Icon Collap

S岷痯 膽峄媙h 膽o岷 s峄 ph岷璶 3 kh谩ch s岷 h岷g sang nhi峄乽 n膬m ch岷痭 bi峄僴 Quy Nh啤n

Ng脿y 膽膬ng: 19/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Sau nhi峄乽 n膬m n岷眒 峄 v峄 tr铆 “v脿ng” ven bi峄僴, 3 kh谩ch s岷 t岷 TP Quy Nh啤n, B矛nh 膼峄媙h s岷痯 b峄 di d峄漣 膽峄 tr岷 l岷 kh么ng gian c么ng c峄檔g. Tinh th岷 c峄 t峄塶h l脿 kh么ng gia h岷.

Ng脿y 8/7, S峄 T脿i nguy锚n v脿 M么i tr瓢峄漬g t峄塶h B矛nh 膼峄媙h cho bi岷縯 ch峄 tr瓢啤ng v脿 th么ng tin 3 kh谩ch s岷 s岷 di d峄漣 c峄 th峄 g峄搈 H岷 脗u, Ho脿ng Y岷縩 v脿 B矛nh D瓢啤ng. C谩c kh谩ch s岷 ph岷 di d峄漣 膽峄乽 n岷眒 峄 v峄 tr铆 膽岷痗 膽峄媋 ph铆a 膽么ng 膽瓢峄漬g An D瓢啤ng V瓢啤ng, ph瓢峄漬g Nguy峄卬 V膬n C峄? TP Quy Nh啤n.聽

Hi峄噉, m峄檛 kh谩ch s岷 trong s峄 n脿y 膽茫 ho脿n t岷 c谩c th峄 t峄 di d峄漣. 2 kh谩ch s岷 c貌n l岷 s岷 th峄眂 hi峄噉 theo l峄 tr矛nh, m峄檛 c么ng tr矛nh s岷 ph岷 di d峄漣 v脿o cu峄慽 n膬m 2024. Tinh th岷 c峄 t峄塶h l脿 kh么ng gia h岷.

S岷痯 膽峄媙h 膽o岷 s峄 ph岷璶 3 kh谩ch s岷 h岷g sang nhi峄乽 n膬m ch岷痭 bi峄僴 Quy Nh啤n - 1

L岷 l瓢峄 c谩c kh谩ch s岷 s岷 b峄 di d峄漣 膽峄 tr岷 l岷 kh么ng gian ph峄 v峄 c峄檔g 膽峄搉g.

Ngay sau khi c贸 ch峄 tr瓢啤ng, kh谩ch s岷 B矛nh D瓢啤ng 膽茫 膽瓢峄 UBND t峄塶h B矛nh 膼峄媙h v脿 B峄 Qu峄慶 ph貌ng th峄憂g nh岷 c谩c th峄 t峄 膽峄 di d峄漣 v脿o cu峄慽 n膬m 2020. Theo 膽贸, UBND t峄塶h B矛nh 膼峄媙h 膽茫 ph锚 duy峄噒 ph瓢啤ng 谩n b峄搃 th瓢峄漬g, h峄 tr峄 di d峄漣; 膽峄搉g th峄漣 b峄 tr铆 khu 膽岷 m峄沬 r峄檔g tr锚n 3.000 m2 t岷 s峄 20 Nguy峄卬 V膬n Tr峄梚 (TP Quy Nh啤n) 膽峄 x芒y d峄眓g kh谩ch s岷 m峄沬.

S岷痯 膽峄媙h 膽o岷 s峄 ph岷璶 3 kh谩ch s岷 h岷g sang nhi峄乽 n膬m ch岷痭 bi峄僴 Quy Nh啤n - 2

Hi峄噉 kh谩ch s岷 B矛nh D瓢啤ng 膽茫 ho脿n t岷 c谩c th峄 t峄 膽峄 di d峄漣.

