Icon Collap

S峄ヽ h煤t c峄 膽岷 膽么 th峄 bi峄僴 Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire

Ng脿y 膽膬ng: 19/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – V峄沬 瓢u th岷 l峄沶, ph芒n kh煤c nh脿 峄 th岷 t岷g, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 nh脿 ph峄 th瓢啤ng m岷 – shophouse thu h煤t gi峄沬 膽岷 t瓢. Nhu c岷 lo岷 h矛nh n脿y c脿ng t膬ng nhi峄噒 khi Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire m峄 b谩n ph芒n khu Sao Bi峄僴.

Shophouse chi岷縨 瓢u th岷 trong cu峄檆 膽ua s膬n nh脿 峄 th岷 t岷g

Th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 膽岷 qu媒 II ghi nh岷璶 nh峄痭g di峄卬 bi岷縩 tr谩i ng瓢峄. Trong khi nhu c岷 t矛m mua 膽岷 n峄乶 m峄檛 s峄 n啤i c贸 xu h瓢峄沶g gi岷 th矛 m峄檛 s峄 s岷 ph岷﹎ nh脿 峄 th岷 t岷g (bi峄噒 th峄? nh脿 li峄乶 k峄? shophouse) l岷 c贸 l瓢峄g quan t芒m t膬ng. S峄憈 n贸ng nh岷 l脿 t岷 c谩c t峄塶h l芒n c岷璶 c谩c th脿nh ph峄 l峄沶, nh瓢 Qu岷g Nam, H瓢ng Y锚n, Qu岷g Ninh鈥?/p>

膼岷 di峄噉 B峄 ph岷璶 T瓢 v岷 v脿 Nghi锚n c峄﹗ H脿 N峄檌 thu峄檆 Savills cho bi岷縯, gi谩 b谩n s啤 c岷 trung b矛nh c峄 bi峄噒 th峄 c贸 n啤i 膽岷 134 tri峄噓 膽峄搉g/m2 膽岷, t膬ng 30% theo n膬m. Gi谩 trung b矛nh c峄 nh脿 li峄乶 k峄 c贸 n啤i l脿 185 tri峄噓 膽峄搉g/m2 膽岷, t膬ng 73% theo n膬m. Trong khi 膽贸, 峄 m峄檛 s峄 n啤i, shophouse c贸 m峄ヽ gi谩 trung b矛nh 323 tri峄噓 膽峄搉g/m2 膽岷, t膬ng 79% theo n膬m.

S峄ヽ h煤t c峄 膽岷 膽么 th峄 bi峄僴 Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire - 1
C谩c nh脿 膽岷 t瓢 t矛m c啤 h峄檌 t峄 c谩c c膬n shophouse t岷 ph芒n khu Sao Bi峄僴 Vinhomes Ocean Park 2 m峄沬 m峄 b谩n.

Gia t膬ng giao d峄媍h v脿 gi谩 b谩n c峄 c谩c s岷 ph岷﹎ nh脿 峄 g岷痭 li峄乶 v峄沬 膽岷, nh岷 l脿 shophouse 膽茫 di峄卬 ra t峄 cu峄慽 n膬m 2020. 峄 th峄漣 膽i峄僲 Covid-19 di峄卬 ra c膬ng th岷硁g nh岷, t峄 l峄 h岷 th峄 c贸 n啤i v岷玭 膽岷 56% v脿 xu h瓢峄沶g n脿y c贸 th峄 ti岷縫 di峄卬.

S峄ヽ h煤t c峄 shophouse n岷眒 峄 瓢u th岷 k茅p “v峄玜 c贸 th峄 峄? v峄玜 c贸 th峄 kinh doanh”. T峄慶 膽峄 t膬ng gi谩 c谩c b岷 膽峄檔g s岷 g岷痭 li峄乶 v峄沬 膽岷 nh瓢 nh脿 th峄 c瓢, nh脿 ph峄? bi峄噒 th峄 th瓢峄漬g cao h啤n so v峄沬 chung c瓢. M峄檛 s峄 chung c瓢 l岷 c贸 t峄 su岷 l峄 nhu岷璶 cho thu锚 cao h啤n nh脿 膽岷.

