Icon Collap

Thuduc House l岷 th锚m bi岷縩 c峄? s岷縫 m峄沬 t峄 cha con CEO c农

Ng脿y 膽膬ng: 27/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Ban 膽i峄乽 h脿nh m峄沬 c峄 Thuduc House tuy锚n b峄 giao d峄媍h gi峄痑 l茫nh 膽岷 c农 v峄沬 c么ng ty c峄 ng瓢峄漣 nh脿 g芒y thi峄噒 h岷 膽岷縩 l峄 铆ch c峄 c峄 膽么ng, kh岷硁g 膽峄媙h s岷 l脿m r玫 tr谩ch nhi峄噈 ng瓢峄漣 li锚n quan.

T峄 c么ng ty c峄 b峄 c峄眜 CEO

S贸ng gi贸 v岷玭 ch瓢a d峄玭g l岷 v峄沬 C么ng ty c峄 ph岷 Ph谩t tri峄僴 Nh脿 Th峄 膼峄ヽ – Thuduc House (m茫 ch峄﹏g kho谩n: TDH). Ch峄 v脿i ng脿y sau khi c么ng b峄 th么ng tin b峄 c瓢峄g ch岷 thu岷 128 t峄 膽峄搉g v脿 ch峄 t峄媍h H膼QT t峄 nhi峄噈 ch峄 sau 3 th谩ng, Thuduc House ti岷縫 t峄 th么ng b谩o nhi峄乽 giao d峄媍h c贸 d岷 hi峄噓 x芒m ph岷 l峄 铆ch c峄 膽么ng trong qu谩 kh峄?聽

Trong v膬n b岷 do T峄昻g gi谩m 膽峄慶 膼脿m M岷h C瓢峄漬g k媒, Ban 膽i峄乽 h脿nh cho bi岷縯 sau khi ti岷縫 nh岷璶 quy峄乶 qu岷 l媒 ho岷 膽峄檔g kinh doanh c么ng ty sau 膽岷 h峄檌 c峄 膽么ng th瓢峄漬g ni锚n v脿o cu峄慽 n膬m 2021 膽茫 ph谩t hi峄噉 nhi峄乽 giao d峄媍h g芒y thi峄噒 h岷 膽岷縩 l峄 铆ch h峄 ph谩p c峄 c谩c c峄 膽么ng.

Trong 膽贸, c谩c giao d峄媍h 膽瓢峄 ban 膽i峄乽 h脿nh m峄沬 c峄 Thuduc House m么 t岷 l脿 b岷 th瓢峄漬g xoay quanh quan h峄 v峄沬 C么ng ty c峄 ph岷 Qu岷 l媒 v脿 Kinh doanh Ch峄 n么ng s岷 Th峄 膼峄ヽ (c么ng ty qu岷 l媒 ch峄?.

C峄 th峄? v脿o th谩ng 9/2019, Thuduc House l煤c n脿y k媒 k岷縯 h峄 膽峄搉g chuy峄僴 nh瓢峄g to脿n b峄 t貌a nh脿 t岷 膽峄媋 ch峄 141 Qu峄慶 l峄 1A, ph瓢峄漬g Tam B矛nh, qu岷璶 Th峄 膼峄ヽ (nay l脿 TP Th峄 膼峄ヽ), TPHCM v峄沬 gi谩 tr峄 18,5 t峄 膽峄搉g. Th峄漣 膽i峄僲 n脿y, 么ng Nguy峄卬 V农 B岷 Ho脿ng, ng瓢峄漣 b峄 kh峄焛 t峄 v脿 b岷痶 giam v脿o n膬m ngo谩i, l脿 ng瓢峄漣 膽岷 di峄噉 c峄 Thuduc House. Trong khi 膽贸, 么ng Nguy峄卬 V膬n Hu芒y, b峄 c峄 么ng Ho脿ng, l脿 膽岷 di峄噉 c么ng ty qu岷 l媒 ch峄?/p>

Thuduc House l岷 th锚m bi岷縩 c峄? s岷縫 m峄沬 t峄 cha con CEO c农 - 1

C峄眜 CEO Thuduc House Nguy峄卬 V农 B岷 Ho脿ng (岷h: TDH).

Theo ban 膽i峄乽 h脿nh 膽瓢啤ng nhi峄噈, giao d峄媍h tr锚n theo quy 膽峄媙h ph岷 膽瓢峄 膽岷 h峄檌 膽峄搉g c峄 膽么ng ho岷穋 H膼QT ch岷 thu岷璶, th么ng tin 膽瓢峄 c么ng b峄 c么ng khai nh瓢ng trong th峄眂 t岷? ban 膽i峄乽 h脿nh c农 l岷 kh么ng tu芒n th峄?

Ngo脿i ra, t脿i s岷 tr锚n 膽瓢峄 th岷 ch岷 t岷 ng芒n h脿ng nh瓢ng 峄 th峄漣 膽i峄僲 chuy峄僴 nh瓢峄g, ban 膽i峄乽 h脿nh c农 c峄 Thuduc House kh么ng th么ng b谩o v峄沬 ng芒n h脿ng. 膼岷穋 bi峄噒, c么ng ty qu岷 l媒 ch峄 m峄沬 ch峄 thanh to谩n 1,85 t峄 膽峄搉g, t瓢啤ng 峄﹏g 10% gi谩 tr峄 h峄 膽峄搉g nh瓢ng l茫nh 膽岷 Thuduc House khi 膽贸 膽茫 b脿n giao l岷 to脿n b峄 quy峄乶 v脿 l峄 铆ch t峄 t貌a nh脿 n贸i tr锚n.聽

