Icon Collap

Thu ng芒n s谩ch t峄 nh脿, 膽岷 v脿 膽岷 gi谩 膽岷 峄 H脿 N峄檌 膽岷 th岷

Ng脿y 膽膬ng: 03/09/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – M峄檛 s峄 kho岷 thu ng芒n s谩ch 峄 H脿 N峄檌 膽岷 th岷, nh岷 l脿 kho岷 thu t峄 nh脿, 膽岷, thu 膽岷 gi谩 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷, ch峄 b岷眓g 41,5% d峄 to谩n.

Theo b谩o c谩o c峄 Ban C谩n s峄 膼岷g UBND TP H脿 N峄檌, thu ng芒n s谩ch Nh脿 n瓢峄沜 tr锚n 膽峄媋 b脿n 8 th谩ng n膬m nay 膽岷 nhi峄乽 k岷縯 qu岷 kh岷 quan so v峄沬 c霉ng k峄 n膬m 2021.

C峄 th峄? t峄昻g thu ng芒n s谩ch Nh脿 n瓢峄沜 tr锚n 膽峄媋 b脿n l农y k岷 膽岷縩 h岷縯 ng脿y 20/8 l脿 219.126 t峄 膽峄搉g, 膽岷 70,3% d峄 to谩n, b岷眓g 109,5% so v峄沬 c霉ng k峄 n膬m 2021.

Thu ng芒n s谩ch t峄 nh脿, 膽岷 v脿 膽岷 gi谩 膽岷 峄 H脿 N峄檌 膽岷 th岷 - 1

M峄檛 s峄 kho岷 thu ng芒n s谩ch tr锚n 膽峄媋 b脿n H脿 N峄檌 膽岷 th岷, nh岷 l脿 kho岷 thu v峄 nh脿, 膽岷, thu 膽岷 gi谩 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 (岷h: H脿 Phong).

Trong 膽贸, thu n峄檌 膽峄媋 膽茫 th峄眂 hi峄噉 膽岷 200.618 t峄 膽峄搉g, b岷眓g 69,5% d峄 to谩n, b岷眓g 108,2% so v峄沬 c霉ng k峄? S峄 n脿y bao g峄搈 thu t峄 khu v峄眂 s岷 xu岷 kinh doanh l脿 99.727 t峄 膽峄搉g, 膽岷 73,6% d峄 to谩n, b岷眓g 115,5% so v峄沬 c霉ng k峄?

D峄 b谩o, t峄昻g thu ng芒n s谩ch Nh脿 n瓢峄沜 tr锚n 膽峄媋 b脿n H脿 N峄檌 n膬m nay 瓢峄沜 th峄眂 hi峄噉 膽瓢峄 342.365 t峄 膽峄搉g, 膽岷 109,9% d峄 to谩n, b岷眓g 105,8% so v峄沬 th峄眂 hi峄噉 n膬m tr瓢峄沜.

Tuy nhi锚n, m峄檛 s峄 kho岷 thu ng芒n s谩ch tr锚n 膽峄媋 b脿n 膽岷 th岷, nh岷 l脿 kho岷 thu t峄 nh脿, 膽岷, thu 膽岷 gi谩 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 khi 8 th谩ng ch峄 膽岷 11.055 t峄 膽峄搉g, b岷眓g 41,5% d峄 to谩n.

H峄檌 ngh峄 c峄 Th瓢峄漬g tr峄眂 Th脿nh 峄 H脿 N峄檌 v峄沬 Ban C谩n s峄 膼岷g UBND Th脿nh ph峄 h么m 25/8 b脿n v峄 t矛nh h矛nh th峄眂 hi峄噉 nhi峄噈 v峄 t脿i ch铆nh, ng芒n s谩ch n膬m 2022 c农ng 膽茫 t岷璸 trung trao 膽峄昳, th岷 lu岷璶 v峄 c谩c gi岷 ph谩p th峄眂 hi峄噉 m峄 ti锚u thu, nhi峄噈 v峄 chi trong nh峄痭g th谩ng cu峄慽 n膬m, nh岷 l脿 kh岷痗 ph峄 nh峄痭g h岷 ch岷? kh贸 kh膬n v峄 chi 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g c啤 b岷, 膽岷 gi谩 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷…

Tr瓢峄沜 膽贸, n膬m 2021, H脿 N峄檌 膽茫 th峄眂 hi峄噉 膽岷 gi谩 kho岷g 10.880/12.800 t峄 膽峄搉g, 膽岷 85% k岷 ho岷h. Thu ti峄乶 s峄 d峄g 膽岷 11.055 t峄 膽峄搉g/20.700 t峄 膽峄搉g, ch峄 膽岷 53,4% k岷 ho岷h.

