Icon Collap

V矛 sao c谩c n瓢峄沜 “ph谩t s峄憈” v峄沬 c么ng tr矛nh xanh?

Ng脿y 膽膬ng: 05/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Vi峄嘽 x芒y d峄眓g nh峄痭g ng么i nh脿 th芒n thi峄噉 v峄沬 m么i tr瓢峄漬g b岷眓g v岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g xanh gi煤p gi岷 膽谩ng k峄 l瓢峄g kh铆 th岷 CO2, mang l岷 l峄 铆ch cho m么i tr瓢峄漬g.

M谩i nh脿 nh么 ra kh峄昻g l峄 v脿 m岷穞 ti峄乶 k茅p 峄 ph铆a 膽么ng v脿 ph铆a t芒y c峄 T貌a nh脿 Net Zero Energy @ SDE t岷 膼岷 h峄峜 Qu峄慶 gia Singapore 膽瓢峄 coi l脿 m峄檛 d岷g ki岷縩 tr煤c xanh c贸 kh岷 n膬ng ch峄憂g ch峄媢 m岷h m岷 v峄沬 kh铆 h岷璾. Thi岷縯 k岷 n脿y gi煤p t貌a nh脿 tr谩nh kh峄廼 c谩i n岷痭g gay g岷痶 膽峄搉g th峄漣 g贸p ph岷 l脿m gi岷 nhi峄噒 膽峄? gi岷 s峄 ph峄 thu峄檆 v脿o 膽i峄乽 h貌a kh么ng kh铆.

C霉ng v峄沬 vi峄嘽 s峄 d峄g n膬ng l瓢峄g m岷穞 tr峄漣, thi岷縯 k岷 th芒n thi峄噉 v峄沬 m么i tr瓢峄漬g 膽茫 cho ph茅p t貌a nh脿 s岷 xu岷 ra l瓢峄g n膬ng l瓢峄g t瓢啤ng 膽瓢啤ng v峄沬 m峄ヽ ti锚u th峄? gi岷 膽谩ng k峄 l瓢峄g kh铆 th岷 CO2 c峄 c谩c t貌a nh脿.

V矛 sao c谩c n瓢峄沜 ph谩t s峄憈 v峄沬 c么ng tr矛nh xanh? - 1

C谩c ng么i nh脿 xanh, kh么ng ph谩t th岷 CO2 ng脿y c脿ng ph峄 bi岷縩 trong x芒y d峄眓g (岷h: Architectural Digest).

M岷穋 d霉 nghe c贸 v岷 nh瓢 vi峄僴 v么ng, nh瓢ng nh峄痭g ng瓢峄漣 trong ng脿nh tin r岷眓g to脿n b峄 l末nh v峄眂 x芒y d峄眓g c贸 th峄 膽岷 膽瓢峄 th脿nh t铆ch t瓢啤ng t峄? t峄ヽ m峄ヽ ph谩t th岷 kh铆 nh脿 k铆nh b岷眓g 0, th么ng qua m峄檛 lo岷 bi峄噉 ph谩p 膽岷 tham v峄峮g v峄 thi岷縯 k岷 t貌a nh脿, v岷璽 li峄噓 carbon th岷 c农ng nh瓢 x芒y d峄眓g hi峄噓 qu岷? 谩nh s谩ng v脿 thi岷縯 b峄?

Trong th峄眂 t岷? l末nh v峄眂 x芒y d峄眓g ph谩t th岷 nhi峄乽 carbon聽h啤n so v峄沬 giao th么ng v岷璶 t岷 v脿 ch峄 膽峄﹏g th峄 2 sau s岷 xu岷 c么ng nghi峄噋 n贸i chung.

Singapore x芒y d峄眓g nhi峄乽 ng么i nh脿 v脿 t貌a nh脿 th芒n thi峄噉 h啤n

K峄 t峄 n膬m 2005, ch铆nh quy峄乶 Singapore 膽茫 v岷h ra k岷 ho岷h l脿m cho c谩c t貌a nh脿 tr峄 n锚n b峄乶 v峄痭g h啤n, v峄沬 80% tr峄 n锚n xanh h啤n v脿o n膬m 2030 膽峄 gi岷 ti锚u th峄 n膬ng l瓢峄g.

