Icon Collap

Th峄 t瓢峄沶g ch峄 膽岷 B峄 X芒y d峄眓g th谩o “n煤t th岷痶” nh脿 峄 cho c么ng nh芒n

Ng脿y 膽膬ng: 28/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄 giao B峄 X芒y d峄眓g ch峄 tr矛, xem x茅t c谩c v瓢峄沶g m岷痗 c峄 lu岷璽 ph谩p, ki岷縩 ngh峄 c谩c v岷 膽峄 c贸 th峄 s峄璦 ngay trong c谩c ngh峄 膽峄媙h li锚n quan 膽峄 s峄沵 gi岷 quy岷縯 v岷 膽峄 nh脿 峄 cho c么ng nh芒n.

Ng脿y 12/6, Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄 Ph岷 Minh Ch铆nh 膽茫 c贸 cu峄檆 g岷穚 g峄? 膽峄慽 tho岷 v峄沬 c么ng nh芒n lao 膽峄檔g trong ch瓢啤ng tr矛nh c贸 ch峄 膽峄 “C么ng nh芒n Vi峄噒 Nam v峄沬 kh谩t v峄峮g ph谩t tri峄僴 膽岷 n瓢峄沜” t岷 B岷痗 Giang.

Kh贸 kh膬n, v瓢峄沶g m岷痗 v峄 quy 膽峄媙h

膼岷 di峄噉 c么ng nh芒n lao 膽峄檔g t岷 膽i峄僲 c岷 tr峄眂 ti岷縫 B岷痗 Giang v脿 63 膽i峄僲 c岷 c谩c t峄塶h, th脿nh ph峄 膽茫 c贸 nh峄痭g c芒u h峄廼, ki岷縩 ngh峄 v脿 膽峄 xu岷 c峄 th峄 v峄沬 Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄? M峄檛 trong nh峄痭g v岷 膽峄 膽瓢峄 膽么ng 膽岷 c么ng nh芒n lao 膽峄檔g quan t芒m, n锚u ra t岷 bu峄昳 膽峄慽 tho岷 l脿 v岷 膽峄 nh脿 峄 c么ng nh芒n hi峄噉 nay. 聽

Th峄 t瓢峄沶g ch峄 膽岷 B峄 X芒y d峄眓g th谩o n煤t th岷痶 nh脿 峄 cho c么ng nh芒n - 1

Khu nh脿 峄 cho c么ng nh芒n 峄 x茫 Kim Chung (膼么ng Anh, H脿 N峄檌) (岷h minh h峄峚: Tr岷 Kh谩ng).

B铆 th瓢 T峄塶h 峄 B岷痗 Giang D瓢啤ng V膬n Th谩i cho bi岷縯, v瓢峄沶g m岷痗 l峄沶 nh岷 c峄 c谩c doanh nghi峄噋 膽岷 t瓢 d峄 谩n nh脿 峄 x茫 h峄檌 hi峄噉 nay l脿 Lu岷璽 nh脿 峄? Ngh峄 膽峄媙h 100. Theo 膽贸, t岷 khu nh脿 峄 gi岷 quy岷縯 ch峄 峄 cho 20.000 c么ng nh芒n, doanh nghi峄噋 s岷 ph岷 k媒 h峄 膽峄搉g tr峄眂 ti岷縫 v峄沬 20.000 c么ng nh芒n, c贸 20.000 h峄 膽峄搉g nh脿 峄?聽

Theo 么ng Th谩i, c么ng nh芒n th矛 c贸 th峄 “nh岷 vi峄嘽”, m峄檛 th峄漣 gian sau s岷 chuy峄僴 膽i ch峄 kh谩c… Nh瓢 v岷瓂 r岷 kh贸 kh膬n trong vi峄嘽 t峄 ch峄ヽ tri峄僴 khai th峄眂 hi峄噉.

Ngo脿i ra, 么ng Th谩i c农ng cho r岷眓g, doanh nghi峄噋 c貌n kh贸 kh膬n trong vi峄嘽 x谩c 膽峄媙h gi谩 cho thu锚 v矛 h瓢峄沶g d岷玭 c峄 c谩c b峄? ng脿nh c貌n ch瓢a c峄 th峄? vi峄嘽 mi峄卬 gi岷 ti峄乶 thu锚 膽岷 c农ng c貌n v瓢峄沶g m岷痗. Do 膽贸, 么ng Th谩i ki岷縩 ngh峄 Ch铆nh ph峄 s峄沵 tr矛nh Qu峄慶 h峄檌 s峄璦 膽峄昳 Lu岷璽 Nh脿 峄? Lu岷璽 膼岷 膽ai v脿 Lu岷璽 膼岷 t瓢 c么ng, tr瓢峄沜 m岷痶 c贸 th峄 l脿 m峄檛 lu岷璽 s峄璦 nhi峄乽 lu岷璽, tr矛nh v脿o K峄 h峄峱 th峄 4 c峄 Qu峄慶 h峄檌.

