Icon Collap

Wyndham Ph煤 Qu峄慶 – Ch峄憂 ngh峄 d瓢峄g xanh cho gi峄沬 th瓢峄g l瓢u

Ng脿y 膽膬ng: 19/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – 膼瓢峄 ki岷縩 t岷 tr峄 th脿nh ng么i nh脿 th峄 hai v峄沬 kh么ng gian ngh峄 d瓢峄g ri锚ng t瓢, 膽峄檆 b岷 膽岷 m岷g xanh v脿 膽瓢a c谩c y岷縰 t峄 t峄 nhi锚n l脿m tr峄峮g t芒m ki岷縩 tr煤c, Wyndham Ph煤 Qu峄慶 c貌n l脿 b岷 膽峄檔g s岷 h脿ng hi峄噓, kh岷硁g 膽峄媙h 膽岷硁g c岷 ng瓢峄漣 s峄 h峄痷.

T么n vinh 膽岷硁g c岷 gia ch峄?/strong>

膼峄慽 v峄沬 gi峄沬 nh脿 gi脿u – nh峄痭g ng瓢峄漣 c贸 ti峄乵 l峄眂 t脿i ch铆nh m岷h v脿 膽茫 s峄 h峄痷 m峄檛 v脿i b岷 膽峄檔g s岷 kh谩c, nh脿 峄 hay ch峄憂 ngh峄 d瓢峄g kh么ng 膽啤n thu岷 l脿 kh么ng gian sinh ho岷, ngh峄 ng啤i m脿 c貌n l脿 m贸n “h脿ng hi峄噓” kh岷硁g 膽峄媙h 膽岷硁g c岷 v脿 th瓢啤ng hi峄噓 c谩 nh芒n c峄 b岷 th芒n. Ch铆nh v矛 th岷? b锚n c岷h nh峄痭g s岷 ph岷﹎ nh脿 峄 th么ng th瓢峄漬g, c谩c ch峄 膽岷 t瓢 v岷玭 r岷 ch煤 tr峄峮g ph谩t tri峄僴 ph芒n kh煤c b岷 膽峄檔g s岷 h岷g sang 膽峄 ph峄 v峄 nhu c岷 c峄 gi峄沬 th瓢峄g l瓢u.

膼峄 膽谩p 峄﹏g 膽峄 c谩c 膽i峄乽 ki峄噉 cho m峄檛 ng么i nh脿 “h脿ng hi峄噓” 膽煤ng ngh末a, 膽貌i h峄廼 c谩c ch峄 膽岷 t瓢 ph岷 c贸 s峄 膽峄檛 ph谩 trong ki岷縩 t岷 kh么ng gian s峄憂g 膽岷硁g c岷 ri锚ng bi峄噒, v矛 c谩c kh谩ch h脿ng th瓢峄g l瓢u lu么n c贸 s峄 膽貌i h峄廼 cao, kh贸 t铆nh trong vi峄嘽 l峄盿 ch峄峮 phong c谩ch ki岷縩 tr煤c v脿 c岷 h峄 ti峄噉 铆ch b锚n trong.

Hi峄僽 r玫 膽瓢峄 nhu c岷 v脿 phong c谩ch s峄憂g gi峄沬 nh脿 gi脿u, c谩c ch峄 膽岷 t瓢 lu么n 膽岷穞 nh峄痭g 瓢u ti锚n v脿 ch岷 l瓢峄g cao nh岷 cho d貌ng s岷 ph岷﹎ ph芒n kh煤c n脿y. Wyndham Ph煤 Qu峄慶 l脿 m峄檛 v铆 d峄 cho ng么i nh脿 th峄 hai, ch峄憂 ngh峄 d瓢峄g l岷 y岷縰 t峄 xanh, ri锚ng t瓢 v脿 膽峄檆 b岷 膽峄 x芒y d峄眓g s峄 kh谩c bi峄噒, v峄沬 v岷 膽岷筽 thu岷 thi锚n nhi锚n nh瓢ng sang tr峄峮g.

