Icon Collap

S峄ヽ h岷 d岷玭 c峄 b岷 膽峄檔g s岷 H岷璾 Giang

Ng脿y 膽膬ng: 16/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – L脿 m峄檛 trong c谩c t峄塶h h瓢峄焠g l峄 t峄 ch峄 tr瓢啤ng ph谩t tri峄僴 kinh t岷 T芒y Nam B峄 giai 膽o岷 2020-2030, H岷璾 Giang tri峄僴 khai c谩c gi岷 ph谩p 膽峄 b岷痶 k峄媝 nh峄媝 ph谩t tri峄僴 c峄 to脿n v霉ng 膼BSCL. Th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 theo 膽贸 c农ng kh峄焛 s岷痗.

H岷璾 Giang gi脿u ti峄乵 n膬ng

H岷璾 Giang l脿 膽啤n v峄 h脿nh ch铆nh Vi峄噒 Nam 膽么ng th峄 54 v峄 s峄 d芒n, x岷縫 th峄 52 v峄 t峄昻g s岷 ph岷﹎ tr锚n 膽峄媋 b脿n (GRDP), x岷縫 th峄 48 v峄 GRDP b矛nh qu芒n 膽岷 ng瓢峄漣, 膽峄﹏g th峄 52 v峄 t峄慶 膽峄 t膬ng tr瓢峄焠g GRDP (t铆nh 膽岷縩 n膬m 2020) tr锚n c岷 n瓢峄沜.

膼i峄乽 ki峄噉 t峄 nhi锚n c峄 膽峄媋 ph瓢啤ng th铆ch h峄 ph谩t tri峄僴 n峄乶 kinh t岷 n么ng nghi峄噋 nhi峄噒 膽峄沬. N啤i 膽芒y c貌n l瓢u gi峄 v脿 b岷 t峄搉 nhi峄乽 di t铆ch l峄媍h s峄? v膬n h贸a 膽岷璵 膽脿 b岷 s岷痗 d芒n t峄檆 mi峄乶 s么ng n瓢峄沜 Nam B峄? r岷 thu岷璶 l峄 cho ph谩t tri峄僴 du l峄媍h. H岷璾 Giang c貌n nhi峄乽 ti峄乵 n膬ng ch瓢a 膽瓢峄 khai th谩c h岷縯.

S峄ヽ h岷 d岷玭 c峄 b岷 膽峄檔g s岷 H岷璾 Giang - 1
H岷璾 Giang – mi峄乶 膽岷 gi脿u ti峄乵 n膬ng c貌n ch瓢a 膽瓢峄 khai th谩c (岷h: Duy Quang).

V峄沬 lo岷 膽岷 t瓢 m岷h m岷 n峄璦 膽岷 n膬m 2022, H岷璾 Giang 膽ang d岷 chu岷﹏ b峄 cho b峄﹖ ph谩 kinh t岷 tr瓢峄沜 th峄乵 2025. S峄 ph谩t tri峄僴 kinh t岷 l脿 ti峄乶 膽峄 v脿 c啤 h峄檌 cho 膽岷 t瓢 b岷 膽峄檔g s岷 (B膼S).

S峄ヽ h煤t B膼S H岷璾 Giang cu峄慽 n膬m 2022

H岷璾 Giang thu h煤t s峄 ch煤 媒 c峄 nh脿 膽岷 t瓢, trong 膽贸 c贸 nh脿 膽岷 t瓢 b岷 膽峄檔g s岷, v峄沬 ph芒n kh煤c 膽岷 n峄乶.

S峄 ph峄 h峄搃 c峄 n峄乶 kinh t岷 k茅o theo nhu c岷 b岷 膽峄檔g s岷 峄 c谩c ph芒n kh煤c. T岷 Di峄卬 膽脿n B岷 膽峄檔g s岷 T芒y Nam b峄 n膬m 2022, c谩c chuy锚n gia ph芒n t铆ch th峄 tr瓢峄漬g T芒y Nam b峄 c贸 nhi峄乽 tri峄僴 v峄峮g. Trong 膽贸, TP B岷 Li锚u, TP S贸c Tr膬ng, TP V峄 Thanh 膽ang g芒y ch煤 媒, khi b岷 膽峄檔g s岷 m峄檛 s峄 n啤i c贸 m峄ヽ gi谩 d瓢峄沬 20 tri峄噓/m2.

S峄ヽ h岷 d岷玭 c峄 b岷 膽峄檔g s岷 H岷璾 Giang - 2

B岷 膽峄檔g s岷 峄 V峄 Thanh (H岷璾 Giang) c贸 m峄ヽ gi谩 trung b矛nh 15 tri峄噓/m2 (岷h: Duy Quang).