C峄檔g h瓢峄焠g c岷 hai 膽i峄僲 m岷h c峄 hai lo岷 h矛nh, nh脿 ph峄?/a> th瓢啤ng m岷 nh瓢 nh岷璶 膽峄媙h c峄 膽岷 di峄噉 Colliers Vi峄噒 Nam, l脿 s岷 ph岷﹎ b峄乶 v峄痭g tr锚n th峄 tr瓢峄漬g. M峄ヽ l峄 nhu岷璶 t峄 cho thu锚 v峄沬 shophouse c贸 th峄 膽岷 12%/n膬m v脿 gi谩 tr峄 c膬n h峄?/a> c贸 th峄 t膬ng 15 – 30%/n膬m. 膼瓢峄 v铆 nh瓢 “g脿 膽岷 tr峄﹏g v脿ng”, shophouse th瓢峄漬g n岷眒 峄 top 膽岷 c谩c s岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 s膬n t矛m tr锚n th峄 tr瓢峄漬g.

Ch峄 “c啤 h峄檌 v脿ng” t峄 shophouse Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire

Hi峄噉 nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢 膽峄乽 quan t芒m 膽岷 膽么 th峄 Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 ph芒n khu Sao Bi峄僴. 100% c膬n th岷 t岷g 膽瓢峄 x芒y d峄眓g t岷 膽芒y 膽峄乽 l脿 shophouse.

V峄 c啤 h峄檌 kinh doanh, n啤i 膽芒y c贸 l峄 th岷 khi h峄゛ h岷筺 tr峄 th脿nh “t峄峚 膽峄 giao th瓢啤ng” s么i 膽峄檔g b岷璫 nh岷 c峄 to脿n b峄 khu v峄眂 ph铆a 膼么ng H脿 N峄檌. 膼岷 b岷 cho 膽i峄乽 n脿y l脿 h脿ng ch峄 ngh矛n c瓢 d芒n sinh s峄憂g t岷 d峄 谩n trong t瓢啤ng lai, ch瓢a k峄 g岷 30 ngh矛n c瓢 d芒n c峄 Vinhomes Ocean Park k岷 c岷璶 ch峄 c谩ch v脿i ph煤t di chuy峄僴. Nhu c岷 cao trong vi峄嘽 膬n u峄憂g, gi岷 tr铆, mua s岷痬 c峄 t岷璸 kh谩ch h脿ng n脿y h峄゛ h岷筺 s岷 膽岷 b岷 t瓢啤ng lai l芒u d脿i cho “khu downtown m峄沬”.

S峄ヽ h煤t c峄 膽岷 膽么 th峄 bi峄僴 Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire - 2

V峄沬 100% c膬n shophouse, Sao Bi峄僴 膽瓢峄 k峄 v峄峮g s岷 tr峄 th脿nh t峄峚 膽峄 giao th瓢啤ng s么i 膽峄檔g, t岷 n岷璸 h脿ng 膽岷 ph铆a 膼么ng H脿 N峄檌.

M峄檛 l峄 th岷 kh谩c 膽岷 b岷 c谩c ho岷 膽峄檔g giao th瓢啤ng t岷 n岷璸 t岷 Sao Bi峄僴 l脿 kh岷 n膬ng k岷縯 n峄慽 theo nhi峄乽 h瓢峄沶g, kh么ng ch峄 trung t芒m H脿 N峄檌 m脿 c貌n nhi峄乽 t峄塶h, th脿nh trong v霉ng kinh t岷 tr峄峮g 膽i峄僲 B岷痗 B峄? 膼芒y l脿 膽i峄乽 s岷 膽瓢峄 膽岷 b岷 khi Sao Bi峄僴 n岷眒 trong khu v峄眂 c贸 h脿ng lo岷 c么ng tr矛nh giao th么ng tr峄峮g 膽i峄僲 膽茫 ho脿n th脿nh v脿 s岷痯 tri峄僴 khai. 膼i峄乽 n脿y 膽峄搉g ngh末a, n啤i 膽芒y s岷 c贸 ti峄乵 n膬ng l峄沶 膽峄 thu h煤t l瓢峄g l峄沶 kh谩ch h脿ng t峄 b锚n ngo脿i t峄沬 t矛m c谩c s岷 ph岷﹎, d峄媍h v峄 c峄 ph芒n khu.

