Icon Collap

T&T Ph峄 N峄慽: L峄 th岷 c岷h tranh t峄 ti岷縩 膽峄 x芒y d峄眓g

Ng脿y 膽膬ng: 10/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Trong b峄慽 c岷h l岷 ph谩t t膬ng, T&T Ph峄 N峄慽 h岷 d岷玭 kh谩ch h脿ng – nh脿 膽岷 t瓢 khi kh么ng ng峄玭g 膽岷﹜ nhanh ti岷縩 膽峄 thi c么ng, h瓢峄沶g 膽岷縩 m峄 ti锚u b脿n giao cu峄慽 n膬m 2022.

TT Ph峄 N峄慽: L峄 th岷 c岷h tranh t峄 ti岷縩 膽峄 x芒y d峄眓g - 1
Ph峄慽 c岷h t峄昻g th峄 d峄 谩n T&T Ph峄 N峄慽.

H峄檌 t峄 nh峄痭g gi谩 tr峄 膽谩p 峄﹏g xu h瓢峄沶g 膽岷 t瓢 m峄沬, T&T Ph峄 N峄慽 膽瓢峄 xem l脿 膽i峄僲 s谩ng thu h煤t nh脿 膽岷 t瓢 t岷 th峄 tr瓢峄漬g 膼么ng Nam H脿 N峄檌. B锚n c岷h v峄 tr铆 膽岷痶 gi谩 v脿 ph谩p l媒 minh b岷h, T&T Ph峄 N峄慽 c貌n h岷 d岷玭 nh脿 膽岷 t瓢 nh峄 vi峄嘽 膽岷﹜ nhanh ti岷縩 膽峄 x芒y d峄眓g. 膼峄媙h v峄 l脿 khu 膽么 th峄 n膬ng 膽峄檔g, s岷 u岷 h脿ng 膽岷 khu v峄眂, sau khi ho脿n th脿nh, d峄 谩n 膽瓢峄 k峄 v峄峮g s岷 tr峄 th脿nh bi峄僽 t瓢峄g th峄媙h v瓢峄g m峄沬 t岷 H瓢ng Y锚n.聽

膼芒y l脿 n峄 l峄眂 l峄沶 t峄 ch峄 膽岷 t瓢 C么ng ty TNHH Ph谩t tri峄僴 C么ng ngh峄 v脿 膼么 th峄 T&T.聽D峄 谩n 膽瓢峄 t瓢 v岷 ph谩t tri峄僴 b峄焛 T&T Homes – th脿nh vi锚n t岷璸 膽o脿n T&T Group (m峄檛聽trong nh峄痭g t岷璸 膽o脿n kinh t岷 膽a ng脿nh h脿ng 膽岷 t岷 Vi峄噒 Nam) trong h脿nh tr矛nh ki岷縩 t岷聽n锚n m峄檛 d峄 谩n ch岷 l瓢峄g, c峄檔g 膽峄搉g v膬n minh ngay t岷 “th峄 ph峄 c么ng nghi峄噋” Ph峄 N峄慽聽– H瓢ng Y锚n.

Ch峄 V.A, m峄檛 nh脿 膽岷 t瓢 ng峄 t岷 qu岷璶 C岷 Gi岷 – H脿 N峄檌 chia s岷? “D峄 谩n n脿y 膽瓢峄 m峄檛 ng瓢峄漣 b岷 gi峄沬 thi峄噓 v脿 sau th峄漣 gian t矛m hi峄僽, t么i nh岷璶 th岷 膽芒y l脿 m峄檛 d峄 谩n ti峄乵 n膬ng v脿 kh谩 g岷 H脿 N峄檌. D峄 谩n c贸 ph谩p l媒 r玫 r脿ng, ti岷縩 膽峄 x芒y d峄眓g c农ng 膽ang 膽瓢峄 膽岷﹜ nhanh. M峄梚 l岷 gh茅 th膬m d峄 谩n t么i 膽峄乽 l脿 ng岷 nhi锚n v脿 ph岷 kh峄焛 tr瓢峄沜 s峄 thay 膽峄昳 di峄噉 m岷 ngo岷 m峄 t峄玭g ng脿y”.

