Icon Collap

Ph锚 duy峄噒 ch峄 tr瓢啤ng l脿m khu c么ng nghi峄噋 g岷 215ha 峄 H貌a B矛nh

Ng脿y 膽膬ng: 04/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Ph贸 Th峄 t瓢峄沶g Ch铆nh ph峄 L锚 V膬n Th脿nh v峄玜 k媒 quy岷縯 膽峄媙h ch岷 thu岷璶 ch峄 tr瓢啤ng 膽岷 t瓢 d峄 谩n ph谩t tri峄僴 k岷縯 c岷 h岷 t岷g khu c么ng nghi峄噋 B矛nh Ph煤 v峄沬 quy m么 g岷 215ha.

Theo quy岷縯 膽峄媙h, C么ng ty c峄 ph岷 T岷璸 膽o脿n Ph煤 M峄 l脿 nh脿 膽岷 t瓢 th峄眂 hi峄噉 d峄 谩n 膽岷 t瓢 ph谩t tri峄僴 k岷縯 c岷 h岷 t岷g khu c么ng nghi峄噋 B矛nh Ph煤, t岷 膽峄媋 膽i峄僲 th峄眂 hi峄噉 d峄 谩n t岷 x茫 M么ng H贸a, th脿nh ph峄 H貌a B矛nh.聽

Theo 膽贸, quy m么 s峄 d峄g 膽岷 c峄 d峄 谩n l脿 g岷 215ha (kh么ng bao g峄搈 g岷 22ha 膽岷 r峄玭g, gi峄 nguy锚n ch峄ヽ n膬ng 膽峄搃 n煤i). Di峄噉 t铆ch 膽岷 n脿y bao g峄搈 ph岷 di峄噉 t铆ch 膽岷 膽茫 cho c谩c nh脿 膽岷 t瓢 th峄 c岷 thu锚 膽岷 v脿 ph岷 di峄噉 t铆ch 膽岷 c貌n l岷 膽峄 nh脿 膽岷 t瓢 thu锚 膽岷, 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g v脿 kinh doanh k岷縯 c岷 h岷 t岷g.聽

V峄 t峄昻g v峄憂 膽岷 t瓢 c峄 d峄 谩n, nh脿 膽岷 t瓢 x谩c 膽峄媙h l岷 t峄昻g v峄憂 膽岷 t瓢 c峄 d峄 谩n tr锚n c啤 s峄 quy m么 s峄 d峄g 膽岷 c峄 d峄 谩n v脿 ph瓢啤ng 谩n ho脿n tr岷 ph岷 v峄憂 ng芒n s谩ch nh脿 n瓢峄沜 膽茫 膽瓢峄 s峄 d峄g cho d峄 谩n, 膽岷 b岷 v峄憂 ch峄 s峄 h峄痷 c峄 Nh脿 膽岷 t瓢 膽峄 th峄眂 hi峄噉 d峄 谩n 膽谩p 峄﹏g 膽i峄乽 ki峄噉 theo quy 膽峄媙h c峄 ph谩p lu岷璽 v峄 膽岷 膽ai.

Ti岷縩 膽峄 th峄眂 hi峄噉 d峄 谩n kh么ng qu谩 36 th谩ng k峄 t峄 ng脿y 膽瓢峄 Nh脿 n瓢峄沜 b脿n giao 膽岷. Th峄漣 h岷 ho岷 膽峄檔g c峄 d峄 谩n 50 n膬m k峄 t峄 ng脿y 22/7.聽

Ph锚 duy峄噒 ch峄 tr瓢啤ng l脿m khu c么ng nghi峄噋 g岷 215ha 峄 H貌a B矛nh - 1

H貌a B矛nh s岷痯 c贸 th锚m khu c么ng nghi峄噋 g岷 215ha 峄 x茫 M么ng H贸a (岷h minh h峄峚: KCN).

