Icon Collap

T&T Capella ghi 膽i峄僲 v峄沬 5 t岷g h岷 r峄檔g r茫i ngay trung t芒m H脿 N峄檌

Ng脿y 膽膬ng: 05/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – B锚n c岷h l峄 th岷 v峄 tr铆 膽岷痗 膽峄媋 峄 n峄檌 膽么, T&T Capella c貌n ghi 膽i峄僲 v峄沬 5 t岷g h岷 hi峄噉 膽岷, r峄檔g r茫i 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 膽峄 xe cho c瓢 d芒n.

TT Capella ghi 膽i峄僲 v峄沬 5 t岷g h岷 r峄檔g r茫i ngay trung t芒m H脿 N峄檌 - 1

Ph峄慽 c岷h s岷h 膽峄 xe c峄 T&T Capella.

Th峄眂 tr岷g khan hi岷縨 b茫i 膽岷璾 xe 峄 trung t芒m H脿 N峄檌

Th峄眂 tr岷g thi岷縰 b茫i 膽峄 xe khu v峄眂 n峄檌 膽么 H脿 N峄檌 kh么ng c貌n l脿 c芒u chuy峄噉 m峄沬, d霉 c贸 nhi峄乽 gi岷 ph谩p 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 nh瓢ng v岷玭 ch瓢a 膽谩p 峄﹏g 膽峄 nhu c岷 khi l瓢峄g ph瓢啤ng ti峄噉 ng脿y m峄檛 gia t膬ng.

Theo th峄憂g k锚 c峄 S峄 GTVT H脿 N峄檌, Th脿nh ph峄 c贸 kho岷g 6,9 tri峄噓 ph瓢啤ng ti峄噉 giao th么ng. Ch峄 trong 6 th谩ng 膽岷 n膬m 2022, to脿n th脿nh ph峄 膽膬ng k媒 m峄沬 145.718 ph瓢啤ng ti峄噉, trong 膽贸 c贸 41.423 xe 么 t么, 101.248 xe m么 t么, theo Ph貌ng CSGT C么ng an TP H脿 N峄檌. 膼芒y 膽瓢峄 xem l脿 膽i峄乽 t岷 y岷縰 khi t峄慶 膽峄 膽么 th峄 h贸a nhanh, s峄 gia t膬ng d芒n s峄? c谩c t貌a nh脿 cao t岷g m峄峜 l锚n ng脿y c脿ng nhi峄乽, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 t岷 c谩c qu岷璶 trung t芒m Th峄 膽么.

膼峄 th谩o g峄 kh贸 kh膬n n脿y, nhi峄乽 ch铆nh s谩ch khuy岷縩 kh铆ch c谩c c么ng tr矛nh x芒y d峄眓g t岷g h岷 膽峄 b峄 tr铆 ch峄 膽峄 xe, gi岷 quy岷縯 v岷 膽峄 b峄ヽ thi岷縯 hi峄噉 nay cho c瓢 d芒n. Tuy nhi锚n, v峄沬 chi ph铆 x芒y d峄眓g t岷g h岷 l峄沶 n锚n 铆t c贸 d峄 谩n n脿o trong khu v峄眂 膽谩p 峄﹏g t峄憈 nhu c岷 膽峄 xe tho岷 m谩i, r峄檔g r茫i cho c瓢 d芒n. C贸 d峄 谩n trung t芒m, khi mua nh脿, ng瓢峄漣 mua 膽峄乽 ph岷 tham gia b峄慶 th膬m ho岷穋 c瓢 d芒n ph岷 mua th锚m ch峄 膽峄 xe do t岷g h岷 kh么ng 膽峄 kh么ng gian 膽峄 xe cho to脿n b峄 c瓢 d芒n.

C农ng v矛 l岷 膽贸 m脿 t岷g h岷 膽峄 xe t瓢峄焠g ch峄玭g nh瓢 l脿 m峄檛 ti峄噉 铆ch kh么ng qu谩 quan tr峄峮g nay l岷 tr峄 th脿nh m峄檛 trong nh峄痭g y岷縰 t峄 quan t芒m h脿ng 膽岷 c峄 nhi峄乽 h峄 gia 膽矛nh khi t矛m n啤i an c瓢 l岷璸 nghi峄噋, nh岷 l脿 t岷 c谩c qu岷璶 trung t芒m th脿nh ph峄?

TT Capella ghi 膽i峄僲 v峄沬 5 t岷g h岷 r峄檔g r茫i ngay trung t芒m H脿 N峄檌 - 2
Ph峄慽 c岷h d峄 谩n T&T Capella.

