Icon Collap

T岷璶 d峄g kh么ng gian d瓢峄沬 g岷 c岷 thang m峄檛 c谩ch s谩ng t岷

Ng脿y 膽膬ng: 25/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Kh么ng gian nh峄 d瓢峄沬 g岷 c岷 thang trong ng么i nh脿 c贸 th峄 khi岷縩 b岷 ng岷 nhi锚n n岷縰 谩p d峄g c谩c c谩ch b峄 tr铆 s谩ng t岷 d瓢峄沬 膽芒y.

T岷璶 d峄g kh么ng gian d瓢峄沬 g岷 c岷 thang m峄檛 c谩ch s谩ng t岷 - 1

T岷璶 d峄g kh么ng gian d瓢峄沬 c岷 thang gi煤p t峄慽 瓢u h贸a nhu c岷 s峄 d峄g trong ng么i nh脿 c峄 b岷 (岷h: Houzz).

Trong b峄慽 c岷h “t岷 膽岷 t岷 v脿ng”, m峄梚 m2 trong ng么i nh脿 膽峄乽 膽瓢峄 t岷璶 d峄g tri峄噒 膽峄? V岷瓂 n锚n, 膽峄玭g l茫ng ph铆 kh么ng gian nh峄 d瓢峄沬 c岷 thang trong ng么i nh脿 c峄 b岷, m脿 h茫y bi岷縩 n贸 tr峄 n锚n c贸 gi谩 tr峄? 聽

D瓢峄沬 膽芒y l脿 m峄檛 s峄 媒 t瓢峄焠g b峄 tr铆 s谩ng t岷 膽峄 t峄慽 瓢u h贸a kh么ng gian d瓢峄沬 g岷 c岷 thang:

Ng膬n k茅o 膽峄眓g 膽峄?/strong>

B岷 c贸 th峄 t岷璶 d峄g kh么ng gian tr峄憂g d瓢峄沬 g岷 c岷 thang 膽峄 t岷 ra nh峄痭g ng膬n k茅o c岷 gi峄 qu岷 谩o, gi脿y d茅p hay c谩c 膽峄 膽岷 kh谩c. 膼芒y l脿 m峄檛 l峄盿 ch峄峮 r岷 ti峄噉 铆ch, gi煤p gia t膬ng kh么ng gian l瓢u tr峄 cho ng么i nh脿 c峄 b岷, 膽岷穋 bi峄噒 ph霉 h峄 v峄沬 nh峄痭g ng么i nh脿 c贸 di峄噉 t铆ch s峄 d峄g nh峄?

T岷璶 d峄g kh么ng gian d瓢峄沬 g岷 c岷 thang m峄檛 c谩ch s谩ng t岷 - 2

Khu l瓢u tr峄 th么ng minh d瓢峄沬 c岷 thang (岷h: Family Handyman).

Ph貌ng ch啤i cho tr岷?/strong>

Ph貌ng ch啤i l脿 kh么ng gian m脿 c谩c b茅 c贸 th峄 th峄廰 s峄ヽ s谩ng t岷 v脿 th峄廰 s峄ヽ vui 膽霉a trong nhi峄乽 gi峄? T岷 m峄檛 khu v峄眂 vui ch啤i d瓢峄沬 g岷 c岷 thang l脿 m峄檛 l峄盿 ch峄峮 th么ng minh. 膼峄 ch啤i 膽瓢峄 c岷 gi峄 trong kh么ng gian n脿y gi煤p cho ph貌ng kh谩ch c峄 nh脿 b岷 lu么n g峄峮 g脿ng.

T岷璶 d峄g kh么ng gian d瓢峄沬 g岷 c岷 thang m峄檛 c谩ch s谩ng t岷 - 3

Ph貌ng ch啤i c峄 tr岷 em ph霉 h峄 v峄沬 kh么ng gian nh峄 d瓢峄沬 c岷 thang (岷h: Extra Space).

Ph貌ng th煤 c瓢ng

B岷 c贸 th峄 mang l岷 cho th煤 c瓢ng s峄 ri锚ng t瓢 v脿 y锚n t末nh c岷 thi岷縯 v峄沬 m峄檛 c膬n ph貌ng nh峄 cho ch煤ng 峄 g岷 c岷 thang. Kh么ng gian k铆n s岷 “che gi岷” m霉i kh贸 ch峄媢 m脿 th煤 c瓢ng c峄 b岷 c贸 th峄 g芒y ra. Ngo脿i ra, b岷 c贸 th峄 t岷 th锚m kh么ng gian c岷 gi峄 th峄ヽ 膬n, 膽峄 ch啤i v脿 c谩c v岷璽 d峄g c岷 thi岷縯 kh谩c cho nh峄痭g con v岷璽 n脿y.

