Icon Collap

Shophouse 膽岷 t瓢 th岷 n脿o hi峄噓 qu岷 ?

Ng脿y 膽膬ng: 22/06/2020 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

Nh脿 ph峄?/a> th瓢啤ng m岷 (shophouse) 膽ang l脿 s岷 ph岷﹎ 膽瓢峄 nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢 ch煤 媒. Tuy nhi锚n, ch峄峮 mua s岷 ph岷﹎ nh瓢 th岷 n脿o 膽峄 c贸 hi峄噓 qu岷 l岷 l脿 vi峄嘽 kh么ng 膽啤n gi岷 v峄沬 nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢.

V峄 tr铆 l脿 s峄 1

 

Theo c谩c chuy锚n gia, v峄沬 shophouse, v峄 tr铆 d峄 谩n l脿 y岷縰 t峄 c峄憈 t峄? quy岷縯 膽峄媙h th脿nh c么ng c峄 vi峄嘽 膽岷 t瓢.

Chia s岷 v峄沬 ph贸ng vi锚n B谩o 膼岷 t瓢 B岷 膽峄檔g s岷, b脿 Nguy峄卬 Ho脿i An, Gi谩m 膽峄慶 B峄 ph岷璶 Nghi锚n c峄﹗ v脿 T瓢 v岷, CBRE Vi峄噒 Nam cho bi岷縯, do c谩c s岷 ph岷﹎ nh脿 峄 g岷痭 li峄乶 v峄沬 膽岷 c贸 gi谩 tr峄 r岷 l峄沶, n锚n d霉 mua v峄沬 m峄 膽铆ch 膽峄 峄 hay 膽岷 t瓢 (d霉 ng岷痭 h岷 hay d脿i h岷), th矛 v峄 tr铆 thu岷璶 ti峄噉 c峄 c膬n nh脿, ch岷 l瓢峄g s岷 ph岷﹎, c农ng nh瓢 ch岷 l瓢峄g m么i tr瓢峄漬g s峄憂g t岷 d峄 谩n l脿 nh峄痭g y岷縰 t峄 ti锚n quy岷縯, h岷 d岷玭 ng瓢峄漣 mua nh脿. Ri锚ng 膽峄慽 v峄沬 lo岷 h矛nh s岷 ph岷﹎ nh脿 ph峄? kh岷 n膬ng cho thu锚 膽峄 kinh doanh 膽i k猫m v峄沬 y岷縰 t峄 sinh l峄漣 膽贸ng vai tr貌 quan tr峄峮g 膽峄慽 v峄沬 nh脿 膽岷 t瓢.

鈥淒峄 谩n tr峄峮g t芒m ph谩t tri峄僴 lo岷 h矛nh nh脿 ph峄 n锚n 膽瓢峄 膽岷穞 t岷 c谩c v峄 tr铆 d芒n c瓢 s岷祅 c贸, quy m么 d芒n s峄 trong v脿 xung quanh d峄 谩n cao (膽岷縩 t峄 h岷g m峄 chung c瓢 hay nh脿 d芒n xung quanh)鈥? b脿 An nh岷 m岷h.

膼峄搉g quan 膽i峄僲, 么ng Ho脿ng Ng峄峜 Thao, T峄昻g gi谩m 膽峄慶 C么ng ty c峄 ph岷 D峄媍h v峄 b岷 膽峄檔g s岷 An Ph谩t cho bi岷縯, v峄 tr铆, s峄 l瓢峄g shophouse, thi岷縯 k岷 th么ng minh v脿 li锚n k岷縯 khu v峄眂 t峄憈 l脿 nh峄痭g y岷縰 t峄 h脿ng 膽岷 膽峄 l峄盿 ch峄峮 膽瓢峄 shophouse ch岷 l瓢峄g cho vi峄嘽 膽岷 t瓢. Trong 膽贸, y岷縰 t峄 v峄 tr铆 膽瓢峄 膽岷穞 l锚n h脿ng 膽岷.

鈥淣h峄痭g shophouse m岷穞 膽瓢峄漬g ch铆nh, 膽么ng d芒n c瓢, thu岷璶 ti峄噉 膽i l岷 ho岷穋 n岷眒 trong qu岷 th峄 c贸 nhi峄乽 c瓢 d芒n, nhi峄乽 t貌a chung c瓢 s岷 膽岷 b岷 hi峄噓 qu岷? c岷 vi峄嘽 t峄 kinh doanh ho岷穋 cho thu锚鈥? 么ng Thao 膽谩nh gi谩.

