Icon Collap

The Ruby H岷 Long c岷 n贸c d峄 谩n, v瓢峄 cam k岷縯 ti岷縩 膽峄 thi c么ng

Ng脿y 膽膬ng: 09/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Ng脿y 22/7, The Ruby H岷 Long 膽茫 t峄 ch峄ヽ l峄 c岷 n贸c d峄 谩n, v瓢峄 60 ng脿y so v峄沬 ti岷縩 膽峄 x芒y d峄眓g cam k岷縯.

N峄昳 b岷璽 gi峄痑 tr谩i tim c峄 khu 膽么 th峄 m峄沬 Cao Xanh – H脿 Kh谩nh, The Ruby H岷 Long 膽瓢峄 ch峄 膽岷 t瓢 k峄 v峄峮g l脿 l峄盿 ch峄峮 cho gi谩 tr峄 k茅p “膽谩ng s峄憂g – 膽谩ng 膽岷 t瓢”.

D峄 谩n ho脿n th脿nh c岷 n贸c, v瓢峄 ti岷縩 膽峄 cam k岷縯

Vi峄嘽 t峄 ch峄ヽ l峄 c岷 n贸c d峄 谩n v瓢峄 60 ng脿y l脿 c峄檛 m峄慶 ho脿n thi峄噉 m峄沬 kh岷硁g 膽峄媙h uy t铆n c峄 d峄 谩n v脿 膽啤n v峄 ph谩t tri峄僴 MBLand trong vi峄嘽 膽岷 b岷 ti岷縩 膽峄 膽茫 cam k岷縯. V峄沬 t峄慶 膽峄 thi c么ng th岷 t峄慶, The Ruby H岷 Long d峄 ki岷縩 s岷 膽瓢峄 b脿n giao nh脿 v脿o qu媒 II/2023, ch峄 h啤n 1 n膬m k峄 t峄 th峄漣 膽i峄僲 d峄 谩n 膽瓢峄 m峄 b谩n.

Chia s岷 v峄 n峄 l峄眂 ho脿n thi峄噉 d峄 谩n, 膽岷 di峄噉 MBLand cho bi岷縯, n膬m 2023, nhi峄乽 h岷 t岷g quan tr峄峮g c峄 H岷 Long s岷 c啤 b岷 ho脿n thi峄噉. Ch峄 nh芒n v脿 nh脿 膽岷 t瓢 The Ruby H岷 Long s岷 v峄玜 nh岷璶 nh脿 m峄沬, v峄玜 k峄媝 膽贸n 膽岷 l脿n s贸ng h岷 t岷g, du l峄媍h c峄 th脿nh ph峄 b锚n v峄媙h k峄 quan.

The Ruby H岷 Long c岷 n贸c d峄 谩n, v瓢峄 cam k岷縯 ti岷縩 膽峄 thi c么ng - 1
The Ruby H岷 Long 膽ang ho脿n thi峄噉 t峄玭g ng脿y c霉ng ti岷縩 膽峄 thi c么ng th岷 t峄慶, 膽岷 b岷 cam k岷縯 b脿n giao v脿o qu媒 II/2023 (岷h: MBLand).

Ngay t岷 bu峄昳 l峄? ch峄 膽岷 t瓢 v脿 膽啤n v峄 ph谩t tri峄僴 MBLand 膽茫 trao t岷穘g b岷眓g khen v脿 d脿nh l峄漣 c岷 啤n 膽岷縩 t峄昻g th岷 x芒y d峄眓g H貌a B矛nh c霉ng c谩c c么ng nh芒n 膽茫 l脿m vi峄嘽 ng脿y 膽锚m, n峄 l峄眂 膽岷 b岷 cam k岷縯 ti岷縩 膽峄 thi c么ng.

膼岷 di峄噉 H貌a B矛nh c农ng chia s岷 t岷 l峄 c岷 n贸c: “膼峄檌 ng农 H貌a B矛nh 膽茫 t铆ch c峄眂 l脿m vi峄嘽 t岷 c么ng tr瓢峄漬g d峄 谩n The Ruby H岷 Long nh岷眒 膽岷 b岷 ti岷縩 膽峄 x芒y d峄眓g theo k岷 ho岷h. Th峄漣 gian ti岷縫 theo, H貌a B矛nh s岷 t岷璸 trung ngu峄搉 l峄眂 v峄 con ng瓢峄漣, thi岷縯 b峄 v脿 膽岷 b岷 v峄 an to脿n lao 膽峄檔g, ch岷 l瓢峄g 膽峄 膽岷 b岷 cam k岷縯 膽瓢a d峄 谩n v峄 膽铆ch c霉ng ch峄 膽岷 t瓢”.

