Icon Collap

Thêm cơ chế đặc thù đầu tư cụm công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 25/06/2022 - Tác giả: Phucdienrealty

(Dân trí) – Chính phủ vừa ban hành nghị định, bổ sung cơ chế đặc thù quản lý đầu tư cụm công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016 ngày 1/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. 

Theo đó, Nghị định có sửa đổi tên gọi Điều 9 Nghị định số 144/2016 “về quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng” thành “về quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư cụm công nghiệp”. 

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9: Căn cứ Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu, Chương trình phát triển đô thị được duyệt, UBND thành phố quyết định Khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. 

Căn cứ Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu, Chương trình phát triển đô thị được duyệt, UBND thành phố quyết định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng.

Thêm cơ chế đặc thù đầu tư cụm công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng - 1

Chính phủ bổ sung một số cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư cụm công nghiệp thành phố Đà Nẵng (Ảnh minh họa: Nguyễn Khánh).

Đặc biệt, Nghị định 40 này cũng bổ sung quy định, Hội đồng nhân dân thành phố được xem xét, quyết định đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ nguồn ngân sách thành phố trong trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định hiện hành.

Tổ chức sự nghiệp công lập được giao làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thì được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án, được cho thuê lại đất sau khi đã đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp.

Giao UBND thành phố Đà Nẵng quy định cơ chế tài chính, thẩm quyền xác định và quyết định giá cho thuê, đối tượng cho thuê đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Đối với các thay đổi nhỏ, thường xuyên về tên gọi, vị trí, diện tích (từ 5 ha trở xuống), ngành nghề hoạt động, tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và nội dung khác về cụm công nghiệp không làm thay đổi mục tiêu, bản chất, tăng diện tích sử dụng đất của phương án phát triển cụm công nghiệp trong quy hoạch thành phố đã được phê duyệt hoặc quỹ đất dành cho phát triển các cụm công nghiệp đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

UBND thành phố xem xét, phê duyệt và báo cáo nội dung đã phê duyệt cho Bộ Công Thương để theo dõi, giám sát, thực hiện và cập nhật những nội dung thay đổi, điều chỉnh trong quy hoạch thành phố để báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại kỳ lập, phê duyệt quy hoạch thành phố.

GỌI TƯ VẤN