Wyndham Ph煤 Qu峄慶 - Ch峄憂 ngh峄 d瓢峄g xanh cho gi峄沬 th瓢峄g l瓢u - 1
Ng么i nh脿 th峄 hai kh岷硁g 膽峄媙h 膽岷硁g c岷 s峄憂g v脿 v峄 th岷 ch峄 nh芒n (岷h: Wyndham Ph煤 Qu峄慶).

Wyndham Ph煤 Qu峄慶 t峄峚 l岷 ngay B茫i Tr瓢峄漬g – t芒m 膽i峄僲 膽么 th峄 ph峄搉 vinh b岷璫 nh岷 膽岷 ng峄峜 Ph煤 Qu峄慶 v峄沬 c谩c ho岷 膽峄檔g th瓢啤ng m岷, du l峄媍h, mua s岷痬鈥 s么i 膽峄檔g b岷 k峄 ng脿y 膽锚m. Xung quanh khu bi峄噒 th峄?/a> Wyndham Ph煤 Qu峄慶 l脿 c岷h quan thi锚n nhi锚n tuy峄噒 膽岷筽, ch峄 v脿i b瓢峄沜 ch芒n l脿 膽岷縩 ngay v峄沬 b茫i bi峄僴 d脿i h啤n 20km v脿 t岷璶 h瓢峄焠g kh么ng kh铆 v霉ng bi峄僴 m谩t m岷 hay tham gia c谩c ho岷 膽峄檔g l峄 h峄檌, v膬n h贸a n峄昳 ti岷縩g c峄 Ph煤 Qu峄慶.

V峄沬 膽岷穋 t铆nh l脿 s岷 ph岷﹎ b岷 膽峄檔g s岷 h脿ng hi峄噓, s峄 l瓢峄g bi峄噒 th峄 Wyndham Ph煤 Qu峄慶 c农ng gi峄沬 h岷, 膽瓢峄 quy ho岷h tr锚n qu峄 膽岷 r峄檔g l峄沶, d脿nh ph岷 l峄沶 m岷璽 膽峄 cho c岷h quan c芒y xanh. C霉ng v峄沬 膽贸, l脿 c峄檔g 膽峄搉g c瓢 d芒n tinh hoa v峄沬 nh峄痭g con ng瓢峄漣 th脿nh 膽岷 h峄゛ h岷筺 s岷 th么i th煤c nhu c岷 s峄 h峄痷 c峄 nh峄痭g kh谩ch h脿ng c贸 ti峄乶.

T么n vinh gi谩 tr峄 s峄憂g cao c岷

Ch岷 s峄憂g sinh th谩i 膽瓢峄 t么n vinh r玫 n茅t trong ki岷縩 tr煤c c峄 Wyndham Ph煤 Qu峄慶, thi锚n nhi锚n kh么ng ch峄 n岷眒 b锚n ngo脿i c谩nh c峄璦 m脿 ph岷 膽岷縩 c岷 t峄 b锚n trong. M峄梚 c膬n bi峄噒 th峄 t岷 膽芒y 膽峄乽 mang ki岷縩 tr煤c sang tr峄峮g, ri锚ng t瓢, k铆n 膽谩o b峄焛 s峄 bao b峄峜 c峄 c谩c m岷g t瓢峄漬g cao ph峄 膽岷 c芒y xanh.

C谩c bi峄噒 th峄 s峄 h峄痷 kh么ng gian sinh ho岷 l岷 膽瓢峄 kh茅o l茅o chia t谩ch th脿nh c谩c gian nh脿 bi峄噒 l岷璸 v脿 膽瓢峄 ng膬n c谩ch b峄焛 m岷g xanh t峄 nhi锚n t峄 hoa l谩 c芒y c峄? thay v矛 s峄 d峄g c谩c v岷璽 li峄噓 b锚 t么ng h贸a. V峄沬 膽i峄僲 nh岷 t峄 kho岷g xanh c峄 h峄 b啤i ng峄峜 b铆ch ngay trung t芒m c膬n bi峄噒 th峄? gian ph貌ng kh谩ch s岷 t谩ch bi峄噒 kh峄廼 kh么ng gian ph貌ng ng峄 v脿 nh脿 t岷痬, t岷 n锚n t岷 nh矛n th煤 v峄 膽峄 ch峄 nh芒n c贸 th峄 chi锚m ng瓢峄g c岷h 膽岷筽 thi锚n nhi锚n v脿 t岷璶 h瓢峄焠g c岷 gi谩c y锚n b矛nh d霉 峄 b岷 c峄 v峄 tr铆 n脿o trong ng么i nh脿.

