Icon Collap

Si岷縯 “nh脿 2 gi谩” nh瓢ng g芒y nh农ng nhi峄卽: 膼岷 bi峄僽 “truy” B峄 T脿i ch铆nh

Ng脿y 膽膬ng: 16/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – 膼岷 bi峄僽 Qu峄慶 h峄檌 n锚u v岷 膽峄 “nh脿 2 gi谩” v脿 膽峄 ngh峄 B峄 T脿i ch铆nh, T峄昻g c峄 Thu岷 quy 膽峄媙h r玫 r脿ng c谩c bi峄噉 ph谩p ch峄憂g th岷 thu thu岷 theo quy 膽峄媙h, 膽岷 b岷 ph谩t tri峄僴 l脿nh m岷h, tr谩nh nh农ng nhi峄卽…

Ch峄 膽岷 “chung chung” g芒y h峄 l峄, ti锚u c峄眂, nh农ng nhi峄卽

聽Ph谩t bi峄僽 tr瓢峄沜 Qu峄慶 h峄檌 s谩ng nay (1/6), 膽岷 bi峄僽 Phan Th谩i B矛nh (膽o脿n Qu岷g Nam) 膽茫 n锚u ra lo岷 v岷 膽峄 r岷 膽谩ng ch煤 媒 trong vi峄嘽 ch峄憂g th岷 thu thu岷 kinh doanh chuy峄僴 nh瓢峄g b岷 膽峄檔g s岷.

Theo 么ng B矛nh, th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 膽茫 g贸p ph岷 quan tr峄峮g v脿o s峄 ph谩t tri峄僴 chung c峄 n峄乶 kinh t岷? Tuy nhi锚n, t矛nh tr岷g “b谩n nh脿 2 gi谩”, t峄ヽ l脿 gi谩 th峄眂 t岷 cao h啤n nhi峄乽 gi谩 k锚 khai trong kinh doanh, chuy峄僴 nh瓢峄g b岷 膽峄檔g s岷 c貌n ph峄 bi岷縩, g芒y th岷 thu ng芒n s谩ch.

膼峄 kh岷痗 ph峄 v岷 膽峄 n脿y, 膽岷 bi峄僽 cho bi岷縯 B峄 T脿i ch铆nh, B峄 T瓢 ph谩p 膽茫 c贸 nhi峄乽 v膬n b岷 膽峄 th峄眂 hi峄噉 c谩c bi峄噉 ph谩p ch峄憂g th岷 thu thu岷? h瓢峄沶g d岷玭 k锚 khai 膽煤ng gi谩 tr峄 chuy峄僴 nh瓢峄g. Vi峄嘽 n脿y b瓢峄沜 膽岷 c贸 k岷縯 qu岷? n芒ng cao hi峄噓 qu岷 qu岷 l媒 Nh脿 n瓢峄沜, 膽岷 b岷 ngu峄搉 thu. Tuy nhi锚n, 么ng Phan Thanh B矛nh th岷硁g th岷痭 cho r岷眓g c谩c ch峄 膽岷 h瓢峄沶g d岷玭 c峄 B峄 T脿i ch铆nh, T峄昻g c峄 Thu岷 th峄漣 gian qua c貌n “chung chung”, ch瓢a gi岷 quy岷縯 膽瓢峄 tri峄噒 膽峄 g峄慶 v岷 膽峄 m脿 ng瓢峄 l岷 c貌n ph谩t sinh b岷 c岷璸, h峄 l峄 trong qu谩 tr矛nh th峄眂 hi峄噉.

Si岷縯 nh脿 2 gi谩 nh瓢ng g芒y nh农ng nhi峄卽: 膼岷 bi峄僽 truy B峄 T脿i ch铆nh - 1

膼岷 bi峄僽 Phan Th谩i B矛nh cho bi岷縯 vi峄嘽 ch峄 膽岷, h瓢峄沶g d岷玭 c峄 B峄 T脿i ch铆nh, T峄昻g c峄 Thu岷 v峄 v岷 膽峄 “nh脿 2 gi谩” th峄漣 gian qua c貌n “chung chung” (岷h: Qu峄慶 h峄檌).

