Icon Collap

TPHCM mu峄憂 膽岷 gi谩 cho thu锚 h啤n 1.400 nh脿 膽岷 c么ng 膽ang ch峄 x峄 l媒

Ng脿y 膽膬ng: 05/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – UBND TPHCM ki岷縩 ngh峄 th铆 膽i峄僲 t峄 ch峄ヽ 膽岷 gi谩 cho thu锚 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 v峄沬 h啤n 1.400 nh脿 膽岷 c么ng 膽ang ch峄 s岷痯 x岷縫 膽峄 tr谩nh l茫ng ph铆 khi v峄玜 kh么ng khai th谩c 膽瓢峄 gi谩 tr峄 v峄玜 t峄憂 chi ph铆 b岷 tr矛.

B谩o c谩o v峄沬 Th峄 t瓢峄沶g Ph岷 Minh Ch铆nh t岷 bu峄昳 l脿m vi峄嘽 c峄 Th峄 t瓢峄沶g v峄沬 l茫nh 膽岷 TPHCM s谩ng nay (27/7), Ch峄 t峄媍h UBND TPHCM Phan V膬n M茫i cho r岷眓g, th峄眂 tr岷g qu岷 l媒 nh脿 膽岷 c么ng theo Ngh峄 膽峄媙h 167/2017 c峄 Ch铆nh ph峄 quy 膽峄媙h vi峄嘽 s岷痯 x岷縫 l岷, x峄 l媒 t脿i s岷 c么ng 膽ang t岷 ra s峄 l茫ng ph铆 khi kh么ng khai th谩c 膽瓢峄 gi谩 tr峄 c峄 t脿i s岷 c么ng, 膽峄搉g th峄漣 ng芒n s谩ch c貌n ti锚u t峄憂 th锚m chi ph铆 thu锚 b岷 v峄? b岷 tr矛, s峄璦 ch峄痑 h脿ng n膬m.聽

TPHCM 膽ang qu岷 l媒 h啤n 1.400 c啤 s峄 nh脿, 膽岷 theo Ngh峄 膽峄媙h 167. Do 膽贸, TPHCM ki岷縩 ngh峄 Th峄 t瓢峄沶g cho ph茅p th脿nh ph峄 膽瓢峄 th铆 膽i峄僲 t峄 ch峄ヽ 膽岷 gi谩 cho thu锚 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 v脿 t脿i s岷 g岷痭 li峄乶 v峄沬 膽岷. TPHCM mong mu峄憂 膽瓢峄 B峄 T脿i ch铆nh h瓢峄沶g d岷玭 c么ng t谩c t峄 ch峄ヽ 膽岷 gi谩, ph瓢啤ng ph谩p x谩c 膽峄媙h gi谩 kh峄焛 膽i峄僲 膽岷 gi谩 cho thu锚 c谩c t脿i s岷 n锚u tr锚n.

Theo 么ng Phan V膬n M茫i, vi峄嘽 qu岷 l媒 nh脿 膽岷 theo Ngh峄 膽峄媙h 167 th矛 l茫ng ph铆 ng芒n s谩ch (kh么ng khai th谩c 膽瓢峄) v脿 ph岷 b峄 ti峄乶 ra 膽峄 b岷 v峄? B芒y gi峄 c贸 kho岷g 1.400 c啤 s峄 nh脿 膽岷 th矛 xin th铆 膽i峄僲 膽岷 cho thu锚 quy峄乶 s峄 d峄g t脿i s岷, h瓢峄沶g d岷玭 ph瓢啤ng ph谩p x谩c 膽峄媙h gi谩 kh峄焛 膽i峄僲 膽岷 gi谩 cho thu锚 c谩c t脿i s岷 n锚u tr锚n.

TPHCM mu峄憂 膽岷 gi谩 cho thu锚 h啤n 1.400 nh脿 膽岷 c么ng 膽ang ch峄 x峄 l媒 - 1

Ch峄 t峄媍h UBND TPHCM Phan V膬n M茫i tr矛nh b脿y nhi峄乽 ki岷縩 ngh峄 v峄 c啤 ch岷? ch铆nh s谩ch 膽峄 g峄 v瓢峄沶g cho TPHCM (岷h: TTBC TPHCM).

Hi峄噉 nay, TPHCM 膽ang 谩p d峄g m么 h矛nh qu岷 l媒 t岷璸 trung m峄檛 膽岷 m峄慽 qu峄 nh脿, 膽岷 thu峄檆 膽峄慽 t瓢峄g ph岷 s岷痯 x岷縫 x峄 l媒 theo Ngh峄 膽峄媙h 167 trong th峄漣 gian ch峄 ph瓢啤ng 谩n s岷痯 x岷縫. Tuy nhi锚n, h矛nh th峄ヽ cho thu锚 t脿i s岷 c么ng quy 膽峄媙h t岷 Lu岷璽 Qu岷 l媒 s峄 d峄g t脿i s岷 c么ng v脿 Ngh峄 膽峄媙h s峄 151/2017/N膼-CP ch峄 谩p d峄g cho t脿i s岷 膽瓢峄 giao quy峄乶 s峄 d峄g cho 膽啤n v峄 s峄 nghi峄噋 c么ng l岷璸 l脿m c啤 s峄 ho岷 膽峄檔g s峄 nghi峄噋 m脿 ch瓢a quy 膽峄媙h vi峄嘽 cho thu锚 t脿i s岷 膽瓢峄 giao qu岷 l媒 gi峄 h峄?

