Icon Collap

S峄憂g xanh t岷 d峄 谩n Eden Garden Th谩i B矛nh

Ng脿y 膽膬ng: 12/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Eden Garden Th谩i B矛nh c贸 nh峄痭g ti峄噉 铆ch 膽岷硁g c岷 5 sao, mang 膽岷縩 cho c瓢 d芒n kh么ng gian s峄憂g trong l脿nh, h脿i h貌a v峄沬 thi锚n nhi锚n.

Xu h瓢峄沶g s峄憂g xanh l锚n ng么i

H貌a m矛nh v峄沬 thi锚n nhi锚n ch铆nh l脿 gi谩 tr峄 s峄憂g t铆ch c峄眂 v脿 h瓢峄沶g 膽岷縩 t瓢啤ng lai b峄乶 v峄痭g. V矛 v岷瓂, nhu c岷 s峄憂g v峄沬 thi锚n nhi锚n xanh, t谩ch bi峄噒 v峄沬 nh峄痭g 峄搉 脿o, c膬ng th岷硁g c峄 膽峄漣 s峄憂g n峄檌 膽么 膽ang l脿 xu h瓢峄沶g 膽瓢峄 nhi峄乽 gia 膽矛nh Vi峄噒 l峄盿 ch峄峮.

Xu h瓢峄沶g s峄憂g xanh ng脿y nay c农ng 膽ang l脿 ti锚u ch铆 l峄盿 ch峄峮 c膬n h峄?/a> c峄 gi峄沬 th瓢峄g l瓢u Vi峄噒. Trong b峄慽 c岷h m么i tr瓢峄漬g s峄憂g 么 nhi峄卪, gi峄沬 nh脿 gi脿u Vi峄噒 c脿ng mong mu峄憂 s峄 h峄痷 kh么ng gian s峄憂g t峄憈 cho s峄ヽ kh峄廵 v峄沬 ki岷縩 tr煤c xanh, an to脿n, m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g th岷, c贸 nhi峄乽 kh么ng gian ri锚ng t瓢 膽峄 c岷 gia 膽矛nh v峄玜 c贸 kho岷g kh么ng r峄檔g r茫i 膽峄 gi岷 tr铆, v峄玜 th瓢 gi茫n v脿 c贸 膽瓢峄 n膬ng l瓢峄g t铆ch c峄眂 khi h貌a m矛nh v峄沬 thi锚n nhi锚n.

Nh岷眒 膽谩p 峄﹏g xu th岷 m峄沬 c霉ng nh峄痭g y锚u c岷 t岷 y岷縰 c峄 kh谩ch h脿ng v峄 m峄檛 m么i tr瓢峄漬g s峄憂g xanh an l脿nh, BIDGROUP 膽茫 tri峄僴 khai x芒y d峄眓g d峄 谩n ng岷璸 tr脿n s岷痗 xanh bao ph峄?

Eden Garden – “Vi锚n ng峄峜 xanh” gi峄痑 trung t芒m th脿nh ph峄 Th谩i B矛nh

Ti岷縫 gi谩p v峄沬 3 m岷穞 ph峄 L锚 L峄, Tr岷 H瓢ng 膼岷, 膼脿o Nguy锚n Ph峄 膽岷痶 膽峄 nh岷 Th谩i B矛nh, Eden Garden l脿 d峄 谩n cao c岷 c贸 gi谩 tr峄 膽岷 t瓢 l峄沶. Ch峄 膽岷 t瓢, t岷璸 膽o脿n BIDGROUP 膽茫 m岷 g岷 3 n膬m 膽峄 thi岷縯 k岷 Eden Garden tr峄 th脿nh d峄 谩n chung c瓢 cao c岷 v峄沬 kh么ng gian s峄憂g xanh, c霉ng v峄沬 nh峄痭g ti峄噉 铆ch 膽岷硁g c岷 c贸 th峄 th峄廰 m茫n nh峄痭g ti锚u ch铆 kh岷痶 khe gi峄沬 th瓢峄g l瓢u Th谩i B矛nh.

膼i峄僲 nh岷 c峄 d峄 谩n xu岷 ph谩t t峄 nh峄痭g khu v瓢峄漬 xanh mang gi谩 tr峄 v膬n h贸a kh谩c nhau nh瓢 v瓢峄漬 t瓢峄g, v瓢峄漬 valentine, v瓢峄漬 h峄搉g, v瓢峄漬 膽峄媋 膽脿ng,鈥 M峄梚 khu v瓢峄漬 s岷 膽em t峄沬 cho c瓢 d芒n nh峄痭g cung b岷璫 c岷 x煤c kh谩c nhau m峄梚 l岷 d岷 b瓢峄沜. “C贸 th峄 n贸i kh么ng gian xanh c峄 Eden Garden l脿 s峄 h峄檌 t峄 c峄 ki峄噒 t谩c tinh hoa ch芒u 脗u trong l貌ng Th谩i B矛nh”, ch峄 膽岷 t瓢 chia s岷?