Do khu 膽岷 n脿y c贸 nh峄痭g h岷 ch岷? m峄沬 膽芒y, UBND t峄塶h B矛nh 膼峄媙h 膽茫 b峄 tr铆 l岷 khu 膽岷 kh谩c t岷 s峄 66 H脿n M岷穋 T峄 (TP Quy Nh啤n) v峄沬 di峄噉 t铆ch 2.800 m2. Hi峄噉 t峄塶h 膽茫 ra quy岷縯 膽峄媙h giao 膽岷 cho B峄 T瓢 l峄噉h Qu芒n khu 5 v脿 th峄憂g nh岷 膽峄 Binh 膽o脿n 15 x芒y d峄眓g xong kh谩ch s岷 峄 v峄 tr铆 m峄沬 s岷 di d峄漣.

V峄沬 kh谩ch s岷 H岷 脗u (h岷縯 h岷 thu锚 膽岷 th谩ng 10/2019) v脿 Ho脿ng Y岷縩 (s岷 h岷縯 h岷 thu锚 膽岷 n膬m 2052) do v瓢峄沶g quy 膽峄媙h ph谩p lu岷璽, UBND t峄塶h B矛nh 膼峄媙h 膽茫 g峄璱 v膬n b岷 膽峄 ngh峄 B峄 T脿i nguy锚n v脿 M么i tr瓢峄漬g h瓢峄沶g d岷玭 v峄 vi峄嘽 cho thu锚 膽岷. Hi峄噉 Ch铆nh ph峄 v脿 c谩c b峄 ng脿nh li锚n quan 膽茫 c贸 h瓢峄沶g d岷玭 c峄 th峄 theo 膽煤ng quy 膽峄媙h c峄 ph谩p lu岷璽.

S岷痯 膽峄媙h 膽o岷 s峄 ph岷璶 3 kh谩ch s岷 h岷g sang nhi峄乽 n膬m ch岷痭 bi峄僴 Quy Nh啤n - 3

Theo l峄 tr矛nh, kh谩ch s岷 H岷 脗u s岷 ph岷 di d峄漣 v脿o cu峄慽 n膬m 2024.

Theo UBND t峄塶h B矛nh 膼峄媙h, 膽峄 di d峄漣 2 kh谩ch s岷 ven bi峄僴 Quy Nh啤n n贸i tr锚n, t峄塶h 膽茫 quy ho岷h qu峄 膽岷 t岷 v峄 tr铆 m峄沬 ph霉 h峄 v峄沬 quy ho岷h 膽么 th峄 TP Quy Nh啤n v脿 d峄 ki岷縩 cho c谩c 膽啤n v峄 ch峄 qu岷 2 kh谩ch s岷 n脿y thu锚 膽岷 (膽岷 s岷h) 膽峄 di d峄漣, x芒y d峄眓g l岷 kh谩ch s岷 theo h矛nh th峄ヽ c岷 quy岷縯 膽峄媙h ch峄 tr瓢啤ng 膽岷 t瓢 v脿 cho thu锚 膽岷 (kh么ng th么ng qua h矛nh th峄ヽ 膽岷 gi谩).

Tuy nhi锚n, ph谩p lu岷璽 v峄 膽岷 膽ai hi峄噉 h脿nh v脿 v膬n b岷 h瓢峄沶g d岷玭 li锚n quan c峄 Trung 瓢啤ng, ch瓢a c贸 quy 膽峄媙h c峄 th峄 v峄 vi峄嘽 Nh脿 n瓢峄沜 cho nh脿 膽岷 t瓢 thu锚 膽岷 t岷 v峄 tr铆 m峄沬 膽峄 x芒y d峄眓g kh谩ch s岷 (theo h矛nh th峄ヽ ch峄 膽峄媙h) 膽峄 ti岷縫 t峄 ho岷 膽峄檔g.

S岷痯 膽峄媙h 膽o岷 s峄 ph岷璶 3 kh谩ch s岷 h岷g sang nhi峄乽 n膬m ch岷痭 bi峄僴 Quy Nh啤n - 4

L茫nh 膽岷 t峄塶h B矛nh 膼峄媙h cho bi岷縯 s岷 kh么ng gia h岷 thu锚 膽岷 m脿 s岷 di d峄漣 theo l峄 tr矛nh.

