Icon Collap

Qua 膽峄塶h s峄憈 膽岷, nh脿 膽岷 t瓢 vay ti峄乶 ng芒n h脿ng 峄 岷 c岷痶 l峄? th谩o ch岷

Ng脿y 膽膬ng: 21/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – G岷 膽芒y, m峄檛 s峄 nh脿 膽岷 t瓢 kh么ng chuy锚n, s峄 d峄g 膽貌n b岷﹜ t脿i ch铆nh b岷痶 膽岷 rao b谩n c岷痶 l峄 c谩c b岷 膽峄檔g s岷.

峄 岷 c岷痶 l峄?/strong>

Ch峄 Tr岷 Ph瓢啤ng Dung – m峄檛 nh脿 膽岷 t瓢 b岷 膽峄檔g s岷 t岷 H脿 N峄檌 – chia s岷 ch峄 膽ang rao b谩n c岷痶 l峄 l么 膽岷 h啤n 750 m2 t岷 x茫 Y锚n Trung, huy峄噉 Th岷h Th岷 v峄沬 gi谩 3,5 t峄 膽峄搉g, t瓢啤ng 膽瓢啤ng 4,6 tri峄噓 膽峄搉g/m2.

“Gi谩 l么 膽岷 n脿y t么i mua cu峄慽 n膬m 2021 l脿 3,75 t峄 膽峄搉g. Nh瓢ng, hi峄噉 t岷 do 膽ang c岷 ti峄乶 tr岷 ng芒n h脿ng, t么i bu峄檆 ph岷 rao b谩n c岷痶 l峄? gi岷 250 tri峄噓 膽峄搉g so v峄沬 gi谩 l煤c mua v脿o”, ch峄 Dung n贸i.

Qua 膽峄塶h s峄憈 膽岷, nh脿 膽岷 t瓢 vay ti峄乶 ng芒n h脿ng 峄 岷 c岷痶 l峄? th谩o ch岷 - 1

膼岷 n峄乶 khu v峄眂 H貌a L岷 (Th岷h Th岷, H脿 N峄檌) rao b谩n sau th峄漣 gian “s峄憈 n贸ng” (岷h: H脿 Phong).

T瓢啤ng t峄 nh瓢 ch峄 Dung, anh Nguy峄卬 V膬n 膼峄ヽ (峄 Ho脿ng Mai, H脿 N峄檌) c农ng 膽ang loay hoay b谩n l么 膽岷 n峄乶 峄 huy峄噉 Th岷h Th岷 膽峄 thu h峄搃 v峄憂 v脿 tr岷 n峄 ng芒n h脿ng.

Theo anh 膼峄ヽ, anh mua l么 膽岷 di峄噉 t铆ch 60 m2 t岷 x茫 T芒n X茫 v峄沬 gi谩 1,2 t峄 膽峄搉g, t瓢啤ng 膽瓢啤ng 20 tri峄噓 膽峄搉g/m2 v脿o kho岷g th峄漣 gian 膽岷 n膬m nay. Gi峄 anh 膽ang rao b谩n c岷痶 l峄? th岷 h啤n gi谩 mua 200 tri峄噓 膽峄搉g so v峄沬 gi谩 mua v脿o. 聽

“V峄沬 m峄 膽铆ch 膽岷 t瓢, ph岷 l峄沶 s峄 ti峄乶 mua 膽岷 tr锚n t么i l脿 vay m瓢峄 ng芒n h脿ng. Tuy nhi锚n, hi峄噉 t岷 th峄 tr瓢峄漬g 膽ang ch峄痭g l岷, b锚n c岷h 膽贸, ng芒n h脿ng r峄 r峄媍h t膬ng l茫i su岷 khi岷縩 t么i lo l岷痭g v脿 rao b谩n c岷痶 l峄? N岷縰 may m岷痭 b谩n 膽瓢峄 lu么n, t么i ch峄 l峄 m峄檛 铆t, ch峄 膽峄 l芒u t么i m岷 lu么n c岷 v峄憂”, anh 膼峄ヽ n贸i.聽

Anh Tr岷 H峄痷 Th脿nh – m峄檛 m么i gi峄沬 l芒u n膬m 峄 khu v峄眂 H貌a L岷 (Th岷h Th岷, H脿 N峄檌) – th峄玜 nh岷璶, t矛nh tr岷g kh谩ch h脿ng c贸 nhu c岷 b谩n c岷痶 l峄 膽岷 n峄乶 t膬ng nhanh th峄漣 gian g岷 膽芒y. Nh峄痭g tr瓢峄漬g h峄 b谩n c岷痶 l峄 r啤i v脿o nh峄痭g nh脿 膽岷 t瓢 kh么ng chuy锚n, s峄 d峄g 膽貌n b岷﹜ t脿i ch铆nh.