C峄 th峄? hi峄噉 nay theo quy 膽峄媙h, vi峄嘽 k锚 khai t铆nh thu岷 l脿 gi谩 chuy峄僴 nh瓢峄g quy峄乶 s峄 d峄g 膽岷 ghi theo gi谩 trong h峄 膽峄搉g. Trong tr瓢峄漬g h峄 h峄 膽峄搉g kh么ng ghi gi谩 ho岷穋 th岷 h啤n gi谩 膽岷 Nh脿 n瓢峄沜 quy 膽峄媙h th矛 gi谩 t铆nh thu岷 t铆nh theo khung Nh脿 n瓢峄沜鈥?/p>

“B岷 ch岷 l脿 th峄廰 thu岷璶 d芒n s峄 c峄 ng瓢峄漣 mua v脿 b谩n, nh瓢 v岷瓂 ngu峄搉 g峄慶 th岷 thu thu岷 ch铆nh l脿 s峄 k锚 khai kh么ng trung th峄眂 c峄 m峄檛 b峄 ph岷璶 ng瓢峄漣 d芒n khi tham gia giao d峄媍h. B锚n c岷h 膽贸, b岷g gi谩 膽岷 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng hi峄噉 nay kh么ng s谩t v峄沬 th峄 tr瓢峄漬g, c貌n th岷 h啤n nhi峄乽 so v峄沬 gi谩 th峄眂 t岷?#8221;, 膽岷 bi峄僽 B矛nh n锚u r玫.

膼谩ng ch煤 媒, 膽岷穞 ra v岷 膽峄 ch峄憂g th岷 thu thu岷 th矛 c农ng g岷痭 v峄沬 vi峄嘽 膽岷 b岷 quy峄乶 l峄 c峄 ng瓢峄漣 s峄 d峄g 膽岷 khi th峄眂 hi峄噉 b峄搃 th瓢峄漬g, h峄 tr峄 trong thu h峄搃 膽岷, 么ng B矛nh th岷硁g th岷痭 nh岷 m岷h.

膼岷 bi峄僽 n锚u ra v岷 膽峄 r岷 l峄沶, 膽贸 l脿 khi kinh doanh, chuy峄僴 nh瓢峄g b岷 膽峄檔g s岷 th矛 ng瓢峄漣 d芒n ch峄媢 m峄ヽ thu岷 cao h啤n, theo gi谩 tr峄 tr瓢峄漬g. Nh瓢ng khi b峄 thu h峄搃, 膽峄乶 b霉 th矛 谩p theo gi谩 Nh脿 n瓢峄沜, th岷 h啤n gi谩 th峄 tr瓢峄漬g. 膼i峄乽 n脿y d岷玭 膽岷縩 “b岷 b矛nh 膽岷硁g”.

脭ng B矛nh c农ng ch峄 ra vi峄嘽 c谩c c啤 quan thu岷 hi峄噉 nay kh么ng c贸 c啤 s峄 ph谩p l媒 r玫 r脿ng 膽峄 c么ng nh岷璶 hay kh么ng c么ng nh岷璶 m峄ヽ gi谩 k锚 khai trong h峄 膽峄搉g c么ng ch峄﹏g l脿 gi谩 giao d峄媍h th峄眂 t岷? Do v岷瓂, khi 谩p d峄g bi峄噉 ph谩p 膽峄 ch峄憂g th岷 thu, c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng kh么ng th峄憂g nh岷, m峄梚 膽峄媋 ph瓢啤ng, m峄梚 ng瓢峄漣 l岷 谩p d峄g m峄檛 ki峄僽.

M峄檛 s峄懧燾谩n b峄 thu岷 c貌n nh农ng nhi峄卽, ch岷 nh岷璶 ti锚u c峄眂 膽峄 gi岷 quy岷縯 thu岷璶 l峄

T峄 ph岷 谩nh c峄 c峄 tri, 么ng B矛nh cho bi岷縯 c贸 m峄檛 s峄 c啤 quan thu岷 c岷 huy峄噉 c贸 bi峄僽 hi峄噉 t霉y ti峄噉 trong vi峄嘽 谩p gi谩 t铆nh thu岷? Nhi峄乽 n啤i y锚u c岷 ng瓢峄漣 d芒n ch岷 nh岷璶 gi谩 tr峄 t铆nh thu岷 cao h啤n g岷 1,5-2 l岷 gi谩 Nh脿 n瓢峄沜 quy 膽峄媙h m峄沬 膽瓢峄 gi岷 quy岷縯 h峄 s啤. Tr瓢峄漬g h峄 th岷 h啤n m峄ヽ tr锚n th矛 b峄 “ng芒m” ho岷穋 “m峄漣 l锚n l脿m vi峄嘽 nhi峄乽 l岷”, tr岷 h峄 s啤 v峄 v峄沬 l媒 do ch瓢a s谩t v峄沬 th峄 tr瓢峄漬g.

Tuy nhi锚n 么ng B矛nh cho bi岷縯, c膬n c峄 nh瓢 th岷 n脿o 膽峄 s谩t th峄 tr瓢峄漬g th矛 kh么ng r玫 r脿ng, kh么ng minh b岷h. Th峄眂 t岷? c贸 nhi峄乽 膽峄媋 ph瓢啤ng ch岷璵 gi岷 quy岷縯 h峄 s啤, t矛nh tr岷g qu谩 h岷 r岷 l峄沶. 膼i峄乽 n脿y 岷h h瓢峄焠g nghi锚m tr峄峮g 膽岷縩 vi峄嘽 kinh doanh 膽峄漣 s峄憂g ng瓢峄漣 d芒n.

