Icon Collap

Th脿nh l岷璸 Tr瓢峄漬g Qu峄慶 t岷 Chadwick H峄 Ch铆 Minh t岷 khu 膽么 th峄 m峄沬 Zeitgeist

Ng脿y 膽膬ng: 22/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Tr瓢峄漬g Qu峄慶 t岷 Chadwick H峄 Ch铆 Minh (CISH) s岷 膽瓢峄 x芒y d峄眓g tr锚n khu 膽岷 r峄檔g 3,4 ha trong khu 膽么 th峄 m峄沬 Zeitgeist (Nh脿 B猫, TPHCM) do VGSI 膽岷 t瓢 v脿 ph谩t tri峄僴.

Ng脿y 16/6, Zeitgeist Education 膽茫 k媒 k岷縯 h峄 t谩c v峄沬 Roessler – Chadwick Foundation Group, Chadwick Global Enterprises LLC v峄 vi峄嘽 x芒y d峄眓g v脿 膽i峄乽 h脿nh Tr瓢峄漬g Qu峄慶 t岷 Chadwick HCM. L峄 k媒 k岷縯 膽瓢峄 di峄卬 ra t岷 th脿nh ph峄 Seoul, H脿n Qu峄慶.

Th脿nh l岷璸 Tr瓢峄漬g Qu峄慶 t岷 Chadwick H峄 Ch铆 Minh t岷 khu 膽么 th峄 m峄沬 Zeitgeist - 1
脭ng Ted Hill (b锚n tr谩i) – 膽岷 di峄噉 tr瓢峄漬g Chadwick v脿 么ng Huh Yoon-Hong (膽岷 di峄噉 VGSI) t岷 bu峄昳 k媒 k岷縯 (岷h: VGSI).

C么ng ty TNHH Zeitgeist Education l脿 c么ng ty con c峄 C么ng ty TNHH MTV Vi峄噒 Nam GS Industry (VGSI), thu峄檆 T岷璸 膽o脿n GS E&C H脿n Qu峄慶. Trong khi 膽贸, Roessler – Chadwick Foundation Group v脿 Chadwick Global Enterprises LLC l脿 膽啤n v峄 s峄 h峄痷 th瓢啤ng hi峄噓 v脿 qu岷 l媒 c峄 tr瓢峄漬g Chadwick聽–聽m峄檛 trong nh峄痭g ng么i tr瓢峄漬g t瓢 th峄 h脿ng 膽岷 t岷 M峄 t峄 n膬m 1935.

Theo c谩c 膽i峄乽 kho岷 h峄 t谩c, Chadwick s岷 tr峄眂 ti岷縫聽膽i峄乽 h脿nh Tr瓢峄漬g Qu峄慶 t岷 Chadwick HCM (CISH)聽v脿 gi岷g d岷 ch瓢啤ng tr矛nh qu峄慶 t岷 cho h峄峜 sinh t峄 m岷玼 gi谩o 膽岷縩 l峄沺 12. Chadwick s岷 t峄 ch峄 trong c么ng t谩c 膽i峄乽 h脿nh, ch峄 膽岷, qu岷 l媒 v脿 gi谩m s谩t t岷 c岷 c谩c kh铆a c岷h ho岷 膽峄檔g c峄 tr瓢峄漬g, bao g峄搈 c岷 gi谩o vi锚n, ch瓢啤ng tr矛nh gi岷g d岷 theo c谩c ti锚u chu岷﹏ c峄 Chadwick t岷 M峄? Ngo脿i ra, c啤 s峄 v岷璽 ch岷, t脿i ch铆nh c峄 tr瓢峄漬g s岷 膽瓢峄 h峄 tr峄 ho脿n to脿n b峄焛 Zeitgeist Education v脿 VGSI.

Chadwick 膽茫 h峄 t谩c v峄沬 c谩c t岷璸 膽o脿n ph谩t tri峄僴 b岷 膽峄檔g s岷 l峄沶 nh瓢 POSCO, Ecopark v脿 VGSI 膽峄 m峄 r峄檔g c啤 s峄 ho岷 膽峄檔g t岷 H脿n Qu峄慶, H脿 N峄檌 v脿聽TPHCM, c农ng nh瓢 膽峄 hi峄噉 th峄眂 h贸a t岷 nh矛n trong vi峄嘽 cung c岷 ch瓢啤ng tr矛nh gi谩o d峄 ch岷 l瓢峄g cao cho h峄峜 sinh 峄 c谩c qu峄慶 gia kh谩c nhau. Tr瓢峄漬g Qu峄慶 t岷 Chadwick HCM聽t岷 khu 膽么 th峄 Zeitgeist (Nh脿 B猫) s岷 l脿 c啤 s峄 th峄 4聽trong h峄 th峄憂g to脿n c岷 c峄 tr瓢峄漬g Chadwick.

