Icon Collap

“S峄憂g bi峄僽 t瓢峄g, h瓢峄焠g 膽岷穋 quy峄乶” t岷 LUMI脠RE Boulevard

Ng脿y 膽膬ng: 11/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – V峄玜 m峄 b谩n, d峄 谩n LUMI脠RE Boulevard (t岷 膼岷 膽么 th峄 Vinhomes Grand Park, TP Th峄 膼峄ヽ) 膽茫 cho th岷 s峄ヽ h岷 d岷玭 v峄沬 g岷 2.000 c膬n t矛m 膽瓢峄 ch峄 nh芒n.

S峄憂g xanh 膽a chi峄乽 phong c谩ch qu峄慶 t岷?/strong>

M岷穋 d霉 xu h瓢峄沶g s峄憂g xanh, s峄憂g kh峄廵 膽ang l锚n ng么i nh瓢ng nh峄痭g d峄 谩n xanh 膽煤ng ngh末a kh么ng nhi峄乽. Trong khi 膽贸, m岷璽 膽峄 c芒y xanh t岷 m峄檛 s峄 th脿nh ph峄 l峄沶 hi峄噉 v岷玭 d瓢峄沬 2m2/ng瓢峄漣, ch瓢a b岷眓g 1/10 so v峄沬 th岷 gi峄沬. Gi峄痑 b峄慽 c岷h 岷, d峄 谩n LUMI脠RE Boulevard thi岷縯 l岷璸 m峄檛 phong c谩ch s峄憂g xanh m峄沬 v脿 kh谩c bi峄噒 t岷 TP Th峄 膼峄ヽ.

S峄憂g bi峄僽 t瓢峄g, h瓢峄焠g 膽岷穋 quy峄乶 t岷 LUMI脠RE Boulevard - 1
Thi岷縯 k岷 ki岷縩 tr煤c xanh 3D h脿ng 膽岷 Vi峄噒 Nam t岷 LUMI脠RE Boulevard (Vinhomes Grand Park).

Masterise Homes 膽茫 b岷痶 tay v峄沬 lo岷 t锚n tu峄昳 thi岷縯 k岷 h脿ng 膽岷 th岷 gi峄沬 nh瓢 Tange (Nh岷璽 B岷) thi岷縯 k岷 m岷穞 膽峄﹏g, Land Sculptor (Th谩i Lan) thi岷縯 k岷 c岷h quan, v脿 Studio HBA (M峄? thi岷縯 k岷 n峄檌 th岷 c谩c kh么ng gian c么ng c峄檔g. T岷 c岷 t岷 n锚n m峄檛 b峄ヽ tranh h脿i h貌a t岷 LUMI脠RE Boulevard – ki岷縩 tr煤c xanh 3D h脿ng 膽岷 Vi峄噒 Nam. 峄 膽贸, s岷 c贸 24 khu v瓢峄漬 xanh th岷硁g 膽峄﹏g bao b峄峜 c谩c t貌a c膬n h峄?/a> v峄沬 di峄噉 t铆ch l锚n 膽岷縩 20.000 m2. 膼芒y v峄憂 l脿 thi岷縯 k岷 ph峄ヽ t岷, 膽貌i h峄廼 chi ph铆 膽岷 t瓢, v岷璶 h脿nh l峄沶.

B锚n c岷h 4ha di峄噉 t铆ch ph峄 xanh t峄 c岷h quan, c瓢 d芒n LUMI脠RE Boulevard c貌n th峄玜 h瓢峄焠g “l谩 ph峄昳 xanh” l峄沶 b岷璫 nh岷 膼么ng Nam 脕 t岷 n锚n t峄 膼岷 c么ng vi锚n 36 hecta. M峄檛 mi峄乶 thi锚n nhi锚n r峄檔g l峄沶 膽瓢a LUMI脠RE Boulevard tr峄 th脿nh h矛nh m岷玼 v峄 kh么ng gian s峄憂g xanh 膽a chi峄乽 theo chu岷﹏ qu峄慶 t岷?

S峄憂g bi峄僽 t瓢峄g, h瓢峄焠g 膽岷穋 quy峄乶 t岷 LUMI脠RE Boulevard - 2
B脿n giao v峄沬 ti锚u chu岷﹏ cao c岷 kh岷硁g 膽峄媙h ch岷 s峄憂g sang t岷 LUMI脠RE Boulevard.

