Icon Collap

“S峄憈 膽岷” v霉ng ven H脿 N峄檌 h岷 nhi峄噒, nh脿 膽岷 t瓢 t铆nh b谩n th谩o

Ng脿y 膽膬ng: 13/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Giao d峄媍h b岷 膽峄檔g s岷 峄 c谩c huy峄噉 v霉ng ven trung t芒m H脿 N峄檌 膽ang r啤i v脿o tr岷 l岷痭g, gi谩 膽岷 kh么ng c貌n hi峄噉 t瓢峄g t膬ng v脿 nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢 ch峄媢 谩p l峄眂 t脿i ch铆nh 膽茫 b岷痶 膽岷 c岷痶 l峄? b谩n th谩o.

“S峄憈 膽岷” 膽茫 h岷 nhi峄噒

Trong th峄漣 膽i峄僲 d峄媍h Covid-19 di峄卬 bi岷縩 ph峄ヽ t岷, th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 ven H脿 N峄檌 li锚n t峄 x岷 ra c谩c c啤n “s峄憈 膽岷”. Theo 膽贸, nhi峄乽 khu v峄眂 gi谩 膽岷 t膬ng m岷h, th岷璵 ch铆 c贸 n啤i 膽茫 t膬ng g岷 2 – 3 l岷 ch峄 so v峄沬 tr瓢峄沜 n膬m 2019.

Tuy nhi锚n, hi峄噉 t岷, th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 H脿 N峄檌 v脿 v霉ng ven 膽ang c贸 d岷 hi峄噓 ch峄痭g l岷. Nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢 tay ngang 膽ang “膽峄﹏g ng峄搃 kh么ng y锚n” v矛 kh么ng r煤t 膽瓢峄 v峄憂 膽峄 chuy峄僴 sang kinh doanh l末nh v峄眂 kh谩c khi d峄媍h Covid-19 膽ang 膽瓢峄 ki峄僲 so谩t t峄憈 h啤n.

Ghi nh岷璶 c峄聽D芒n tr铆, gi谩 膽岷 t岷 nhi峄乽 khu v峄眂 t峄玭g l脿 膽i峄僲 n贸ng h峄搃 膽岷 n膬m 2021 gi峄 膽茫 h岷 nhi峄噒, m峄ヽ gi谩 ch峄痭g l岷. C峄 th峄? c谩c l么 膽岷 th峄 c瓢 H貌a L岷, gi谩 膽岷 v岷玭 dao 膽峄檔g 9- 25 tri峄噓 膽峄搉g/m2. Gi谩 khu v峄眂 膼峄搉g M么, Y锚n B脿i (Ba V矛) gi谩 kho岷g 5 – 7 tri峄噓 膽峄搉g/m2 nh瓢ng c贸 di峄噉 t铆ch l峄沶, t瓢啤ng 膽瓢啤ng gi谩 tr峄 5-10 t峄 膽峄搉g/l么.聽

S峄憈 膽岷 v霉ng ven H脿 N峄檌 h岷 nhi峄噒, nh脿 膽岷 t瓢 t铆nh b谩n th谩o - 1

Th峄 tr瓢峄漬g 膽岷 n峄乶 ph芒n l么 t谩ch th峄璦 t岷 huy峄噉 Th岷h Th岷 膽ang tr岷 l岷痭g (岷h: H脿 Phong).

T岷 S贸c S啤n, gi谩 膽岷 th峄 c瓢 t岷聽x茫聽Ph霉 L峄椔燿ao 膽峄檔g聽15 – 30 tri峄噓 膽峄搉g/m2. M峄檛 s峄 x茫 t岷 huy峄噉 n脿y c贸 gi谩 r岷 h啤n nh瓢聽Minh T芒n, Minh Tr铆 tr锚n d瓢峄沬 10 tri峄噓 膽峄搉g/m2鈥?/p>

T岷 huy峄噉 Ho脿i 膼峄ヽ, m峄檛 trong nh峄痭g 膽i峄僲 n贸ng v峄 膽岷 膽ai t岷 H脿 N峄檌, nh峄痭g ng脿y n脿y tr峄 n锚n v岷痭g l岷穘g. Nhi峄乽 v膬n ph貌ng giao d峄媍h b岷 膽峄檔g s岷 t岷 khu v峄眂 n脿y th峄玜 nh岷璶, m峄沬 ch峄 膽岷 n膬m nay, m峄梚 ng脿y v膬n ph貌ng b谩n 膽瓢峄 3 – 4 l么 膽岷 nh瓢ng 2 th谩ng nay kh么ng b谩n 膽瓢峄 l么 n脿o.

T瓢啤ng t峄? c谩c聽huy峄噉 v霉ng ven H脿 N峄檌 nh瓢: Th岷h Th岷,聽M锚 Linh,聽Qu峄慶 Oai鈥β爂iao d峄媍h b岷 膽峄檔g s岷 tr岷 l岷痭g h啤n, gi谩 膽岷 kh么ng c貌n hi峄噉 t瓢峄g t膬ng n峄痑 v脿 nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢 ch峄媢 谩p l峄眂 t脿i ch铆nh 膽茫 b岷痶 膽岷 c岷痶 l峄?

