Icon Collap

S峄ヽ n贸ng c峄 th峄 tr瓢峄漬g c膬n h峄 cho thu锚

Ng脿y 膽膬ng: 21/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Th峄 tr瓢峄漬g c膬n h峄 cho thu锚 s么i 膽峄檔g, nhu c岷 t膬ng t岷 c谩c 膽么 th峄 ngo脿i trung t芒m. Trong 膽贸, LUMI脠RE Boulevard 膽瓢峄 ng瓢峄漣 mua, nh脿 膽岷 t瓢 l峄盿 ch峄峮 膽峄 膽贸n 膽岷 nhu c岷 t瓢啤ng lai.

Gi谩 thu锚 t膬ng so v峄沬 n膬m ngo谩i

Kh岷 s谩t t峄 Batdongsan.com.vn cho th岷, t岷 TPHCM, b岷 膽峄檔g s岷 t岷 c谩c khu v峄眂 t岷璸 trung nhi峄乽 khu c么ng nghi峄噋, tr瓢峄漬g 膽岷 h峄峜 nh瓢 TP Th峄 膼峄ヽ, T芒n B矛nh, qu岷璶 12鈥 ch峄﹏g ki岷縩 m峄ヽ gi谩 t膬ng. C峄 th峄? ph芒n kh煤c b矛nh d芒n l锚n 5-8 tri峄噓 膽峄搉g/th谩ng trong khi gi谩 峄 ph芒n kh煤c trung c岷 l脿 8-12 tri峄噓 膽峄搉g/th谩ng. Ri锚ng ph芒n kh煤c cao c岷, ch峄 nh脿 c贸 th峄 nh岷璶 t峄 16- 22 tri峄噓 膽峄搉g/th谩ng ti峄乶 cho thu锚 c膬n h峄?/a> 峄 m峄檛 s峄 khu v峄眂.

S峄ヽ n贸ng c峄 th峄 tr瓢峄漬g c膬n h峄 cho thu锚 - 1
Gi谩 cho thu锚 c膬n h峄 t岷 Vinhomes Grand Park (TP Th峄 膼峄ヽ) gia t膬ng.

Nh峄痭g thay 膽峄昳 c峄 th峄 tr瓢峄漬g cho th岷, c膬n h峄 cho thu锚 膽ang nh峄檔 nh峄媝 tr峄 l岷 theo t峄慶 膽峄 ph峄 h峄搃 c峄 n峄乶 kinh t岷? Sau m峄檛 th峄漣 gian ph岷 gi岷 gi谩 m岷h 膽峄 gi峄 kh谩ch, nhi峄乽 ch峄 nh脿 t膬ng gi谩 sau khi c谩c ho岷 膽峄檔g kinh t岷 – x茫 h峄檌 g岷 nh瓢 膽茫 tr峄 l岷 b矛nh th瓢峄漬g. Ri锚ng 膽岷 膽么 th峄 Vinhomes Grand Park (TP Th峄 膼峄ヽ), m峄ヽ t膬ng gi谩 thu锚 l锚n t峄沬 g岷 30% ch峄 trong v貌ng 6 th谩ng 膽岷 n膬m tr峄 l岷 膽芒y.

脭ng Nguy峄卬 H峄搉g H岷 – Ch峄 t峄媍h VNO Group (h峄 th峄憂g v膬n ph貌ng cho thu锚) nh岷璶 膽峄媙h: “Qu峄 膽岷 hi峄噉 nay t岷 c谩c qu岷璶 trung t芒m khan hi岷縨, kh么ng c贸 nhi峄乽 t貌a nh脿 m峄沬 n锚n s岷 膽岷﹜ m岷h b岷眓g gi谩 thu锚 t膬ng cao. Th峄漣 gian t峄沬, nhi峄乽 kh谩ch h脿ng s岷 ch峄峮 xu h瓢峄沶g d峄媍h chuy峄僴 v峄 v霉ng trung t芒m m峄沬 膽峄 ch峄峮 膽瓢峄 s岷 ph岷﹎ cho thu锚 gi谩 c岷 c岷h tranh”.

Khi nhu c岷 膽峄 l峄沶, th峄 tr瓢峄漬g t峄 c贸 s峄 膽i峄乽 ch峄塶h v峄 m峄ヽ gi谩. 膼芒y l脿 l媒 do cho s峄 t膬ng gi谩 m岷h m岷 c峄 c膬n h峄 cho thu锚 t岷 c谩c khu 膽么 th峄 m峄沬, hi峄噉 膽岷 nh瓢 Vinhomes Grand Park.

D峄媍h chuy峄僴 d貌ng ti峄乶 膽岷 t瓢

D瓢 膽峄媋 t峄 cho thu锚 c膬n h峄 t岷 c谩c khu v峄眂 ngo脿i trung t芒m nh瓢 TP Th峄 膼峄ヽ, B矛nh T芒n, H贸c M么n鈥 膽ang r岷 d峄搃 d脿o, 膽i峄乽 n脿y c农ng t岷 膽峄檔g l峄眂 l峄沶 膽峄 ng瓢峄漣 mua, nh脿 膽岷 t瓢 n岷痭 ch峄塶h d貌ng ti峄乶 v脿o c谩c s岷 ph岷﹎ c膬n h峄?