Kh么ng ch峄 c贸 m脿u xanh t峄 c岷h quan b锚n ngo脿i, LUMI脠RE Boulevard c貌n mang 膽岷縩 cho c谩c c瓢 d芒n ch岷 s峄憂g sang khi b脿n giao v峄沬 thi岷縯 b峄 v脿 ti锚u chu岷﹏ cao c岷 nh瓢: Tr岷 th岷h cao, g岷h s脿n Pocerlain, c峄璦 g峄 c么ng nghi峄噋 ch峄憂g 岷﹎, ch峄憂g ch谩y, chu么ng c峄璦 hi峄僴 th峄 h矛nh 岷h鈥 膼i峄僲 nh岷 h峄 c峄璦 k铆nh ch岷 s脿n, ch岷 tr岷 nh岷眒 t峄慽 瓢u h贸a t岷 nh矛n ngo岷 m峄 c峄 76% c膬n h峄 s峄 h峄痷 “view v么 c峄眂” ra s么ng, c么ng vi锚n tho谩ng 膽茫ng, m谩t m岷 quanh n膬m.

V峄 tr铆 n脿y l脿 m岷h gh茅p t岷 n锚n ch岷 s峄憂g bi峄僽 t瓢峄g c峄 c谩c c瓢 d芒n LUMI脠RE Boulevard. T峄峚 l岷 t岷 “tr谩i tim” c峄 膽岷 膽么 th峄 Vinhomes Grand Park, LUMI脠RE Boulevard mang 膽岷縩 cho c瓢 d芒n l峄 th岷 k岷縯 n峄慽 c岷 n峄檌 v脿 ngo岷 khu.

Ch峄 v脿i b瓢峄沜 ch芒n, c谩c c瓢 d芒n 膽茫 d峄 d脿ng ti岷縫 c岷璶 t岷 c岷 c谩c 膽岷 ti峄噉 铆ch c峄 膽岷 膽么 th峄 nh瓢 TTTM Vincom Mega Mall, h峄 th峄憂g tr瓢峄漬g h峄峜 Vinschool, b峄噉h vi峄噉 膽a khoa qu峄慶 t岷 Vinmec, th谩p v膬n ph貌ng 45 t岷g, b岷縩 du thuy峄乶 cao c岷 Manhattan Glory鈥?/p>

Ngh峄 d瓢峄g 5 sao t岷 nh脿 su峄憈 365 ng脿y

LUMI脠RE Boulevard 膽瓢峄 t铆ch h峄 nh峄痭g ti峄噉 铆ch 5 sao s谩nh ngang c谩c resort h岷g sang, mang 膽岷縩 cho c瓢 d芒n 365 ng脿y ngh峄 d瓢峄g m峄梚 n膬m.

S峄憂g bi峄僽 t瓢峄g, h瓢峄焠g 膽岷穋 quy峄乶 t岷 LUMI脠RE Boulevard - 3
H峄 b啤i phi thuy峄乶 thi岷縯 k岷 theo h瓢峄沶g v瓢峄 chu岷﹏ Olympic ch膬m s贸c s峄ヽ kh峄廵 c瓢 d芒n.

膼i峄僲 nh岷 c峄 “resort” LUMI脠RE Boulevard l脿 h峄 b啤i phi thuy峄乶 2 t岷g chi峄乽 d脿i 65m, thi岷縯 k岷 theo h瓢峄沶g v瓢峄 chu岷﹏ Olympic qu峄慶 t岷? Kh么ng ch峄 d峄玭g l岷 峄 m峄檛 ti峄噉 铆ch cao c岷, 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 r猫n luy峄噉 s峄ヽ kh峄廵, “phi thuy峄乶 n瓢峄沜” c貌n l脿 kh么ng gian th瓢 gi茫n gi煤p c瓢 d芒n xua tan m峄噒 m峄廼, gi岷 t峄廰 stress m峄梚 ng脿y. H峄 b啤i phi thuy峄乶 c貌n s峄 d峄g c么ng ngh峄 膽i峄噉 ph芒n mu峄慽 ti锚n ti岷縩 nh岷 th岷 gi峄沬. C么ng ngh峄 v瓢峄 tr峄檌 gi煤p n瓢峄沜 h峄 b啤i lu么n thanh khi岷縯, m谩t m岷? b岷 v峄 s峄ヽ kh峄廵 c瓢 d芒n.

