Icon Collap

SonKim Land 峄﹏g d峄g IoT cho d峄 谩n m峄沬 nh岷 The 9 Stellars

Ng脿y 膽膬ng: 11/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – 膼i峄僲 nh岷 m峄沬 nh岷 c峄 SonKim Land t岷 mi峄乶 膼么ng S脿i G貌n – The 9 Stellars – 膽瓢峄 峄﹏g d峄g c么ng ngh峄 internet v岷 v岷璽 (IoT) 膽峄 t岷 n锚n h岷 t岷g s峄 l脿m t膬ng gi谩 tr峄 cho d峄 谩n c农ng nh瓢 t岷 d峄眓g n锚n c峄檔g 膽峄搉g c瓢 d芒n v膬n minh, hi峄噉 膽岷.

The 9 Stellars – b瓢峄沜 膽峄檛 ph谩 m峄沬 c峄 SonKim Land v峄沬 vi峄嘽 峄﹏g d峄g IoT h瓢峄沶g 膽岷縩 c峄檔g 膽峄搉g c瓢 d芒n tr岷 tu峄昳 v脿 th脿nh 膽岷

V峄沬 t岷 nh矛n d脿i h岷 v峄 t瓢啤ng lai c峄 qu岷璶 9 – v霉ng 膽岷 m峄沬 c峄 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 c霉ng c啤 c岷 d芒n s峄 tr岷 膽ang h峄峜 t岷璸 v脿 l脿m vi峄嘽 t岷 h峄 th峄憂g c谩c tr瓢峄漬g 膽岷 h峄峜 danh ti岷縩g c农ng nh瓢 khu c么ng ngh峄 cao – SonKim Land 膽茫 峄﹏g d峄g IoT t岷 The 9 Stellars 膽峄 ki岷縩 t岷 n锚n m峄檛 khu 膽么 th峄 th么ng minh v脿 膽谩ng s峄憂g d脿nh cho th岷 h峄 c瓢 d芒n tr岷 tu峄昳, th脿nh 膽岷. 峄╪g d峄g IoT 膽瓢峄 xem l脿 ch矛a kh贸a 膽峄 gi岷 quy岷縯 b脿i to谩n 膽峄媙h h瓢峄沶g v脿 quy ho岷h 膽么 th峄 th么ng minh, gi煤p t岷 ra s峄 k岷縯 n峄慽 cho c瓢 d芒n trong vi峄嘽 truy峄乶 t岷 th么ng tin, h峄 tr峄 th么ng minh nh岷眒 n芒ng cao ch岷 l瓢峄g 膽峄漣 s峄憂g.

V岷玭 trung th脿nh v峄沬 tri岷縯 l媒 ti锚n phong ki岷縩 t岷 n锚n c峄檔g 膽峄搉g nh芒n v膬n, nh瓢ng v峄沬 The 9 Stellars, h矛nh h脿i c峄 m峄檛 膽么 th峄 th么ng minh (smart town) v峄沬 c谩c t貌a nh脿 th么ng minh (smart building) 膽ang d岷 hi峄僴 hi峄噉 qua s峄 k岷縯 h峄 gi峄 n峄乶 t岷g c么ng ngh峄 Smart City c峄 Qualcomm (M峄?. N峄乶 t岷g 膽瓢峄 v岷璶 h脿nh b峄焛 gi岷 ph谩p k岷縯 n峄慽 5G c峄 Viettel, c贸 kh岷 n膬ng th铆ch 峄﹏g v脿 c岷 bi岷縩 膽峄 ph霉 h峄 v峄沬 c谩c t矛nh hu峄憂g, y锚u c岷 cu峄檆 s峄憂g d峄盿 tr锚n vi峄嘽 li锚n t峄 thu th岷璸, x峄 l媒 v脿 trao 膽峄昳 th么ng tin.

