Icon Collap

Xin tr岷 g贸p kh么ng th脿nh, hai c么ng ty b峄 c峄峜 膽岷 Th峄 Thi锚m v峄 “m峄檛 nh脿”

Ng脿y 膽膬ng: 28/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Hai c么ng ty v峄玜 b峄 h峄 k岷縯 qu岷 tr煤ng 膽岷 gi谩 膽岷 Th峄 Thi锚m l脿 Dream Republic v脿 Sheen Mega v峄玜 thay 膽峄昳 膽峄媋 ch峄 tr峄 s峄 v峄 c霉ng m峄檛 膽峄媋 膽i峄僲 trong m峄檛 ng脿y.

Sau khi b峄 c峄峜 hai l么 膽岷 膽茫 tr煤ng 膽岷 gi谩 thu峄檆 Khu 膽么 th峄 Th峄 Thi锚m, C么ng ty c峄 ph岷 Sheen Mega v脿 C么ng ty c峄 ph岷 Dream Republic v峄玜 c霉ng chuy峄僴 tr峄 s峄? 膼i峄乽 tr霉ng h峄 l脿 hai doanh nghi峄噋 n脿y c霉ng thay 膽峄昳 tr峄 s峄 trong ng脿y 19/7 v脿 c霉ng chuy峄僴 v膬n ph貌ng v峄 m峄檛 膽峄媋 ch峄 tr锚n 膽瓢峄漬g Tr岷 Ph煤, ph瓢峄漬g 4, qu岷璶 5, TPHCM.

C么ng ty Dream Republic tr煤ng 膽岷 gi谩 l么 膽岷 3-5 c贸 di峄噉 t铆ch 6.446 m2 khi ra gi谩 3.820 t峄 膽峄搉g. C貌n c么ng ty Sheen Mega mua l么 膽岷 3-8 v峄沬 di峄噉 t铆ch 8.568 m2 v峄沬 gi谩 4.000 t峄 膽峄搉g.

Xin tr岷 g贸p kh么ng th脿nh, hai c么ng ty b峄 c峄峜 膽岷 Th峄 Thi锚m v峄 m峄檛 nh脿 - 1

V峄 tr铆 b峄憂 l么 膽岷 Th峄 Thi锚m 膽瓢峄 膽em ra 膽岷 gi谩 v脿o th谩ng 12/2021 (岷h: H峄痷 Khoa).

Sau khi tr峄 h岷 90 ng脿y ph岷 ho脿n th脿nh vi峄嘽 n峄檖 ti峄乶 s峄 d峄g 膽岷, hai c么ng ty tr锚n 膽茫 c贸 v膬n b岷 g峄璱 C峄 Thu岷 TPHCM xin 膽瓢峄 “tr岷 g贸p”, 膽贸ng ti峄乶 tr煤ng 膽岷 gi谩 th脿nh nhi峄乽 膽峄. Doanh nghi峄噋 cho bi岷縯 g岷穚 kh贸 kh膬n trong vi峄嘽 huy 膽峄檔g d貌ng ti峄乶 v矛 nhi峄乽 l媒 do kh谩ch quan. Tuy nhi锚n, 膽峄 ngh峄 tr锚n 膽茫 b峄 c啤 quan ch峄ヽ n膬ng b谩c b峄 do kh么ng ph霉 h峄 v峄沬 quy 膽峄媙h hi峄噉 h脿nh.

Sau 膽贸, C峄 Thu岷 TPHCM ti岷縩 h脿nh c瓢峄g ch岷 thu岷 theo quy 膽峄媙h v峄沬 doanh nghi峄噋 nh瓢ng s峄 ti峄乶 tr铆ch t峄 t脿i kho岷 ng芒n h脿ng c峄 hai c么ng ty Dream Republic v脿 Sheen Mega l岷 l瓢峄 ch峄 c贸 821.000 膽峄搉g v脿 40 tri峄噓 膽峄搉g.

M峄檛 doanh nghi峄噋 kh谩c tr煤ng 膽岷 gi谩 膽岷 Th峄 Thi锚m 膽茫 b峄 c峄峜 tr瓢峄沜 膽贸 l脿 C么ng ty TNHH 膼岷 t瓢 v脿聽Kinh doanh聽Th瓢啤ng m岷 B矛nh Minh hi峄噉 膽茫 t岷 ng峄玭g kinh doanh. Th么ng tin tr锚n 膽瓢峄 c岷璸 nh岷璽 tr锚n website c峄 C峄 Qu岷 l媒 膼膬ng k媒 Kinh doanh. C么ng ty B矛nh Minh tr煤ng 膽岷 gi谩 l么 膽岷 3-9 c贸 di峄噉 t铆ch h啤n 5.000 m2 v峄沬 m峄ヽ gi谩 h啤n 5.000 t峄 膽峄搉g.

膼啤n v峄 c貌n l岷 tr煤ng 膽岷 gi谩 膽岷 Th峄 Thi锚m l脿 C么ng ty TNHH 膼岷 t瓢 B岷 膽峄檔g s岷 Ng么i Sao Vi峄噒 thu峄檆 T岷璸 膽o脿n T芒n Ho脿ng Minh 膽茫 c贸 v膬n b岷 xin b峄 c峄峜 l么 膽岷 3-12 ngay trong th谩ng 1 ch峄 铆t ng脿y sau khi tham gia 膽岷 gi谩, ch岷 nh岷璶 m岷 tr岷痭g g岷 600 t峄 膽峄搉g ti峄乶 膽岷穞 c峄峜. Ng么i Sao Vi峄噒 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g c么ng ty con c峄 T芒n Ho脿ng Minh b峄 c啤 quan qu岷 l媒 ch峄 ra c贸 sai ph岷 v峄 ph谩t h脿nh tr谩i phi岷縰 ri锚ng l岷 v脿 ph岷 ho脿n tr岷 ti峄乶 cho nh脿 膽岷 t瓢.聽

V峄沬 vi峄嘽 c岷 4 doanh nghi峄噋聽tr煤ng 膽岷 gi谩 膽岷 Th峄 Thi锚m v脿o th谩ng 12/2021 膽峄乽 kh么ng n峄檖 ti峄乶, ch岷 nh岷璶 b峄 c峄峜, b峄憂 l么 膽岷 v脿ng v岷玭 thu峄檆 quy峄乶 s峄 h峄痷 c峄 TPHCM. Ng芒n s谩ch th脿nh ph峄 thu 膽瓢峄 h啤n 1.000 t峄 膽峄搉g l脿 ti峄乶 膽岷穞 c峄峜 c峄 c谩c doanh nghi峄噋 n脿y.聽

Exit mobile version