Icon Collap

Vega City Nha Trang v脿 Phoenix Property th岷痭g 6 gi岷 b岷 膽峄檔g s岷 t岷 APPA 2022

Ng脿y 膽膬ng: 27/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Phoenix Property v脿 d峄 谩n Vega City Nha Trang v峄玜 膽瓢峄 膽瓢峄 vinh danh t岷 膽岷 tr瓢峄漬g h脿ng 膽岷 ng脿nh b岷 膽峄檔g s岷 ch芒u 脕 Th谩i B矛nh D瓢啤ng – Asia Pacific Prperty Awards (APPA) 2022, 峄 nhi峄乽 h岷g m峄 quan tr峄峮g.

S谩nh vai c霉ng c谩c t锚n tu峄昳 l峄沶 to脿n c岷

膼岷 n膬m 2021, t岷 l峄 k媒 k岷縯 h峄 t谩c chi岷縩 l瓢峄, KDI Holdings c么ng b峄 nh峄痭g 膽峄慽 t谩c 膽峄搉g h脿nh ph谩t tri峄僴 khu ph峄ヽ h峄 m岷穞 bi峄僴 ngh峄 thu岷璽 – gi岷 tr铆 – ngh峄 d瓢峄g Vega City Nha Trang. D峄 谩n quy t峄 h峄 sinh th谩i c谩c 膽峄慽 t谩c l峄沶. Ngo脿i 膽峄慽 t谩c t脿i ch铆nh l脿 ng芒n h脿ng Sacombank, 膽啤n v峄 thi岷縯 k岷 HBA, t峄昻g th岷 qu峄慶 t岷 Hyundai E&C, 3 膽啤n v峄 qu岷 l媒 v岷璶 h脿nh kh谩ch s岷 h脿ng 膽岷 th岷 gi峄沬 l脿 Accor Hotels, Mel铆a Hotels International, Rosewood Hotel Group, Vega City Nha Trang c貌n 膽瓢峄 t瓢 v岷 v脿 qu岷 l媒 b谩n h脿ng 膽峄檆 quy峄乶 b峄焛 Phoenix Property.

V峄沬 nh峄痭g bi岷縩 膽峄檔g l峄沶 c峄 th峄 tr瓢峄漬g trong su峄憈 2 n膬m Covid-19, Vega City Nha Trang v岷玭 thu h煤t s峄 quan t芒m l峄沶 c峄 膽么ng 膽岷 kh谩ch h脿ng trong ch瓢a 膽岷 9 th谩ng. Cu峄慽 n膬m 2021, Phoenix Property c霉ng KDI Holdings 膽茫 tr矛nh l脿ng d峄 谩n 96 c膬n dinh th峄 Gran Mel铆a Nha Trang v脿 x谩c l岷璸 nh峄痭g c峄檛 m峄慶 m峄沬 c峄 ph芒n kh煤c si锚u sang v峄 c岷 gi谩 c岷 v脿 ch岷 l瓢峄g.

V峄沬 th脿nh c么ng c峄 Vega City Nha Trang v脿 Gran Mel铆a Nha Trang – 2 d峄 谩n n峄昳 b岷璽 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g n膬m qua – Phoenix Property 膽茫 v瓢峄 qua c谩c 膽峄慽 th峄 膽岷縩 t峄 kh么ng ch峄 Vi峄噒 Nam m脿 c貌n tr锚n to脿n ch芒u 脕 – Th谩i B矛nh D瓢啤ng 膽峄 tr峄 th脿nh 膽啤n v峄 chi岷縩 th岷痭g 2 h岷g m峄 gi岷 th瓢峄焠g quan tr峄峮g trong khu么n kh峄 gi岷 th瓢峄焠g International Property Awards (IPA) 2022. C峄 th峄? 2 gi岷 th瓢峄焠g l脿 膼啤n v峄 t瓢 v岷 b岷 膽峄檔g s岷 t峄憈 nh岷 (Property agency) v脿 膼啤n v峄 t瓢 v岷 marketing t峄憈 nh岷 (Consultancy carketing) khu v峄眂 ch芒u 脕 – Th谩i B矛nh D瓢啤ng.

