Icon Collap

Sunshine Sky City mang 膽岷縩 kh么ng gian s峄憂g 膽岷硁g c岷 cho kh谩ch n瓢峄沜 ngo脿i

Ng脿y 膽膬ng: 15/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – V峄沬 k峄 v峄峮g t谩i 膽峄媙h ngh末a chu岷﹏ s峄憂g th瓢峄g l瓢u tr锚n t岷 cao m峄沬, Sunshine Sky City h峄゛ h岷筺 tr峄 th脿nh 膽i峄僲 l瓢u tr煤 cho c峄檔g 膽峄搉g ng瓢峄漣 n瓢峄沜 ngo脿i 膽ang l脿m vi峄嘽 t岷 TPHCM.

TPHCM – b岷縩 膽峄 “an c瓢 – l岷璸 nghi峄噋” cho nhi峄乽 ng瓢峄漣 n瓢峄沜 ngo脿i

Theo b谩o c谩o th瓢峄漬g ni锚n c峄 InterNational, TPHCM x岷縫 th峄 3 膼么ng Nam 脕 v脿 th峄 6 trong s峄 57 th脿nh ph峄 tr锚n to脿n c岷 v峄 x岷縫 h岷g 膽峄媋 danh 膽谩ng s峄憂g nh岷 t岷 ch芒u 脕 膽峄慽 v峄沬 ng瓢峄漣 n瓢峄沜 ngo脿i.

Sunshine Sky City mang 膽岷縩 kh么ng gian s峄憂g 膽岷硁g c岷 cho kh谩ch n瓢峄沜 ngo脿i - 1

Sunshine Sky City – T峄 h峄 th瓢啤ng m岷 – d峄媍h v峄 – c膬n h峄?/a> theo chu岷﹏ kh谩ch s岷 4.0 ven s么ng t岷 qu岷璶 7.

B锚n c岷h 膽贸, TPHCM 膽ang tr峄 th脿nh “膽岷 b岷 doanh” c峄 nhi峄乽 t岷璸 膽o脿n qu峄慶 t岷? Ch峄 t铆nh trong 6 th谩ng 膽岷 n膬m nay, th脿nh ph峄 thu h煤t 2,18 t峄 USD v峄憂 膽岷 t瓢 tr峄眂 ti岷縫 t峄 n瓢峄沜 ngo脿i. 膼i峄乽 n脿y 膽峄搉g ngh末a v峄沬 vi峄嘽 r岷 nhi峄乽 nh芒n s峄 cao c岷, c谩c nh贸m chuy锚n gia, k峄 thu岷璽 vi锚n 膽a qu峄慶 gia s岷 t峄沬 膽芒y 膽峄 sinh s峄憂g v脿 l脿m vi峄嘽, m峄 ra c啤 h峄檌 ph谩t tri峄僴 cho th峄 tr瓢峄漬g c膬n h峄 cho thu锚, c膬n h峄 cao c岷 d脿nh cho nh峄痭g “c么ng d芒n to脿n c岷”.

Sunshine Sky City mang 膽岷縩 kh么ng gian s峄憂g 膽岷硁g c岷 cho kh谩ch n瓢峄沜 ngo脿i - 2

Sunshine Sky City mang gi谩 tr峄 xanh b峄乶 v峄痭g v脿o trong t峄玭g thi岷縯 k岷?

V峄沬 v峄 tr铆 膽岷痗 膽峄媋 t岷 qu岷璶 7, n啤i 膽瓢峄 v铆 nh瓢 trung t芒m t脿i ch铆nh – th瓢啤ng m岷 m峄沬 c峄 TPHCM, li峄乶 k峄 khu 膽么 th峄 Ph煤 M峄 H瓢ng, Sunshine Sky City n岷眒 trong t峄峚 膽峄 “v脿ng” khi 峄 t芒m 膽i峄僲 giao th瓢啤ng th峄媙h v瓢峄g gi峄痑 qu岷璶 1, qu岷璶 7 v脿 qu岷璶 2, n啤i 膽瓢峄 c峄檔g 膽峄搉g ng瓢峄漣 ngo岷 qu峄慶 瓢a chu峄檔g. D峄 谩n g岷痭 li峄乶 v峄沬 th瓢啤ng hi峄噓 Sunshine Group, h峄゛ h岷筺 mang t峄沬 kh么ng gian s峄憂g theo ti锚u chu岷﹏ th瓢峄g l瓢u v瓢峄 tr峄檌, ph峄 v峄 cu峄檆 s峄憂g 膽岷硁g c岷 x峄﹏g t岷 qu峄慶 t岷 cho nh贸m kh谩ch ngo岷 qu峄慶.