S谩ng ki岷縩 n脿y ch峄 l脿 m峄檛 kh铆a c岷h c峄 k岷 ho岷h xanh to脿n di峄噉 nh岷眒 m峄 膽铆ch t岷 ra nhi峄乽 kh么ng gian xanh h啤n, th煤c 膽岷﹜ giao th么ng c么ng c峄檔g v脿 c谩c ph瓢啤ng ti峄噉 n膬ng l瓢峄g s岷h h啤n trong khi ti锚u th峄 v脿 l茫ng ph铆 铆t n膬ng l瓢峄g h啤n.

Alex Chong, Gi谩m 膽峄慶 Ch瓢啤ng tr矛nh C么ng ngh峄 X芒y d峄眓g Th么ng minh & B峄乶 v峄痭g t岷 Vi峄噉 Nghi锚n c峄﹗ N膬ng l瓢峄g thu峄檆 膼岷 h峄峜 C么ng ngh峄 Nanyang Singapore, cho bi岷縯: “K岷 ho岷h xanh 2030 l脿 k岷 ho岷h ph谩t tri峄僴 b峄乶 v峄痭g v峄沬 c谩c m峄 ti锚u cho c岷 n瓢峄沜 nh岷眒 gi岷 quy岷縯 v岷 膽峄 bi岷縩 膽峄昳 kh铆 h岷璾”.

M峄檛 trong nh峄痭g ph瓢啤ng ph谩p ch铆nh 膽峄 th煤c 膽岷﹜ x芒y d峄眓g b峄乶 v峄痭g 峄 v霉ng nhi峄噒 膽峄沬 Singapore l脿 thi岷縯 k岷 th峄 膽峄檔g, m峄檛 c谩ch ti岷縫 c岷璶 nh岷眒 gi岷 nhu c岷 n膬ng l瓢峄g b岷眓g c谩ch t岷 膽i峄乽 ki峄噉 th么ng gi贸 t峄 nhi锚n v脿 gi岷 thi峄僽 s峄 h岷 th峄 nhi峄噒.

T瓢峄漬g 膽瓢峄 ph峄 b岷眓g s啤n m谩t c农ng c贸 th峄 ph岷 x岷 谩nh s谩ng m岷穞 tr峄漣 v脿 do 膽贸 h岷 ch岷 t膬ng nhi峄噒. H啤n n峄痑, c芒y xanh tr岷 d脿i tr锚n c谩c m谩i nh脿 v脿 m岷穞 ti峄乶 c峄 c谩c t貌a nh脿 膽茫 tr峄 th脿nh m峄檛 c岷h t瓢峄g quen thu峄檆 trong th脿nh ph峄 do 膽岷穋 t铆nh h岷 th峄 nhi峄噒 gi煤p gi岷 nhi峄噒 膽峄 t峄昻g th峄 b锚n trong v脿 b锚n ngo脿i, ch峄憂g l岷 hi峄噓 峄﹏g 膽岷 nhi峄噒 膽么 th峄? m峄檛 v岷 膽峄 膽i峄僴 h矛nh 峄 c谩c th脿nh ph峄 c贸 nhi峄乽 t貌a nh脿 cao t岷g.

V矛 sao c谩c n瓢峄沜 ph谩t s峄憈 v峄沬 c么ng tr矛nh xanh? - 2

Singapore v峄沬 nhi峄乽 c么ng tr矛nh nh岷眒 xanh h贸a th脿nh ph峄 v脿 mang l岷 l峄 铆ch cho m么i tr瓢峄漬g (岷h: Pinterest).

T岷 c岷 bi峄噉 ph谩p th峄 膽峄檔g n脿y gi煤p gi岷 vi峄嘽 s峄 d峄g 膽i峄乽 h貌a kh么ng kh铆 v脿 qu岷 膽i峄噉. Ngo脿i ra, c谩c bi峄噉 ph谩p t铆ch c峄眂 nh瓢 l岷痯 膽岷穞 c谩c thi岷縯 b峄 chi岷縰 s谩ng ti岷縯 ki峄噈 n膬ng l瓢峄g ho岷穋 c贸 c岷 bi岷縩 c农ng r岷 ph峄 bi岷縩 峄 Singapore.