SonKim Land 峄﹏g d峄g IoT cho d峄 谩n m峄沬 nh岷 The 9 Stellars - 1
The 9 Stellars – d峄 谩n t岷 Vi峄噒 Nam 膽瓢峄 ph谩t tri峄僴 d峄盿 tr锚n h峄 sinh th谩i 膽么 th峄 th么ng minh c峄 Qualcomm (岷h ph峄慽 c岷h d峄 谩n).

V峄沬 s峄 k岷縯 h峄 n脿y, c瓢 d芒n The 9 Stellars s岷 膽瓢峄 t岷璶 h瓢峄焠g m么i tr瓢峄漬g s峄憂g an ninh v脿 an to脿n trong s峄 c芒n b岷眓g ti峄噉 l峄, ri锚ng t瓢. H峄 th峄憂g camera th么ng minh v峄沬 kh岷 n膬ng nh岷璶 di峄噉 khu么n m岷穞 gi煤p 膽岷 b岷 an ninh, an to脿n, tr谩nh 膽瓢峄 nguy c啤 ng瓢峄漣 l岷 x芒m nh岷璸 tr谩i ph茅p. H峄 th峄憂g camera tr铆 tu峄 nh芒n t岷 (AI) 膽瓢峄 l岷痯 膽岷穞 tr锚n c谩c tuy岷縩 膽瓢峄漬g s岷 d峄 d脿ng t峄 膽峄檔g nh岷璶 di峄噉 c谩c t矛nh hu峄憂g b岷 th瓢峄漬g ph谩t sinh 膽峄 c贸 th峄 ngay l岷璸 t峄ヽ th么ng b谩o v脿 c贸 s峄 h峄 tr峄 t峄沬 c瓢 d芒n nh瓢 c谩c s峄 c峄 膽i峄噉, t矛nh hu峄憂g tr峄檓 c岷痯, ph谩 ho岷, ng瓢峄漣 gi脿 ng茫 tr锚n 膽瓢峄漬g, 膽峄 v岷璽 b峄 qu锚n, k峄 c岷 c谩c tr瓢峄漬g h峄 ch岷 xe qu谩 t峄慶 膽峄 hay 膽峄 xe kh么ng 膽煤ng quy 膽峄媙h, 膽i sai l脿n.

Trong khi 膽贸, vi峄嘽 k岷縯 h峄 v峄沬 c谩c gi岷 ph谩p qu岷 l媒 t貌a nh脿 th么ng minh nh瓢 chi岷縰 s谩ng th么ng minh, thang m谩y th么ng minh, h峄 th峄憂g quan tr岷痗 m么i tr瓢峄漬g v脿 n瓢峄沜 sinh ho岷鈥 s岷 gi煤p ti岷縯 ki峄噈 n膬ng l瓢峄g hi峄噓 qu岷 nh瓢ng v岷玭 an to脿n v脿 ti峄噉 l峄 cho c瓢 d芒n.

Vi峄嘽 di chuy峄僴 n峄檌 khu c农ng 膽瓢峄 膽岷 b岷 an to脿n, thu岷璶 ti峄噉 h啤n v峄沬 c谩c tuy岷縩 xe 膽i峄噉 t峄 h脿nh. Ch峄 v峄沬 chi岷縞 膽i峄噉 tho岷 trong tay, c瓢 d芒n d峄 d脿ng n岷痬 r玫 l峄媍h tr矛nh c峄 tuy岷縩 xe n峄檌 khu c农ng nh瓢 c峄 ph瓢啤ng ti峄噉 giao th么ng c么ng c峄檔g 膽峄 ch峄 膽峄檔g s岷痯 x岷縫 h脿nh tr矛nh cho ph霉 h峄.