V峄沬 quy m么 35 ha, Sao Bi峄僴 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g ph芒n khu c贸 di峄噉 t铆ch l峄沶 nh岷 t岷 膽岷 膽么 th峄 bi峄僴 Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, n啤i hi峄噉 di峄噉 c谩c d峄媍h v峄 ch岷 l瓢峄g qu峄慶 t岷 trong h峄 sinh th谩i c峄 t岷璸 膽o脿n Vingroup. Trong 膽贸, 膽i峄僲 nh岷 膽岷穋 bi峄噒 l脿 B峄噉h vi峄噉 Vinmec Health Resort 膽岷硁g c岷 5 sao v峄沬 18 c膬n bi峄噒 th峄 l岷 膽岷 ti锚n xu岷 hi峄噉 t岷 Vi峄噒 Nam; h峄 th峄憂g tr瓢峄漬g h峄峜 li锚n c岷 Vinschool; trung t芒m th瓢啤ng m岷 Vincom Mega Mall l峄沶 nh岷 Vi峄噒 Nam鈥 V峄沬 uy t铆n v脿 膽岷硁g c岷 qu峄慶 t岷? c谩c th瓢啤ng hi峄噓 n脿y lu么n t岷 ra l峄眂 h煤t l峄沶 v峄沬 c瓢 d芒n trong khu v峄眂, t岷 s峄 s么i 膽峄檔g n贸i chung v脿 d峄 谩n m脿 Sao Bi峄僴 c农ng s岷 膽瓢峄 h瓢峄焠g l峄.

S峄ヽ h煤t c峄 膽岷 膽么 th峄 bi峄僴 Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire - 3
Ph芒n khu Sao Bi峄僴 膽岷痶 gi谩 v矛 s峄 h峄痷 ti峄乵 n膬ng kinh doanh, gia t膬ng l峄 nhu岷璶 l峄沶, v峄玜 膽岷 b岷 mang t峄沬 kh么ng gian s峄憂g 膽岷硁g c岷, th峄漣 th瓢峄g.

V峄玜 s峄 h峄痷 ti峄乵 n膬ng kinh doanh l峄沶, Sao Bi峄僴 c农ng l脿 kh么ng gian s峄憂g 膽岷痶 gi谩 v峄沬 h峄 th峄憂g ti峄噉 铆ch 膽岷硁g c岷. Ngay k岷 c岷璶 ph芒n khu l脿 c么ng vi锚n trung t芒m Empire Park r峄檔g h啤n 7,5 ha 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 膽岷筽 m岷痶 v峄沬 nhi峄乽 c峄 ch峄 膽峄 h岷 d岷玭, c霉ng “k峄 quan” T峄 h峄 c么ng vi锚n bi峄僴 t岷 s贸ng l峄沶 nh岷 th岷 gi峄沬 Royal Wave Park 18 ha quy m么 h脿ng 膽岷 th岷 gi峄沬…

V峄沬 l峄 th岷 k茅p, mang 膽岷縩 kh岷 n膬ng gia t膬ng l峄 nhu岷璶 v脿 t岷 gi谩 tr峄 b峄乶 v峄痭g, ph芒n khu Sao Bi峄僴 h峄゛ h岷筺 l脿 “g脿 膽岷 tr峄﹏g v脿ng” m脿 c谩c nh脿 膽岷 t瓢 膽ang s膬n t矛m.

Exit mobile version