T&T Capella: l峄漣 gi岷 cho b脿i to谩n thi岷縰 ch峄 膽峄 xe c峄 c瓢 d芒n

N岷眒 trong qu峄 膽岷 khan hi岷縨 ngay khu v峄眂 trung t芒m n峄檌 膽么, mong mu峄憂 mang 膽岷縩 cu峄檆 s峄憂g ti峄噉 l峄 cho c峄檔g 膽峄搉g c瓢 d芒n v膬n minh, T&T Capella ghi 膽i峄僲 v峄沬 5 t岷g h岷 膽峄 xe, 膽谩p 峄﹏g t峄慽 膽a nhu c岷 c峄 c瓢 d芒n c霉ng h峄 th峄憂g qu岷 l媒 c啤 gi峄沬 th么ng minh v脿 hi峄噉 膽岷.

T岷g h岷 膽峄 xe r峄檔g r茫i l脿 m峄檛 trong nh峄痭g l媒 do m岷 ch峄憈 cho quy岷縯 膽峄媙h “xu峄憂g ti峄乶” c峄 nhi峄乽 kh谩ch h脿ng t岷 T&T Capella. Anh V.T (膼峄憂g 膼a – H脿 N峄檌) cho hay: “Gia 膽矛nh v峄憂 d末 膽么ng ng瓢峄漣, t么i, v峄 v脿 2 ch谩u 膽ang h峄峜 膽岷 h峄峜 膽峄乽 c贸 ph瓢啤ng ti峄噉 di chuy峄僴 ri锚ng, gia 膽矛nh c貌n c贸 m峄檛 么 t么 n锚n vi峄嘽 ch峄峮 chung c瓢 膽谩p 峄﹏g t峄憈 vi峄嘽 膽峄 xe l脿 膽i峄乽 r岷 c岷 thi岷縯”.

B锚n c岷h vi峄嘽 膽岷 t瓢 di峄噉 t铆ch v瓢峄 tr峄檌 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 膽峄 xe c峄 c峄 d芒n, T&T Capella c貌n h峄檌 t峄 nhi峄乽 l峄 th岷 膽岷痶 gi谩. D峄 谩n t峄峚 l岷 ngay t岷 ng茫 t瓢 Ph岷 Ng峄峜 Th岷h – T么n Th岷 T霉ng – Ch霉a B峄檆, qu峄 膽岷 “v脿ng” c貌n s贸t l岷 c峄 qu岷璶 膼峄憂g 膼a. 膼芒y 膽瓢峄 xem l脿 v峄 tr铆 “trung t芒m c峄 trung t芒m” quy t峄 nhi峄乽 ti峄噉 铆ch t峄憈 nh岷 c峄 th脿nh ph峄? li峄乶 k峄 Vincom Ph岷 Ng峄峜 Th岷h; g岷 h峄 th峄憂g tr瓢峄漬g h峄峜 h脿ng 膽岷 khu v峄眂 nh瓢: B谩ch Khoa H脿 N峄檌, 膼H Y H脿 N峄檌, 膼H X芒y D峄眓g, H峄峜 vi峄噉 Ng芒n h脿ng,鈥?/p>

Ch峄 膽岷 t瓢 cho bi岷縯, d峄 谩n ch峄 cung c岷 ra th峄 tr瓢峄漬g s峄 l瓢峄g gi峄沬 h岷 198 c膬n h峄?/a> h岷g sang, t峄慽 瓢u kh么ng gian s峄憂g xanh v峄沬 thi岷縯 k岷 c膬n h峄 v瓢峄漬 treo phong c谩ch Singapore, ti峄噉 铆ch 膽岷穋 quy峄乶 – d峄媍h v峄 膽岷硁g c岷 x峄﹏g t岷 c峄檔g 膽峄搉g c瓢 d芒n tinh hoa. Ngo脿i ra, T&T Capella c农ng l脿 m峄檛 trong nh峄痭g d峄 谩n n峄檌 膽么 c贸 ph谩p l媒 ho脿n thi峄噉 trong th峄漣 膽i峄僲 hi峄噉 t岷.

D峄 谩n T&T Capella 膽瓢峄 t瓢 v岷 ph谩t tri峄僴 b峄焛 C么ng ty CP B岷 膽峄檔g s岷 T&T Homes – Th脿nh vi锚n tr峄眂 thu峄檆 T岷璸 膽o脿n T&T Group – m峄檛 trong nh峄痭g t岷璸 膽o脿n kinh t岷 t瓢 nh芒n 膽a ng脿nh h脿ng 膽岷 Vi峄噒 Nam, v脿 膽ang 膽瓢峄 T岷璸 膽o脿n Kh岷 Ho脿n Land (HOSE:KHG) ti岷縫 th峄 v脿 ph芒n ph峄慽 膽峄檆 quy峄乶 c霉ng c谩c 膽岷 l媒 li锚n k岷縯 VIVO, T芒n Long, VMF, S- Real鈥 nh岷眒 gi煤p kh谩ch h脿ng – nh脿 膽岷 t瓢 nhanh ch贸ng ti岷縫 c岷璶 d峄 谩n c霉ng nh峄痭g ch铆nh s谩ch 瓢u 膽茫i h岷 d岷玭.

Tham kh岷 th锚m th么ng tin t岷 website: https://www.ttcapella.vn

Exit mobile version