S峄憂g xanh t岷 d峄 谩n Eden Garden Th谩i B矛nh - 1

Khu v瓢峄漬 膽峄媋 膽脿ng tr锚n t岷g 25 t岷 d峄 谩n.

膼峄慽 v峄沬 gia 膽矛nh c贸 ng瓢峄漣 gi脿 v脿 tr岷 nh峄? Eden Garden c贸 h峄 th峄憂g vui ch啤i tr岷 em, m谩y ch岷 th峄 d峄 膽瓢峄 膽岷穞 t岷 khu c么ng vi锚n c峄 d峄 谩n. Ngo脿i ra tr锚n v瓢峄漬 膽峄媋 膽脿ng, ch峄 膽岷 t瓢 c貌n x芒y d峄眓g con 膽瓢峄漬g huy峄噒 膽岷 s峄 d峄g ph瓢啤ng ph谩p b岷 huy峄噒 tr锚n gang b脿n ch芒n g贸p ph岷 c岷 thi峄噉 s峄ヽ kh峄廵, nh岷 l脿 nh峄痭g ng瓢峄漣 cao tu峄昳.

Kh么ng gian xanh kh么ng ch峄 th峄 hi峄噉 t峄沬 t峄 nh峄痭g khu v瓢峄漬 m脿 c貌n b峄檆 l峄 qua phong c谩ch thi岷縯 k岷 c峄 t峄玭g c膬n h峄? M峄梚 c膬n h峄 膽瓢峄 x芒y d峄眓g 膽峄 膽贸n ch脿o nh峄痭g 谩nh n岷痭g t峄 nhi锚n. C瓢 d芒n s岷 膽瓢峄 s峄憂g trong kh么ng gian th啤 m峄檔g khi 80% c谩c c膬n h峄 膽峄乽 h瓢峄沶g nh矛n ra s么ng Tr脿 L媒, t岷 c岷 gi谩c th瓢 gi茫n v脿 b矛nh y锚n sau nh峄痭g gi峄 l脿m vi峄嘽 c膬ng th岷硁g. 膼岷硁g c岷 c峄 d峄 谩n 膽峄慽 v峄沬 nh峄痭g c膬n Duplex sang tr峄峮g khi c贸 t岷 nh矛n ra c岷 2 m岷穞 L锚 L峄 v脿 Tr岷 H瓢ng 膼岷. C霉ng v峄沬 l峄慽 thi岷縯 k岷 t芒n c峄 膽i峄僴, ban c么ng r峄檔g r茫i 膽峄 tr峄搉g c芒y xanh s岷 bi岷縩 nh峄痭g c膬n h峄 t瓢峄焠g ch峄玭g 膽啤n gi岷 th脿nh c膬n h峄 ngh峄 d瓢峄g cao c岷 chu岷﹏ 5 sao.

S峄憂g xanh t岷 d峄 谩n Eden Garden Th谩i B矛nh - 2

Kh么ng gian s峄憂g 膽岷硁g c岷 t岷 c膬n h峄 Duplex.

D峄 谩n Eden Garden 膽瓢峄 x芒y d峄眓g nh岷眒 kh么ng ch峄 c贸 th峄 tr峄 th脿nh t貌a nh脿 xanh cao nh岷 Th谩i B矛nh m脿 c貌n h瓢峄沶g t峄沬 s峄ヽ kh峄廵 c农ng nh瓢 tr岷 nghi峄噈 c瓢 d芒n th瓢峄g l瓢u.

Th么ng tin chi ti岷縯 li锚n h峄?

Website: edengarden.vn

Email: edengarden@bidgroup.com.vn

Hotline: 0922198999

膼峄媋 ch峄? Ph瓢峄漬g L锚 H峄搉g Phong, th脿nh ph峄 Th谩i B矛nh, t峄塶h Th谩i B矛nh.

V膬n ph貌ng b谩n h脿ng: 26 Tr岷 H瓢ng 膼岷, ph瓢峄漬g L锚 H峄搉g Phong, th脿nh ph峄 Th谩i B矛nh.

Exit mobile version