Theo H峄檌 m么i gi峄沬 B膼S Vi峄噒 Nam, t峄昻g ngu峄搉 cung B膼S tr锚n th峄 tr瓢峄漬g mi峄乶 T芒y n贸i chung trong 2 qu媒 膽岷 n膬m 2022, c膬n h峄?/a> b矛nh d芒n chi岷縨 4,1%, c膬n h峄 trung c岷 17,2%, c膬n h峄 cao c岷 26,3% v脿 th岷 t岷g, 膽岷 n峄乶 chi岷縨 52,4%. T铆nh t峄 n膬m 2019 膽岷縩 nay, gi谩 膽峄媋 峄慶 t岷 m峄檛 s峄 n啤i 峄 mi峄乶 T芒y t膬ng 30%-35%.

Qu峄 膽岷 s岷h c貌n kh谩 l峄沶, th峄 tr瓢峄漬g B膼S mi峄乶 T芒y h峄゛ h岷筺 d瓢 膽峄媋 t膬ng gi谩. B膼S c峄 H岷璾 Giang c贸 nhi峄乽 tri峄僴 v峄峮g, nh岷 l脿 khi c脿ng ti峄噈 c岷璶 m峄慶 2025, 2030 theo l峄 tr矛nh ho脿n thi峄噉 c啤 s峄 h岷 t岷g n峄檌 t峄塶h v脿 c谩c tuy岷縩 cao t峄慶 li锚n k岷縯 v霉ng 膽i qua H岷璾 Giang.

T峄慶 膽峄 t膬ng d芒n s峄 t峄 l峄 thu岷璶 nhu c岷 nh脿 峄? D峄 ki岷縩 膽岷縩 n膬m 2025, t峄 l峄 膽么 th峄 h贸a c峄 t峄塶h H岷璾 Giang t膬ng t峄 29% l锚n 32%. 膼峄 ho脿n th脿nh m峄 ti锚u n脿y, t峄塶h thu h煤t c谩c doanh nghi峄噋 l峄沶 v峄 ph谩t tri峄僴 膽么 th峄? 膽峄搉g th峄漣 ho脿n ch峄塶h h岷 t岷g, t膬ng quy m么 d芒n s峄 c谩c 膽么 th峄 tr峄峮g 膽i峄僲.

Ngo脿i ra, 么ng Phan Ho脿i, Tr瓢峄焠g b峄 ph岷璶 nghi锚n c峄﹗ th峄 tr瓢峄漬g c峄 m峄檛 doanh nghi峄噋 B膼S l峄沶 t岷 TPHCM cho hay, 膽峄 膽谩nh gi谩 m峄檛 B膼S ti峄乵 n膬ng, nh脿 膽岷 t瓢 ph岷 t矛m hi峄僽 v峄 ti峄噉 铆ch, ph谩p l媒, y岷縰 t峄 xanh鈥 tr瓢峄沜 khi xu峄憂g ti峄乶.

“Tr瓢峄沜 khi chi ti峄乶 cho m峄檛 B膼S n脿o 膽贸, ngo脿i xem ti峄乵 n膬ng t膬ng gi谩 th矛 c谩c y岷縰 t峄 v峄 ti峄噉 铆ch, xanh鈥 膽岷穋 bi峄噒 l脿 ph谩p l媒 ho脿n ch峄塶h ph岷 膽瓢峄 c芒n nh岷痗 c岷﹏ th岷璶. D峄 谩n n脿o s峄 h峄痷 膽峄 c谩c y岷縰 t峄 n脿y s岷 thu h煤t nh脿 膽岷 t瓢”, 么ng Nam chia s岷?

S峄ヽ h岷 d岷玭 c峄 b岷 膽峄檔g s岷 H岷璾 Giang - 3
Khu 膽么 th峄 The Venice City t峄峚 l岷 t岷 trung t芒m TP V峄 Thanh v峄沬 m峄ヽ gi谩 d峄 ki岷縩 t峄 14,5 tri峄噓/m2.

Ch峄 膽岷 t瓢 The Venice City cho bi岷縯, d峄 谩n h峄檌 t峄 nhi峄乽 y岷縰 t峄 m脿 nh脿 膽岷 t瓢 l岷玭 kh谩ch h脿ng 峄 th岷璽 膽ang t矛m ki岷縨. Ch峄 v峄玜 c么ng b峄 ra th峄 tr瓢峄漬g v脿o th谩ng 7 nh瓢ng d峄 谩n 膽茫 g芒y ch煤 媒 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g H岷璾 Giang v脿 T芒y Nam B峄 nh峄 th峄廰 m茫n 膽瓢峄 c谩c y岷縰 t峄 v峄 m峄ヽ gi谩, ph谩p l媒 ho脿n thi峄噉 s峄 膽峄 tr锚n t峄玭g n峄乶, quy ho岷h b脿i b岷.

Exit mobile version