Icon Collap

The Sailing Quy Nh啤n – d峄 谩n thu h煤t gi峄沬 膽岷 t瓢 t岷 B矛nh 膼峄媙h

Ng脿y 膽膬ng: 11/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – S峄 h峄痷 t峄峚 膽峄 trung t芒m th脿nh ph峄? chu峄梚 ti峄噉 铆ch hi峄噉 膽岷 t岷 Quy Nh啤n c霉ng ch铆nh s谩ch 瓢u 膽茫i h岷 d岷玭, The Sailing Quy Nh啤n 膽ang thu h煤t s峄 ch煤 媒 c峄 膽么ng 膽岷 nh脿 膽岷 t瓢.

V峄 tr铆 膽岷痶 gi谩

V峄 tr铆 膽瓢峄 coi l脿 y岷縰 t峄 ti锚n quy岷縯 t峄沬 thanh kho岷, sinh l峄漣 c峄 m峄檛 s岷 ph岷﹎ b岷 膽峄檔g s岷. V峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 ngh峄 d瓢峄g, y岷縰 t峄 n脿y l岷 c脿ng quan tr峄峮g h啤n, b峄焛 n贸 quy岷縯 膽峄媙h tr峄眂 ti岷縫 t峄沬 hi峄噓 qu岷 kinh doanh, cho thu锚 v脿 kh岷 n膬ng l岷 膽岷 c峄 m峄梚 d峄 谩n. Ch铆nh v矛 th岷? nh脿 膽岷 t瓢 th瓢峄漬g ch岷 nh岷璶 “ch峄媢 chi” th锚m so v峄沬 c谩c d峄 谩n th么ng th瓢峄漬g 膽峄 s峄 h峄痷 b岷 膽峄檔g s岷 ven bi峄僴.

V峄沬 s峄 hi峄噉 di峄噉 b锚n v峄媙h bi峄僴 膽瓢峄 m峄噉h danh l脿 膽i峄僲 膽岷縩 h脿ng 膽岷 膼么ng Nam 脕, 2 t貌a th谩p The Sailing Quy Nh啤n 膽谩nh tr煤ng t芒m l媒 “chu峄檔g v峄 tr铆” c峄 nh脿 膽岷 t瓢. D峄 谩n h峄檌 t峄 tr峄峮 v岷筺 3 y岷縰 t峄? C岷璶 th峄 – k峄 ph峄 – k岷 bi峄僴. Trong t瓢啤ng lai, The Sailing Quy Nh啤n c农ng s岷 h瓢峄焠g l峄 t峄 nh峄痭g ch铆nh s谩ch k铆ch c岷 c峄 ch铆nh quy峄乶 膽峄媋 ph瓢啤ng, 膽贸n d貌ng kh谩ch du l峄媍h ng脿y c脿ng l峄沶.

The Sailing Quy Nh啤n - d峄 谩n thu h煤t gi峄沬 膽岷 t瓢 t岷 B矛nh 膼峄媙h - 1
Th谩p 膽么i The Sailing Quy Nh啤n v峄沬 v峄 tr铆 tr谩i tim th脿nh ph峄 (岷h ph峄慽 c岷h minh h峄峚).

N岷眒 t岷 giao l峄 3 con 膽瓢峄漬g l峄沶 c峄 th脿nh ph峄 l脿 L锚 Du岷﹏ – Nguy峄卬 T瓢 – V农 B岷, The Sailing t峄峚 l岷 t岷 khu v峄眂 trung t芒m giao th瓢啤ng, d峄媍h v峄 t脿i ch铆nh Quy Nh啤n. 膼芒y c农ng l脿 t芒m 膽i峄僲 k岷縯 n峄慽 t峄沬 c谩c 膽峄媋 膽i峄僲 quan tr峄峮g trong th脿nh ph峄? 膽峄搉g th峄漣 li锚n k岷縯 d峄 d脿ng v峄沬 c谩c 膽i峄僲 du l峄媍h n峄昳 danh nh瓢 Gh峄乶h R谩ng Ti锚n Sa, Th谩p 膼么i, K峄 Co, Eo Gi贸, H貌n Kh么…

V峄沬 v峄 tr铆 n脿y, The Sailing Quy Nh啤n l脿 d峄 谩n c膬n h峄?/a> cao c岷, ti峄噉 铆ch theo ti锚u chu岷﹏ qu峄慶 t岷 5 sao 膽峄慽 di峄噉 b茫i t岷痬 bi峄僴 膽岷筽 c峄 Quy Nh啤n v峄沬 kho岷g c谩ch ch峄 300 m; c谩ch ch峄 膽锚m v脿i b瓢峄沜 ch芒n; 膽峄搉g th峄漣 c农ng l脿 d峄 谩n n岷眒 b锚n c岷h qu岷g tr瓢峄漬g bi峄僴, n啤i di峄卬 ra c谩c ho岷 膽峄檔g vui ch啤i gi岷 tr铆 l峄 h峄檌 s么i 膽峄檔g quanh n膬m. Th峄漣 gian ng岷痭 n峄痑, du kh谩ch 膽岷縩 v峄沬 Quy Nh啤n s岷 膽瓢峄 chi锚m ng瓢峄g t貌a th谩p 膽么i The Sailing c霉ng nh峄痭g m脿n tr矛nh di峄卬 谩nh s谩ng 膽峄檆 膽谩o.

