Icon Collap

Quy ho岷h L锚 V膬n L瓢啤ng: D峄漣 c啤 quan, nh峄搃 cao 峄慶, tr谩i quy岷縯 膽峄媙h Th峄 t瓢峄沶g

Ng脿y 膽膬ng: 01/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Sau khi di d峄漣, c谩c c啤 quan kh么ng 瓢u ti锚n x芒y d峄眓g c么ng tr矛nh c么ng c峄檔g, c芒y xanh, b茫i 膽峄 xe… m脿 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g c么ng tr矛nh h峄梟 h峄, kh么ng tu芒n th峄 Quy岷縯 膽峄媙h s峄 130 c峄 Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄?

膼贸 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g n峄檌 dung 膽谩ng ch煤 媒 膽瓢峄 膽瓢a ra t岷 K岷縯 lu岷璶 s峄 39 do Ch谩nh Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g Nguy峄卬 Ng峄峜 Tu岷 k媒 ban h脿nh sau khi thanh tra c么ng t谩c quy ho岷h x芒y d峄眓g, 膽i峄乽 ch峄塶h quy ho岷h v脿 qu岷 l媒 x芒y d峄眓g khu v峄眂 hai b锚n tuy岷縩 膽瓢峄漬g L锚 V膬n L瓢啤ng, T峄 H峄痷, Nguy峄卬 Thanh B矛nh, khu 膽么 th峄 Trung H貌a – Nh芒n Ch铆nh t岷 H脿 N峄檌.

V峄 膽峄 谩n quy ho岷h chi ti岷縯 1/500 hai b锚n 膽瓢峄漬g L锚 V膬n L瓢啤ng 膽瓢峄 ph锚 duy峄噒 n膬m 2016, Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g cho bi岷縯, S峄 Quy ho岷h – Ki岷縩 tr煤c 膽瓢峄 giao ch峄 膽岷 t瓢 l岷璸 膽峄 谩n v脿 l脿 c啤 quan th岷﹎ 膽峄媙h, t瓢 v岷 l岷璸 膽峄 谩n l脿 Trung t芒m ph谩t tri峄僴 v霉ng SENA, UBND TP H脿 N峄檌 ph锚 duy峄噒, quy m么 di峄噉 t铆ch 429.422 m2, t峄昻g s峄 d芒n d峄 ki岷縩 18.094 ng瓢峄漣.

Cho谩ng ng峄 “r峄玭g” cao 峄慶 chen ch煤c tr锚n 膽o岷 膽瓢峄漬g d脿i g岷 1km 峄 H脿 N峄檌

“Nh峄搃” cao 峄慶 thay v矛 瓢u ti锚n c么ng tr矛nh c么ng c峄檔g, c芒y xanh鈥?/h4>

Qua ki峄僲 tra c谩c c么ng tr矛nh, d峄 谩n thu峄檆 膽峄 谩n quy ho岷h chi ti岷縯 1/500 hai b锚n 膽瓢峄漬g L锚 V膬n L瓢啤ng ph锚 duy峄噒 n膬m 2016, Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g 膽茫 ph谩t hi峄噉 h脿ng lo岷 vi ph岷.

膼谩ng ch煤 媒, quy ho岷h n脿y kh么ng tu芒n th峄 quy 膽峄媙h t岷 膼i峄乽 3 Quy岷縯 膽峄媙h s峄 130 ng脿y 23/1/2015 c峄 Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄?