The Ruby H岷 Long c岷 n贸c d峄 谩n, v瓢峄 cam k岷縯 ti岷縩 膽峄 thi c么ng - 2
膼岷 di峄噉 ch峄 膽岷 t瓢 trao b岷眓g khen th瓢峄焠g 膽岷縩 t峄昻g th岷 x芒y d峄眓g H貌a B矛nh 膽茫 xu岷 s岷痗 ho脿n th脿nh c岷 n贸c d峄 谩n v瓢峄 ti岷縩 膽峄 cam k岷縯 (岷h: MBLand).

L脿 d峄 谩n c膬n h峄?/a> cao c岷 view bi峄僴 tr锚n b岷 膽峄 Cao Xanh – H脿 Kh谩nh, khu v峄眂 c贸 quy ho岷h m峄沬 b脿i b岷, h岷 ch岷 nh脿 cao t岷g, The Ruby H岷 Long k峄 v峄峮g kh岷硁g 膽峄媙h v峄 th岷 膽峄檆 t么n, hi岷縨 c贸 c峄 m矛nh b岷眓g l峄 th岷 ph谩p l媒 ngay t峄 nh峄痭g ng脿y 膽岷 ra m岷痶. 膼芒y 膽瓢峄 xem l脿 m岷h gh茅p quan tr峄峮g, “谩t ch峄 b脿i” kh岷硁g 膽峄媙h gi谩 tr峄 v脿 ti峄乵 n膬ng d脿i h岷 c峄 m峄檛 d峄 谩n cao c岷, view h瓢峄沶g tr峄眂 di峄噉 bi峄僴. C农ng theo 膽岷 di峄噉 MBLand, s峄 膽峄 s岷 膽瓢峄 b脿n giao ngay trong n膬m 膽岷 ti锚n kh谩ch h脿ng v脿 nh脿 膽岷 t瓢 nh岷璶 c膬n h峄?

Ti峄乵 n膬ng c峄 c膬n h峄 膽谩ng s峄憂g – 膽谩ng 膽岷 t瓢

膼岷 di峄噉 MBLand cho bi岷縯, uy t铆n v峄 ti岷縩 膽峄 v脿 t铆nh ph谩p l媒 t岷 The Ruby H岷 Long c貌n l脿 n峄乶 t岷g cho ch岷 l瓢峄g c峄 m么 h矛nh c膬n h峄 resort 4.0 膽峄檆 膽谩o, si锚u ph岷﹎ 膽瓢峄 gi峄沬 chuy锚n gia t瓢 v岷 b岷 膽峄檔g s岷 nh岷璶 膽峄媙h “gi谩 t峄憈, 膽谩ng s峄憂g – 膽谩ng 膽岷 t瓢”.

The Ruby H岷 Long c岷 n贸c d峄 谩n, v瓢峄 cam k岷縯 ti岷縩 膽峄 thi c么ng - 3

Cu峄檆 s峄憂g 膽谩ng gi谩 trong nh峄痭g c膬n h峄 resort 4.0 t岷 The Ruby H岷 Long.

C霉ng v峄沬 nh峄痭g 瓢u 膽i峄僲 v峄 v峄 tr铆, t岷 view h瓢峄沶g bi峄僴 v脿 d貌ng s岷 ph岷﹎ c膬n h峄 th么ng minh, t峄慽 瓢u di峄噉 t铆ch, The Ruby H岷 Long mang 膽岷縩 cho c谩c ch峄 nh芒n m峄檛 cu峄檆 s峄憂g c芒n b岷眓g 膽a chi峄乽. 膼贸 l脿 s峄憂g xanh, g岷 g农i v峄沬 thi锚n nhi锚n v峄媙h bi峄僴 v脿 s峄憂g c么ng ngh峄 th么ng minh ti峄噉 nghi, ti岷縯 ki峄噈 chi ph铆, 膽i峄噉 n膬ng. Nh峄痭g c膬n h峄 resort 4.0 ch脿o 膽贸n ch峄 nh芒n tr峄 v峄 b岷眓g con 膽瓢峄漬g bao bi峄僴 6 l脿n xe hi峄噉 膽岷, chi锚u 膽茫i cu峄檆 s峄憂g th瓢峄漬g ng脿y b岷眓g khung c岷h h瓢峄沶g tr峄眂 di峄噉 bi峄僴 v脿 t岷 view r峄檔g m峄 h瓢峄沶g v峄 th脿nh ph峄? 膼an xen trong nh峄媝 s峄憂g trong m啤 岷 l脿 s峄 hi峄噉 di峄噉 c峄 h峄 th峄憂g thi岷縯 b峄 th么ng minh, 膽峄搉g b峄 膽瓢峄 theo d玫i v脿 膽i峄乽 khi峄僴 th么ng qua v脿i n煤t ch岷 tr锚n m脿n h矛nh m谩y t铆nh b岷g, 膽i峄噉 tho岷 th么ng minh.

