Icon Collap

S啤n La l岷璸 quy ho岷h 2 khu 膽么 th峄 quy m么 g岷 3.500ha

Ng脿y 膽膬ng: 05/09/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Khu 膽么 th峄 Chi峄乶g Ng岷 v脿 khu 膽么 th峄 Chi峄乶g Sinh t岷 TP S啤n La s岷 c贸 quy m么 g岷 3.500ha, t峄昻g s峄 d芒n d峄 ki岷縩 l脿 g岷 90.000 ng瓢峄漣.

M峄沬 膽芒y, UBND t峄塶h S啤n La ph锚 duy峄噒 nhi峄噈 v峄 v脿 d峄 to谩n l岷璸 quy ho岷h, 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h ph芒n khu x芒y d峄眓g khu 膽么 th峄 Chi峄乶g Ng岷 v脿 khu 膽么 th峄 Chi峄乶g Sinh t岷 TP S啤n La.

Theo 膽贸, khu 膽么 th峄 Chi峄乶g Ng岷 c贸 di峄噉 t铆ch l岷璸 quy ho岷h l脿 kho岷g 1.515ha v峄沬 s峄 d芒n kho岷g 33.500 ng瓢峄漣. D峄 谩n ch峄 y岷縰 thu峄檆 ph岷 vi x茫 Chi峄乶g Ng岷, m峄檛 ph岷 ph瓢峄漬g Chi峄乶g C啤i, Chi峄乶g Sinh, TP S啤n La v脿 m峄 r峄檔g d峄峜 tuy岷縩 膽瓢峄漬g quy ho岷h k岷縯 n峄慽 膽瓢峄漬g tr峄 ch铆nh 膽么 th峄 Chi峄乶g Ng岷 v脿 膽瓢峄漬g v脿o khu c么ng nghi峄噋 Mai S啤n.

Ph铆a 膽么ng v脿 b岷痗 khu 膽么 th峄 gi谩p khu v峄眂 s岷 xu岷 n么ng nghi峄噋 thu峄檆 x茫 Chi峄乶g Ng岷, Chi峄乶g X么m v脿 M瓢峄漬g B岷眓g. Ph铆a nam gi谩p ph芒n khu 膽么 th峄 Chi峄乶g Sinh v脿 ph铆a t芒y gi谩p ph芒n khu 膽么 th峄 l峄媍h s峄?

Khu 膽么 th峄 Chi峄乶g Ng岷 l脿 khu v峄眂 m峄 r峄檔g cho th脿nh ph峄 khi ho脿n ch峄塶h c谩c chu峄梚 k岷縯 n峄慽 gi峄痑 Trung t芒m h脿nh ch铆nh t峄塶h, khu c么ng nghi峄噋 Mai S啤n v脿 khu 膽么 th峄 H谩t L贸t. Ngo脿i ra, 膽芒y c貌n l脿 khu h岷璾 c岷 cho c谩c ph谩t tri峄僴 v岷璶 t岷, s峄璦 ch峄痑 cho k岷縯 n峄慽 v脿nh 膽ai 膽么 th峄 膽i M瓢峄漬g La, th峄 膽i峄噉 S啤n La v脿 li锚n k岷縯 c谩c 膽么 th峄 Lai Ch芒u, Y锚n B谩i, Ph煤 Th峄?

S啤n La l岷璸 quy ho岷h 2 khu 膽么 th峄 quy m么 g岷 3.500ha - 1

M峄檛 g贸c TP S啤n La (岷h minh h峄峚: Vietnamplus).

C貌n khu 膽么 th峄 Chi峄乶g Sinh c贸 di峄噉 t铆ch l岷璸 quy ho岷h kho岷g 1.945ha v峄沬 d芒n s峄 kho岷g 56.000 ng瓢峄漣. D峄 谩n ch峄 y岷縰 thu峄檆 ph岷 vi ph瓢峄漬g Chi峄乶g Sinh, m峄檛 ph岷 ph瓢峄漬g Quy岷縯 T芒m, x茫 Hua La, TP S啤n La v脿 x茫 Chi峄乶g Ban, Chi峄乶g Mung huy峄噉 Mai S啤n.聽

Ph铆a 膽么ng, 膽么ng nam khu 膽么 th峄 gi谩p ph芒n khu 膽么 th峄 Chi峄乶g Sinh – N脿 S岷, ph铆a B岷痗 gi谩p ph芒n khu 膽么 th峄 Chi峄乶g Ng岷, ph铆a t芒y v脿 t芒y b岷痗 gi谩p ph芒n khu 膽么 th峄 l峄媍h s峄 v脿 ph芒n khu 膽么 th峄 sinh th谩i Hua La c貌n ph铆a nam gi谩p khu v峄眂 s岷 xu岷 n么ng nghi峄噋 thu峄檆 x茫 Chi峄乶g Ban, Chi峄乶g Mun huy峄噉 Mai S啤n.

Khu 膽么 th峄 Chi峄乶g Sinh l脿 ph芒n khu ph谩t tri峄僴 tr峄峮g 膽i峄僲 c峄 TP S啤n La bao g峄搈 ph瓢峄漬g Chi峄乶g Sinh v脿 m峄檛 ph岷 x茫 Chi峄乶g Ban (gi峄沬 h岷 b峄焛 膽瓢峄漬g tr谩nh QL6). Khu 膽么 th峄 膽瓢峄 m峄 th锚m c谩c 膽瓢峄漬g nh谩nh k岷縯 n峄慽 t峄沬 2 tuy岷縩 膽瓢峄漬g gi岷 t岷 cho QL6 膽峄 gia t膬ng t岷璸 trung d芒n c瓢, h矛nh th脿nh c谩c kh么ng gian kinh t岷 – th瓢啤ng m岷 – th峄 thao c岷 v霉ng t岷 c谩c khu v峄眂 c贸 c岷h quan, thu岷璶 l峄 ti岷縫 c岷璶 giao th么ng li锚n v霉ng.

C谩c khu v峄眂 d芒n c瓢 膽瓢峄 ph谩t tri峄僴 膽峄搉g b峄? 膽an xen gi峄痑 ph谩t tri峄僴 m岷璽 膽峄 cao b谩m theo tr峄 ch铆nh 膽么 th峄 v峄沬 m岷璽 膽峄 th岷 b谩m theo c谩c ch峄ヽ n膬ng d峄媍h v峄 th瓢啤ng m岷 d峄媍h v峄? 聽

膼峄慽 v峄沬 c岷 hai khu 膽么 th峄? UBND t峄塶h S啤n La y锚u c岷 quy ho岷h s峄 d峄g 膽岷 峄 膽岷 15-28 m2/ng瓢峄漣, 膽岷 c芒y xanh, 膽岷 c么ng tr矛nh c么ng c峄檔g, v膬n h贸a, gi谩o d峄, 膽岷 th瓢啤ng m岷 v脿 d峄媍h v峄 膽岷 t峄 l峄 ph霉 h峄 v峄沬 ti锚u chu岷﹏.

Exit mobile version