Icon Collap

Quảng Ngãi cần hơn 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở đến năm 2030

Ngày đăng: 31/08/2022 - Tác giả: Phucdienrealty

(Dân trí) – Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, từ nay đến năm 2030, tỉnh này cần huy động nguồn vốn hơn 120.000 tỷ đồng để phát triển, xây dựng nhà ở trên địa bàn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết giai đoạn 2021-2030, tỉnh này xác định tổng nguồn vốn cần huy động để hoàn thiện xây dựng nhà ở thuộc Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là hơn 120.000 tỷ đồng.

Cụ thể là, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Ngãi cần trên 53.000 tỷ đồng. Trong số này, nguồn vốn ngân sách cần bố trí ước hơn 3.600 tỷ đồng, gồm khoảng 3.573 tỷ đồng để xây dựng các khu tái định cư; gần 48 tỷ đồng đầu tư xây dựng 184 căn nhà ở công vụ, còn lại là vốn ngoài ngân sách.

Đối với giai đoạn 2026-2030, tổng nguồn vốn cần huy động trên 67.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách cần bố trí trên 2.300 tỷ đồng, bao gồm 2.278 tỷ đồng đầu tư xây dựng các khu tái định cư; 59,8 tỷ đồng đầu tư xây dựng 214 căn nhà ở công vụ có diện tích sử dụng 40m2 và 6 căn nhà ở công vụ có diện tích sử dụng 80m2, còn lại là nguồn vốn huy động ngoài ngân sách.

Quảng Ngãi cần hơn 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở đến năm 2030 - 1

Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ phát triển mới trên 7,6 triệu m2 sàn nhà ở.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, Quảng Ngãi đưa ra nhiều giải pháp để huy động các nguồn lực, đáng chú ý là đẩy mạnh xã hội hóa trong phát triển nhà ở, tăng cường các biện pháp thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.

Tỉnh này cũng xây dựng chính sách ưu đãi, phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của tỉnh, để thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ xem xét sử dụng nguồn thu từ việc nộp bằng tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20% tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị (thuộc trường hợp không bắt buộc phải bố trí quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội theo quy định), để thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án nhà ở xã hội…

Được biết, trong chương trình phát triển nhà vừa được ban hành, tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ quan điểm phát triển theo cơ chế thị trường, phù hợp với các quy định của pháp luật và điều kiện tự nhiên; đảm bảo sự cân đối giữa cung – cầu… Mục tiêu tỉnh này hướng đến là vào năm 2025 sẽ phát triển mới trên 7,6 triệu m2, giai đoạn 2026-2030 đạt gần 9,8 triệu m2 sàn nhà ở.

GỌI TƯ VẤN