Anh Nguy峄卬 Th岷 Nam – m峄檛 nh脿 膽岷 t瓢 b岷 膽峄檔g s岷 – chia s岷? anh 膽ang b峄 “ch么n v峄憂” kho岷g h啤n 3 t峄 膽峄搉g v脿o 2 l么 膽岷 n峄乶 峄 Th岷h Th岷. D霉 膽茫 膽瓢a v峄 m峄ヽ gi谩 mua v脿o v脿 rao b谩n nhi峄乽 th谩ng nay nh瓢ng v岷玭 ch瓢a th峄 b谩n 膽瓢峄.

“Th峄 tr瓢峄漬g 膽ang r啤i v脿o t矛nh tr岷g tr岷 l岷痭g, vi峄嘽 膽膬ng tin rao b谩n c农ng r岷 r峄 nh瓢ng kh么ng c贸 kh谩ch h峄廼. N岷縰 ti岷縫 t峄 t矛nh tr岷g n脿y, t么i s岷 ph岷 ch岷 nh岷璶 c岷痶 l峄 膽峄 thu h峄搃 v峄憂 l脿m vi峄嘽 kh谩c”, anh Nam n贸i.聽

Th峄 tr瓢峄漬g tr岷 l岷痭g do 膽芒u?

M峄檛 trong nhi峄乽 nguy锚n nh芒n khi岷縩 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 tr岷 l岷痭g 膽瓢峄 gi峄沬 膽岷 t瓢 cho bi岷縯 l脿 S峄 T脿i nguy锚n v脿 M么i tr瓢峄漬g H脿 N峄檌 y锚u c岷 c啤 quan li锚n quan ki峄僲 so谩t vi峄嘽 gi岷 quy岷縯 th峄 t峄 v峄 chia t谩ch th峄璦 膽峄慽 v峄沬 膽岷 n么ng nghi峄噋, th峄璦 膽岷 g峄搈 膽岷 峄 v脿 膽岷 n么ng nghi峄噋, th峄璦 膽岷 phi n么ng nghi峄噋 kh么ng c贸 膽岷 峄熲€?/p>

Anh Nguy峄卬 膼峄ヽ H岷 – m峄檛 m么i gi峄沬 nh脿 膽岷 峄 H脿 N峄檌 chia s岷? sau l峄噉h si岷縯 t谩ch th峄璦 tr锚n, th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 ven H脿 N峄檌 tr峄 n锚n v岷痭g v岷? Khi岷縩 th峄 tr瓢峄漬g v霉ng ven xu岷 hi峄噉 t矛nh tr岷g c岷痶 l峄? nh瓢ng v岷玭 峄 m峄ヽ th岷 v脿 ch瓢a h矛nh th脿nh xu th岷 b谩n th谩o.聽

S峄憈 膽岷 v霉ng ven H脿 N峄檌 h岷 nhi峄噒, nh脿 膽岷 t瓢 t铆nh b谩n th谩o - 2

C贸 nhi峄乽 nguy锚n nh芒n li锚n quan t峄沬 ch铆nh s谩ch si岷縯 ph芒n l么, t谩ch th峄璦 v脿 ng芒n h脿ng khi岷縩 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 ven 膽么 tr岷 l岷痭g (岷h: H脿 Phong).

Kh么ng 铆t m么i gi峄沬 nh脿 膽岷 t岷 c谩c v霉ng ven c峄 H脿 N峄檌 c农ng th峄玜 nh岷璶, tr瓢峄沜 膽芒y nh峄痭g nh脿 膽岷 t瓢 c贸 ti峄乵 l峄眂 t脿i ch铆nh t矛m v峄 mua m岷h 膽岷 r峄檔g r峄搃 t谩ch th峄璦 b谩n l岷 th矛 nay c农ng kh么ng c贸 ng瓢峄漣 v峄 mua. 膼i峄乽 n脿y 膽茫 khi岷縩 th峄 tr瓢峄漬g v霉ng ven nh峄痭g n膬m qua li锚n t峄 s峄憈 膽岷.

峄 g贸c 膽峄 chuy锚n gia b岷 膽峄檔g s岷, 么ng Matthew Powell – Gi谩m 膽峄慶 Savills H脿 N峄檌 – ph芒n t铆ch, 谩p l峄眂 t膬ng gi谩 c霉ng t峄 l峄 l岷 ph谩t t膬ng cao trong khi t铆n d峄g b峄 th岷痶 ch岷穞 c贸 th峄 s岷 khi岷縩 ho岷 膽峄檔g th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 ch岷璵 l岷 trong ng岷痭 h岷. Tuy nhi锚n, 膽脿 t膬ng gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 膽瓢峄 d峄 b谩o s岷 kh贸 c贸 th峄 d峄玭g l岷 trong b峄慽 c岷h chi ph铆 ph谩t tri峄僴 leo thang c霉ng v峄沬 nhu c岷 膽岷 t瓢 nh脿 膽岷 b霉ng n峄 t岷 nhi峄乽 th峄 tr瓢峄漬g.

C貌n theo m峄檛 s峄 chuy锚n gia b岷 膽峄檔g s岷 kh谩c, gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 t膬ng l脿 xu h瓢峄沶g t峄 nhi锚n, nguy锚n l媒 c峄 th峄 tr瓢峄漬g 峄 nh峄痭g khu v峄眂 膽瓢峄 膽岷 t瓢 h岷 t岷g 膽峄搉g b峄 nh瓢ng n岷縰 t膬ng n贸ng 膬n theo quy ho岷h, x芒y d峄眓g h岷 t岷g th矛 膽贸 l脿 bi峄僽 hi峄噉 b岷 th瓢峄漬g c峄 ho岷 膽峄檔g 膽岷 c啤.

Exit mobile version