Icon Collap

S岷 x峄 l媒 nghi锚m c谩n b峄 tr峄 l峄, nh农ng nhi峄卽 d芒n trong chuy峄僴 nh瓢峄g 膽岷

Ng脿y 膽膬ng: 29/06/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – B峄 tr瓢峄焠g T脿i ch铆nh H峄 膼峄ヽ Ph峄沜 cho r岷眓g vi峄嘽 k锚 khai gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 膽ang c贸 nhi峄乽 b岷 c岷璸, d岷玭 膽岷縩 th岷 thu thu岷 n锚n c岷 c贸 bi峄噉 ph谩p 膽i峄乽 ch峄塶h.

Trong phi锚n ch岷 v岷 s谩ng 8/6, 膽岷 bi峄僽 膼岷穘g H峄搉g S峄 (B矛nh Thu岷璶) 膽岷穞 c芒u h峄廼 v峄沬 B峄 tr瓢峄焠g T脿i ch铆nh H峄 膼峄ヽ Ph峄沜 v峄 vi峄嘽 ch峄憂g th岷 thu thu岷 trong l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷 hay c贸 t矛nh tr岷g c谩n b峄 nh农ng nhi峄卽 trong th峄眂 thi c么ng v峄?

C贸 tr瓢峄漬g h峄 k锚 khai l岷 t峄 500 tri峄噓 膽峄搉g th脿nh… 10 t峄 膽峄搉g聽

B峄 tr瓢峄焠g T脿i ch铆nh kh岷硁g 膽峄媙h Lu岷璽 thu岷? Ngh峄 膽峄媙h 12 v脿 65, Th么ng t瓢 92 quy 膽峄媙h khi chuy峄僴 nh瓢峄g b岷 膽峄檔g s岷 ph岷 k锚 khai gi谩 chuy峄僴 nh瓢峄g m脿 hai b锚n 膽茫 th峄廰 thu岷璶. Tr瓢峄漬g h峄 k锚 khai th岷, kh么ng k锚 khai theo h峄 膽峄搉g th矛 ph岷 k锚 khai theo b岷g gi谩 膽岷 膽茫 ban h脿nh. T峄 quy 膽峄媙h tr锚n, c谩c 膽峄慽 t瓢峄g, nh峄痭g ng瓢峄漣 b谩n, chuy峄僴 nh瓢峄g b岷 膽峄檔g s岷 k锚 khai th岷, d岷玭 膽岷縩 th岷 thu v峄 b岷 膽峄檔g s岷.

S岷 x峄 l媒 nghi锚m c谩n b峄 tr峄 l峄, nh农ng nhi峄卽 d芒n trong chuy峄僴 nh瓢峄g 膽岷 - 1

B峄 tr瓢峄焠g T脿i ch铆nh H峄 膼峄ヽ Ph峄沜聽cho bi岷縯 s岷 x峄 l媒 nghi锚m c谩n b峄 tr峄 l峄, g芒y nh农ng nhi峄卽 cho ng瓢峄漣 d芒n trong qu谩 tr矛nh chuy峄僴 nh瓢峄g 膽岷 (岷h: Qu峄慶 Ch铆nh).

B峄 tr瓢峄焠g cho r岷眓g, l峄 h峄昻g tr锚n d岷玭 膽岷縩 th岷 tho谩t ti峄乶 thu岷 c峄 Nh脿 n瓢峄沜. Do 膽贸, B峄 T脿i ch铆nh 膽茫 c贸 v膬n b岷 膽么n 膽峄慶 T峄昻g c峄 thu岷 ch峄壜犇戓骸o c谩c c峄 thu岷 膽峄媋 ph瓢啤ng v脿 c贸 v膬n b岷 h瓢峄沶g d岷玭 cho ch峄 t峄媍h, b铆 th瓢 c谩c t峄塶h, th脿nh ph峄 膽峄 ch峄憂g th岷 thu trong l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷.

B峄 T脿i ch铆nh h瓢峄沶g d岷玭, b岷g gi谩 n脿o th矛 k锚 khai b岷g gi谩 膽岷. N岷縰 k锚 khai th岷 th矛 t铆nh theo b岷g gi谩 膽岷 do UBND t峄塶h ban h脿nh nh芒n v峄沬 h峄 s峄 膽i峄乽 ch峄塶h. V矛 theo Lu岷璽 膼岷 膽ai, gi谩 膽岷 ban h脿nh 5 n膬m m峄檛 l岷. Trong 5 n膬m, n岷縰 c贸 bi岷縩 膽峄檔g t膬ng ho岷穋 gi岷 10% th矛 UBND c谩c t峄塶h ph岷 ban h脿nh h峄 s峄 s峄 d峄g 膽岷 膽峄 膽i峄乽 ch峄塶h. Do 膽贸, b岷g gi谩 膽岷, 膽啤n gi谩 膽岷 v脿 h峄 s峄 膽i峄乽 ch峄塶h l脿 c膬n c峄 膽峄 thu thu岷 b岷 膽峄檔g s岷.

