Icon Collap

S峄 GTVT 膼峄€ XU岷 PH漂茽NG 脕N X脗Y CAO T峄怌 BI脢N H脪A 鈥 V浓NG T脌U

Ng脿y 膽膬ng: 21/05/2019 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

S峄 GTVT B脿 R峄媋-V农ng T脿u cho r岷眓g ph瓢啤ng 谩n tri峄僴 khai t峄 cao t峄慶 TP.HCM-Long Th脿nh-D岷 Gi芒y 膽岷縩 QL55 膽瓢峄 cho l脿 t峄慽 瓢u nh岷.

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽S峄 GTVT B脿 R峄媋 – V农ng T脿u 膽瓢a ra 3 ph瓢啤ng 谩n l脿m cao t峄慶 Bi锚n H貌a – V农ng T脿u

Chi峄乽 13/5, tham gia bu峄昳 l脿m vi峄嘽 c峄 Ti峄僽 ban kinh t岷 – x茫 h峄檌 v峄沬 TP.HCM v脿 c谩c t峄塶h thu峄檆 v霉ng kinh t岷 tr峄峮g 膽i峄僲 ph铆a Nam, S峄 GTVT t峄塶h B脿 R峄媋 – V农ng T脿u 膽茫 b谩o c谩o c谩c ph瓢啤ng 谩n x芒y cao t峄慶 Bi锚n H貌a – V农ng T脿u.

Theo 膽贸, S峄 膽峄 ngh峄 ba ph瓢啤ng 谩n, g峄搈: N峄慽 t峄 cao t峄慶 TP.HCM – Long Th脿nh – D岷 Gi芒y 膽岷縩 c岷g C谩i M茅p – Th峄 V岷 ho岷穋 膽岷縩 QL 55 (TP. B脿 R峄媋) ho岷穋 膽岷縩 V农ng T脿u. H矛nh th峄ヽ 膽岷 t瓢 l脿 膽峄慽 t谩c c么ng t瓢 (PPP), lo岷 h峄 膽峄搉g BOT.

T岷 cu峄檆 h峄峱, 媒 ki岷縩 c峄 c谩c s峄? ng脿nh v脿 l茫nh 膽岷 t峄塶h cho r岷眓g, c岷 ch峄峮 ph瓢啤ng 谩n l脿m 膽岷縩 QL 55 v矛 nh瓢 v岷瓂 m峄沬 gi岷 quy岷縯 膽瓢峄 vi峄嘽 k岷箃 xe 膽ang c贸 d岷 hi峄噓 ng脿y c脿ng tr岷 tr峄峮g tr锚n QL 51. 膼峄搉g th峄漣, t岷 膽峄檔g l峄眂 ph谩t tri峄僴 cho c谩c KCN 峄 膼岷 膼峄? Ch芒u 膼峄ヽ c农ng nh瓢 ph谩t tri峄僴 du l峄媍h 峄 Long H岷 – Ph瓢峄沜 H岷 – Xuy锚n M峄檆.

Theo 膽岷 di峄噉 S峄? tr瓢峄沜 膽芒y, B峄 GTVT 膽茫 c贸 ch峄 tr瓢啤ng l脿m d峄 谩n cao t峄慶 Bi锚n H貌a – V农ng T脿u, 膽i峄僲 膽岷 t峄 TP. Bi锚n H貌a nh瓢ng 膽岷縩 nay ch瓢a th峄 tri峄僴 khai.

C农ng theo S峄 GTVT B脿 R峄媋 – V农ng T脿u, cao t峄慶 Bi锚n H貌a – V农ng T脿u l脿 m峄檛 trong nh峄痭g d峄 谩n tr峄峮g 膽i峄僲 c峄 t峄塶h B脿 R峄媋 – V农ng T脿u, c贸 t铆nh k岷縯 n峄慽 v霉ng, ph谩t huy h岷縯 n膬ng l峄眂 c岷g container n瓢峄沜 s芒u c峄 t峄塶h v峄憂 膽ang b峄 l茫ng ph铆 v矛 s峄 d峄g kh么ng h岷縯 c么ng su岷, v脿 gi岷 t峄廰 谩p l峄眂 giao th么ng l锚n QL 51. N岷縰 tri峄僴 khai 膽瓢峄 tuy岷縩 cao t峄慶 n脿y s岷 gi岷 quy岷縯 膽瓢峄 nhi峄乽 kh贸 kh膬n, th煤c 膽岷﹜ kinh t岷 – x茫 h峄檌 v霉ng ph谩t tri峄僴. T峄塶h B脿 R峄媋 – V农ng T脿u s岷 l脿m vi峄嘽 v峄沬 t峄塶h 膼峄搉g Nai 膽峄 th峄憂g nh岷 v脿 s岷 ch铆nh th峄ヽ ki岷縩 ngh峄 Th峄 t瓢峄焠g Ch铆nh ph峄? B峄 GTVT ch岷 thu岷璶 cho t峄塶h l脿m ch峄 膽岷 t瓢 cao t峄慶 Bi锚n H貌a – V农ng T脿u.

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 Tr铆ch Baomoi.com

Exit mobile version