V岷h lo岷 “g贸c khu岷” trong 膽岷 gi谩 膽岷, d矛m gi谩 t峄 500 t峄 膽峄搉g c貌n m峄檛 n峄璦

Ng脿y 膽膬ng: 16/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – 膼岷 bi峄僽 Qu峄慶 h峄檌 膽峄 ngh峄 B峄 C么ng an ch峄峮 m峄檛 s峄 phi锚n 膽岷 gi谩 膽岷 g芒y ch煤 媒 d瓢 lu岷璶 v峄玜 qua, x谩c minh l脿m r玫 膽峄 r膬n 膽e nh峄痭g h脿nh vi vi ph岷.

膼岷 bi峄僽 Nguy峄卬 Th峄 Th峄 (膽o脿n B岷痗 K岷) v岷h ra nhi峄乽 b岷 c岷璸 trong 膽岷 gi谩 膽岷 (岷h: Qu峄慶 Ch铆nh).

Ph谩t bi峄僽 tr瓢峄沜 Qu峄慶 h峄檌 s谩ng nay (1/6), 膽岷 bi峄僽 Nguy峄卬 Th峄 Th峄 (膽o脿n B岷痗 K岷) 膽茫 ch峄 ra h脿ng lo岷 g贸c khu岷 ti锚u c峄眂 trong 膽岷 gi谩 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 th峄漣 gian qua.

C峄 th峄? 膽岷 bi峄僽 Th峄 n锚u ra 4 v岷 膽峄 ch铆nh c岷 l瓢u 媒 trong 膽岷 gi谩 膽岷. Th峄 nh岷, 膽贸 l脿 t矛nh tr岷g th岷痭g th岷 b峄 c峄峜, th峄昳 gi谩 膽岷 l锚n cao. B脿 Th峄 cho bi岷縯, 膽芒y kh么ng c貌n l脿 chuy峄噉 hi岷縨 trong 膽岷 gi谩 膽岷 v矛 mu么n ng脿n l媒 do.

Song v峄玜 qua, theo b脿 Th峄, kh么ng 铆t nh脿 膽岷 t瓢 膽茫 l峄 d峄g chi锚u tr貌 n脿y, th岷痭g v峄沬 m峄ヽ gi谩 cao ch贸t v贸t, th峄昳 gi谩 膽岷, k铆ch gi谩 膽岷, thao t煤ng th峄 tr瓢峄漬g. Vi峄嘽 tr岷 gi谩 cao, sau 膽贸 l岷 b峄 c峄峜 d岷玭 膽岷縩 nhi峄乽 h峄 l峄.

L岷 d岷玭 ch峄﹏g v峄 膽岷 gi谩 膽岷 峄 Th峄 Thi锚m, 膽岷 bi峄僽 Th峄 cho bi岷縯, ngay sau cu峄檆 膽岷 gi谩, nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢 l峄 d峄g gi谩 tr煤ng th岷 m脿 th峄眂 ch岷 l脿 gi谩 岷, t茅 n瓢峄沜 theo m瓢a, 膽岷﹜ gi谩 膽岷, gi谩 nh脿 t岷 TPHCM l锚n cao, tranh th峄 b谩n ra nh脿 膽岷 mua gom tr瓢峄沜 膽贸, c贸 nh脿 膽岷 t瓢 c貌n l峄 d峄g 膽峄 t膬ng gi谩 tr峄 c峄 phi岷縰…

Nguy hi峄僲 h啤n, theo b脿 Th峄, c贸 nh峄痭g ng瓢峄漣 c貌n “膽谩nh v玫ng” c谩c gi谩 tr峄 kho岷 vay ng芒n h脿ng, n岷縰 tr贸t l峄峵 th矛 c贸 th峄 “r煤t ru峄檛” ng芒n h脿ng. Trong khi 膽贸, vi峄嘽 gi谩 膽岷 膽岷﹜ l锚n qu谩 cao khi岷縩 cho gi岷 m啤 an c瓢 c峄 nhi峄乽 ng瓢峄漣 d芒n tr峄 n锚n xa v峄漣.

Th峄 hai, v峄 t矛nh tr岷g qu芒n xanh qu芒n 膽峄? d矛m gi谩, b脿 Th峄 cho bi岷縯, vi峄嘽 b岷痶 tay nhau d矛m gi谩 di峄卬 ra 峄 nhi峄乽 phi锚n 膽岷 gi谩, vi峄嘽 th么ng 膽峄搉g n脿y nh岷眒 l贸t 膽瓢峄漬g cho nh脿 膽岷 t瓢 膽茫 膽峄媙h s岷祅 tr煤ng v峄沬 gi谩 r岷?

“Gi谩 tr峄 th岷璽 c峄 nhi峄乽 l么 膽岷 膽茫 b峄 d矛m xu峄憂g. Ngo脿i ra, tr锚n th峄眂 t岷? vi峄嘽 d矛m gi谩 c貌n c贸 h矛nh th峄ヽ s峄 d峄g x茫 h峄檌 膽en 膽峄 膽e d峄峚 nh峄痭g ng瓢峄漣 tham gia 膽岷 gi谩, khi岷縩 h峄 b峄 cu峄檆, r煤t h峄 s啤 v矛 s峄 h茫i”, b脿 Th峄 n锚u.

H峄 qu岷? cu峄檆 膽岷 gi谩 ch峄 c貌n m峄檛 ng瓢峄漣 tham gia “m峄檛 m矛nh m峄檛 ch峄?#8221;, nh峄痭g ng瓢峄漣 kh谩c l脿 “qu芒n xanh”, gi谩 膽岷 nh瓢 th岷 n脿o do 膽峄慽 t瓢峄g n脿y thao t煤ng v脿 th岷 h啤n nhi峄乽 so v峄沬 gi谩 th峄 tr瓢峄漬g. B脿 Th峄 nh岷 m岷h, nh峄痭g th峄 膽o岷 n脿y g芒y thi峄噒 h岷 r岷 l峄沶 cho t脿i s岷 Nh脿 n瓢峄沜.