Theo th峄憂g k锚, 4 th谩ng 膽岷 n膬m nay, s峄 thu 膽瓢峄 l脿 16.200 t峄 膽峄搉g, t膬ng 6.600 t峄 膽峄搉g so v峄沬 c霉ng k峄 n膬m ngo谩i. “膼岷穋 bi峄噒, c贸 tr瓢峄漬g h峄 sau khi 膽瓢峄 v岷璶 膽峄檔g, tuy锚n truy峄乶, gi岷 th铆ch th矛 k锚 khai l岷, nh瓢 峄 TPHCM t峄 500 tri峄噓 膽峄搉g k锚 khai l岷 l脿 10 t峄 膽峄搉g. Vi峄嘽 n脿y mang l岷 ngu峄搉 thu cho ng芒n s谩ch Nh脿 n瓢峄沜”, 么ng Ph峄沜 cho bi岷縯.聽

Tuy nhi锚n, 膽峄 tr谩nh cho c谩n b峄 nh农ng nhi峄卽, B峄 T脿i ch铆nh 膽茫 c贸 c么ng 膽i峄噉 y锚u c岷 T峄昻g c峄 thu岷 ch峄 膽岷 c啤 quan thu岷 ch峄憂g tham nh农ng, nh农ng nhi峄卽, tr峄 l峄 trong qu谩 tr矛nh th峄眂 h脿nh v脿 kh么ng 膽瓢峄 g芒y phi峄乶 h脿, s谩ch nhi峄卽 ng瓢峄漣 d芒n. C谩n b峄 c贸 tr谩ch nhi峄噈 tuy锚n truy峄乶, ch峄 kh么ng c贸 quy峄乶 ng膬n ch岷穘 chuy峄僴 nh瓢峄g.

“Vi峄嘽 tuy锚n truy峄乶 h岷縯 s峄ヽ quan tr峄峮g”

“Ch煤ng ta ch峄 h岷璾 ki峄僲 ch峄 kh么ng ti峄乶 ki峄僲. Ti峄乶 ki峄僲 l脿 v岷璶 膽峄檔g, thuy岷縯 ph峄 gi岷 th铆ch 膽峄 tr谩nh cho nh峄痭g ng瓢峄漣 chuy峄僴 nh瓢峄g b岷 膽峄檔g s岷 kh峄廼 tr峄憂 thu岷? V矛 h峄 kh么ng n岷痬 膽瓢峄 ph谩p lu岷璽, h峄 tr峄憂 thu岷 khi thanh tra ph谩t hi峄噉 ra th矛 m岷痗 t峄檌 tr峄憂 thu岷? vi ph岷 lu岷璽 h矛nh s峄? Do 膽贸, vi峄嘽 tuy锚n truy峄乶 h岷縯 s峄ヽ quan tr峄峮g”, B峄 tr瓢峄焠g n贸i.

B锚n c岷h 膽贸, c农ng c贸 m峄檛 s峄 c谩n b峄 l峄 d峄g vi峄嘽 n脿y “l脿m qu谩” v峄沬 ng瓢峄漣 d芒n chuy峄僴 nh瓢峄g b岷 膽峄檔g s岷. B峄 ki锚n quy岷縯 x峄 l媒 nghi锚m minh c谩c聽tr瓢峄漬g h峄 vi ph岷.

膼峄慽 v峄沬 c谩c d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 膽峄慽 v峄沬 doanh nghi峄噋 th矛 su岷 thu岷 l脿 20%. 膼峄慽 v峄沬 c谩 nh芒n chuy峄僴 nh瓢峄g b岷 膽峄檔g s岷 th矛 thu岷 ch峄 l脿 2% tr锚n t峄昻g doanh thu. B峄 膽茫 ch峄 膽岷 l脿 ch峄 膽瓢峄 tuy锚n truy峄乶 膽峄 k锚 khai 膽煤ng gi谩. Tr瓢峄漬g h峄 kh么ng k锚 khai 膽煤ng gi谩 th矛 t铆nh theo gi谩 c峄 Nh脿 n瓢峄沜 ban h脿nh v脿 h峄 s峄 膽i峄乽 ch峄塶h 膽峄 thu thu岷? 膼峄搉g th峄漣, B峄 ch峄 膽岷 UBND c谩c t峄塶h ph岷 ban h脿nh h峄 s峄 膽峄 ph霉 h峄 v峄沬 quy 膽峄媙h c峄 ph谩p lu岷璽 v脿 ti岷縩 t峄沬 s岷 x芒y d峄眓g.

Exit mobile version