K岷 ho岷h 膽岷穞 ra n膬m 2021, th脿nh ph峄 s岷 膽岷 gi谩 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 c峄 446 d峄 谩n v峄沬 t峄昻g di峄噉 t铆ch 177,29ha, d峄 ki岷縩 s峄 ti峄乶 tr煤ng 膽岷 gi谩 l脿 h啤n 23.600 t峄 膽峄搉g. Giai 膽o岷 2022-2023, d峄 ki岷縩 膽岷 膽岷 gi谩 l脿 1.084,82 ha, thu ng芒n s谩ch 膽岷 gi谩 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 l脿 h啤n 104.002 t峄 膽峄搉g.

Trong khi 膽贸, ti峄乶 s峄 d峄g 膽岷 v脿 ti峄乶 thu锚 膽岷 v脿o ng芒n s谩ch Nh脿 n瓢峄沜, trong 膽贸 c贸 thu t峄 膽岷 gi谩 quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 t岷 nhi峄乽 膽峄媋 ph瓢啤ng nh峄痭g n膬m qua t膬ng l锚n nhanh ch贸ng.

Theo s峄 li峄噓 t峄 B峄 T脿i ch铆nh, n膬m 2013 t峄昻g thu ti峄乶 s峄 d峄g 膽岷 v脿 ti峄乶 thu锚 膽岷 v脿o ng芒n s谩ch Nh脿 n瓢峄沜, trong 膽贸 c贸 thu t峄 ho岷 膽峄檔g 膽岷 gi谩 膽岷, c峄 63 t峄塶h th脿nh tr锚n c岷 n瓢峄沜 膽岷 g岷 63,7 ng脿n t峄 膽峄搉g, chi岷縨 kho岷g 7,8% t峄昻g thu ng芒n s谩ch c岷 n瓢峄沜.

膼岷縩 n膬m 2018, t峄昻g ngu峄搉 thu t峄 膽岷 膽ai tr锚n c岷 n瓢峄沜 l锚n t峄沬 g岷 218.700 t峄 膽峄搉g, chi岷縨 16,58% t峄昻g thu ng芒n s谩ch Nh脿 n瓢峄沜.

Nh瓢 v岷瓂, sau 5 n膬m, ngu峄搉 thu t峄 膽岷 膽ai tr锚n c岷 n瓢峄沜 膽茫 t膬ng kho岷g 3-4 l岷 v脿 t峄 l峄 thu t峄 膽岷 膽ai trong t峄昻g thu ng芒n s谩ch Nh脿 n瓢峄沜 c农ng t膬ng h啤n 2 l岷.

D霉 ch峄媢 岷h h瓢峄焠g b峄焛 d峄媍h b峄噉h Covid-19 nh瓢ng s峄 thu ti峄乶 s峄 d峄g 膽岷, ti峄乶 thu锚 膽岷, 膽岷 gi谩 膽岷 v脿o ng芒n s谩ch 2 n膬m qua v岷玭 t膬ng. Trong 膽贸, s峄 thu ng芒n s谩ch t峄 膽岷 膽ai n膬m 2020 膽岷 254.800 t峄 膽峄搉g, n膬m 2021 膽岷 h啤n 172.000 t峄 膽峄搉g.

T岷 phi锚n th岷 lu岷璶 Qu峄慶 h峄檌 h峄搃 th谩ng 6 n膬m nay, tr瓢峄沜 m峄檛 s峄 媒 ki岷縩 cho r岷眓g thu ng芒n s谩ch nhi峄乽 t峄 膽岷 v脿 d岷 th么, B峄 tr瓢峄焠g T脿i Ch铆nh H峄 膼峄ヽ Ph峄沜 cho bi岷縯 ti峄乶 thu t峄 膽岷 tr锚n c岷 n瓢峄沜 膽岷 185.000 t峄 膽峄搉g, chi岷縨 11% t峄昻g thu ng芒n s谩ch th峄眂 hi峄噉. Ngu峄搉 thu n脿y t膬ng m峄檛 ph岷 膽岷縩 t峄 vi峄嘽 si岷縯 thu thu岷 chuy峄僴 nh瓢峄g b岷 膽峄檔g s岷.

Exit mobile version