“T么i 膽ang b谩n m峄檛 l么 膽岷 n峄乶 196 m2 t岷 x茫 Y锚n B矛nh cho kh谩ch. Gi谩 b谩n hi峄噉 t岷 膽茫 c岷痶 l峄 t峄沬 h啤n 300 tri峄噓 膽峄搉g nh瓢ng c岷 th谩ng nay kh么ng ch峄憈 膽瓢峄 giao d峄媍h”, anh Th脿nh n贸i v脿 cho r岷眓g, to脿n th峄 tr瓢峄漬g 膽岷 n峄乶 ven 膽么 膽ang ch峄痭g l岷.聽

Lo ng岷 v峄 bong b贸ng

Nh峄痭g bi岷縩 膽峄檔g v峄 gi谩 c岷 v脿 m峄ヽ 膽峄 quan t芒m v脿o b岷 膽峄檔g s岷, c霉ng v峄沬 vi峄嘽 gi谩 v岷璽 li峄噓 x芒y d峄眓g 膽岷 v脿o t膬ng kh么ng ng峄玭g 膽茫 t谩c 膽峄檔g ti锚u c峄眂 t峄沬 ho岷 膽峄檔g s岷 xu岷, kinh doanh c峄 c谩c nh脿 th岷 x芒y d峄眓g. Nh峄痭g 膽i峄乽 n脿y g贸p ph岷 膽岷﹜ gi谩 nh脿, 膽岷 l锚n cao, nh瓢ng thanh kho岷 l岷 ng瓢峄 l岷.聽聽

Tuy nhi锚n, hi峄噉 t岷 th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 峄 nhi峄乽 n啤i t峄玭g “s峄憈 n贸ng” 膽ang ch峄痭g l岷, nhu c岷 quan t芒m t峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 gi岷 v脿 giao d峄媍h tr岷 l岷痭g. Do 膽贸, th峄 tr瓢峄漬g 膽茫 c贸 hi峄噉 t瓢峄g m峄檛 s峄 nh脿 膽岷 t瓢 kh么ng chuy锚n v脿 d霉ng 膽貌n b岷﹜ t脿i ch铆nh rao b谩n “c岷痶 l峄?#8221; m峄檛 s峄 b岷 膽峄檔g s岷 nh峄? kh么ng c贸 l峄 th岷 v峄 h岷 t岷g.

Qua 膽峄塶h s峄憈 膽岷, nh脿 膽岷 t瓢 vay ti峄乶 ng芒n h脿ng 峄 岷 c岷痶 l峄? th谩o ch岷 - 2

Nhi峄乽 khu v峄眂 峄 huy峄噉 Th岷h Th岷 (H脿 N峄檌) t峄玭g “s峄憈 n贸ng” nh瓢ng gi峄 l岷 v岷痭g v岷 (岷h: H脿 Phong).

Theo 么ng Nguy峄卬 V膬n 膼铆nh, Ch峄 t峄媍h H峄檌 M么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 Vi峄噒 Nam, nhi峄乽 doanh nghi峄噋 d峄盿 v脿o vay ng芒n h脿ng 膽峄 ph谩t tri峄僴 d峄 谩n s岷痯 t峄沬 s岷 b峄 岷h h瓢峄焠g n岷穘g v矛 kh么ng c贸 v峄憂 膽峄 ph谩t tri峄僴 d峄 谩n, th岷璵 ch铆 d岷玭 膽岷縩 vi峄嘽 co h岷筽 quy m么. Trong khi nh峄痭g doanh nghi峄噋 c贸 d峄 谩n 膽ang h矛nh th脿nh v脿 膽ang b谩n s岷 b峄 岷h h瓢峄焠g v矛 ng瓢峄漣 mua nh脿 b峄 膽峄檔g h啤n, kh贸 kh膬n trong ti岷縫 c岷璶 v峄憂 vay, l茫i su岷 vay mua b岷 膽峄檔g s岷 t膬ng cao.

Th岷璵 ch铆, m峄檛 s峄 chuy锚n gia b岷 膽峄檔g s岷 c貌n lo ng岷 r岷眓g, 膽岷縩 m峄檛 th峄漣 膽i峄僲 nh岷 膽峄媙h, gi谩 t膬ng qu谩 cao khi岷縩 t铆nh thanh kho岷 kh么ng c貌n, khi 膽贸, bong b贸ng s岷 v峄? giao d峄媍h gi岷 m岷h, k茅o theo gi谩 b岷 膽峄檔g s岷 c农ng gi岷 m岷h, g芒y h峄 l峄 l峄沶 cho n峄乶 kinh t岷?

“Th峄 tr瓢峄漬g hi峄噉 nay 膽ang 膽峄﹏g h矛nh. T峄ヽ l脿 thanh kho岷 gi岷 r岷 m岷h, ng瓢峄漣 mua s岷 kh么ng d谩m mua c貌n ng瓢峄漣 b谩n 膽ang do d峄? kh么ng mu峄憂 gi岷 gi谩 nhi峄乽. Song, th峄 tr瓢峄漬g 膽贸ng b膬ng nhi峄乽 khi c貌n nguy hi峄僲 h啤n bong b贸ng b峄焛 khi 膽贸, nh峄痭g ng瓢峄漣 么m 膽岷 kh么ng b谩n 膽瓢峄, kh么ng 铆t ng瓢峄漣 r啤i v脿o c岷h tay tr岷痭g “, TS. 膼inh Th岷 Hi峄僴 n锚u quan 膽i峄僲.聽

Exit mobile version