T岷 膽i峄乽 3 Quy岷縯 膽峄媙h s峄 130 c峄 Th峄 t瓢峄沶g n锚u r玫: “Vi峄嘽 s峄 d峄g qu峄 膽岷 sau khi di d峄漣 c谩c c啤 s峄 s岷 xu岷 c么ng nghi峄噋, c啤 s峄 gi谩o d峄 膽岷 h峄峜, gi谩o d峄 ngh峄 nghi峄噋, c啤 quan 膽啤n v峄 膽瓢峄 瓢u ti锚n 膽峄 x芒y d峄眓g, ph谩t tri峄僴 c谩c c么ng tr矛nh c么ng c峄檔g, c芒y xanh, b茫i 膽峄 xe, c么ng tr矛nh h岷 t岷g x茫 h峄檌 v脿 k峄 thu岷璽 膽么 th峄? kh么ng l脿m t膬ng ch岷 th岷 cho khu v峄眂 n峄檌 th脿nh, 膽岷 b岷 c芒n b岷眓g nhu c岷 v峄 h岷 t岷g x茫 h峄檌, k峄 thu岷璽 v脿 m么i tr瓢峄漬g 膽么 th峄? kh么ng 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽峄 x芒y d峄眓g chung c瓢 cao t岷g sai quy ho岷h”.

Tuy nhi锚n, sau khi di d峄漣, c谩c c啤 quan 膽茫 kh么ng 瓢u ti锚n x芒y d峄眓g c谩c c么ng tr矛nh c么ng c峄檔g, c芒y xanh, b茫i 膽峄 xe, h岷 t岷g x茫 h峄檌, k峄 thu岷璽 膽么 th峄 m脿 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g c么ng tr矛nh h峄梟 h峄.

Trong 膽贸, 么 膽岷 1.1-CQ l脿 c啤 quan khi di d峄漣 膽i 膽茫 x芒y d峄眓g d峄 谩n, c么ng tr矛nh khu nh脿 峄 c谩n b峄? nh芒n vi锚n Ban C啤 y岷縰 Ch铆nh ph峄 (Chung c瓢 Ban c啤 y岷縰 Ch铆nh ph峄? do T峄昻g c么ng ty 膼岷 t瓢 ph谩t tri峄僴 nh脿 v脿 膼么 th峄 B峄 Qu峄慶 ph貌ng l脿 ch峄 膽岷 t瓢; 么 膽岷 1.2-CQ l脿 c啤 quan khi di d峄漣 膽茫 膽岷 t瓢 D峄 谩n t貌a nh脿 h峄 h峄 v膬n ph貌ng v脿 c膬n h峄?/a> chung c瓢 do C么ng ty c峄 ph岷 X芒y d峄眓g Licogi 19 l脿 ch峄 膽岷 t瓢.

Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g c农ng cho bi岷縯, 么 膽岷 8-2 CX5 l脿 膽岷 c芒y xanh nh瓢ng quy ho岷h chi ti岷縯 t峄 l峄 1/500 hai b锚n 膽瓢峄漬g L锚 V膬n L瓢啤ng ph锚 duy峄噒 2 么 膽岷 N7, N8 l脿 膽岷 h峄梟 h峄 (Khu v峄眂 n脿y thu峄檆 1 ph岷 d峄 谩n khu h峄梟 h峄 v膬n ph貌ng cho thu锚 – nh脿 峄 qu岷璶 Thanh Xu芒n do li锚n danh T峄昻g c么ng ty 膼岷 t瓢 v脿 Ph谩t tri峄僴 Nh脿 H脿 N峄檌 (Handico) v脿 C么ng ty TNHH MTV Kinh doanh d峄媍h v峄 nh脿 H脿 N峄檌 l脿 ch峄 膽岷 t瓢; D峄 谩n nh脿 峄 v脿 v膬n ph貌ng cho thu锚 Hacinco 2 do C么ng ty 膼岷 t瓢 x芒y d峄眓g s峄 2 H脿 N峄檌 – Hancinco l脿 ch峄 膽岷 t瓢).