L峄 th岷 k峄 ph峄 k岷 bi峄僴 c农ng mang t峄沬 cho The Sailing Quy Nh啤n m峄檛 t岷 nh矛n panorama bao tr峄峮 th脿nh ph峄 v脿 膽岷 d瓢啤ng. Nh峄痭g c瓢 d芒n t岷 膽芒y kh么ng ch峄 膽瓢峄 h瓢峄焠g view bi峄僴 tr峄漣 tho谩ng 膽岷 ngay th峄乵 nh脿, m脿 c貌n 膽瓢峄 s峄憂g trong kh么ng gian ng岷璸 tr脿n s峄ヽ s峄憂g c峄 c膬n h峄 cao c岷 mang phong c谩ch 膼峄媋 Trung H岷, t岷璶 h瓢峄焠g nh峄痭g tr岷 nghi峄噈 s峄憂g c贸 gu.

B脿i to谩n 膽岷 t瓢

Sau khi 膽岷 d峄媍h Covid-19 t岷 Vi峄噒 Nam qua 膽i, b岷 膽峄檔g s岷 bi峄僴 “tr峄梚 d岷瓂” v脿 gi脿nh l岷 v峄 tr铆 “ng么i v瓢啤ng” tr锚n th峄 tr瓢峄漬g 膽岷 t瓢. Theo c谩c chuy锚n gia, d瓢 膽峄媋 ph谩t tri峄僴 c峄 b岷 膽峄檔g s岷 bi峄僴 c貌n r岷 l峄沶 b峄焛 du l峄媍h bi峄僴 n瓢峄沜 ta v岷玭 膽ang trong giai 膽o岷 ph谩t tri峄僴 ban 膽岷.

膼贸 l脿 l媒 do t岷 sao The Sailing Quy Nh啤n v峄沬 s峄 h峄檌 t峄 c岷 3 y岷縰 t峄? B岷 膽峄檔g s岷 ven bi峄僴 cao c岷, quy ho岷h nh瓢 m峄檛 khu 膽么 th峄? lo岷 h矛nh c膬n h峄 chung c瓢, 膽ang thu h煤t gi峄沬 膽岷 t瓢 t岷 t峄塶h B矛nh 膼峄媙h.

The Sailing Quy Nh啤n - d峄 谩n thu h煤t gi峄沬 膽岷 t瓢 t岷 B矛nh 膼峄媙h - 2
5 t岷g trung t芒m th瓢啤ng m岷 h峄゛ h岷筺 tr峄 th脿nh t芒m 膽i峄僲 c峄 c岷 th脿nh ph峄 Quy Nh啤n (岷h ph峄慽 c岷h minh h峄峚).

Kh么ng ch峄 n峄昳 b岷璽 v峄 v峄 tr铆, d峄 谩n c貌n ghi 膽i峄僲 b峄焛 chu峄梚 ti峄噉 铆ch nh瓢: 5 t岷g trung t芒m th瓢啤ng m岷 quy m么 v脿 hi峄噉 膽岷, b峄 b啤i tr脿n b峄 panorama h瓢峄沶g bi峄僴, Sky Bar t岷g th瓢峄g sang ch岷h, c芒y c岷 k铆nh gi峄痑 t岷g kh么ng n峄慽 2 t貌a th谩p 膽么i 膽峄檆 膽谩o, khu t峄 ch峄ヽ s峄 ki峄噉 h峄檌 th岷 – Grand Ballroom sang tr峄峮g, v瓢峄漬 th瓢峄g uy峄僴 th啤 m峄檔g鈥 T岷 c岷 m峄 ra m峄檛 kh么ng gian vui ch啤i, gi岷 tr铆 v脿 mua s岷痬 v峄沬 nh峄痭g tr岷 nghi峄噈 cao c岷, tr峄 th脿nh 膽i峄僲 t峄 h峄檌, c峄 c岷 c瓢 d芒n th脿nh ph峄 v脿 kh谩ch du l峄媍h trong v脿 ngo脿i n瓢峄沜.

