Icon Collap

Th峄 tr瓢峄漬g 岷 岷﹎, nh脿 膽岷 t瓢 b岷 膽峄檔g s岷 芒m th岷 c岷痶 l峄 nhi峄乽 l岷

Ng脿y 膽膬ng: 26/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – 膼膬ng tin b谩n c岷痶 l峄 l岷 th峄 3 trong 2 th谩ng, nh瓢ng nh脿 膽岷 t瓢 nh脿 膽岷 kh么ng th峄 tho谩t h脿ng, 膽峄慽 m岷穞 v峄沬 c岷h n峄 n岷.

R峄泃 gi谩 tr膬m tri峄噓 膽峄搉g trong th峄漣 gian ng岷痭

G贸p ti峄乶 c霉ng nh贸m b岷 膽岷 t瓢 v脿o nh脿 x芒y s岷祅, nh瓢ng do th峄 tr瓢峄漬g tr岷 l岷痭g, anh Nguy峄卬 V膬n Y锚n – m峄檛 nh脿 膽岷 t瓢 b岷 膽峄檔g s岷 kh么ng chuy锚n – 膽ang 膽峄﹏g ng峄搃 kh么ng y锚n. Theo anh Y锚n, kho岷g cu峄慽 n膬m 2020, anh v脿 nh贸m b岷 mua m峄檛 m岷h 膽岷 r峄檔g h啤n 120 m2 膽峄 ph芒n th脿nh 3 l么, x芒y nh脿 膽峄 b谩n. L煤c 膽贸, th峄 tr瓢峄漬g s么i 膽峄檔g, gi谩 膽岷 mua v脿o c农ng 峄 m峄ヽ cao, c峄檔g v峄沬 chi ph铆 v岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g cao, khi岷縩 t峄昻g m峄ヽ 膽岷 t瓢 v瓢峄 d峄 to谩n nhi峄乽 l岷.

“Do kh么ng chuy锚n nghi峄噋 trong x芒y d峄眓g v脿 c芒n 膽峄慽 膽瓢峄 d貌ng ti峄乶, s峄 ti峄乶 vay m瓢峄 ng芒n h脿ng c农ng l峄沶 h啤n 70% gi谩 tr峄 c膬n nh脿 ho脿n c么ng. Anh em c农ng t铆ch c峄眂 b谩n 膽峄 thu v峄憂, nh瓢ng kh么ng c贸 ng瓢峄漣 mua”, anh Y锚n n贸i.

C农ng theo anh Y锚n, c峄檔g ti峄乶 膽岷 v脿 chi ph铆 x芒y d峄眓g m峄檛 c膬n nh脿 x芒y s岷祅 nh瓢 hi峄噉 t岷 c峄 anh 膽茫 t峄沬 3 t峄 膽峄搉g. Nh瓢ng, anh 膽ang b谩n c岷痶 l峄 t峄沬 l岷 th峄 3 trong 2 th谩ng qua v峄沬 s峄 ti峄乶 l锚n t峄沬 300 tri峄噓 膽峄搉g v岷玭 kh么ng th峄 b谩n 膽瓢峄.

“Th峄 tr瓢峄漬g bi岷縩 膽峄檔g nhanh khi岷縩 nh脿 膽岷 t瓢 kh么ng chuy锚n nh瓢 ch煤ng t么i r啤i v脿o th岷 kh贸 ch峄 sau th峄漣 gian ng岷痭. T么i 膽ang r岷 k峄 v峄峮g s岷 b谩n s峄沵 膽瓢峄 c膬n nh脿 n脿y 膽峄 thu h峄搃 v峄憂, tr岷 n峄 ng芒n h脿ng s峄沵”, anh Y锚n chia s岷 v脿 kh岷硁g 膽峄媙h gi谩 c岷痶 l峄 膽茫 “膬n” v脿o ti峄乶 v峄憂 c峄 m矛nh.

Th峄 tr瓢峄漬g 岷 岷﹎, nh脿 膽岷 t瓢 b岷 膽峄檔g s岷 芒m th岷 c岷痶 l峄 nhi峄乽 l岷 - 1

Th么ng tin rao b谩n nh脿 xu岷 hi峄噉 nhi峄乽 (岷h: H脿 Phong).

Th峄眂 t岷? kh么ng ch峄 anh Y锚n, nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢 b岷 膽峄檔g s岷 th峄漣 膽i峄僲 n脿y c农ng 膽ang r啤i v脿o kh贸 kh膬n khi th峄 tr瓢峄漬g ch峄痭g l岷. 膼岷穋 bi峄噒, 膽峄慽 v峄沬 nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢 ng岷痭 h岷 c农ng li锚n t峄 ph岷 c岷痶 l峄 膽峄 thu h峄搃 v峄憂, thanh to谩n c谩c kho岷 n峄 kh谩c v脿 th峄眂 hi峄噉 k岷 ho岷h 膽岷 t瓢 m峄沬.