Ch峄 t峄媍h T峄昻g li锚n 膽o脿n lao 膽峄檔g Vi峄噒 Nam Nguy峄卬 膼矛nh Khang c农ng kh岷硁g 膽峄媙h, v岷 膽峄 nh脿 峄 c么ng nh芒n 膽瓢峄 T峄昻g li锚n 膽o脿n 膽au 膽谩u nhi峄乽 n膬m nay nh瓢ng hi峄噉 膽ang “r岷 v瓢峄沶g”. 膼啤n c峄 nh瓢 c谩c v岷 膽峄 li锚n quan t峄沬 th峄 t峄 膽岷 th岷, vi峄嘽 thu h煤t c谩c doanh nghi峄噋, Lu岷璽 膽岷 t瓢 c么ng, Lu岷璽 kinh doanh b岷 膽峄檔g s岷.

Theo 么ng Khang, hi峄噉 T峄昻g li锚n 膽o脿n 膽茫 l脿m vi峄嘽 v峄沬 B峄 X芒y d峄眓g v脿 s岷痯 t峄沬 s岷 b谩o c谩o Th峄 t瓢峄沶g 膽峄 c贸 th峄 th谩o g峄 c谩c v瓢峄沶g m岷痗 trong th峄漣 gian t峄沬.

B峄 X芒y d峄眓g ch峄 tr矛 g峄 “n煤t th岷痶”

Theo Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄 Ph岷 Minh Ch铆nh, nh脿 峄 x茫 h峄檌 cho c么ng nh芒n lu么n 膽瓢峄 膼岷g v脿 Ch铆nh ph峄 b膬n kho膬n, tr膬n tr峄 v脿 ch峄 膽岷 x芒y d峄眓g ch峄 tr瓢啤ng, c峄 th峄 h贸a nhi峄乽 c啤 ch岷 ch铆nh s谩ch 瓢u 膽茫i, h峄 tr峄 th峄眂 hi峄噉. Tuy nhi锚n 膽岷縩 nay v岷 膽峄 n脿y ch瓢a 膽瓢峄 gi岷 quy岷縯 m峄檛 c谩ch r峄憈 r谩o, c膬n c啤 v脿 b脿i b岷.聽

Nh芒n bu峄昳 膽峄慽 tho岷, Th峄 t瓢峄沶g 膽峄 ngh峄 膽岷 di峄噉 c谩c c啤 quan, t峄 ch峄ヽ, b峄? ban ng脿nh li锚n quan n锚u ra nh峄痭g v瓢峄沶g m岷痗 c峄 th峄 膽峄 c贸 th峄 tri峄僴 khai hi峄噓 qu岷 ngay vi峄嘽 x芒y d峄眓g nh脿 峄 cho ng瓢峄漣 lao 膽峄檔g.

膼岷穋 bi峄噒, sau khi l岷痭g nghe c谩c 媒 ki岷縩 trao 膽峄昳, Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄 Ph岷 Minh Ch铆nh giao B峄 X芒y d峄眓g ch峄 tr矛, xem x茅t ti岷縫 thu to脿n b峄 c谩c 媒 ki岷縩 v峄玜 n锚u v脿 nhu c岷 c峄 c么ng nh芒n, tr锚n c啤 s峄 膽贸 ki岷縩 ngh峄 c谩c v岷 膽峄 c贸 th峄 s峄璦 ngay trong c谩c ngh峄 膽峄媙h c峄 Ch铆nh ph峄?

V峄沬 “n煤t th岷痶” li锚n quan 膽岷縩 c谩c lu岷璽, B峄 X芒y d峄眓g c霉ng v峄沬 c谩c b峄 ban ng脿nh li锚n quan xem x茅t, 膽谩nh gi谩 t谩c 膽峄檔g v脿 膽峄 xu岷 ch峄塶h s峄璦 sao cho ph霉 h峄 t矛nh h矛nh th峄眂 ti峄卬.

Th峄 t瓢峄沶g y锚u c岷 gi岷 quy岷縯 v岷 膽峄 n脿y m峄檛 c谩ch c膬n c啤, b脿i b岷, c贸 t铆nh tr瓢峄沜 m岷痶 nh瓢ng ph岷 gi岷 quy岷縯 膽瓢峄 l芒u d脿i, 膽岷 b岷 quy峄乶 v脿 l峄 铆ch h峄 ph谩p ch铆nh 膽谩ng c峄 ng瓢峄漣 lao 膽峄檔g, c农ng nh瓢 ph霉 h峄 v峄沬 膽i峄乽 ki峄噉 ho脿n c岷h c峄 膽岷 n瓢峄沜

Exit mobile version