TT Ph峄 N峄慽: L峄 th岷 c岷h tranh t峄 ti岷縩 膽峄 x芒y d峄眓g - 2
Ph峄慽 c岷h m峄檛 g贸c khu 膽么 th峄 T&T Ph峄 N峄慽.

T&T Ph峄 N峄慽 t峄峚 l岷 t岷 khu v峄眂 s岷 u岷, trung t芒m Ph峄 N峄慽 – H瓢ng Y锚n, ngay m岷穞 ti峄乶 膽瓢峄漬g Qu峄慶 l峄 5 – tr峄 膽瓢峄漬g huy岷縯 m岷h k岷縯 n峄慽 H脿 N峄檌 – H瓢ng Y锚n – H岷 Ph貌ng. Ngo脿i ra, T&T Ph峄 N峄慽 c貌n h瓢峄焠g l峄 m岷h m岷 nh峄 “膽貌n b岷﹜” h岷 t岷g kh么ng ng峄玭g 膽瓢峄 ho脿n thi峄噉 v脿 ph谩t tri峄僴.

Theo 膽贸, trong quy ho岷h t瓢啤ng lai, s岷 c贸 m峄檛 tuy岷縩 膽瓢峄漬g l峄沶 膽瓢峄 thi c么ng giao v峄沬 Qu峄慶 l峄 5, n峄慽 li峄乶 huy峄噉 Y锚n M峄 v脿 th峄 x茫 M峄 H脿o gi煤p T&T Ph峄 N峄慽 tr峄 th脿nh khu 膽么 th峄 2 m岷穞 ti峄乶 th煤c 膽岷﹜ giao th瓢啤ng, t岷 n锚n l峄 铆ch “k茅p” v峄 an c瓢 v脿 gia t膬ng gi谩 tr峄 t脿i s岷.

膼峄媙h v峄 l脿 khu 膽么 th峄 s岷 u岷 h脿ng 膽岷 khu v峄眂, T&T Ph峄 N峄慽 膽瓢峄 quy ho岷h 膽峄搉g b峄 t峄盿 nh瓢 m峄檛 th脿nh ph峄 thu nh峄 v峄沬 nhi峄乽 lo岷 h矛nh s岷 ph岷﹎ nh瓢: nh脿 ph峄 th瓢啤ng m岷, nh脿 li峄乶 k峄? bi峄噒 th峄? c膬n h峄 chung c瓢 k岷縯 h峄 c霉ng h峄 ti峄噉 铆ch hi峄噉 膽岷. Th锚m v脿o 膽贸, v峄沬 l峄 th岷 2 m岷穞 ti峄乶 膽瓢峄漬g v脿 v峄 tr铆 膽岷痶 gi谩, c谩c s岷 ph岷﹎ t岷 T&T Ph峄 N峄慽 膽贸n 膽岷 l瓢峄g kh谩ch h脿ng ti峄乵 n膬ng v峄沬 nhu c岷 nh脿 峄 – mua s岷痬 – gi岷 tr铆.

T&T Ph峄 N峄慽 膽ang 膽瓢峄 ti岷縫 th峄 v脿 ph芒n ph峄慽 膽峄檆 quy峄乶 b峄焛 T岷璸 膽o脿n Kh岷 Ho脿n Land (HOSE: KHG). B锚n c岷h 膽贸, T岷璸 膽o脿n Kh岷 Ho脿n Land c农ng m峄 r峄檔g li锚n k岷縯 v峄沬 c谩c 膽岷 l媒 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g nh瓢: FAMILAND, Li锚n minh ATH, IHOLDING, VMF, VIVO PROPERTY, 膼么ng 膼么 tham gia ph芒n ph峄慽 d峄 谩n nh岷眒 mang 膽岷縩 d峄媍h v峄 t峄憈 cho 膽么ng 膽岷 kh谩ch h脿ng v脿 c谩c nh脿 膽岷 t瓢 khi l峄盿 ch峄峮 T&T Ph峄 N峄慽.

Tham kh岷 th么ng tin d峄 谩n t岷 website: https://ttphonoi.khaihoanland.vn/

Exit mobile version