Th脿nh l岷璸 Tr瓢峄漬g Qu峄慶 t岷 Chadwick H峄 Ch铆 Minh t岷 khu 膽么 th峄 m峄沬 Zeitgeist - 2
Ph峄慽 c岷h khu 膽么 th峄 Zeitgeist (岷h: VGSI).

C峄 th峄? Tr瓢峄漬g Qu峄慶 t岷 Chadwick HCM s岷 膽瓢峄 x芒y d峄眓g tr锚n khu 膽岷 r峄檔g 3,4 ha 峄 khu 膽么 th峄 m峄沬 Zeitgeist, huy峄噉 Nh脿 B猫 do VGSI 膽岷 t瓢 v脿 ph谩t tri峄僴. Tr瓢峄漬g c贸 c么ng su岷 d峄 ki岷縩 1.200 h峄峜 sinh, 膽瓢峄 trang b峄 c啤 s峄 v岷璽 ch岷 hi峄噉 膽岷 nh岷眒 ph谩t tri峄僴 to脿n di峄噉 cho c谩c em v峄 m岷穞 h峄峜 thu岷璽, th峄 thao v脿 ngh峄 thu岷璽. M峄檛 s峄 c啤 s峄 v岷璽 ch岷 n峄昳 b岷璽 c峄 tr瓢峄漬g nh瓢 nh脿 h谩t bi峄僽 di峄卬 ngh峄 thu岷璽 v峄沬 700 ch峄 ng峄搃, nh脿 h谩t black box, ph貌ng 芒m nh岷 v脿 k峄媍h ngh峄? 2 khu th峄 thao, b峄 b啤i trong nh脿, s芒n b贸ng 膽谩 v脿 s芒n b贸ng r峄? th瓢 vi峄噉, c膬ng-tin, ph貌ng khoa h峄峜, ph貌ng makerspace鈥?/p>

Hi峄噉 t岷, c谩c c么ng t谩c chu岷﹏ b峄 cho vi峄嘽 x芒y d峄眓g v脿 th脿nh l岷璸 tr瓢峄漬g nh瓢 gi岷 ph茅p, thi岷縯 k岷 tr瓢峄漬g h峄峜 膽ang 膽瓢峄 ti岷縩 h脿nh. D峄 ki岷縩 tr瓢峄漬g聽s岷 b岷痶 膽岷 tuy峄僴 sinh v脿o n膬m 2025, ph峄 v峄 cho c谩c c瓢 d芒n Zeitgeist c农ng nh瓢 h峄峜 sinh t峄 c谩c khu v峄眂 l芒n c岷璶.

Khu 膽么 th峄 m峄沬 Zeitgeist c贸 t峄昻g di峄噉 t铆ch 349 ha v峄沬 d芒n s峄 d峄 ki岷縩 l脿 68.000 ng瓢峄漣. Zeitgeist Nh脿 B猫 膽瓢峄 k峄 v峄峮g l脿 m峄檛 trong c谩c khu 膽么 th峄 th么ng minh v脿 hi峄噉 膽岷 s岷 gi煤p thay 膽峄昳 v脿 n芒ng t岷 b岷 膽峄檔g s岷 khu Nam th脿nh ph峄? Do 膽贸, vi峄嘽 m峄檛 ng么i tr瓢峄漬g qu峄慶 t岷 v峄沬 b峄 d脿y l峄媍h s峄 h啤n 87 n膬m nh瓢 Chadwick 膽瓢峄 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g t岷 膽芒y l脿 膽i峄僲 c峄檔g l峄沶, h峄゛ h岷筺 膽em l岷 cho nh峄痭g c瓢 d芒n t瓢啤ng lai m峄檛 m么i tr瓢峄漬g s峄憂g ti峄噉 nghi v峄 m峄峣 m岷穞.

Exit mobile version