Hi峄噉 nay, t峄 l峄 shophouse th瓢峄漬g chi岷縨 t峄 2 鈥 5% s峄 l瓢峄g c谩c s岷 ph岷﹎ trong khu 膽么 th峄? Theo 膽谩nh gi谩 c峄 c谩c chuy锚n gia, 膽芒y l脿 t峄 l峄 h峄 l媒 v脿 mang l岷 hi峄噓 qu岷 cao cho c谩c nh脿 膽岷 t瓢. Vi峄嘽 l峄盿 ch峄峮 膽瓢峄 nh峄痭g c膬n c贸 v峄 tr铆 膽岷筽 c农ng gia t膬ng gi谩 tr峄 c岷 khi kinh doanh ho岷穋 b谩n l岷. 膼芒y ch铆nh l脿 l媒 do khi岷縩 m峄ヽ gi谩 c谩c c膬n shophouse trong c霉ng m峄檛 d峄 谩n c贸 m峄ヽ ch锚nh l锚n 膽岷縩 v脿i t峄? th岷璵 ch铆 c岷 ch峄 t峄 膽峄搉g.

C农ng theo c谩c chuy锚n gia, hi峄噉 nay, c谩c c膬n shophouse 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 th么ng minh, thi岷縯 k岷 m峄 v峄沬 ph岷 di峄噉 t铆ch kinh doanh v脿 ph岷 di峄噉 t铆ch 峄 t谩ch bi峄噒, ti峄噉 l峄 cho 2 nhu c岷. C峄 th峄? c岷 thang v脿 l峄慽 膽i t谩ch bi峄噒 kh峄廼 t岷g 1. 膼i峄僲 n脿y cho ph茅p nh脿 膽岷 t瓢 c贸 th峄 cho thu锚 ri锚ng t岷g 1 膽峄 l脿m c峄璦 h脿ng, nh脿 h脿ng ho岷穋 v膬n ph貌ng, trong khi v岷玭 c贸 th峄 峄 c谩c t岷g tr锚n r岷 ri锚ng bi峄噒.

Xu h瓢峄沶g 膽岷 t瓢

Theo c谩c chuy锚n gia, hi峄噉 m峄ヽ l峄 nhu岷璶 t峄 vi峄嘽 cho thu锚 shophouse dao d峄檔g trong kho岷g 8 鈥 12%/n膬m, con s峄 kh谩 h岷 d岷玭 so v峄沬 g峄璱 ti岷縯 ki峄噈. V矛 v岷瓂, 膽芒y s岷 v岷玭 l脿 h岷g m峄 膽岷 t瓢 膽瓢峄 y锚u th铆ch trong th峄漣 gian t峄沬.

鈥淗i峄噉 t岷, Vingroup l脿 膽啤n v峄 ti锚n phong trong vi峄嘽 x芒y d峄眓g shophouse 峄 h岷 h岷縯 c谩c t峄塶h v脿 th脿nh ph峄 l峄沶. Ngo脿i ra, c谩c ch峄 膽岷 t瓢 kh谩c c农ng 膽茫 v脿 膽ang x芒y d峄眓g nhi峄乽 khu shophouse t岷 c谩c d峄 谩n khu 膽么 th峄 do m矛nh l脿m ch峄 膽岷 t瓢 nh瓢 Sun Group, HD Mon, Gleximco鈥?/p>

Shophouse l脿 m峄檛 trong nh峄痭g s岷 ph岷﹎ thu h煤t nhi峄乽 nh脿 膽岷 t瓢, n锚n c贸 thanh kho岷 cao nh岷 trong m峄檛 d峄 谩n khu 膽么 th峄 hi峄噉 nay. V矛 v岷瓂, shophouse 膽ang v脿 s岷 v岷玭 l脿 s岷 ph岷﹎ m脿 c谩c nh脿 膽岷 t瓢 瓢a th铆ch. N贸 kh么ng ch峄 mang l岷 gi谩 tr峄 t峄 khai th谩c kinh doanh, m脿 c貌n mang l岷 c啤 h峄檌 t膬ng gi谩 t峄憈 h啤n so v峄沬 c谩c s岷 ph岷﹎ b岷 膽峄檔g s岷 kh谩c鈥? 么ng Thao cho bi岷縯 th锚m.

Tuy nhi锚n theo b脿 An, 膽峄 shophouse c贸 th峄 ph谩t tri峄僴 m岷h v脿 mang l岷 hi峄噓 qu岷 cao h啤n n峄痑, c岷 c贸 s峄 chia s岷 nhi峄乽 h啤n c峄 c谩c ch峄 膽岷 t瓢 trong kh芒u t矛m ki岷縨 鈥溎戓骇u ra鈥 cho s岷 ph岷﹎.

鈥溎愥粦i v峄沬 lo岷 h矛nh n脿y, ch峄 膽岷 t瓢 c农ng c岷 xem x茅t h峄 tr峄 ng瓢峄漣 mua nh脿 hay c谩c 膽啤n v峄 kinh doanh trong vi峄嘽 t矛m kh谩ch thu锚, hay h峄 tr峄 thu锚 l岷 v峄沬 m峄ヽ l峄 nhu岷璶 cam k岷縯. 膼i峄乽 n脿y 膽茫 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 kh谩 th脿nh c么ng t岷 khu nh脿 ph峄 c峄 Khu 膽么 th峄 Ecopark鈥? b脿 An cho bi岷縯.

Exit mobile version