Ch峄 Nguy峄卬 Th峄 Nh脿n – m峄檛 nh芒n vi锚n v膬n ph貌ng 峄 H脿 N峄檌 cho bi岷縯, n膬m 2019 ch峄 mua 2 l么 膽岷 tr峄搉g c芒y l芒u n膬m 峄 x茫 C峄璦 D瓢啤ng, huy峄噉 Ph煤 Qu峄慶 (Ki锚n Giang). 膼岷縩 cu峄慽 n膬m 2021, th岷 th峄 tr瓢峄漬g khu v峄眂 膽贸 kh谩 s么i 膽峄檔g, ch峄 b谩n m峄檛 l么 膽岷 h啤n 500 m2 v峄沬 gi谩 1,8 t峄 膽峄搉g, cao h啤n gi谩 mua v脿o 400 tri峄噓 膽峄搉g.聽

“Th谩ng 5 v峄玜 qua, t么i c岷 ti峄乶 膽峄 膽峄昳 nh脿 m峄沬 ngo脿i H脿 N峄檌, nh瓢ng khi 膽瓢a th么ng tin l么 膽岷 c貌n l岷 trong Ph煤 Qu峄慶 cho m么i gi峄沬 b谩n th矛 膽瓢峄 b谩o tin tr峄 l岷, gi谩 ch峄 c貌n 1,4 t峄 膽峄搉g. T么i cho谩ng v谩ng v脿 d峄玭g b谩n 膽峄 xem x茅t th峄 tr瓢峄漬g, nh瓢ng 膽岷縩 th谩ng 6 c岷 ti峄乶 qu谩, t么i mu峄憂 b谩n gi谩 tr锚n v岷玭 kh么ng c贸 ng瓢峄漣 mua”, ch峄 Nh脿n chia s岷?聽

T矛nh tr岷g gi岷 thanh kho岷 b芒y gi峄 m峄沬 b岷痶 膽岷

V峄 th峄 tr瓢峄漬g s岷痯 t峄沬, chuy锚n gia kinh t岷 TS 膼inh Th岷 Hi峄僴 d峄 b谩o, trong 6 th谩ng cu峄慽 n膬m, thanh kho岷 gi岷 to脿n th峄 tr瓢峄漬g, 膽岷穋 bi峄噒 gi岷 m岷h 峄 khu v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷 ch瓢a th峄 t岷 ra d貌ng ti峄乶 khai th谩c, kinh doanh v脿 c谩c b岷 膽峄檔g s岷 gi谩 tr峄 l峄沶. 脭ng Hi峄僴 nh岷 m岷h, vi峄嘽 gi岷 thanh kho岷 膽茫 xu岷 hi峄噉 t峄 qu媒 I nh瓢ng 膽岷縩 b芒y gi峄 m峄沬 th峄眂 s峄 b岷痶 膽岷.

C农ng theo v峄 chuy锚n gia n脿y, b岷 膽峄檔g s岷 t岷 nhi峄乽 khu v峄眂 s岷 c贸 kh岷 n膬ng gi岷 gi谩. 膼贸 l脿 c谩c khu v峄眂 t峄玭g s峄憈 膽岷, thu h煤t nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢 nh瓢ng 膽岷縩 nay vi峄嘽 膽岷 t瓢 h岷 t岷g v脿 khai th谩c kinh doanh kh么ng 膽岷 k峄 v峄峮g. B锚n c岷h 膽贸, 膽岷 n峄乶 nhi峄乽 khu v峄眂 ven TPHCM c农ng s岷 gi岷 gi谩.

Sang 膽岷縩 n膬m 2023, th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 s岷 ph峄 h峄搃 c峄 b峄? xu岷 hi峄噉 膽岷 t瓢 l瓢峄泃 s贸ng 峄 m峄檛 s峄 khu v峄眂, c谩c nh脿 膽岷 t瓢 trung h岷 b岷痶 膽岷 gi岷 ng芒n.

脭ng Hi峄僴 cho r岷眓g, s岷 c贸 nhi峄乽 膽i峄僲 s谩ng gi煤p ph峄 h峄搃 th峄 tr瓢峄漬g n膬m 2023. Trong 膽贸, kinh t岷 Vi峄噒 Nam ti岷縫 t峄 ph谩t tri峄僴 d霉 kinh t岷 th岷 gi峄沬 c貌n nhi峄乽 b岷 峄昻. H岷 t岷g giao th么ng 膽瓢峄 膽岷 t瓢 m岷h, t岷 膽峄檔g l峄眂 m峄檛 s峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷.

膼岷 t瓢 FDI ti岷縫 t峄 t膬ng t岷 膽峄檔g l峄眂 cho b岷 膽峄檔g s岷 c么ng nghi峄噋 v脿 khu d芒n c瓢. C谩c ch铆nh s谩ch m峄沬 ra 膽峄漣 gi煤p chu岷﹏ h贸a v脿 minh b岷h th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷. B锚n c岷h 膽贸, ti岷縩 tr矛nh 膽么 th峄 h贸a v岷玭 ph谩t tri峄僴 t膬ng nhu c岷 nh脿 峄 膽么 th峄?

V峄 xu th岷 膽岷 t瓢 giai 膽o岷 cu峄慽 n膬m 2022 – 2023, v峄 chuy锚n gia cho r岷眓g du l峄媍h c贸 nh峄痭g t铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 nh瓢ng ch瓢a 膽瓢峄 nh脿 膽岷 t瓢 quan t芒m m岷h m岷? B岷 膽峄檔g s岷 ph芒n l么 t岷 c谩c khu v峄眂 xa, khu v峄眂 n么ng nghi峄噋 s岷 gi岷 thanh kho岷 m岷h v脿 xu岷 hi峄噉 b谩n c岷痶 l峄 t峄 10 – 30%. Phong tr脿o 膽岷 t瓢 farmstay s岷 suy tho谩i.

Exit mobile version