Quy ho岷h chi ti岷縯 t峄 l峄 1/500 hai b锚n 膽瓢峄漬g L锚 V膬n L瓢啤ng ph锚 duy峄噒 n膬m 2016 c农ng ch峄 c岷璸 nh岷璽, gh茅p c啤 h峄峜 c谩c t峄昻g m岷穞 b岷眓g, ph瓢啤ng 谩n ki岷縩 tr煤c 膽茫 膽瓢峄 ch岷 thu岷璶, m峄檛 s峄 膽茫 膽瓢峄 thi c么ng x芒y d峄眓g ho脿n th脿nh tr锚n th峄眂 t岷 m脿 kh么ng nghi锚n c峄﹗ s峄 ph霉 h峄, 膽谩p 峄﹏g c峄 h岷 t岷g k峄 thu岷璽 v脿 h岷 t岷g x茫 h峄檌, vi ph岷 Lu岷璽 Quy ho岷h 膽么 th峄 n膬m 2009.

Nhi峄乽 d峄 谩n v瓢峄 m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g, “x岷 th峄媡” 膽岷 c芒y xanh

K岷縯 lu岷璶 c农ng ch峄 ra, 峄 quy ho岷h ph芒n khu H2-2, d峄 谩n khu h峄梟 h峄 v膬n ph貌ng cho thu锚 – nh脿 峄 do li锚n danh Handico v脿 C么ng ty TNHH MTV Kinh doanh d峄媍h v峄 nh脿 H脿 N峄檌 l脿 ch峄 膽岷 t瓢 thu峄檆 么 K8-2/HH5 v脿 1 ph岷 么 K8-2/CX5 膽岷 c芒y xanh, 么 K8-2 c贸 m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g t峄慽 膽a 50% nh瓢ng quy ho岷h chi ti岷縯 t峄 l峄 1/500 hai b锚n 膽瓢峄漬g L锚 V膬n L瓢啤ng 膽瓢峄 ph锚 duy峄噒 n膬m 2016 l岷 c贸 m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g 61%.

T瓢啤ng t峄? d峄 谩n HACC1 Time Tower do C么ng ty C峄 ph岷 X芒y d峄眓g s峄 1 H脿 N峄檌 l脿 ch峄 膽岷 t瓢 thu峄檆 么 h峄梟 h峄 K8-2/HH4, thu峄檆 么 K8-2 c贸 m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g t峄慽 膽a 50% nh瓢ng quy ho岷h chi ti岷縯 t峄 l峄 1/500 l岷 c贸 m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g 59,53%.

Quy ho岷h L锚 V膬n L瓢啤ng: D峄漣 c啤 quan, nh峄搃 cao 峄慶, tr谩i quy岷縯 膽峄媙h Th峄 t瓢峄沶g - 1

Quy ho岷h chi ti岷縯 t峄 l峄 1/500 hai b锚n 膽瓢峄漬g L锚 V膬n L瓢啤ng ph锚 duy峄噒 n膬m 2016 kh么ng nghi锚n c峄﹗ s峄 ph霉 h峄, 膽谩p 峄﹏g c峄 h岷 t岷g k峄 thu岷璽 v脿 h岷 t岷g x茫 h峄檌, vi ph岷 Lu岷璽 quy ho岷h 膽么 th峄 n膬m 2009 (岷h: Qu芒n 膼峄?.

D峄 谩n trung t芒m th瓢啤ng m岷, d峄媍h v峄 c么ng c峄檔g, nh脿 tr岷 v脿 nh脿 峄 膽峄 b谩n do C么ng ty 膼岷 t瓢 X芒y d峄眓g s峄 2 H脿 N峄檌 l脿 ch峄 膽岷 t瓢 thu峄檆 么 K8-2/HH8 v脿 1 ph岷 么 K8-2/CX5 膽岷 c芒y xanh; 么 K8-2 m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g t峄慽 膽a l脿 50% nh瓢ng quy ho岷h chi ti岷縯 m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g l岷 l脿 52%.

Ngo脿i ra, m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g 峄 quy ho岷h ph芒n khu H2-2 D峄 谩n d峄媍h v峄 th瓢啤ng m岷, c么ng c峄檔g, nh脿 tr岷 v脿 nh脿 峄 do C么ng ty c峄 ph岷 D峄媍h v峄 v脿 Kinh doanh B岷 膽峄檔g s岷 H脿 N峄檌 l脿 ch峄 膽岷 t瓢 thu峄檆 么 K8-5/HH1 thu峄檆 么 K8-5 m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g l脿 56,8%.