Vega City Nha Trang v脿 Phoenix Property th岷痭g 6 gi岷 b岷 膽峄檔g s岷 t岷 APPA 2022 - 1
Qu岷﹏ th峄 b岷 膽峄檔g s岷 ph峄ヽ h峄 ngh峄 thu岷璽 – ngh峄 d瓢峄g – gi岷 tr铆 Vega City Nha Trang t峄峚 l岷 t岷 B茫i Ti锚n, m峄檛 trong nh峄痭g v峄 tr铆 s谩t bi峄僴 hi岷縨 hoi c貌n l岷 t岷 Nha Trang (岷h ph峄慽 c岷h minh h峄峚).

膼瓢峄 th脿nh l岷璸 v脿 d岷玭 d岷痶 b峄焛 c谩c chuy锚n gia h脿ng 膽岷 Vi峄噒 Nam, Phoenix Property, d霉 m峄沬 c贸 l峄媍h s峄 h啤n 3 n膬m x芒y d峄眓g v脿 ph谩t tri峄僴, nh瓢ng 膽茫 tr峄 th脿nh m峄檛 trong nh峄痭g t锚n tu峄昳 n峄昳 b岷璽 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g Vi峄噒 Nam. V峄沬 kinh nghi峄噈 d脿y d岷穘 v峄沬 nhi峄乽 d峄 谩n cao c岷, 膽岷穋 bi峄噒 tr锚n ph瓢啤ng di峄噉 ph谩t tri峄僴 s岷 ph岷﹎, chi岷縩 l瓢峄 marketing v脿 tri峄僴 khai b谩n h脿ng, Phoenix Property l峄盿 ch峄峮 b岷 膽峄檔g s岷 cao c岷 v脿 si锚u sang l脿m 膽峄媙h h瓢峄沶g cho m矛nh. 膼啤n v峄 lu么n mong mu峄憂 c霉ng c谩c ch峄 膽岷 t瓢 t岷 n锚n nh峄痭g s岷 ph岷﹎ ch岷 l瓢峄g, ti锚n phong v脿 kh谩c bi峄噒.

Chia s岷 v峄 膽峄媙h h瓢峄沶g n脿y, b脿 膼岷璾 Th峄 Nh瓢 Linh – Ph贸 t峄昻g gi谩m 膽峄慶 Phoenix Property – b脿y t峄? v峄沬 ph瓢啤ng ch芒m l脿m vi峄嘽 b岷眓g c岷 tr谩i tim, chuy锚n nghi峄噋, Phoenix Property 膽岷穞 m峄 ti锚u tr峄 th脿nh 膽啤n v峄 h脿ng 膽岷 trong l末nh v峄眂 t瓢 v岷 b岷 膽峄檔g s岷 cao c岷 t岷 Vi峄噒 Nam. Doanh nghi峄噋 c农ng mong mu峄憂 g贸p ph岷 n芒ng cao ch岷 l瓢峄g d峄媍h v峄? s岷 ph岷﹎ cho th峄 tr瓢峄漬g, ti峄噈 c岷璶 v峄沬 xu h瓢峄沶g c峄 th岷 gi峄沬.

“S峄 h峄 t谩c chi岷縩 l瓢峄 gi峄痑 Phoenix Property v脿 KDI Holdings ch铆nh l脿 b岷 ch峄﹏g cho n峄 l峄眂 mang 膽岷縩 nh峄痭g s岷 ph岷﹎ 膽岷硁g c岷, kh谩c bi峄噒. Kh么ng ch峄 l脿 m峄檛 t脿i s岷 c贸 gi谩 tr峄? Vega City Nha Trang v脿 Gran Mel铆a Nha Trang c貌n l脿 s岷 ph岷﹎ t么n vinh v岷 di峄卪 l峄 c峄 thi锚n nhi锚n Vi峄噒 Nam, 膽峄搉g th峄漣 ti锚n phong 膽峄媙h h矛nh phong c谩ch, 膽岷硁g c岷 c峄 ch峄 s峄 h峄痷, ki岷縩 t岷 n锚n m峄檛 cu峄檆 s峄憂g 膽谩ng s峄憂g 膽瓢峄 gi峄沬 thi峄噓 膽岷縩 ng瓢峄漣 Vi峄噒”, b脿 Linh kh岷硁g 膽峄媙h.

