Icon Collap

Trung Qu峄慶 kh峄g ho岷g B膼S, n峄 t峄 ph煤 gi脿u nh岷 ch芒u 脕 m岷 h啤n n峄璦 t脿i s岷

Ng脿y 膽膬ng: 07/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Ng瓢峄漣 ph峄 n峄 gi脿u nh岷 ch芒u 脕 膽茫 m岷 h啤n m峄檛 n峄璦 t脿i s岷 trong n膬m qua khi l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷 Trung Qu峄慶 b峄 rung chuy峄僴 b峄焛 cu峄檆 kh峄g ho岷g ti峄乶 m岷穞.

Theo ch峄 s峄 t峄 ph煤 c峄 Bloomberg, t脿i s岷 c峄 b脿 D瓢啤ng Hu峄 Nghi锚n (Yang Huiyan), c峄 膽么ng l峄沶 c峄 t岷璸 膽o脿n b岷 膽峄檔g s岷 kh峄昻g l峄 Trung Qu峄慶 Country Garden, 膽茫 gi岷 h啤n 52% t峄 m峄ヽ 33,9 t峄 USD v脿o n膬m ngo谩i xu峄憂g c貌n 16,1 t峄 USD.

Trung Qu峄慶 kh峄g ho岷g B膼S, n峄 t峄 ph煤 gi脿u nh岷 ch芒u 脕 m岷 h啤n n峄璦 t脿i s岷 - 1

N峄 t峄 ph煤 gi脿u nh岷 ch芒u 脕 bay h啤n n峄璦 t脿i s岷 trong cu峄檆 kh峄g ho岷g b岷 膽峄檔g s岷 Trung Qu峄慶 (岷h: AFP).

T脿i s岷 c峄 b脿 D瓢啤ng 膽茫 ch峄媢 thi峄噒 h岷 l峄沶 trong phi锚n giao d峄媍h h么m qua (27/7) khi c峄 phi岷縰 c峄 t岷璸 膽o脿n Country Garden ni锚m y岷縯 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g H峄搉g K么ng lao d峄慶 15% sau khi c么ng ty th么ng b谩o ph谩t h脿nh th锚m c峄 phi岷縰 膽峄 huy 膽峄檔g ti峄乶 m岷穞.

B脿 D瓢啤ng 膽瓢峄 th峄玜 k岷 t脿i s岷 t峄 b峄 b脿 l脿 么ng D瓢啤ng Qu峄慶 C瓢峄漬g (Yang Gouqiang), ng瓢峄漣 s谩ng l岷璸 c峄 Country Garden, v脿o n膬m 2005, theo truy峄乶 th么ng nh脿 n瓢峄沜 Trung Qu峄慶. Hai n膬m sau 膽贸, b脿 tr峄 th脿nh ng瓢峄漣 ph峄 n峄 gi脿u nh岷 ch芒u 脕 sau khi t岷璸 膽o脿n n脿y IPO th脿nh c么ng t岷 H峄搉g K么ng.

Tuy nhi锚n, hi峄噉 b脿 D瓢啤ng r岷 kh贸 膽峄 gi峄 v峄痭g 膽瓢峄 danh hi峄噓 膽贸 khi b脿 tr霉m s峄 h贸a h峄峜 Fan Hongwei 膽ang 膽峄﹏g v峄 tr铆 th峄 2 v峄沬 gi谩 tr峄 t脿i s岷 16 t峄 USD.

N膬m 2020, c谩c nh脿 ch峄ヽ tr谩ch Trung Qu峄慶 膽茫 膽峄 ra gi峄沬 h岷 n峄 trong ch铆nh s谩ch 膽瓢峄 g峄峣 l脿 “ba l岷眓 ranh 膽峄?#8221; nh岷眒 ki峄僲 so谩t l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷 膽ang ph谩t tri峄僴 qu谩 n贸ng d峄盿 tr锚n n峄 n岷. 膼i峄乽 n脿y khi岷縩 cho nh峄痭g “么ng l峄沶” trong l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷 nh瓢 Evergrande, Sunac lao 膽ao trong cu峄檆 kh峄g ho岷g n峄 v脿 ng岷 ngh茅 b峄 v峄眂 ph谩 s岷. C貌n ng瓢峄漣 mua nh脿 tr锚n kh岷痯 n瓢峄沜 n脿y th矛 gi岷璶 d峄 v矛 c谩c d峄 谩n 膽矛nh tr峄 trong vi峄嘽 x芒y d峄眓g, ch岷璵 giao nh脿 v脿 h峄 b岷痶 膽岷 ng峄玭g thanh to谩n c谩c kho岷 th岷 ch岷 mua nh脿 cho 膽岷縩 khi 膽瓢峄 b脿n giao nh脿.

Trong b峄慽 c岷h h峄梟 lo岷 c峄 ng脿nh n脿y, Country Garden h岷 nh瓢 v岷玭 kh么ng b峄 岷h h瓢峄焠g. Tuy nhi锚n, cho 膽岷縩 h么m qua (27/7), gi峄沬 膽岷 t瓢 膽茫 s峄慶 v峄沬 th么ng b谩o t岷璸 膽o脿n 膽ang c贸 k岷 ho岷h huy 膽峄檔g h啤n 490 tri峄噓 USD th么ng qua vi峄嘽 b谩n c峄 ph岷, m峄檛 ph岷 膽峄 tr岷 n峄?

Trong h峄 s啤 b谩o c谩o l锚n s脿n giao d峄媍h H峄搉g K么ng, Country Garden cho bi岷縯, s峄 ti峄乶 thu 膽瓢峄 t峄 vi峄嘽 ph谩t h脿nh n脿y s岷 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽峄 “t谩i c岷 v峄憂 cho c谩c kho岷 n峄 n瓢峄沜 ngo脿i hi峄噉 c贸, l脿m v峄憂 l瓢u 膽峄檔g chung v脿 c谩c m峄 膽铆ch ph谩t tri峄僴 trong t瓢啤ng lai”.

Lo ng岷 cu峄檆 kh峄g ho岷g tr锚n th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 s岷 l芒y lan sang l末nh v峄眂 ng芒n h脿ng, g芒y b岷 峄昻 x茫 h峄檌, m峄沬 膽芒y, c啤 quan qu岷 l媒 ng芒n h脿ng Trung Qu峄慶 膽茫 y锚u c岷 c谩c ng芒n h脿ng c岷 t铆n d峄g cho l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷 nh岷眒 膽谩p 峄﹏g “nhu c岷 t脿i ch铆nh ch铆nh 膽谩ng” c峄 c谩c c么ng ty.

B岷 膽峄檔g s岷 膽瓢峄 coi l脿 m峄檛 tr峄 c峄檛 ch铆nh c峄 t膬ng tr瓢峄焠g kinh t岷 Trung Qu峄慶, chi岷縨 t峄 18-30% GDP n瓢峄沜 n脿y.

Exit mobile version