Icon Collap

T铆n d峄g b峄 si岷縯, giao d峄媍h c膬n h峄 峄 TPHCM v岷玭 t膬ng v矛 膽芒u?

Ng脿y 膽膬ng: 30/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Th峄憂g k锚 c峄 Savills cho th岷 h啤n 12.000 giao d峄媍h c膬n h峄 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 trong 6 th谩ng 膽岷 n膬m, t膬ng 15% so v峄沬 c霉ng k峄 2021.

Trong b谩o c谩o c岷璸 nh岷璽 v峄 t矛nh h矛nh th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 TPHCM 6 th谩ng 膽岷 n膬m nay, b峄 ph岷璶 nghi锚n c峄﹗ c峄 Savills Vi峄噒 Nam cho bi岷縯 ngu峄搉 cung s啤 c岷 膽岷 g岷 13.500 c膬n h峄嵦? t膬ng tr瓢峄焠g t峄沬 265% so v峄沬 c霉ng k峄 n膬m tr瓢峄沜, t膬ng cao nh岷 t峄 n膬m 2019. Trong 6 th谩ng cu峄慽 n膬m, 膽啤n v峄 n脿y d峄 b谩o t膬ng tr瓢峄焠g ngu峄搉 cung c膬n h峄?/a> t岷 TPHCM v岷玭 duy tr矛 膽瓢峄 t峄慶 膽峄 nh瓢 giai 膽o岷 n峄璦 膽岷 n膬m.聽

Trong n峄璦 膽岷 n膬m nay, c谩c d峄 谩n h岷g B chi岷縨 85% th峄 ph岷 ngu峄搉 cung c膬n h峄 m峄沬. Trong 膽贸, ri锚ng d峄 谩n Vinhomes Grand Park chi岷縨 h啤n 10.500 c膬n.

C农ng theo th峄憂g k锚, h啤n 12.000 giao d峄媍h c膬n h峄 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 trong 6 th谩ng 膽岷 n膬m, t膬ng 15% so v峄沬 c霉ng k峄 n膬m tr瓢峄沜. T峄 l峄 h岷 th峄 c膬n h峄 膽岷 kho岷g 75%.聽

Th峄 tr瓢峄漬g c膬n h峄 trong 6 th谩ng 膽岷 n膬m v岷玭 t膬ng tr瓢峄焠g t峄憈 so v峄沬 c霉ng k峄 n膬m tr瓢峄沜 d霉 l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷 膽ang ch峄媢 nhi峄乽 th谩ch th峄ヽ, 膽岷穞 bi峄噒 l脿 ngu峄搉 v峄憂 vay b峄 ki峄僲 so谩t ch岷穞 ch岷? Tuy nhi锚n, c岷 l瓢u 媒 m峄ヽ so s谩nh n脿y d峄盿 tr锚n s峄 li峄噓 c峄 n膬m 2021 v峄憂 l脿 giai 膽o岷 th岷 膽i峄僲 c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 do 岷h h瓢峄焠g c峄 d峄媍h Covid-19. C岷 n膬m ngo谩i, TPHCM ghi nh岷璶 ch瓢a 膽岷縩 10.000 c膬n h峄 膽瓢峄 cung 峄﹏g ra th峄 tr瓢峄漬g.

T铆n d峄g b峄 si岷縯, giao d峄媍h c膬n h峄 峄 TPHCM v岷玭 t膬ng v矛 膽芒u? - 1

T峄 l峄 h岷 th峄 c膬n h峄 trong 6 th谩ng 膽岷 n膬m t岷 TPHCM 膽岷 75% (岷h: H岷 Long).

B脿 V玫 Th峄 Kh谩nh Trang, Ph贸 gi谩m 膽峄慶 B峄 ph岷璶 Nghi锚n c峄﹗ c峄 Savills Vi峄噒 Nam, 膽谩nh gi谩 nh矛n chung ngu峄搉 cung c膬n h峄 t岷 TPHCM c貌n th岷 v峄沬 qu峄 膽岷 h岷 ch岷? gi谩 b谩n cao so v峄沬 thu nh岷璸 c峄 膽岷 b峄 ph岷璶 ng瓢峄漣 d芒n. Do 膽贸, c谩c th峄 tr瓢峄漬g l芒n c岷璶 nh瓢 B矛nh D瓢啤ng, Long An, 膼峄搉g Nai c贸 th峄 s岷 h瓢峄焠g l峄.

Li锚n quan 膽岷縩 v岷 膽峄 t铆n d峄g 膽峄 v脿o b岷 膽峄檔g s岷 ch岷璵 b峄 th岷痶 ch岷穞, b脿 Trang cho r岷眓g 膽芒y l脿 t铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 b峄焛 膽i峄乽 n脿y cho th岷 th峄 tr瓢峄漬g c贸 s峄 thanh l峄峜 m岷h m岷 theo h瓢峄沶g ph谩t tri峄僴 b峄乶 v峄痭g v脿 l脿nh m岷h h啤n. Ch峄 nh峄痭g ch峄 膽岷 t瓢 th岷璽 s峄 c贸 ngu峄搉 l峄眂 v峄 t脿i ch铆nh v脿 ph谩t tri峄僴 b峄乶 v峄痭g s岷 ti岷縫 t峄 t峄搉 t岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g.

V峄 kh铆a c岷h ng瓢峄漣 mua nh脿, vi峄嘽 si岷縯 t铆n d峄g c贸 th峄 l脿m gi岷 nh贸m ng瓢峄漣 mua 膽岷 c啤, l瓢峄泃 s贸ng v脿 kh么ng c贸 nhu c岷 峄 th峄眂, t峄 膽贸 gi煤p ng瓢峄漣 mua nh脿 c贸 nhu c岷 th峄眂 膽岷縩 g岷 v峄沬 c啤 h峄檌 s峄 h峄痷 nh脿 h啤n.

“Tuy nhi锚n, ch峄 膽岷 t瓢 ph岷 膽峄慽 m岷穞 v峄沬 vi峄嘽 chi ph铆 s峄 d峄g 膽岷 v脿 gi谩 nguy锚n v岷璽 li峄噓 ti岷縫 t峄 t膬ng. Kh贸 kh膬n c峄 ch峄 膽岷 t瓢 s岷 t谩c 膽峄檔g 膽岷縩 gi谩 b谩n cu峄慽 c霉ng c峄 s岷 ph岷﹎. V矛 v岷瓂, ph芒n kh煤c nh脿 峄 b矛nh d芒n hay nh脿 x茫 h峄檌 v岷玭 l脿 m峄檛 c谩nh c峄璦 cho c谩c ch峄 膽岷 t瓢 c贸 th峄 tham gia v脿o v脿 g贸p ph岷 cho s峄 ph谩t tri峄僴 c峄 x茫 h峄檌”, b脿 Trang khuy岷縩 ngh峄?

V峄 d脿i h岷, ngu峄搉 cung c膬n h峄 m峄沬 t岷 TPHCM 膽瓢峄 d峄 b谩o s岷铰犇戓骸t 145.000 c膬n v脿o n膬m 2025. Trong 膽贸, TP Th峄 膼峄ヽ, qu岷璶 7 v脿 huy峄噉 Nh脿 B猫 d峄 ki岷縩 s岷 tr峄 th脿nh ngu峄搉 cung c膬n h峄 ch铆nh cho TPHCM. Ri锚ng TP Th峄 膼峄ヽ 瓢峄沜 t铆nh s岷 chi岷縨 48% th峄 ph岷 ngu峄搉 cung c膬n h峄 t瓢啤ng lai.

Exit mobile version