C谩i b岷痶 tay v峄沬 nh峄痭g t锚n tu峄昳 l峄沶

T岷 London (Anh Qu峄慶) th谩ng 7 v峄玜 qua, Vega City Nha Trang nh岷璶 膽瓢峄 s峄 膽谩nh gi谩 cao t峄 h峄檌 膽峄搉g th岷﹎ 膽峄媙h c峄 gi岷 th瓢峄焠g B岷 膽峄檔g s岷 qu峄慶 t岷 IPA. D峄 谩n 膽茫 chi岷縩 th岷痭g 4 膽峄 c峄 quan tr峄峮g c峄 khu v峄眂 Vi峄噒 Nam, bao g峄搈 Ki岷縩 tr煤c kh谩ch s岷 ti锚u bi峄僽 nh岷 (Hotel architecture award), Thi岷縯 k岷 v脿 x芒y d峄眓g kh谩ch s岷 ti锚u bi峄僽 nh岷 (New hotel construction & design award), D峄 谩n ngh峄 d瓢峄g ti锚u bi峄僽 nh岷 (Leisure development award) v脿 D峄 谩n ph峄ヽ h峄 ti锚u bi峄僽 nh岷 (Mixed use development award).

Vega City Nha Trang v脿 Phoenix Property th岷痭g 6 gi岷 b岷 膽峄檔g s岷 t岷 APPA 2022 - 2
B脿 Ki峄乽 Tu峄 M岷玭 – Ph贸 ch峄 t峄媍h H峄檌 膽峄搉g qu岷 tr峄 T岷璸 膽o脿n KDI Holdings – t岷 l峄 trao gi岷 th瓢峄焠g International Property Awards (IPA) 2022 (岷h: KDI).

脭ng 膼峄 Tu岷 Anh – Ph贸 t峄昻g gi谩m 膽峄慶 T岷璸 膽o脿n KDI Holdings, ch峄 膽岷 t瓢 d峄 谩n ph峄ヽ h峄 ngh峄 d瓢峄g k岷縯 h峄 ngh峄 thu岷璽 gi岷 tr铆 Vega City Nha Trang v脿 d峄 谩n “膽岷 t峄 ph煤” Gran Mel铆a Nha Trang – chia s岷? “V峄沬 t瓢 c谩ch l脿 m峄檛 nh脿 ph谩t tri峄僴 b岷 膽峄檔g s岷 th岷 h峄 m峄沬, KDI Holdings mu峄憂 g芒y d峄眓g m峄檛 膽i峄僲 nh岷 kh谩c bi峄噒 th么ng qua m么 h矛nh ngh峄 d瓢峄g k岷縯 h峄 v峄沬 h峄 th峄憂g ti峄噉 铆ch gi岷 tr铆, ngh峄 thu岷璽. 膼i峄僴 h矛nh l脿 beach club, nh脿 h谩t, khu ph峄 th瓢啤ng m岷 ngh峄 thu岷璽, nh脿 h脿ng v膬n h贸a, h峄 lagoon kho谩ng n贸ng, spa hang 膽谩 t峄 nhi锚n, nh脿 h脿ng Michelin phong c谩ch T芒y Ban Nha 膽岷 ti锚n t岷 Vi峄噒 Nam… 膼i峄乽 n脿y 膽貌i h峄廼 m峄檛 s峄ヽ 膽岷 t瓢 kh峄g nh瓢ng x峄﹏g 膽谩ng. T铆nh to脿n di峄噉 v峄 quy ho岷h, x芒y d峄眓g s岷 thu h煤t kh谩ch du l峄媍h trong v脿 ngo脿i n瓢峄沜, 膽贸ng g贸p s峄 ph谩t tri峄僴 kh么ng ch峄 c峄 d峄 谩n m脿 c貌n c峄 khu v峄眂”.

Exit mobile version