Ph岷 l峄沶 n膬ng l瓢峄g n脿y l脿 s岷h, v矛 nhi峄乽 t貌a nh脿 c峄 th脿nh ph峄 c贸 l岷痯 膽岷穞 c谩c t岷 pin m岷穞 tr峄漣 tr锚n m谩i nh脿. Singapore 膽茫 c贸 th峄 s岷 xu岷 n膬ng l瓢峄g m岷穞 tr峄漣 350 MWp v脿 H峄檌 膽峄搉g Nh脿 峄 & Ph谩t tri峄僴 (HDB), c啤 quan qu岷 l媒 nh脿 峄 c么ng c峄檔g c峄 Singapore, 膽岷穞 m峄 ti锚u s岷 xu岷 膽i峄噉 m岷穞 tr峄漣 l脿 540 MWp v脿o n膬m 2030, t瓢啤ng 膽瓢啤ng v峄沬 n膬ng l瓢峄g c岷 thi岷縯 cung c岷 cho 135.000 c膬n h峄? N岷縰 膽岷 膽瓢峄 m峄 ti锚u n脿y, th脿nh ph峄 c贸 th峄 gi岷 324.000 t岷 kh铆 th岷 carbon m峄梚 n膬m.

C谩c ban ng脿nh li锚n quan 膽岷縩 x芒y d峄眓g trong th脿nh ph峄 c农ng 膽ang t矛m c谩ch c岷痶 gi岷 l瓢峄g carbon – m峄檛 v岷 膽峄 c岷 b谩ch 峄 m峄檛 th脿nh ph峄 n啤i h岷 h岷縯 v岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g 膽瓢峄 nh岷璸 kh岷﹗ t峄 n瓢峄沜 ngo脿i, li锚n quan 膽岷縩 l瓢峄g kh铆 th岷 giao th么ng 膽谩ng k峄? Nh瓢ng Gai, nh脿 t瓢 v岷 b峄乶 v峄痭g, th峄玜 nh岷璶 r岷眓g c贸 m峄檛 s峄 th谩ch th峄ヽ.

B脿 n贸i v峄沬 FairPlanet: “H峄檌 膽峄搉g C么ng tr矛nh Xanh Singapore c贸 cam k岷縯 r玫 r脿ng v峄 carbon 膽峄 h岷 ch岷 l瓢峄g kh铆 th岷. Tuy nhi锚n, ng脿nh c么ng nghi峄噋 n脿y v岷玭 c贸 r岷 铆t ki岷縩 th峄ヽ v峄 c谩c bi峄噉 ph谩p gi岷 thi峄僽, 膽贸 l脿 ch峄 膽峄 m脿 m峄峣 ng瓢峄漣 v岷玭 膽ang t矛m hi峄僽”.

C貌n theo 么ng Chong, m峄檛 c谩ch ti岷縫 c岷璶 膽峄 gi岷 thi峄僽 ph谩t th岷 kh铆 nh脿 k铆nh l脿 t谩i 膽峄媙h v峄 ho岷穋 c岷 t岷 c谩c t貌a nh脿 thay v矛 ph谩 b峄 ch煤ng v脿 x芒y m峄沬 l岷 t峄 膽岷. 脭ng n贸i th锚m, c谩c t貌a nh脿 c贸 th峄 膽瓢峄 d峄 b峄 theo c谩ch th芒n thi峄噉 v峄沬 m么i tr瓢峄漬g h啤n b岷眓g c谩ch t谩i ch岷 c谩c th脿nh ph岷 c峄 ch煤ng cho c啤 s峄 h岷 t岷g m峄沬.

S峄 d峄g v岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g xanh trong x芒y d峄眓g t岷 Nepal v脿 Sri Lanka

M峄檛 s峄 d峄 谩n do t峄 ch峄ヽ nh脿 峄 phi l峄 nhu岷璶 Habitat for Humanity 膽峄﹏g 膽岷 nh岷眒 cung c岷 cho c谩c c峄檔g 膽峄搉g d峄 b峄 t峄昻 th瓢啤ng s峄憂g trong nh峄痭g ng么i nh脿 an to脿n cho th岷 c贸 nhi峄乽 c谩ch 膽峄 c岷痶 gi岷 l瓢峄g carbon, ngay c岷 峄 nh峄痭g qu峄慶 gia c贸 ngu峄搉 t脿i ch铆nh h岷 ch岷?

“Habitat 膽茫 cam k岷縯 th峄眂 hi峄噉 m峄檛 c谩ch ti岷縫 c岷璶 l岷 con ng瓢峄漣 l脿m trung t芒m v脿 膽i峄乽 n脿y bao g峄搈 gi岷 quy岷縯 c谩c t谩c 膽峄檔g c峄 bi岷縩 膽峄昳 kh铆 h岷璾”, Gregg McDonald, Ph贸 gi谩m 膽峄慶 ho岷 膽峄檔g c峄 Habitat for Humanity t岷 ch芒u 脕 – Th谩i B矛nh D瓢啤ng, n贸i v峄沬 FairPlanet. 脭ng cho bi岷縯 th锚m h峄 膽茫 c峄 g岷痭g s峄 d峄g c谩c v岷璽 li峄噓 truy峄乶 th峄憂g v脿 thi岷縯 k岷 nh脿 膽峄 gi岷 thi峄僽 nh峄痭g 岷h h瓢峄焠g n脿y.