T岷璶 d峄g kh么ng gian d瓢峄沬 g岷 c岷 thang m峄檛 c谩ch s谩ng t岷 - 4

Kh么ng gian d瓢峄沬 c岷 thang l脿 khu v峄眂 tuy峄噒 v峄漣 cho th煤 c瓢ng c峄 b岷 (岷h: Bob Vila).

M峄 r峄檔g nh脿 b岷縫 c峄 b岷

Vi峄嘽 thi岷縰 kh么ng gian l瓢u tr峄 c贸 th峄 khi岷縩 c膬n b岷縫 nh峄 c峄 b岷 tr峄 n锚n l峄檔 x峄檔 v脿 b峄玜 b峄檔. Kh么ng gian d瓢峄沬 c岷 thang ch铆nh l脿 m峄檛 s峄 b峄 sung tuy峄噒 v峄漣. H茫y th峄 m峄 r峄檔g nh脿 b岷縫 膽岷縩 kh么ng gian n脿y 膽峄 c贸 th锚m n啤i l瓢u tr峄 膽峄 d霉ng gi煤p cho b岷縫 c峄 b岷 lu么n g峄峮 g脿ng, ng膬n n岷痯.

T岷璶 d峄g kh么ng gian d瓢峄沬 g岷 c岷 thang m峄檛 c谩ch s谩ng t岷 - 5

T岷璶 d峄g kh么ng gian d瓢峄沬 c岷 thang l脿m kho l瓢u tr峄 gi煤p c膬n b岷縫 nh峄 c峄 b岷 tr么ng g峄峮 g脿ng h啤n (岷h: Houzz).

G贸c tr瓢ng b脿y

B岷 c贸 th峄 bi岷縩 kh么ng gian d瓢峄沬 c岷 thang th脿nh m峄檛 g贸c tr瓢ng b脿y v峄沬 gi谩 膽峄 s谩ch ho岷穋 膽峄 trang tr铆.

T岷璶 d峄g kh么ng gian d瓢峄沬 g岷 c岷 thang m峄檛 c谩ch s谩ng t岷 - 6

G贸c trang tr铆 d瓢峄沬 c岷 thang t么 膽i峄僲 cho ng么i nh脿 c峄 b岷 (岷h: Melanie Jade Design).

Ph貌ng ti峄噉 铆ch

N岷縰 ng么i nh脿 c峄 b岷 kh么ng c贸 膽峄 kh么ng gian cho m峄檛 ph貌ng ti峄噉 铆ch ri锚ng bi峄噒, khu v峄眂 d瓢峄沬 c岷 thang c贸 th峄 gi岷 quy岷縯 v岷 膽峄 n脿y. B岷 c贸 th峄 l岷痯 膽岷穞 m峄檛 chi岷縞 m谩y gi岷穞 nh峄 g峄峮 v脿 c岷 gi峄 c谩c d峄g c峄 v峄 sinh trong kh么ng gian “trong t岷 tay nh瓢ng khu岷 t岷 nh矛n” n脿y.

T岷璶 d峄g kh么ng gian d瓢峄沬 g岷 c岷 thang m峄檛 c谩ch s谩ng t岷 - 7

Kh么ng gian nh峄 nh瓢ng ti峄噉 铆ch (岷h: Houzz).

Kh么ng gian gi岷 tr铆

B岷 mu峄憂 m峄檛 ph貌ng media 膽岷 膽峄 ti峄噉 nghi, mang 膽岷縩 nh峄痭g l峄盿 ch峄峮 gi岷 tr铆 cho c岷 gia 膽矛nh? 膼i峄乽 膽贸 c峄眂 d峄 d脿ng n岷縰 b岷 bi岷縯 c谩ch t岷璶 d峄g kh么ng gian c贸 s岷祅 d瓢峄沬 c岷 thang. Ch峄 c岷 k锚 th锚m 1 chi岷縞 tivi, thi岷縯 l岷璸 n脿y s岷 膽瓢a vi峄嘽 gi岷 tr铆 c峄 b岷 l锚n m峄檛 t岷 cao m峄沬.

T岷璶 d峄g kh么ng gian d瓢峄沬 g岷 c岷 thang m峄檛 c谩ch s谩ng t岷 - 8

Kh么ng gian th瓢 gi茫n, gi岷 tr铆 膽岷 s谩ng t岷 cho c岷 gia 膽矛nh (岷h: Houzz).

Exit mobile version