B锚n c岷h 膽贸 theo 么ng B矛nh, c贸 m峄檛 s峄 c谩n b峄 thu岷 c貌n nh农ng nhi峄卽, ch岷 nh岷璶 ti锚u c峄眂 膽峄 gi岷 quy岷縯 thu岷璶 l峄. V峄 nguy锚n t岷痗, 么ng B矛nh cho r岷眓g, c谩 nh芒n th峄眂 hi峄噉 2 gi谩 giao d峄媍h th矛 ph岷 ch峄媢 tr谩ch nhi峄噈 tr瓢峄沜 ph谩p lu岷璽 c岷 v峄 h脿nh ch铆nh v脿 h矛nh s峄? nh峄痭g h脿nh vi n脿y c岷 膽瓢峄 x峄 l媒 nghi锚m minh. Tuy nhi锚n, c谩c ch峄 膽岷 B峄 T脿i ch铆nh, T峄昻g c峄 thu岷? UBND m峄檛 s峄 膽峄媋 ph瓢啤ng v脿 m峄檛 s峄 c啤 quan li锚n quan鈥 c貌n chung chung th峄漣 gian qua, ch瓢a gi岷 quy岷縯 膽瓢峄 c谩c nhi峄噈 v峄 n锚u tr锚n.

Vi峄嘽 ch峄 膽岷 chung chung, kh么ng c贸 gi岷 ph谩p r玫 r脿ng v峄 ph谩p l媒 v脿 k峄 thu岷璽, theo 么ng B矛nh, v么 t矛nh d岷玭 膽岷縩 nguy c啤 l脿 c么ng c峄 ph瓢啤ng ti峄噉, 膽峄 m峄檛 s峄 c啤 quan, c谩n b峄 thu , ch峄 th峄 kh谩c nh瓢 c么ng ch峄﹏g c贸 膽i峄乽 ki峄噉 nh峄痭g nhi峄卽, tr峄 l峄, tham nh农ng ti锚u c峄眂, g芒y kh贸 ng瓢峄漣 d芒n.

Tr瓢峄沜 t矛nh tr岷g n锚u tr锚n, 膽岷 bi峄僽 B矛nh 膽茫 膽峄 ngh峄 Qu峄慶 h峄檌 s峄沵 ho脿n thi峄噉 h脿nh lang ph谩p l媒 v峄 膽岷 膽ai, thu岷? Trong 膽贸 quy 膽峄媙h x谩c 膽峄媙h gi谩 膽岷 theo gi谩 th峄 tr瓢峄漬g 膽煤ng nh瓢 quy 膽峄媙h c峄 Lu岷璽 膽岷 膽ai. UBND c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng c岷 c岷璸 nh岷璽, b谩m s谩t gi谩 膽岷 nh脿 n瓢峄沜 膽峄 t铆nh thu岷 v脿 t铆nh chi ph铆 b峄搃 th瓢峄漬g cho ng瓢峄漣 d芒n khi thu h峄搃 膽岷 cho ng瓢峄漣 d芒n, 膽岷 b岷 s峄 c么ng b岷眓g trong m峄慽 quan h峄 n脿y.

膼岷 bi峄僽 c农ng 膽峄 ngh峄 B峄 T脿i ch铆nh, T峄昻g c峄 Thu岷 ph岷 quy 膽峄媙h r玫 r脿ng c谩c bi峄噉 ph谩p ch峄憂g th岷 thu thu岷 theo 膽煤ng quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽, 膽峄 c谩c c啤 quan thu岷 膽峄媋 ph瓢啤ng 膽岷 b岷 t铆nh th峄憂g nh岷, c么ng khai, minh b岷h, 膽瓢a th峄 tr瓢峄漬g ph谩t tri峄僴 l脿nh m岷h, tr谩nh t矛nh tr岷g nh农ng nhi峄卽, l岷 quy峄乶, kh贸 kh膬n cho ng瓢峄漣 d芒n.