峄 Nepal, Habitat 膽茫 x芒y d峄眓g nh脿 cho h脿ng ch峄 gia 膽矛nh b岷眓g c谩ch s峄 d峄g tre – m峄檛 lo岷 v岷璽 li峄噓 r岷? d峄搃 d脿o v脿 b峄乶 ch岷痗. V岷璽 li峄噓 膽瓢峄 x峄 l媒 膽岷穋 bi峄噒 膽峄 ch峄憂g l岷 s峄 x芒m nh岷璸 c峄 c么n tr霉ng.

V矛 sao c谩c n瓢峄沜 ph谩t s峄憈 v峄沬 c么ng tr矛nh xanh? - 3

C么ng nh芒n 膽ang x芒y d峄眓g nh脿 b岷眓g tre t岷 Nepal (岷h: Habitat for Humanity).

Tre l脿 m峄檛 v岷璽 li峄噓 b峄乶 v峄痭g 膽谩ng kinh ng岷 v矛 n贸 t谩i sinh nhanh ch贸ng, ch峄 m岷 “4 – 5 n膬m cho thu ho岷h 膽峄 x芒y d峄眓g, trong khi g峄 m峄乵, 膽瓢峄 s峄 d峄g r峄檔g r茫i trong x芒y d峄眓g nh脿, m岷 kho岷g 30 n膬m, v峄沬 c谩c lo脿i g峄 c峄﹏g m岷 60 – 100 n膬m”, Jim Kendall, Gi谩m 膽峄慶 X芒y d峄眓g v脿 C么ng ngh峄 ph霉 h峄 v峄沬 M么i tr瓢峄漬g s峄憂g 峄 ch芒u 脕 – Th谩i B矛nh D瓢啤ng cho bi岷縯.

Kendall n贸i th锚m r岷眓g tre c农ng h岷 th峄 CO2 v脿 l瓢u tr峄 n贸 cho to脿n b峄 v貌ng 膽峄漣 c峄 ng么i nh脿, c贸 th峄 k茅o d脿i 膽岷縩 m峄檛 th岷 k峄? M峄檛 nghi锚n c峄﹗ 膽茫 ch峄 ra r岷眓g m峄檛 ha gi谩 th峄 tre c贸 th峄 h岷 th峄 t峄沬 17 t岷 carbon m峄梚 n膬m.

Trong m峄檛 d峄 谩n t瓢啤ng t峄 峄 Philippines, m峄梚 ng么i nh脿 tre 瓢峄沜 t铆nh gi岷 kho岷g t峄 7- 12 t岷 CO2 th岷 ra so v峄沬 m峄ヽ x芒y d峄眓g b锚 t么ng th么ng th瓢峄漬g.

Habitat c农ng th峄眂 hi峄噉 d峄 谩n x芒y d峄眓g nh脿 峄 b峄乶 v峄痭g th芒n thi峄噉 v峄沬 m么i tr瓢峄漬g 峄 Sri Lanka, n啤i h啤n 700 ng么i nh脿 膽瓢峄 x芒y d峄眓g b岷眓g g岷h CSEB (kh峄慽 膽岷 峄昻 膽峄媙h n茅n) – m峄檛 h峄梟 h峄 膽岷 v脿 xi m膬ng c贸 ngu峄搉 g峄慶 膽峄媋 ph瓢啤ng. Nh峄痭g ng么i nh脿 xanh gi煤p gi岷 l瓢峄g kh铆 th岷 carbon trong x芒y d峄眓g v脿 chi ph铆 li锚n quan 膽岷縩 v岷璶 chuy峄僴.

Vi峄嘽 gi岷 s峄 d峄g xi m膬ng n脿y c农ng th芒n thi峄噉 v峄沬 m么i tr瓢峄漬g do “xi m膬ng l脿 v岷璽 li峄噓 s峄 d峄g r岷 nhi峄乽 carbon v矛 c岷 r岷 nhi峄乽 n膬ng l瓢峄g 膽峄 s岷 xu岷 峄 nhi峄噒 膽峄 r岷 cao”, Kendall gi岷 th铆ch.