Kh么ng gian s峄憂g – ngh峄 d瓢峄g t岷 gia cho nh峄痭g c么ng d芒n to脿n c岷

Nh瓢 m峄檛 resort thu nh峄 ngay trong l貌ng ph峄 th峄? qu岷 th峄 c谩c t貌a th谩p t岷 Sunshine Sky City 膽瓢峄 ki岷縩 t岷 theo h矛nh th谩i ba m岷穞 h瓢峄沶g s么ng mang 膽岷縩 cho ch峄 nh芒n t岷 view v峄沬 nh峄媝 s峄憂g y锚n b矛nh, trong l脿nh b锚n s么ng C岷 C岷.

M岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g chi岷縨 29,5% 膽茫 gi煤p Sunshine Sky City tr峄 th脿nh m峄檛 trong s峄 r岷 khu 膽么 th峄 cao c岷 膽岷 t瓢 m岷h cho kh么ng gian khi ph峄 r峄檔g g岷 12.000m2 di峄噉 t铆ch cho m岷穞 n瓢峄沜, c芒y xanh. 膼芒y l脿 膽i峄僲 c峄檔g r岷 l峄沶 m脿 kh谩ch h脿ng ngo岷 qu峄慶 h峄﹏g th煤 ngay khi v峄玜 膽岷穞 ch芒n 膽岷縩 d峄 谩n, theo ch峄 膽岷 t瓢.

Sunshine Sky City mang 膽岷縩 kh么ng gian s峄憂g 膽岷硁g c岷 cho kh谩ch n瓢峄沜 ngo脿i - 3

C膬n h峄 s峄 h峄痷 thi岷縯 k岷 theo h瓢峄沶g th么ng minh ho脿n m峄? giao thoa c峄 ngh峄 thu岷璽 v脿 c么ng ngh峄?

V峄沬 ph芒n b峄 c啤 c岷 s岷 ph岷﹎ ph峄 v峄 膽a d岷g nhu c岷 t峄? c膬n h峄 h岷g sang, Sky villa 膽岷縩 Multi-functional Office v峄沬 di峄噉 t铆ch linh ho岷, Sunshine Sky City h峄゛ h岷筺 l脿 l峄盿 ch峄峮 cho nh峄痭g c瓢 d芒n ngo岷 qu峄慶 s峄憂g 膽峄檆 th芒n hay mang theo c岷 gia 膽矛nh. T岷 膽芒y, ch峄 nh芒n c贸 kh么ng gian ri锚ng t瓢 trong t峄玭g c膬n h峄? v峄玜 c贸 s峄 k岷縯 n峄慽 c霉ng c峄檔g 膽峄搉g c瓢 d芒n khi chia s岷 h啤n 50 ti峄噉 铆ch n峄檌 khu, hay c霉ng th峄廰 s峄ヽ mua s岷痬 t岷 kh峄慽 膽岷 th瓢啤ng m岷 d峄媍h v峄?

Sunshine Sky City mang 膽岷縩 kh么ng gian s峄憂g 膽岷硁g c岷 cho kh谩ch n瓢峄沜 ngo脿i - 4

C膬n h峄 th么ng minh trong t峄玭g nh峄媝 s峄憂g v峄沬 h峄 th峄憂g Smart Home.

V峄沬 thi岷縯 k岷 hi峄噉 膽岷, 100% c膬n h峄 t岷 Sunshine Sky City 膽瓢峄 ph峄 膽岷 谩nh s谩ng t峄 nhi锚n v峄沬 h峄 th峄憂g k铆nh Low-E sang tr峄峮g, mang 膽岷縩 kh么ng gian s峄憂g tho谩ng 膽茫ng. B锚n c岷h 膽贸, n峄檌 th岷 v脿 trang thi岷縯 b峄 nh岷璸 kh岷﹗ ch铆nh h茫ng t峄 ch芒u 脗u nh瓢 thi岷縯 b峄 v峄 sinh Duravit, thi岷縯 b峄 ph貌ng t岷痬 Hansgrohe, kh贸a t峄 k峄 thu岷璽 s峄 v脿 thi岷縯 b峄 b岷縫 Hafele鈥 mang 膽岷縩 m峄檛 kh么ng gian s峄憂g sang x峄﹏g t岷.