C农ng quy岷縯 膽峄媙h ch岷 thu岷璶 tr锚n, UBND t峄塶h H貌a B矛nh t峄 ch峄ヽ th峄眂 hi峄噉 thu h峄搃 膽岷, b峄搃 th瓢峄漬g, gi岷 ph贸ng m岷穞 b岷眓g, cho thu锚 膽岷, chuy峄僴 膽峄昳 m峄 膽铆ch s峄 d峄g 膽岷 膽峄 th峄眂 hi峄噉 d峄 谩n ph霉 h峄 v峄沬 c谩c v膬n b岷 膽茫 膽瓢峄 c岷 c贸 th岷﹎ quy峄乶 ph锚 duy峄噒 v峄 quy m么 di峄噉 t铆ch, 膽峄媋 膽i峄僲, ti岷縩 膽峄 th峄眂 hi峄噉 d峄 谩n v脿 theo quy 膽峄媙h c峄 ph谩p lu岷璽. 膼岷 b岷 kh么ng c贸 tranh ch岷, khi岷縰 ki峄噉 v峄 quy峄乶 s峄 d峄g 膽峄媋 膽i峄僲 th峄眂 hi峄噉 d峄 谩n.聽

B锚n c岷h 膽贸, UBND t峄塶h H貌a B矛nh ch峄 膽岷 Ban Qu岷 l媒 c谩c khu c么ng nghi峄噋 t峄塶h H貌a B矛nh v脿 c谩c c啤 quan c贸 li锚n quan ph峄慽 h峄, h瓢峄沶g d岷玭 nh脿 膽岷 t瓢 th峄廰 thu岷璶, th峄憂g nh岷 v峄沬 c谩c nh脿 膽岷 t瓢 th峄 c岷 thu锚 膽岷 tr瓢峄沜 膽芒y v峄 ti峄乶 thu锚, ph铆 s峄 d峄g c啤 s峄 h岷 t岷g v脿 ph瓢啤ng 谩n 膽岷 n峄慽 h岷 t岷g giao th么ng, c岷 n瓢峄沜, x峄 l媒 n瓢峄沜 th岷… v脿o h峄 th峄憂g k岷縯 c岷 h岷 t岷g chung c峄 khu c么ng nghi峄噋 B矛nh Ph煤, 膽岷 b岷 h脿i h貌a l峄 铆ch gi峄痑 c谩c b锚n, kh么ng 膽峄 x岷 ra khi岷縰 n岷, khi岷縰 ki峄噉.

膼峄搉g th峄漣, ch峄 膽岷 nh脿 膽岷 t瓢 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g c谩c c么ng tr矛nh k岷縯 c岷 h岷 t岷g k峄 thu岷璽 trong khu c么ng nghi峄噋, 膽岷 b岷 k岷縯 n峄慽 v峄沬 c谩c nh脿 m谩y, c啤 s峄 s岷 xu岷 c峄 c谩c nh脿 膽岷 t瓢 th峄 c岷 thu锚 膽岷 tr瓢峄沜 膽芒y t岷 khu c么ng nghi峄噋.

Theo t矛m hi峄僽, C么ng ty c峄 ph岷 T岷璸 膽o脿n Ph煤 M峄 th脿nh l岷璸 t峄 ng脿y 26/5/2009, tr峄 s峄 ch铆nh t岷 x茫 Ph煤 Ngh末a, huy峄噉 Ch瓢啤ng M峄? th脿nh ph峄 H脿 N峄檌. Ng瓢峄漣 膽岷 di峄噉 ph谩p lu岷璽 cho c么ng ty n脿y l脿 么ng Chu 膼峄ヽ L瓢峄g.聽

T岷 H貌a B矛nh, Ph煤 M峄 c农ng l脿 nh脿 膽岷 t瓢 c峄 d峄 谩n h岷 t岷g khu c么ng nghi峄噋 M么ng H贸a c贸 quy m么 g岷 236ha. Ngo脿i ra, doanh nghi峄噋 n脿y c貌n l脿 ch峄 膽岷 t瓢 m峄檛 s峄 d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 膽么 th峄 v脿 h岷 t岷g khu c么ng nghi峄噋 tr锚n 膽峄媋 b脿n th脿nh ph峄 H脿 N峄檌 v脿 B岷痗 Giang nh瓢: Khu c么ng nghi峄噋 Ph煤 Ngh末a quy m么 170ha; khu nh脿 峄 Ph煤 M峄 qu岷璶 H脿 膼么ng; khu nh脿 峄 Ti锚n Ph瓢啤ng t岷 huy峄噉 Ch瓢啤ng M峄? khu c么ng nghi峄噋 H貌a Ph煤 峄 Hi峄噋 H貌a, B岷痗 Giang; khu c么ng nghi峄噋 H貌a Ph煤 m峄 r峄檔g giai 膽o岷 1 v峄沬 quy m么 85ha.

Exit mobile version