D脿nh cho ch峄 s峄 h峄痷 second home, The Ruby H岷 Long l脿 s峄 c芒n b岷眓g gi峄痑 phong c谩ch s峄憂g t岷 trung t芒m 膽么 th峄 m峄沬 v脿 nh峄痭g k峄 ngh峄 an nhi锚n, bi峄噒 l岷璸 trong kh么ng gian tho谩ng 膽茫ng, c霉ng h峄 th峄憂g 45 ti峄噉 铆ch 膽a d岷g.

膼峄慽 v峄沬 nh脿 膽岷 t瓢 t岷璸 trung khai th谩c cho thu锚 du l峄媍h, s峄 h峄痷 c膬n h峄 The Ruby H岷 Long l煤c n脿y 膽峄搉g ngh末a v峄沬 c啤 h峄檌 膽贸n 膽岷 l脿n s贸ng ph谩t tri峄僴 c峄 du l峄媍h 膽峄媋 ph瓢啤ng. D峄 谩n 膽瓢峄 b脿n giao qu媒 II/2023, ch峄 s峄 h峄痷 c贸 th峄 nhanh ch贸ng 膽瓢a v脿o v岷璶 h脿nh, khai th谩c 膽岷 t瓢 sinh l峄漣, 膽贸n ti峄乵 n膬ng h岷 d岷玭 t峄 l瓢峄g du kh谩ch s岷 膽岷縩 H岷 Long m霉a h猫 n膬m t峄沬.

V峄沬 h峄 th峄憂g h岷 t岷g ph谩t tri峄僴, The Ruby H岷 Long s岷 c贸 ti峄乵 n膬ng t膬ng gi谩 trong giai 膽o岷 ho脿n thi峄噉, c岷璶 ng脿y b脿n giao. Th峄漣 膽i峄僲 hi峄噉 t岷 l脿 c啤 h峄檌 s峄 h峄痷 cu峄慽 c霉ng do d峄 谩n 膽ang m峄 b谩n gi峄 h脿ng cu峄慽 c霉ng v脿 谩p d峄g ch铆nh s谩ch t脿i ch铆nh h岷 d岷玭: Studio view bi峄僴 ch峄 t峄 900 tri峄噓 v脿 c膬n h峄 2 ph貌ng ng峄 +1 ch峄 t峄 2 t峄 膽峄搉g.

B锚n c岷h 膽贸, MBLand ti岷縫 t峄 谩p d峄g ch瓢啤ng tr矛nh “L茫i su岷 t峄憈 – Chi岷縯 kh岷 k茅p”. C峄 th峄? kh谩ch mua d峄 谩n The Ruby H岷 Long 膽瓢峄 h峄 tr峄 vay v峄憂 l锚n 膽岷縩 70% gi谩 tr峄 c膬n h峄? h峄 tr峄 l茫i su岷 0% t峄慽 膽a 膽岷縩 30/10/2023, mi峄卬 ph铆 tr岷 n峄 tr瓢峄沜 h岷, t岷穘g g贸i qu岷 l媒 d峄媍h v峄 1 n膬m (k峄 t峄 ng脿y b脿n giao nh脿); ch铆nh s谩ch chi岷縯 kh岷 k茅p l锚n t峄沬 18,5%; ch瓢啤ng tr矛nh g贸i kh么ng gian s谩ng t岷 v峄沬 gi谩 b谩n 瓢u 膽茫i d脿nh cho kh谩ch h脿ng nh岷璶 b脿n giao th么.

Th么ng tin chi ti岷縯 li锚n h峄?

膼啤n v峄 ph谩t tri峄僴 d峄 谩n: MBLand

膼啤n v峄 ph谩t tri峄僴 kinh doanh: C么ng ty C峄 ph岷 Ph谩t tri峄僴 v脿 Kinh doanh B膼S Weland

膼岷 l媒 ph芒n ph峄慽: Tland, Nh岷璽 Minh Land, Four Home, 脕 膼么ng, Vhomes

Hotline: 1900 988 996

Website: https://mbland.therubyhalong.com.vn/

Exit mobile version