Ngo脿i ra, theo quy 膽峄媙h c峄 膼i峄乽 92 Lu岷璽 膼岷 膽ai 2013, tr瓢峄漬g h峄 Nh脿 n瓢峄沜 giao, cho thu锚 膽岷 c贸 th峄漣 h岷 nh瓢ng kh么ng 膽瓢峄 gia h岷 theo quy 膽峄媙h t岷 膼i峄乽 65 Lu岷璽 膼岷 膽ai 2013 th矛 khi Nh脿 n瓢峄沜 thu h峄搃 膽岷 kh么ng 膽瓢峄 b峄搃 th瓢峄漬g t脿i s岷 g岷痭 li峄乶 v峄沬 膽岷.

Tuy nhi锚n, th峄眂 t岷 hi峄噉 nay, c谩c kh谩ch s岷 H岷 脗u, Ho脿ng Y岷縩 膽瓢峄 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g v峄沬 quy m么 l峄沶 (tr锚n 10 t岷g, c么ng tr矛nh x芒y d峄眓g c岷 2) n锚n c膬n c峄 quy 膽峄媙h n锚u tr锚n th矛 s岷 kh么ng 膽瓢峄 b峄搃 th瓢峄漬g, h峄 tr峄 t脿i s岷 g岷痭 li峄乶 v峄沬 膽岷 (膽峄慽 v峄沬 kh谩ch s岷 h岷縯 th峄漣 h岷 thu锚 膽岷), d岷玭 膽岷縩 c谩c ch峄 kh谩ch s岷 s岷 g岷穚 kh贸 kh膬n trong vi峄嘽 di d峄漣 膽峄 tr岷 l岷 m岷穞 b岷眓g cho t峄塶h v脿 x芒y d峄眓g c么ng tr矛nh kh谩ch s岷 t岷 v峄 tr铆 m峄沬.

S岷痯 膽峄媙h 膽o岷 s峄 ph岷璶 3 kh谩ch s岷 h岷g sang nhi峄乽 n膬m ch岷痭 bi峄僴 Quy Nh啤n - 5

Quan 膽i峄僲 c峄 l茫nh 膽岷 t峄塶h B矛nh 膼峄媙h l脿 to脿n b峄 kh么ng gian bi峄僴 c峄 v峄媙h Quy Nh啤n 膽峄 cho d芒n 膽瓢峄 h瓢峄焠g l峄, kh么ng giao cho b岷 c峄 nh脿 膽岷 t瓢 n脿o, 膽峄 b岷 k峄 ai xu峄憂g bi峄僴 c农ng 膽瓢峄.

Ph贸 Ch峄 t峄媍h Th瓢峄漬g tr峄眂 UBND t峄塶h B矛nh 膼峄媙h Nguy峄卬 Tu岷 Thanh cho bi岷縯, quan 膽i峄僲 xuy锚n su峄憈 c峄 l茫nh 膽岷 t峄塶h B矛nh 膼峄媙h l脿 kh么ng 瓢u ti锚n ph谩t tri峄僴 nh脿 cao t岷g d峄峜 b峄 bi峄僴.

“To脿n b峄 kh么ng gian bi峄僴 c峄 v峄媙h Quy Nh啤n l脿 膽峄 l脿m c么ng vi锚n, tr峄搉g c芒y xanh ph峄 v峄 nh芒n d芒n. Tinh th岷 l脿 kh么ng gia h岷 th锚m nh瓢ng vi峄嘽 di d峄漣, gi岷 t峄廰 c谩c kh谩ch s岷 ven bi峄僴 c岷 ph岷 c贸 l峄 tr矛nh ph霉 h峄, 膽煤ng quy 膽峄媙h 膽峄 doanh nghi峄噋 c贸 th峄漣 gian chu岷﹏ b峄?#8221;, 么ng n贸i.聽

Exit mobile version