Wyndham Ph煤 Qu峄慶 - Ch峄憂 ngh峄 d瓢峄g xanh cho gi峄沬 th瓢峄g l瓢u - 2
Wyndham Ph煤 Qu峄慶 n峄昳 b岷璽 v峄沬 h峄 b啤i trung t芒m v脿 2 gian nh脿 ph芒n t谩ch 膽岷 m岷g xanh (岷h: Wyndham Ph煤 Qu峄慶).

V峄沬 s峄 tham gia qu岷 l媒 v岷璶 h脿nh 膽岷縩 t峄 Wyndham Hotel Group – m峄檛 trong nh峄痭g t岷璸 膽o脿n qu岷 l媒 kh谩ch s岷 l峄沶 nh岷 c峄 M峄? khu bi峄噒 th峄 Wyndham Ph煤 Qu峄慶 kh么ng th峄 thi岷縰 c谩c ti峄噉 铆ch chu岷﹏ 5 sao mang 膽岷縩 tr岷 nghi峄噈 s峄憂g cao c岷 nh岷 cho c谩c ch峄 nh芒n th瓢峄g l瓢u, nh瓢 h峄 th峄憂g nh脿 h脿ng, qu谩n caf茅, gym, yoga, aerobic, khu t岷璸 golf mini, BBQ 鈥?/p>

M峄檛 kh么ng gian s峄憂g, ngh峄 ng啤i x峄﹏g t岷 v峄沬 nh峄痭g ti峄噉 铆ch, ki岷縩 tr煤c sang tr峄峮g, gi谩 tr峄 s峄憂g xanh 膽瓢峄 膽峄 cao trong m峄峣 ng玫 ng谩ch l脿 l峄盿 ch峄峮 c峄 gi峄沬 th瓢峄g l瓢u. Ch峄 膽岷 t瓢 cho bi岷縯, t岷 c岷 c谩c bi峄噒 th峄 膽茫 ho脿n thi峄噉 v脿 s岷祅 s脿ng b脿n giao ngay cho kh谩ch h脿ng 膽峄 d峄峮 v脿o 峄 hay khai th谩c cho thu锚. B锚n c岷h 膽贸, ch峄 膽岷 t瓢 s岷 谩p d峄g ch瓢啤ng tr矛nh h岷 d岷玭 d脿nh cho c谩c kh谩ch h脿ng khi c贸 nhu c岷 膽岷 t瓢 t铆ch s岷 hay cho thu锚 sinh l峄漣 trong th峄漣 gian ch瓢a s峄 d峄g 膽岷縩, nh瓢 ch铆nh s谩ch cam k岷縯 thu锚 膽岷縩 10%/n膬m trong 3 n膬m (tr岷 tr瓢峄沜), 6%/n膬m cho 3 n膬m ti岷縫 theo (tr岷 theo t峄玭g n膬m), t瓢啤ng 膽瓢啤ng t峄 su岷 l峄 nhu岷璶 l锚n 膽岷縩 48% trong 6 n膬m v脿 t岷穘g g贸i n峄檌 th岷 cao c岷 膽岷縩 800 tri峄噓.

Wyndham Ph煤 Qu峄慶

V峄 tr铆: B茫i Tr瓢峄漬g – Ph煤 Qu峄慶

Nh脿 ph谩t tri峄僴: Nam Group

Th么ng chi ti岷縯, li锚n h峄 Hotline: 19008060

Exit mobile version