D峄 谩n chung c瓢 Star City do C么ng ty CP 膼岷 t瓢 v脿 Th瓢啤ng m岷 Vneco l脿 ch峄 膽岷 t瓢 m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g l脿 60,2%.

D峄 谩n T峄 h峄 d峄媍h v峄? th瓢啤ng m岷, v膬n ph貌ng v脿 nh脿 峄 do C么ng ty CP Ph谩t tri峄僴 膼岷 t瓢 H脿 N峄檌 – Sunrise l脿 ch峄 膽岷 t瓢 c贸 m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g 64,3%… Trong khi 膽贸, m岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g t峄慽 膽a c谩c d峄 谩n n脿y 膽峄乽 ch峄 膽瓢峄 50%.

K岷縯 lu岷璶 thanh tra c农ng n锚u r玫, quy ho岷h chi ti岷縯 t峄 l峄 1/500 hai b锚n tuy岷縩 膽瓢峄漬g L锚 V膬n L瓢啤ng ph锚 duy峄噒 n膬m 2016 c贸 nhi峄乽 ch峄 ti锚u kh么ng 膽岷 b岷 Quy chu岷﹏ x芒y d峄眓g Vi峄噒 Nam (QCXDVN) m脿 kh么ng thuy岷縯 minh, t铆nh to谩n theo c谩c 么 c峄 quy ho岷h ph芒n khu.

Quy 膽峄媙h t峄 l峄 膽岷 t峄慽 thi峄僽 tr峄搉g c芒y xanh cho c谩c l么 膽岷 x芒y d峄眓g nh脿 峄 chung c瓢 l脿 20%. Tuy nhi锚n, c贸 12/17 d峄 谩n 膽瓢峄 thanh tra kh么ng b峄 tr铆 膽岷 c芒y xanh, 2/17 d峄 谩n thi岷縰 di峄噉 t铆ch c芒y xanh; 2/17 d峄 谩n b茫i 膽峄 xe, c芒y xanh nh瓢ng th峄眂 t岷 膽茫 thi c么ng sai quy ho岷h.

C峄 th峄? 12/17 d峄 谩n kh么ng b峄 tr铆 c芒y xanh bao g峄搈:

D峄 谩n t峄 h峄 v膬n ph貌ng, d峄媍h v峄 th瓢啤ng m岷 v脿 nh脿 峄 Th脿nh An Tower;

D峄 谩n c么ng tr矛nh khu nh脿 峄 c谩n b峄 nh芒n vi锚n Ban C啤 y岷縰 Ch铆nh ph峄?

D峄 谩n t貌a nh脿 h峄梟 h峄 v膬n ph貌ng v脿 c膬n h峄 chung c瓢 do C么ng ty CP X芒y d峄眓g Licogi 19 l脿m ch峄 膽岷 t瓢;

D峄 谩n tr峄 s峄 T峄昻g c么ng ty HUD k岷縯 h峄 v膬n ph貌ng cho thu锚 (HUD Tower);

D峄 谩n c峄 nh脿 峄 h峄梟 h峄 chung c瓢 k岷縯 h峄 v峄沬 v膬n ph貌ng v脿 si锚u th峄 do C么ng ty c峄 ph岷 Ph谩t tri峄僴 Th瓢啤ng m岷 Vi峄噒 Nam l脿 ch峄 膽岷 t瓢;

D峄 谩n nh脿 峄 v膬n ph貌ng cho thu锚 do C么ng ty CP 膼岷 t瓢 X芒y d峄眓g s峄 2 H脿 N峄檌 (Hacinco) l脿 ch峄 膽岷 t瓢;

D峄 谩n chung c瓢 Star City do C么ng ty c峄 ph岷 膼岷 t瓢 v脿 Th瓢啤ng m岷 Vneco l脿m ch峄 膽岷 t瓢;