膼峄 膽谩p 峄﹏g linh ho岷 nhu c岷 s峄 d峄g c峄 m峄峣 膽峄慽 t瓢峄g kh谩ch h脿ng, nh脿 膽岷 t瓢, The Sailing Quy Nh啤n cung c岷 c膬n h峄 ngh峄 d瓢峄g v峄沬 膽a d岷g di峄噉 t铆ch, dao 膽峄檔g t峄 50,93聽m2 膽岷縩 104,25聽m2, bao g峄搈 1-3 ph貌ng ng峄? 100% c膬n h峄 膽峄乽 c贸 s峄 膽峄 s峄 h峄痷 l芒u d脿i, gi煤p ch峄 nh芒n th锚m an t芒m khi s峄 h峄痷.

V峄沬 v峄 tr铆 膽岷痶 gi谩, tr岷 nghi峄噈 ti峄噉 铆ch cao c岷, The Sailing Quy Nh啤n h峄゛ h岷筺 s岷 thu h煤t l瓢峄g l峄沶 du kh谩ch, trong b峄慽 c岷h Quy Nh啤n 膽ang v瓢啤n m矛nh tr峄 th脿nh 膽i峄僲 膽岷縩 du l峄媍h qu峄慶 t岷?

Ch峄 膽岷 t瓢 膼么 Th脿nh v峄玜 tung ra ch铆nh s谩ch 瓢u 膽茫i cho kh谩ch h脿ng s峄 h峄痷 c膬n h峄 t岷 d峄 谩n. Theo 膽贸, ch峄 c岷 膽贸ng 10% gi谩 tr峄 c膬n h峄 k媒 h峄 膽峄搉g mua b谩n ngay; ng芒n h脿ng h峄 tr峄 vay t峄沬 70%, l茫i su岷 0% t峄沬 khi nh岷璶 b脿n giao c膬n h峄? Ch峄 膽岷 t瓢 chi岷縯 kh岷 5% cho kh谩ch h脿ng kh么ng s峄 d峄g ch铆nh s谩ch h峄 tr峄 l茫i su岷, chi岷縯 kh岷 8% cho kh谩ch h脿ng thanh to谩n s峄沵 95% gi谩 tr峄 c膬n h峄 v脿 5% cho kh谩ch h脿ng thanh to谩n s峄沵 70% gi谩 tr峄 c膬n h峄?

Ngay khi k媒 h峄 膽峄搉g mua b谩n, kh谩ch h脿ng 膽瓢峄 nh岷璶 ch铆nh s谩ch h峄 tr峄 khai th谩c n膬m 膽岷 t瓢啤ng 膽瓢啤ng 8% gi谩 tr峄 c膬n h峄? Ngo脿i ra khi c膬n h峄 膽峄 膽i峄乽 ki峄噉 膽瓢a v脿o khai th谩c, kh谩ch h脿ng ti岷縫 t峄 nh岷璶 膽瓢峄 chia s岷 50/50 doanh thu ngay t峄 n膬m 膽岷 ti锚n.

Ngay khi nh峄痭g ch铆nh s谩ch n脿y 膽瓢峄 c么ng b峄? ch峄 膽岷 t瓢 cho bi岷縯 h脿ng tr膬m giao d峄媍h 膽茫 膽瓢峄 k媒 k岷縯 v脿 con s峄 岷 v岷玭 kh么ng ng峄玭g gia t膬ng.

Th么ng tin chi ti岷縯 li锚n h峄?

膼啤n v峄 chi岷縩 l瓢峄 Mi峄乶 B岷痗:

I Like Land 092 918 6688, Mai Vi峄噒 Land 0966 408 494, 膼岷 Xanh MB 091 761 2020, Invest Land 0929 862 386, H瓢ng Th峄媙h Land 096 2266 111, Green Land Capital 0922 544 555, Ho脿ng Gia VN Land 0838 969 869, Ho脿ng Nguy锚n Property 099 586 3333, New Sky Land 0868 066 666, Ph煤c An Ph谩t 0965568555.

膼岷 l媒 Mi峄乶 B岷痗:

B岷痗 H脿 Land 0798 316 879, Eagle Land 0981 874 875, Sun Land 0932 027 463.

膼啤n v峄 chi岷縩 l瓢峄 Mi峄乶 Trung:

Xu芒n L峄檆 Group: 0905 978 389,

Anh Qu芒n Land 089 911 3399, MHD Land 0931 766 262, VV Realty 0353 510 505, H岷 Thu岷璶 093 9929 798, Thi峄噓 Ph煤 0589 555 557, 膼岷 Xanh NTB, Cen B矛nh 膼峄媙h 0763 689 666.

Exit mobile version