C瓢 d芒n t岷 Sunshine Sky City 膽峄乽 c贸 th峄 s峄 d峄g m峄檛 “ng么n ng峄 chung” – 膽贸 ch铆nh l脿 c么ng ngh峄 4.0 hi峄噉 膽岷, t铆ch h峄 trong h峄 sinh th谩i Smart Living. Kh么ng ch峄 v岷璶 h脿nh cu峄檆 s峄憂g m峄檛 c谩ch ti峄噉 nghi, c瓢 d芒n y锚n t芒m v峄沬 m峄檛 v脿nh 膽ai b岷 v峄 膽a l峄沺 – h峄 th峄憂g camera an ninh 24/7 t峄 h岷 g峄璱 xe 膽岷縩 s岷h ch峄? thang m谩y 膽岷縩 kh贸a c峄璦 th么ng minh, chu么ng h矛nh t岷 m峄梚 c膬n h峄?

Sunshine Sky City mang 膽岷縩 kh么ng gian s峄憂g 膽岷硁g c岷 cho kh谩ch n瓢峄沜 ngo脿i - 5

Sunshine Sky City – m峄檛 b瓢峄沜 ch芒n ng脿n ti峄噉 铆ch.

Mang t峄沬 cu峄檆 s峄憂g ngh峄 d瓢峄g t岷 gia 膽铆ch th峄眂, Sunshine Sky City 膽瓢峄 v岷璶 h脿nh ti锚u chu岷﹏ 5 sao b峄焛 Matterhorn Hotels & Resorts c霉ng c谩c 膽啤n v峄 qu岷 l媒 v脿 v岷璶 h脿nh qu峄慶 t岷? chu岷﹏ h贸a c谩c d峄媍h v峄 trong h峄 ti峄噉 铆ch “all in one” 膽岷硁g c岷鈥 Ngay t岷 Sunshine Sky City, c瓢 d芒n c貌n 膽瓢峄 h瓢峄焠g nh峄痭g d峄媍h v峄 t脿i ch铆nh 膽岷穋 quy峄乶 v峄沬 s峄 hi峄噉 di峄噉 c峄 h峄 th峄憂g v膬n ph貌ng giao d峄媍h ng芒n h脿ng s峄 chu岷﹏ qu峄慶 t岷 c霉ng h峄 th峄憂g m谩y giao d峄媍h ng芒n h脿ng t峄 膽峄檔g STM hi峄噉 膽岷. Nh峄痭g 膽i峄僲 c峄檔g n脿y 膽瓢峄 ch峄 膽岷 t瓢 k峄 v峄峮g s岷 chinh ph峄 nh峄痭g nh贸m kh谩ch n瓢峄沜 ngo脿i 膽ang t矛m ch峄憂 an c瓢 l岷 nghi峄噋 t岷 Vi峄噒 Nam.

膼峄 膽贸n 膽岷 d貌ng kh谩ch h脿ng ti峄乵 n膬ng n脿y, t峄 th谩ng 6/2022, kh谩ch h脿ng mua 膽峄 峄 ho岷穋 膽岷 t瓢 cho thu锚 sinh l峄漣 t岷 Sunshine Sky City s岷 膽瓢峄 谩p d峄g ch铆nh s谩ch 瓢u 膽茫i. Ch峄 膽岷 t瓢 t岷穘g ngay 5 ch峄 v脿ng 9999 cho kh谩ch h脿ng 膽岷穞 mua; h峄 tr峄 vay l锚n t峄沬 70% gi谩 tr峄 h峄 膽峄搉g, h瓢峄焠g l茫i su岷 0% trong 18 th谩ng. Ti岷縩 膽峄 thanh to谩n 8 膽峄 linh ho岷; chi岷縯 kh岷 thanh to谩n s峄沵 l锚n t峄沬 15,2% gi谩 tr峄 b岷 膽峄檔g s岷 (谩p d峄g v峄沬 kh谩ch h脿ng thanh to谩n s峄沵 95% gi谩 tr峄 h峄 膽峄搉g); chi岷縯 kh岷 thanh to谩n s峄沵 l锚n t峄沬 11%/n膬m/s峄 ng脿y v瓢峄.

Exit mobile version