Nh峄 膽贸, c么ng ty qu岷 l媒 ch峄 nh岷璶 膽瓢峄 2,2 t峄 膽峄搉g ti峄乶 cho thu锚 t貌a nh脿 m峄梚 n膬m trong khi ngu峄搉 thu n脿y 膽谩ng l岷 thu峄檆 v峄 Thuduc House. 膼岷縩 nay, ban 膽i峄乽 h脿nh Thuduc House 瓢峄沜 t铆nh 膽啤n v峄 qu岷 l媒 ch峄 膽岷 m峄慽 n么ng s岷 Th峄 膼峄ヽ聽膽茫 thu 膽瓢峄 g岷 6 t峄 膽峄搉g t峄 t貌a nh脿 v膬n ph貌ng tr锚n d霉 ch峄 ph岷 b峄 ra s峄 ti峄乶 1,85 t峄 膽峄搉g. Vi峄嘽 n脿y g芒y th岷 tho谩t l峄沶 cho c峄 膽么ng Thuduc House.聽

“N岷縰 kh么ng ph岷 l脿 m峄慽 quan h峄 b峄 – con th矛 h峄 膽峄搉g n脿y s岷 kh么ng th峄 c贸 tr锚n th峄眂 t岷?#8221;, v膬n b岷 do CEO Thuduc House 膼脿m M岷h C瓢峄漬g n锚u.

Cu峄慽 c霉ng, ban 膽i峄乽 h脿nh m峄沬 cho bi岷縯 sau khi r脿 so谩t, nh岷璶 th岷 giao d峄媍h chuy峄僴 nh瓢峄g n贸i tr锚n c贸 d岷 hi峄噓 vi ph岷 ph谩p lu岷璽, g芒y thi峄噒 h岷 膽岷縩 t脿i s岷, quy峄乶 v脿 l峄 铆ch v脿 h峄 ph谩p c峄 Thuduc House 膽茫 nhi峄乽 l岷 膽峄 ngh峄 h峄 b峄 h峄 膽峄搉g chuy峄僴 nh瓢峄g n贸i tr锚n nh瓢ng c么ng ty qu岷 l媒 ch峄 kh么ng 膽峄搉g 媒, v岷玭 ti岷縫 t峄 khai th谩c, s峄 d峄g t貌a nh脿 v膬n ph貌ng.

膼貌i l岷 quy峄乶 l峄 v峄沬 2 b茫i xe 峄 ch峄 膽岷 m峄慽 n么ng s岷 Th峄 膼峄ヽ

Ngo脿i ra, c么ng ty qu岷 l媒 ch峄 膽ang khai th谩c 2 b茫i xe container t岷 ch峄 膽岷 m峄慽 n么ng s岷 Th峄 膼峄ヽ thu峄檆 quy峄乶 s峄 h峄痷 c峄 Thuduc House. Ban 膽i峄乽 h脿nh cho bi岷縯 tr瓢峄沜 膽芒y, Thuduc House s峄 h峄痷 100% v峄憂 C么ng ty c峄 ph岷 Qu岷 l媒 v脿 Kinh doanh Ch峄 n么ng s岷 Th峄 膼峄ヽ n锚n c么ng ty qu岷 l媒 ch峄 t峄 thu ti峄乶 t峄 vi峄嘽 khai th谩c b茫i xe.

Tuy nhi锚n, v脿o th谩ng 3/2018, Thuduc House b谩n 51% v峄憂 g贸p v脿 膽岷縩 th谩ng 6/2020 tho谩i s岷h v峄憂 t岷 c么ng ty qu岷 l媒 ch峄 nh瓢ng 膽啤n v峄 n脿y v岷玭 ti岷縫 t峄 khai th谩c v脿 thu to脿n b峄 l峄 铆ch t峄 hai b茫i xe tr锚n. Trong 6 th谩ng cu峄慽 n膬m 2021, Thuduc House k媒 k岷縯 h峄 膽峄搉g h峄 t谩c kinh doanh v峄沬 c么ng ty qu岷 l媒 ch峄 膽峄 h峄 th峄ヽ h贸a vi峄嘽 khai th谩c hai b茫i xe container t岷 ch峄 膽岷 m峄慽 n么ng s岷 Th峄 膼峄ヽ.聽

Khi h岷縯 h岷 h峄 膽峄搉g, Thuduc House nhi峄乽 l岷 g峄璱 v膬n b岷 y锚u c岷 c么ng ty qu岷 l媒 ch峄 ti岷縫 t峄 k媒 k岷縯 h峄 膽峄搉g h峄 t谩c ho岷穋 b脿n giao l岷 m岷穞 b岷眓g theo 膽煤ng quy 膽峄媙h nh瓢ng 膽啤n v峄 n脿y聽kh么ng h峄 t谩c. Thuduc House cho bi岷縯 c么ng ty qu岷 l媒 ch峄 v岷玭 ti岷縫 t峄 khai th谩c, thu l峄 t峄 hai b茫i xe tr锚n t峄 膽岷 n膬m 膽岷縩 nay.

Ban 膽i峄乽 h脿nh m峄沬 c峄 Thuduc House cho bi岷縯 膽ang ti岷縫 t峄 l脿m vi峄嘽 v峄沬 c啤 quan ch峄ヽ n膬ng 膽峄 l脿m r玫 tr谩ch nhi峄噈 c峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 c贸 li锚n quan c谩c h脿nh vi tr锚n 膽峄 膽岷 b岷 l峄 铆ch c峄 c么ng ty, c峄 c峄 膽么ng.聽

Exit mobile version