Ngo脿i vi峄嘽 cung c岷 nh峄痭g n啤i tr煤 岷﹏ b峄乶 v峄痭g v脿 an to脿n nh岷眒 c岷 thi峄噉 s峄ヽ kh峄廵 t峄昻g th峄 v脿 t膬ng c啤 h峄檌 gi谩o d峄 cho tr岷 em, McDonald c峄 Habitat for Humanity tin r岷眓g c谩c d峄 谩n tre v脿 CSEB 膽茫 膽瓢峄 ch峄﹏g minh l脿 m么 h矛nh kh岷 thi v峄 m岷穞 t脿i ch铆nh 膽峄 t膬ng c啤 h峄檌 sinh k岷 b岷眓g c谩ch cung c岷 vi峄嘽 l脿m x芒y d峄眓g v脿 膽脿o t岷 ng瓢峄漣 d芒n 膽峄媋 ph瓢啤ng trong ngh峄 n峄?

“Trong m峄檛 s峄 d峄 谩n, ch煤ng t么i 膽茫 膽脿o t岷 h峄 v脿 h峄 膽茫 ti岷縫 t峄 x芒y nh脿 nh瓢 m峄檛 ho岷 膽峄檔g t岷 thu nh岷璸”, 么ng n贸i sau khi ho脿n th脿nh d峄 谩n.

Nh脿 膽峄 s峄憂g, kh么ng ph岷 膽岷 t瓢

B岷痶 膽岷 t峄 n膬m 2003, Trung Qu峄慶, nh脿 s岷 xu岷 xi m膬ng l峄沶 nh岷 tr锚n to脿n th岷 gi峄沬, 膽茫 ph谩t tri峄僴 c谩c khu 膽么 th峄 l峄沶 膽峄 th煤c 膽岷﹜ t膬ng tr瓢峄焠g kinh t岷? s峄 d峄g xi m膬ng nhi峄乽 h啤n so v峄沬 M峄 trong to脿n th岷 k峄 20. Tuy nhi锚n, h脿ng ch峄 tri峄噓 ng么i nh脿 m峄沬 膽ang b峄 b峄 hoang, m峄檛 s峄 trong s峄 膽贸 n岷眒 trong th脿nh ph峄 ma v峄沬 h岷 h岷縯 c谩c t貌a nh脿 kh么ng c贸 ng瓢峄漣 峄? C谩c th脿nh ph峄 ma 膽贸 c贸 th峄 ch峄゛ to脿n b峄 d芒n s峄 c峄 膼峄ヽ, Ph谩p ho岷穋 Italy.

L脿n s贸ng x芒y d峄眓g n脿y 膽瓢峄 th煤c 膽岷﹜ b峄焛 聽vi峄嘽 ng瓢峄漣 d芒n 膽峄 c峄 c岷 v脿o b岷 膽峄檔g s岷, g贸p ph岷 l脿m cho chi ph铆 nh脿 峄 cao v瓢峄 xa thu nh岷璸 – m峄檛 xu h瓢峄沶g ph峄 bi岷縩 峄 nhi峄乽 qu峄慶 gia. C谩c nh脿 ch峄ヽ tr谩ch Trung Qu峄慶 hi峄噉 膽ang c峄 g岷痭g gi岷 quy岷縯 v岷 膽峄 n脿y b岷眓g c谩ch th峄眂 hi峄噉 c谩c bi峄噉 ph谩p h岷 nhi峄噒 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷, v峄沬 m峄 ti锚u chung l脿 x芒y nh脿 膽峄 峄 ch峄 kh么ng ph岷 膽峄 膽岷 c啤.

V矛 sao c谩c n瓢峄沜 ph谩t s峄憈 v峄沬 c么ng tr矛nh xanh? - 4

Th脿nh ph峄 ma v峄沬 nh峄痭g t貌a nh脿 cao t岷g kh么ng ng瓢峄漣 峄 t岷 Trung Qu峄慶 (岷h: ArchiObjects).

Gi岷 gi谩 nh脿 峄 v脿 bi岷縩 ch煤ng th脿nh m峄檛 kho岷 膽岷 t瓢 k茅m h岷 d岷玭 h啤n s岷 mang l岷 l峄 铆ch cho m么i tr瓢峄漬g b岷眓g c谩ch gi岷 l瓢峄g xi m膬ng l峄沶 膽峄 v脿o nh峄痭g ng么i nh脿.

Exit mobile version