D峄 谩n t峄 h峄 d峄媍h v峄 th瓢啤ng m岷, v膬n ph貌ng v脿 nh脿 峄 do C么ng ty CP Ph谩t tri峄僴 膼岷 t瓢 H脿 N峄檌 – Sunrise l脿m ch峄 膽岷 t瓢;

D峄 谩n Trung t芒m th瓢啤ng m岷 v脿 V膬n ph貌ng cho thu锚 do C么ng ty TNHH Xu岷 nh岷璸 kh岷﹗ v脿 膼岷 t瓢 Sao Mai l脿m ch峄 膽岷 t瓢;

D峄 谩n chung c瓢 cao t岷g do T峄昻g c么ng ty X芒y d峄眓g c么ng tr矛nh giao th么ng 1 l脿 ch峄 膽岷 t瓢; D峄 谩n nh脿 峄 kinh doanh k岷縯 h峄 d峄媍h v峄 th瓢啤ng m岷 HAAC1 do C么ng ty c峄 ph岷 X芒y d峄眓g s峄 1 H脿 N峄檌 l脿m ch峄 膽岷 t瓢.

2/17 d峄 谩n b峄 tr铆 chung di峄噉 t铆ch c芒y xanh, b茫i 膽峄 xe kho岷g 1.000m2, 膽岷 t峄 l峄 10%, thi岷縰 kho岷g 1.000m2 nh瓢:

D峄 谩n khu h峄梟 h峄 v膬n ph貌ng cho thu锚 – nh脿 峄 do li锚n danh T峄昻g c么ng ty 膼岷 t瓢 v脿 Ph谩t tri峄僴 H脿 N峄檌 v脿 C么ng ty TNHH MTV Kinh doanh d峄媍h v峄 nh脿 H脿 N峄檌 l脿m ch峄 膽岷 t瓢;

D峄 谩n Tr瓢峄漬g m岷 non Hoa H峄搉g do UBND聽qu岷璶 Thanh Xu芒n l脿m ch峄 膽岷 t瓢.

C贸 2/17 l脿 d峄 谩n 膽岷 t瓢 b茫i 膽峄 xe, c芒y xanh nh瓢ng th峄眂 t岷 th峄漣 膽i峄僲 ph锚 duy峄噒 膽峄 谩n quy ho岷h chi ti岷縯 hai b锚n 膽瓢峄漬g L锚 V膬n L瓢啤ng, th峄眂 t岷 膽茫 thi c么ng sai quy ho岷h.

Trong 膽贸 c贸 d峄 谩n b茫i 膽峄 xe, tr岷 cung c岷 nhi锚n li峄噓, c芒y xanh 膽么 th峄 v脿 d峄媍h v峄 c么ng c峄檔g do C么ng ty TNHH Du l峄媍h v脿 Th瓢啤ng m岷 S么ng H峄搉g l脿m ch峄 膽岷 t瓢;

D峄 谩n b茫i 膽峄 xe v脿 khu d峄媍h v峄 t岷 khu 膽岷 11.5 HH 膽瓢峄漬g L锚 V膬n L瓢啤ng do C么ng ty TNHH Ph瓢啤ng 膼么ng l脿m ch峄 膽岷 t瓢.

Theo k岷縯 lu岷璶 thanh tra, tr谩ch nhi峄噈 n锚u tr锚n thu峄檆 v峄 S峄 Quy ho岷h – Ki岷縩 tr煤c, UBND TP H脿 N峄檌, Trung t芒m ph谩t tri峄僴 v霉ng SENA. Thanh tra B峄 X芒y d峄眓g 膽峄 ngh峄 UBND TP H脿 N峄檌, S峄 Quy ho岷h – Ki岷縩 tr煤c theo th岷﹎ quy峄乶 ki峄僲 膽i峄僲, x峄 l媒 tr谩ch nhi峄噈 c谩c t峄 ch峄ヽ, c谩 nh芒n c贸 vi ph岷.

Exit mobile version