TPHCM c农ng ki岷縩 ngh峄 b峄 sung v脿o Lu岷璽 Qu岷 l媒 s峄 d峄g t脿i s岷 c么ng quy 膽峄媙h v峄 giao 膽啤n v峄 s峄 nghi峄噋 c么ng l岷璸 qu岷 l媒, cho thu锚 t脿i s岷 c么ng 膽峄 khai th谩c ngu峄搉 l峄眂 t脿i ch铆nh c么ng. Trong th峄漣 gian ch峄 膽峄 s峄璦 膽峄昳, TPHCM mong mu峄憂 膽瓢峄聽th铆 膽i峄僲 t峄 ch峄ヽ 膽岷 gi谩 cho thu锚 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 nh瓢 tr锚n.

C农ng li锚n quan 膽岷縩 v岷 膽峄 膽岷 膽ai, TPHCM 膽峄 xu岷 Th峄 t瓢峄沶g ch岷 thu岷璶 s峄 d峄g qu峄 膽岷 膽峄 thanh to谩n cho c谩c h峄 膽峄搉g BT (x芒y d峄眓g – chuy峄僴 giao) 膽峄慽 v峄沬 hai d峄 谩n k茅o d脿i g峄搈 d峄 谩n gi岷 quy岷縯 ng岷璸 do tri峄乽 v脿 d峄 谩n x芒y d峄眓g 膽o岷 tuy岷縩 k岷縯 n峄慽 t峄 膽瓢峄漬g Ph岷 V膬n 膼峄搉g 膽岷縩 n煤t giao G貌 D瓢a – Qu峄慶 l峄 1 (TP Th峄 膼峄ヽ).

TPHCM mu峄憂 膽岷 gi谩 cho thu锚 h啤n 1.400 nh脿 膽岷 c么ng 膽ang ch峄 x峄 l媒 - 2

Th峄 t瓢峄沶g Ph岷 Minh Ch铆nh ph谩t bi峄僽 t岷 bu峄昳 l脿m vi峄嘽 v峄沬 l茫nh 膽岷 TPHCM s谩ng nay (27/7) (岷h: TTBC TPHCM).

V峄沬 d峄 谩n ch峄憂g ng岷璸 do tri峄乽, UBND TPHCM 膽茫 ch岷 thu岷璶 v峄 nguy锚n t岷痗 ch峄 tr瓢啤ng s峄 d峄g 3 khu 膽岷 d峄 ki岷縩 thanh to谩n h峄 膽峄搉g BT cho nh脿 膽岷 t瓢 g峄搈 Khu 膽岷 t岷 l么 C8A – Khu A – Khu 膽么 th峄 m峄沬 Nam th脿nh ph峄? ph瓢峄漬g T芒n Ph煤, qu岷璶 7 (di峄噉 t铆ch 5.500 m2), khu 膽岷 s峄 232 膼峄 Xu芒n H峄, ph瓢峄漬g Ph瓢峄沜 Long A, TP Th峄 膼峄ヽ (di峄噉 t铆ch 17.574 m2), khu 膽岷 762 B矛nh Qu峄沬, ph瓢峄漬g 26, qu岷璶 B矛nh Th岷h (di峄噉 t铆ch 4.298 m2).聽

V峄沬 h峄 膽峄搉g BT x芒y d峄眓g tuy岷縩 k岷縯 n峄慽 t峄 膽瓢峄漬g Ph岷 V膬n 膼峄搉g 膽岷縩 n煤t giao th么ng G貌 D瓢a – Qu峄慶 l峄 1 (TP Th峄 膼峄ヽ), qu峄 膽岷 d峄 ki岷縩 thanh to谩n cho h峄 膽峄搉g BT c贸 4 khu g峄搈 khu 膽岷 s峄 234 L媒 T峄 Tr峄峮g, ph瓢峄漬g B岷縩 Ngh茅, qu岷璶 1 (di峄噉 t铆ch 642 m2), khu 膽岷 s峄 582 膽瓢峄漬g Kinh D瓢啤ng V瓢啤ng, ph瓢峄漬g An L岷, qu岷璶 B矛nh T芒n (di峄噉 t铆ch 12.240 m2), khu 膽岷 s峄 132 膼脿o Tuy T峄? ph瓢峄漬g 6, qu岷璶 10 (di峄噉 t铆ch 10.619 m2), khu 膽岷 s峄 12 K峄 膼峄搉g, ph瓢峄漬g 9, qu岷璶 3 (di峄噉 t铆ch 940 m2).

UBND TPHCM ki岷縩 ngh峄 Th峄 t瓢峄沶g xem x茅t, ch岷 thu岷璶 s峄 d峄g c谩c khu 膽岷 n锚u tr锚n 膽峄 thanh to谩n cho nh脿 膽岷 t瓢. Sau khi c贸 媒 ki岷縩 ch岷 thu岷璶 c峄 Th峄 t瓢峄沶g, TPHCM s岷 s峄 d峄g qu峄 膽岷 膽峄 thanh to谩n cho nh脿 膽岷 t瓢 th峄眂 hi峄噉 d峄 谩n BT, x谩c 膽峄媙h gi谩 tr峄 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 theo gi谩 tr峄 tr瓢峄漬g theo 膽煤ng quy 膽峄媙h.聽

Exit mobile version