SonKim Land – m峄檛 th岷璸 k峄 ti锚n phong 膽峄 t岷 ra s峄 kh谩c bi峄噒

Tr锚n th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 cao c岷, c贸 l岷 SonKim Land l脿 m峄檛 trong s峄 r岷 铆t th瓢啤ng hi峄噓 t岷 d峄眓g l峄慽 膽i ri锚ng b岷眓g nh峄痭g kh么ng gian s峄憂g 膽峄檆 膽谩o x茅t v峄 v峄 tr铆 膽岷痗 膽峄媋 t岷 nh峄痭g khu v峄眂 trung t芒m, thi岷縯 k岷 mang t铆nh 膽峄檛 ph谩, m峄沬 l岷 c霉ng ch岷 l瓢峄g thi c么ng, ho脿n thi峄噉 v脿 d峄媍h v峄 cao c岷. T峄 nh峄痭g d峄 谩n 膽岷 tay 峄 Th岷 膼i峄乶 nh瓢 Gateway v峄沬 ki峄僽 h峄 b啤i mang phong c谩ch ngh峄 d瓢峄g; The Nassim v峄沬 thang m谩y ri锚ng t瓢啤ng t峄 nh瓢 m峄檛 s峄 d峄 谩n h岷g sang tr锚n th岷 gi峄沬; Serenity Sky Villas v峄沬 ch峄 45 c膬n bi峄噒 th峄?/a> c谩ch t芒n tr锚n kh么ng ngay gi峄痑 l貌ng qu岷璶 3 ch岷 ch峄゛ c谩c gi谩 tr峄 di s岷; cho 膽岷縩 The Metropole Th峄 Thi锚m – b岷 giao h瓢峄焠g 膽瓢峄 t岷 l锚n tr锚n n峄乶 kh么ng gian h脿o s岷g c峄 d貌ng s么ng S脿i G貌n; hay The 9 Stellars 膽瓢峄 tri峄僴 khai v峄沬 c么ng ngh峄 IoT – t岷 c岷 膽峄乽 cho th岷 t瓢 duy ti锚n phong c峄 SonKim Land. V峄沬 b峄 d脿y kinh nghi峄噈 膽瓢峄 k岷 th峄玜 su峄憈 3 th岷 h峄? SonKim Land v岷玭 b谩m s谩t nh峄痭g y岷縰 t峄 c峄憈 l玫i l脿m n锚n gi谩 tr峄 th瓢啤ng hi峄噓 nh瓢 t铆nh di s岷, ngh峄 thu岷璽 v脿 phong c谩ch s峄憂g 膽峄 ki岷縩 t岷 n锚n nh峄痭g d峄 谩n mang t铆nh nguy锚n b岷 trong h脿nh tr矛nh ph谩t tri峄僴 b峄乶 v峄痭g.

膼岷 di峄噉 doanh nghi峄噋 kh岷硁g 膽峄媙h, h脿nh tr矛nh 膽贸 c峄 SonKim Land lu么n l脿 m峄檛 h脿nh tr矛nh th煤 v峄 v峄沬 m峄梚 d峄 谩n l脿 m峄檛 c芒u chuy峄噉 膽岷 c岷 h峄﹏g v峄 nh峄痭g 媒 t瓢峄焠g m峄沬, nh峄痭g m么 h矛nh m峄沬.

“V峄沬 d峄 谩n m峄沬 nh岷 The 9 Stellars, SonKim Land 膽ang 膽谩nh d岷 b瓢峄沜 膽峄檛 ph谩 c峄 m矛nh trong vi峄嘽 n岷痬 b岷痶 nhanh nh岷 c谩c xu h瓢峄沶g c么ng ngh峄 ti锚n ti岷縩 tr锚n th岷 gi峄沬 膽峄 mang 膽岷縩 tr岷 nghi峄噈 s峄憂g 膽谩ng nh峄 nh岷 cho c峄檔g 膽峄搉g c瓢 d芒n, qua 膽贸 ch峄﹏g minh v峄 th岷 v脿 t岷 v贸c c峄 m矛nh trong vai tr貌 c峄 m峄檛 nh脿 ph谩t tri峄僴 b岷 膽峄檔g s岷 chuy锚n nghi峄噋 t岷 Vi峄噒 Nam”, v峄 膽岷 di峄噉 nh岷 m岷h.

Exit mobile version