N锚u v岷 膽峄 th峄 ba, b脿 Th峄 cho bi岷縯, c贸 t矛nh tr岷g b岷痶 tay ng岷 膽峄 “r煤t ru峄檛” Nh脿 n瓢峄沜. Theo ph岷 谩nh c峄 gi峄沬 kinh doanh b岷 膽峄檔g s岷, kh么ng th峄 t谩c 膽峄檔g v脿o cu峄檆 膽岷 gi谩 n岷縰 kh么ng c贸 “tay trong”, 峄 m峄ヽ 膽峄 vi ph岷 膽啤n gi岷 th矛 c农ng c岷 c贸 “tay trong” cung c岷 th么ng tin 膽峄 t峄 ch峄ヽ qu芒y th岷, v芒y th岷 tr煤ng v峄沬 gi谩 r岷?

C貌n 峄 m峄ヽ 膽峄 vi ph岷 nghi锚m tr峄峮g h啤n, b脿 Th峄 cho r岷眓g, 膽贸 l脿 s峄 c岷 k岷縯 c峄 nh峄痭g c啤 quan c贸 th岷﹎ quy峄乶, t岷 th脿nh nh贸m l峄 铆ch “r煤t ru峄檛” Nh脿 n瓢峄沜 trong c谩c phi锚n 膽岷 gi谩.

B脿 Th峄 l岷 v铆 d峄 v峄 m峄檛 v峄 谩n 膽岷 gi谩 膽岷 m峄沬 膽芒y 峄 H脿 N峄檌, c谩c 膽峄慽 t瓢峄g 膽茫 b岷痶 tay v峄沬 ng瓢峄漣 c贸 tr谩ch nhi峄噈, 膽i峄乽 ch峄塶h gi谩 r岷 h啤n g岷 m峄檛 n峄璦 so v峄沬 gi谩 ban 膽岷, t峄 500 t峄 膽峄搉g xu峄憂g 300 t峄 膽峄搉g. N岷縰 phi v峄 n脿y tr贸t l峄峵 th矛 Nh脿 n瓢峄沜 s岷 m岷 g岷 n峄璦 ti峄乶, theo b脿 Th峄. Trong v峄 谩n n脿y, c贸 8 b峄 can b峄 kh峄焛 t峄 th矛 c贸 2 c谩n b峄 ban qu岷 l媒 d峄 谩n.

“D瓢 lu岷璶 b膬n kho膬n c貌n nhi峄乽 phi v峄 n脿o ch瓢a 膽瓢峄 ph谩t hi峄噉 hay kh么ng?”, b脿 Th峄 膽岷穞 v岷 膽峄?

Th峄 t瓢, v峄 m贸c ngo岷穋 trong th岷﹎ 膽峄媙h gi谩, b脿 Th峄 ch峄 ra r岷眓g, ph谩p lu岷璽 膽茫 trao cho t峄 ch峄ヽ n脿y ch峄ヽ n膬ng qu谩 l峄沶 nh瓢ng c啤 s峄 ki峄僲 so谩t l峄弉g l岷籵, d岷玭 膽岷縩 nhi峄乽 sai ph岷 trong th岷﹎ 膽峄媙h gi谩 v峄玜 qua.

T峄昻g h峄 t峄 c谩c v峄 谩n 膽茫 膽瓢a ra x峄 l媒 v峄玜 qua, 膽岷 bi峄僽 Th峄 cho bi岷縯, c霉ng l脿 h矛nh th峄ヽ m贸c ngo岷穋 nh瓢ng c谩c g贸i th岷 mua s岷痬 tr岷 b岷眓g ng芒n s谩ch c峄 Nh脿 n瓢峄沜 th矛 gi谩 cao h啤n th峄 tr瓢峄漬g, c貌n th岷﹎ 膽峄媙h gi谩 膽岷 l岷 th岷 h啤n th峄眂 t岷? M峄 膽铆ch cu峄慽 c霉ng l脿 膽岷﹜ gi谩, d矛m gi谩, l脿m l峄 cho nh贸m thi峄僽 s峄 v脿 r煤t ru峄檛 Nh脿 n瓢峄沜.

Cu峄慽 c霉ng, b脿 Th峄 nh岷 m岷h, vi峄嘽 d矛m gi谩 hay 膽岷﹜ gi谩, nh峄痭g chi锚u tr貌 qu芒n xanh, qu芒n 膽峄忊€ 膽茫 g芒y ra h峄 l峄 l峄沶 cho kinh t岷 – x茫 h峄檌, c岷 m岷h tay x峄 l媒.

Tr瓢峄沜 th峄眂 tr岷g n锚u tr锚n, 膽岷 bi峄僽 Qu峄慶 h峄檌 膽峄 ngh峄 Ch铆nh ph峄 ki峄僲 so谩t ch岷穞 ch岷 h啤n n峄痑, t膬ng c瓢峄漬g ch峄 膽岷 thanh tra, ki峄僲 tra th瓢峄漬g xuy锚n. 膼峄搉g th峄漣, ki岷縩 ngh峄 B峄 C么ng an ch峄峮 m峄檛 s峄 phi锚n 膽岷 gi谩 膽岷 g芒y ch煤 媒 d瓢 lu岷璶, x谩c minh l脿m r玫 膽峄 r膬n 膽e nh峄痭g ho岷 膽峄檔g n脿y.

G峄孖 T漂 V岷
Exit mobile version