C贸 nh峄痭g bi峄僽 hi峄噉 kh么ng l脿nh m岷h tr锚n th峄 tr瓢峄漬g ch峄﹏g kho谩n, tr谩i phi岷縰聽

V岷 膽峄 v峄 th峄 tr瓢峄漬g v峄憂, ch峄﹏g kho谩n c农ng 膽瓢峄 膽岷 bi峄僽 Qu峄慶 h峄檌 quan t芒m.聽膼岷 bi峄僽 L媒 Ti岷縯 H岷h (B矛nh 膼峄媙h) cho bi岷縯, 膽峄 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 v峄 v峄憂, th峄 tr瓢峄漬g ch峄﹏g kho谩n v脿 tr谩i phi岷縰 doanh nghi峄噋 l脿 nh峄痭g k锚nh huy 膽峄檔g t岷 y岷縰. Trong th峄漣 gian qua, th峄 tr瓢峄漬g ch峄﹏g kho谩n v脿 huy 膽峄檔g v峄憂 c峄 doanh nghi峄噋 th么ng qua th峄 tr瓢峄漬g t脿i ch铆nh 膽茫 c贸 b瓢峄沜 ph谩t tri峄僴 nh岷 膽峄媙h.

Tuy nhi锚n, g岷 膽芒y th峄 tr瓢峄漬g ch峄﹏g kho谩n v脿 ph谩t h脿nh tr谩i phi岷縰 doanh nghi峄噋 c贸 nh峄痭g bi峄僽 hi峄噉 kh么ng l脿nh m岷h. C谩 bi峄噒, 膽茫 c贸 nh峄痭g c谩 nh芒n, t峄 ch峄ヽ, doanh nghi峄噋 c贸 h脿nh vi thao t煤ng, che gi岷 th么ng tin, tr峄 l峄 g芒y b岷 峄昻 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g. 膼i峄乽 n脿y 膽茫 l脿m thi峄噒 h岷 膽岷縩 nh峄痭g ng瓢峄漣 tham gia 膽岷 t瓢 v脿 ph岷 n脿o 膽贸 l脿m 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 an to脿n t铆n d峄g v脿 an to脿n n峄乶 t脿i ch铆nh qu峄慶 gia.

Si岷縯 nh脿 2 gi谩 nh瓢ng g芒y nh农ng nhi峄卽: 膼岷 bi峄僽 truy B峄 T脿i ch铆nh - 2

H峄搃 th谩ng 3, 么ng Tr峄媙h V膬n Quy岷縯 b峄 b岷痶 t岷 giam 膽峄 膽i峄乽 tra v峄 h脿nh vi thao t煤ng th峄 tr瓢峄漬g ch峄﹏g kho谩n (岷h: Ti岷縩 Tu岷).

膼岷 bi峄僽 t峄塶h B矛nh 膼峄媙h ki岷縩 ngh峄 c谩c B峄? ng脿nh c岷 r脿 so谩t c谩c quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽 v峄 ch峄﹏g kho谩n v脿 ph谩t h脿nh tr谩i phi岷縰 doanh nghi峄噋; qu岷 l媒 ch岷穞 ch岷 vi峄嘽 ph谩t h脿nh tr谩i phi岷縰 doanh nghi峄噋 ri锚ng l岷 th么ng qua s峄璦 lu岷璽; c贸 gi岷 ph谩p ph谩t tri峄僴 c芒n 膽峄慽 th峄 tr瓢峄漬g v峄憂, ti峄乶 t峄? l脿m l脿nh m岷h h贸a c谩c th峄 tr瓢峄漬g n脿y.

“Ki岷縩 ngh峄 Ch铆nh ph峄 ti岷縫 t峄 t膬ng c瓢峄漬g ho岷 膽峄檔g gi谩m s谩t, ch岷 h脿nh c谩c quy 膽峄媙h c峄 ph谩p lu岷璽 v峄 th峄 tr瓢峄漬g ch峄﹏g kho谩n, th峄 tr瓢峄漬g ti峄乶 t峄? k峄媝 th峄漣 ph谩t hi峄噉 v脿 x峄 l媒 nghi锚m c谩c h脿nh vi vi ph岷. C啤 quan ch峄ヽ n膬ng c岷 t膬ng c瓢峄漬g c么ng khai, minh b岷h th么ng tin v脿 trang b峄 ki岷縩 th峄ヽ 膽岷縩 ng瓢峄漣 d芒n”, b脿 H岷h n贸i.

Li锚n quan 膽岷縩 v岷 膽峄 giao th么ng, 膽岷 bi峄僽 L媒 Ti岷縯 H岷h cho r岷眓g Ch铆nh ph峄 c岷 nghi锚n c峄﹗, s峄沵 膽岷 t瓢 c谩c tuy岷縩 膽瓢峄漬g 膼么ng – T芒y, qua 膽贸 t岷 l峄 th岷 ph谩t huy ti峄乵 n膬ng cho c谩c t峄塶h ph铆a T芒y c峄 膽岷 n瓢峄沜. Theo v峄 n脿y, r岷 c岷 tuy岷縩 膽瓢峄漬g n峄慽 c谩c t峄塶h T芒y Nguy锚n v峄沬 c岷g Quy Nh啤n v脿 c谩c t峄塶h duy锚n h岷 Nam Trung B峄?

Exit mobile version