S峄ヽ n贸ng c峄 th峄 tr瓢峄漬g c膬n h峄 cho thu锚 - 2
LUMI脠RE Boulevard 膽ang 膽瓢峄 s膬n 膽贸n m岷h nh峄 gi谩 tr峄 kh谩c bi峄噒.

Trong 膽贸, LUMI脠RE Boulevard (n岷眒 峄 trung t芒m Vinhomes Grand Park) 膽瓢峄 s膬n 膽贸n v矛 nh峄痭g gi谩 tr峄 kh谩c bi峄噒. 膼瓢峄 ph谩t tri峄僴 b峄焛 nh脿 ph谩t tri峄僴 b岷 膽峄檔g s岷 (B膼S) h脿ng hi峄噓 qu峄慶 t岷 Masterise Homes, LUMI脠RE Boulevard mang 膽岷縩 tr岷 nghi峄噈 s峄憂g ngh峄 d瓢峄g gi峄痑 thi锚n nhi锚n v峄沬 m岷璽 膽峄 xanh bao ph峄 g岷 4ha di峄噉 t铆ch. Trong 膽贸, 17.000 m2 膽岷縩 t峄 kh么ng gian xanh t岷 v瓢峄漬 n峄檌 khu v脿 24 khu v瓢峄漬 xanh th岷硁g 膽峄﹏g d峄峜 t貌a nh脿, d峄 ki岷縩 t岷 ra kho岷g 125 tri峄噓 l铆t oxy 1 n膬m, mang 膽岷縩 kh么ng kh铆 trong l脿nh cho c谩c c瓢 d芒n.

S峄ヽ n贸ng c峄 th峄 tr瓢峄漬g c膬n h峄 cho thu锚 - 3
Ti峄噉 铆ch 膽a t岷g tr岷 nghi峄噈 cho ch岷 s峄憂g ngh峄 d瓢峄g “chu岷﹏ resort”.

C霉ng v峄沬 膽贸, chu峄梚 ti峄噉 铆ch n峄檌 khu 膽岷硁g c岷 cho c瓢 d芒n “chu岷﹏ s峄憂g resort” nh瓢: cung 膽瓢峄漬g kh谩m ph谩 v峄沬 h脿ng ch峄 lo岷 c芒y v脿 hoa; khu v瓢峄漬 k峄 di峄噓 v峄沬 h峄 th峄憂g 膽猫n LED v脿 谩nh s谩ng k峄 岷; v瓢峄漬 th岷 m峄檆 v脿 th峄眂 v岷璽; r岷 chi岷縰 phim ngo脿i tr峄漣. T芒m 膽i峄僲 ti峄噉 铆ch n峄檌 khu ch铆nh l脿 h峄 b啤i phi thuy峄乶 膽峄檆 膽谩o c贸 chi峄乽 d脿i t峄沬 65m v瓢峄 chu岷﹏ Olympic, mang 膽岷縩 膽a t岷g tr岷 nghi峄噈 d脿nh cho m峄峣 l峄゛ tu峄昳.

S峄ヽ n贸ng c峄 th峄 tr瓢峄漬g c膬n h峄 cho thu锚 - 4
Thi岷縯 k岷 th么ng minh, t岷 view 膽a d岷g cho m峄峣 tr岷 nghi峄噈.

C谩c c膬n h峄 t岷 LUMI脠RE Boulevard c农ng s峄 h峄痷 t岷 nh矛n 岷 t瓢峄g v峄沬 n峄檌 khu s芒n v瓢峄漬, h峄 b啤i 膽峄檆 膽谩o, xa h啤n l脿 bao qu谩t to脿n c岷h C么ng vi锚n 36 ha c霉ng b峄 膽么i s么ng T岷痗 v脿 s么ng 膼峄搉g Nai, cho tr峄峮 v岷筺 c岷 x煤c ngh峄 ng啤i, t岷璶 h瓢峄焠g.

S峄ヽ n贸ng c峄 th峄 tr瓢峄漬g c膬n h峄 cho thu锚 - 5
Ch铆nh s谩ch h岷 d岷玭 khi岷縩 LUMI脠RE Boulevard t膬ng s峄ヽ “n贸ng”.

Kh谩ch h脿ng mua c膬n h峄 LUMI脠RE Boulevard t岷 Vinhomes Grand Park c貌n 膽瓢峄 h瓢峄焠g ch铆nh s谩ch t脿i ch铆nh h岷 d岷玭 bao g峄搈: H峄 tr峄 l茫i su岷 80% l锚n t峄沬 24 th谩ng; 芒n h岷 n峄 g峄慶 l锚n t峄沬 48 th谩ng; t岷穘g 3 n膬m ph铆 qu岷 l媒; chi岷縯 kh岷 12,6% cho kh谩ch thanh to谩n s峄沵 v脿 8,1% n岷縰 thanh to谩n theo ti岷縩 膽峄? 瓢u 膽茫i ph铆 mua b岷 hi峄僲 nh芒n th峄?

T岷 c岷 l峄 th岷 v峄 ti峄噉 铆ch, v峄 tr铆, ki岷縩 tr煤c ch铆nh l脿 膽i峄僲 c峄檔g 膽峄 LUMI脠RE Boulevard thu h煤t th峄 tr瓢峄漬g, khi岷縩 s峄 l瓢峄 ng瓢峄漣 t岷璸 trung 膽岷縩 khu v峄眂 n脿y ng脿y c脿ng gia t膬ng trong t瓢啤ng lai.

Exit mobile version