C谩c ch峄 nh芒n tinh hoa c峄 LUMI脠RE Boulevard c貌n 膽瓢峄 “s峄 h峄痷” m峄檛 h峄 Jacuzzi massage th峄 li峄噓 膽岷穋 quy峄乶. V峄沬 ti峄噉 铆ch 膽岷痶 gi谩 n脿y, m峄梚 ng脿y c瓢 d芒n 膽峄乽 c贸 th峄 th岷h th啤i th瓢 gi茫n, t岷璶 h瓢峄焠g tr岷 nghi峄噈 ngh峄 d瓢峄g 5 sao m脿 kh么ng c岷 t峄沬 c谩c spa hay c谩c resort xa x么i.

S峄憂g bi峄僽 t瓢峄g, h瓢峄焠g 膽岷穋 quy峄乶 t岷 LUMI脠RE Boulevard - 4
H峄 th峄憂g ph貌ng gym 膽a d岷g cho c瓢 d芒n nhi峄乽 膽岷穋 quy峄乶 l峄盿 ch峄峮.

Ngo脿i ra, h峄 th峄憂g ph貌ng gym trong nh脿, khu th峄 thao ngo脿i tr峄漣, trung t芒m th峄 thao th峄眂 t岷 岷鈥 c农ng 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 r猫n luy峄噉 s峄ヽ kh峄廵 膽a d岷g c峄 c瓢 d芒n m峄峣 l峄゛ tu峄昳, trong m峄峣 膽i峄乽 ki峄噉 th峄漣 ti岷縯.

Cu峄檆 s峄憂g t岷 LUMI脠RE Boulevard c农ng lu么n s么i 膽峄檔g v脿 r峄檔 r茫 ti岷縩g c瓢峄漣 khi c瓢 d芒n c贸 c啤 h峄檌 tr岷 nghi峄噈 nh峄痭g d峄媍h v峄 vui ch啤i, gi岷 tr铆 cao c岷 ngay d瓢峄沬 ch芒n nh脿. V瓢峄漬 n瓢峄沶g BBQ l脿 t芒m 膽i峄僲 c峄 nh峄痭g b峄痑 ti峄嘽 ngo脿i tr峄漣 膽岷 c岷 x煤c d峄媝 cu峄慽 tu岷. Trong khi 膽贸, r岷 chi岷縰 phim ngo脿i tr峄漣 m峄 ra m峄檛 kh么ng gian l茫ng m岷 膽峄 gia 膽矛nh, b岷 b猫 c脿ng th锚m g岷痭 k岷縯.

V峄沬 nh峄痭g ti峄噉 铆ch 膽岷硁g c岷 d脿nh ri锚ng cho c瓢 d芒n, LUMI脠RE Boulevard thu h煤t s峄 ch煤 媒 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 Th峄 膼峄ヽ v峄沬 g岷 2.000 c膬n 膽茫 c贸 ch峄 nh芒n ch峄 trong 2 ng脿y m峄 b谩n 膽岷 ti锚n v脿 膽瓢峄 d峄 b谩o s岷 c貌n duy tr矛 膽峄 n贸ng trong th峄漣 gian t峄沬.

Kh谩ch h脿ng mua c膬n h峄 LUMI脠RE Boulevard t岷 Vinhomes Grand Park 膽瓢峄 h瓢峄焠g ch铆nh s谩ch t脿i ch铆nh h岷 d岷玭, c峄 th峄?

– H峄 tr峄 l茫i su岷 80% l锚n t峄沬 24 th谩ng.

– 脗n h岷 n峄 g峄慶 l锚n t峄沬 48 th谩ng.

– T岷穘g 3 n膬m ph铆 qu岷 l媒.

– Chi岷縯 kh岷 l锚n t峄沬 12,6% n岷縰 thanh to谩n s峄沵 v脿 m峄ヽ 8,1% n岷縰 thanh to谩n theo ti岷縩 膽峄 v脿 膽瓢峄 瓢u 膽茫i ph铆 mua b岷 hi峄僲 nh芒n th峄?

Exit mobile version