乽 d脿i kho岷g 3,24 km, quy m么 m岷穞 c岷痶 ngang tuy岷縩 l脿 60,5m (岷h: Avenue Garden).

Hi峄噉 t岷 膽o岷 1 – 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long 膽茫 膽瓢峄 ho脿n thi峄噉 膽峄搉g b峄? hi峄噉 膽岷, v峄塧 h猫 r峄檔g 8m, c谩c c芒y xanh tr锚n v峄塧 h猫 膽瓢峄 ch膬m s贸c v脿 ch峄塶h trang t瓢啤i t峄憈. Khu v峄眂 l脿 膽i峄僲 膽岷 c峄 tr峄 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long v脿 c农ng l脿 c峄眂 ph铆a 膼么ng c峄 qu岷璶 B岷痗 T峄 Li锚m trong b岷 膽峄 k岷縯 n峄慽 ph谩t tri峄僴 kinh t岷 v脿 qu谩 tr矛nh 膽么 th峄 h贸a c峄 qu岷璶.

膼瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long – 膼o岷 2

膼o岷 2 – 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long (膽o岷 n峄慽 t峄 膽瓢峄漬g Ph岷 V膬n 膼峄搉g 膽岷縩 膽瓢峄漬g V膬n Ti岷縩 D农ng) 膽ang b峄 ch岷璵 ti岷縩 膽峄? theo b谩o c谩o c峄 膽岷 di峄噉 S峄 K岷 ho岷h v脿 膼岷 t瓢 t岷 k峄 h峄峱 th峄 7, H膼ND Th脿nh ph峄 H脿 N峄檌 kh贸a XVI, s谩ng ng脿y 5/7/2022. Nguy锚n nh芒n ch峄 y岷縰 l脿 v瓢峄沶g trong c么ng t谩c gi岷 ph贸ng m岷穞 b岷眓g.

T铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 v峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long, 膽o岷 qua B岷痗 T峄 Li锚m - 5
Khu v峄眂 th峄 2 v峄沬 h脿ng lo岷 nh脿 d芒n thu峄檆 di峄噉 thu h峄搃 t铆nh t峄 膽o岷 qua UBND ph瓢峄漬g C峄 Nhu岷 2 (岷h: Avenue Garden).

T峄 膽o岷 UBND ph瓢峄漬g C峄 Nhu岷 2 膽岷縩 膽瓢峄漬g Ph岷 V膬n 膼峄搉g c贸 h脿ng tr膬m h峄 d芒n thu峄檆 di峄噉 thu h峄搃.

T铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 v峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long, 膽o岷 qua B岷痗 T峄 Li锚m - 6
Khu v峄眂 hai b锚n 膽瓢峄漬g C峄 Nhu岷? n啤i 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long 膽i qua ch峄 y岷縰 l脿 膽岷 峄 (岷h: Avenue Garden).

Khu v峄眂 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long 膽i qua 膽o岷 t峄 ph铆a sau UBND ph瓢峄漬g C峄 Nhu岷 2 膽岷縩 膽瓢峄漬g Ph岷 V膬n 膼峄搉g ch峄 y岷縰 l脿 膽岷 峄?

T铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 v峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long, 膽o岷 qua B岷痗 T峄 Li锚m - 7

Khu v峄眂 hai b锚n s么ng Nhu峄? c贸 h脿ng lo岷 nh脿 d芒n thu峄檆 di峄噉 thu h峄搃 膽峄 l脿m c岷 (岷h: Avenue Garden).

M岷穋 d霉 ch岷璵 ti岷縩 膽峄 ho脿n th脿nh so v峄沬 k岷 ho岷h 膽峄 ra, nh瓢ng kh么ng v矛 kh贸 kh膬n m脿 d峄玭g l岷. Hi峄噉 t岷, UBND Qu岷璶 B岷痗 T峄 Li锚m ti岷縫 t峄 c么ng t谩c x峄 l媒, k岷縯 qu岷 膽茫 gi岷 ph贸ng 膽瓢峄 th锚m g岷 5.000m2 膽岷 tr锚n tr峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long 膽i qua. Trong tu岷 t峄 ng脿y 22/8/2022 – 28/8/2022, UBND B岷痗 T峄 Li锚m ti岷縫 t峄 gi岷 quy岷縯 c谩c m岷穞 b岷眓g tr锚n tr峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g Ph岷 V膬n Ngh峄 膽o岷 n峄慽 t峄 V膬n Ti岷縩 D农ng 膽岷縩 b峄 s么ng Nhu峄団€?/p>

T铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 v峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long, 膽o岷 qua B岷痗 T峄 Li锚m - 8
膼o岷 2 – 膼瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long 膽ang thi c么ng, 膽i峄僲 nh矛n t峄 膽瓢峄漬g V膬n Ti岷縩 D农ng v峄 C岷 Noi (岷h: Avenue Garden).

膼瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long – 膼o岷 3

峄 khu v峄眂 膽o岷 3 c峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g n脿y, c谩c d峄 谩n nh脿 峄 v脿 c么ng tr矛nh x芒y d峄眓g 峄 hai b锚n c峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g n脿y c农ng 膽ang 膽瓢峄 c谩c ch峄 膽岷 t瓢 tri峄僴 khai. Tr锚n 膽峄媋 b脿n ph瓢峄漬g Minh Khai, khu li锚n c啤 quan c峄 qu岷璶 B岷痗 T峄 Li锚m 膽茫 ch铆nh th峄ヽ 膽瓢a v脿o ho岷 膽峄檔g.

T铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 v峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long, 膽o岷 qua B岷痗 T峄 Li锚m - 9
Khu v峄眂 膽o岷 3 c峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g ti岷縫 giao v峄沬 膽瓢峄漬g V膬n Ti岷縩 D农ng 膽茫 ho脿n th脿nh (岷h: Avenue Garden).
T铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 v峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long, 膽o岷 qua B岷痗 T峄 Li锚m - 10

膼o岷 3 – 膼瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long 膽茫 thi c么ng ho脿n thi峄噉 v脿 膽瓢a v脿o s峄 d峄g (岷h: Avenue Garden).

T岷 么 膽岷 TT6-1 v脿 TT6-3, d峄 谩n Avenue Garden 膽ang 膽瓢峄 ch峄 膽岷 t瓢 l脿 CTCP qu岷 l媒 t脿i s岷 S么ng Nhu峄 v脿 膽啤n v峄 ph谩t tri峄僴 d峄 谩n OSI Holdings thi c么ng ho脿n thi峄噉. Ngay ph铆a sau d峄 谩n l脿 c峄 tr瓢峄漬g h峄峜 (m岷 non, ti峄僽 h峄峜 v脿 trung h峄峜 c啤 s峄? ch岷 l瓢峄g cao ph瓢峄漬g T芒y T峄眜 膽茫 膽瓢峄 ho脿n thi峄噉 v脿 chu岷﹏ b峄 ho岷 膽峄檔g.

T铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 v峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long, 膽o岷 qua B岷痗 T峄 Li锚m - 11
岷h d峄 谩n 膽ang 膽i v脿o th峄眂 hi峄噉 (岷h: Avenue Garden).

Theo c谩c chuy锚n gia, giao th么ng l脿 huy岷縯 m岷h c峄 n峄乶 kinh t岷? Mu峄憂 kinh t岷 ph谩t tri峄僴 th矛 k岷縯 c岷 h岷 t岷g n贸i chung v脿 giao th么ng n贸i ri锚ng ph岷 膽i tr瓢峄沜 m峄檛 b瓢峄沜. Ngay khi tuy岷縩 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long 膽瓢峄 ph锚 duy峄噒 quy ho岷h v脿 tri峄僴 khai th峄眂 hi峄噉, di峄噉 m岷 膽么 th峄 quanh khu v峄眂 n脿y 膽茫 thay 膽峄昳 ch贸ng m岷穞, 膽峄漣 s峄憂g ng瓢峄漣 d芒n 膽瓢峄 n芒ng cao h啤n, c谩c ho岷 膽峄檔g kinh doanh v脿 th瓢啤ng m岷 c农ng ph谩t tri峄僴 theo s峄 ph谩t tri峄僴 c峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g n脿y.

T铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 v峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long, 膽o岷 qua B岷痗 T峄 Li锚m - 12
H矛nh 岷h d峄 谩n n岷眒 b锚n tuy岷縩 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long 膽o岷 3 (岷h: Avenue Garden).

膼i峄僴 h矛nh nh岷 l脿 c谩c d峄 谩n khu 膽么 th峄 ven hai b锚n c峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g nh瓢: D峄 谩n K膼T Ngo岷 Giao 膼o脿n, K膼T Starlake, K膼T Th脿nh Ph峄 Giao L瓢u, Khu ch峄ヽ n膬ng 膽么 th峄 T芒y T峄眜 v脿 nhi峄乽 tr峄 s峄 l脿m vi峄嘽 c峄 b峄 ng脿nh ch铆nh ch峄? 膽岷 s峄 qu谩n, c谩c tr瓢峄漬g h峄峜, b峄噉h vi峄噉, c么ng vi锚n v脿 khu vui ch啤i gi岷 tr铆 膽瓢峄 tri峄僴 khai x芒y d峄眓g v脿 膽i v脿o ho岷 膽峄檔g.

Vi峄嘽 ho脿n thi峄噉 v脿 k岷縯 n峄慽 tuy岷縩 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long n脿y v峄沬 c谩c qu岷璶, huy峄噉 峄 ph铆a T芒y th峄 膽么 H脿 n峄檌 l脿 m峄檛 膽峄檔g l峄眂 th煤c 膽岷﹜ m岷h m岷 qu谩 tr矛nh ph谩t tri峄僴 kinh t岷? gi煤p 膽峄漣 s峄憂g ng瓢峄漣 d芒n 膽瓢峄 n芒ng cao h啤n v脿 qu谩 tr矛nh 膽么 th峄 h贸a, hi峄噉 膽岷 h贸a th峄 膽么 s岷 膽瓢峄 n芒ng l锚n m峄檛 t岷 cao m峄沬.

Tr瓢峄沜 m岷痶, trong giai 膽o岷 ng岷痭 vi峄嘽 th煤c 膽岷﹜ nhanh gi岷 ng芒n 膽岷 t瓢 c么ng v脿 gi岷 ph贸ng m岷穞 b岷眓g t岷 膽o岷 2 c峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g n脿y s岷 l脿 nhi峄噈 v峄 瓢u ti锚n h脿ng 膽岷 c峄 qu岷璶 B岷痗 T峄 Li锚m n贸i ri锚ng v脿 c峄 th峄 膽么 H脿 N峄檌 n贸i chung.

T铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 v峄 tuy岷縩 膽瓢峄漬g T芒y Th膬ng Long, 膽o岷 qua B岷痗 T峄 Li锚m - 13

To脿n c岷h Khu v峄眂 d峄 谩n Avenue Garden

Exit mobile version