Icon Collap

Ph岷 h峄搃 t铆ch c峄眂 c峄 c谩c 膽峄慽 t谩c Nhaphonet.vn sau bu峄昳 膽脿o t岷

Ng脿y 膽膬ng: 09/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – C么ng ty C峄 ph岷 Nhaphonet.vn 膽茫 c贸 bu峄昳 膽脿o t岷 d脿nh ri锚ng cho c谩c 膽峄慽 t谩c v脿 nh岷璶 膽瓢峄 s峄 ph岷 h峄搃 t铆ch c峄眂 t峄 ph铆a kh谩ch m峄漣 tham gia.

Ph岷 h峄搃 t铆ch c峄眂 c峄 c谩c 膽峄慽 t谩c Nhaphonet.vn sau bu峄昳 膽脿o t岷 - 1

聽Quang c岷h bu峄昳 膽脿o t岷 (岷h: Nhaphonet.vn).

V峄沬 mong mu峄憂 h峄 tr峄 c谩c 膽峄慽 t谩c trong vi峄嘽 x芒y d峄眓g th瓢啤ng hi峄噓 doanh nghi峄噋, c农ng nh瓢 n芒ng cao k峄 n膬ng t瓢 v岷 cho nh脿 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 trong th峄漣 膽岷 s峄? Nhaphonet.vn 膽茫 t峄 ch峄ヽ ch瓢啤ng tr矛nh 膽脿o t岷 膽岷穋 bi峄噒 d脿nh ri锚ng cho c谩c 膽峄慽 t谩c. Bu峄昳 膽脿o t岷 c贸 s峄 tham gia c峄 nhi峄乽 chuy锚n gia v脿 ban l茫nh 膽岷 c谩c c么ng ty chi nh谩nh kh岷痯 mi峄乶 B岷痗. Nhaphonet.vn mong mu峄憂 膽芒y s岷 l脿 bu峄昳 膽脿o t岷 quan tr峄峮g v脿 b峄 铆ch 膽峄慽 v峄沬 m峄梚 c谩 nh芒n nh脿 m么i gi峄沬, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 gi煤p h峄 bi岷縯 t峄沬 n峄乶 t岷g th瓢啤ng m岷 膽i峄噉 t峄 v脿 c谩ch 谩p d峄g c么ng ngh峄 4.0 v脿o trong mua b谩n, giao d峄媍h nh脿 膽岷.

Trong bu峄昳 膽脿o t岷 n脿y, c谩c tr瓢峄焠g ph貌ng v脿 ban l茫nh 膽岷 t峄 c谩c 膽峄慽 t谩c 膽峄乽 th峄 hi峄噉 tinh th岷 ti岷縫 thu h峄峜 h峄廼 b峄焛 kh么ng kh铆 tho岷 m谩i t峄 nh峄痭g c芒u chuy峄噉 h脿i h瓢峄沜 nh瓢ng 膽岷 kinh nghi峄噈 c峄 c谩c gi谩m 膽峄慶, ch峄 t峄媍h b锚n Nhaphonet.vn.

Ph岷 h峄搃 t铆ch c峄眂 c峄 c谩c 膽峄慽 t谩c Nhaphonet.vn sau bu峄昳 膽脿o t岷 - 2
膼峄慽 t谩c n锚u 媒 ki岷縩, 膽岷穞 c芒u h峄廼 cho chuy锚n gia (岷h: Nhaphonet.vn).

Ch瓢啤ng tr矛nh c贸 s峄 tham gia c峄 nhi峄乽 di峄卬 gi岷 膽茫 c贸 kinh nghi峄噈 trong ngh峄 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷 v脿 c岷 nh峄痭g l茫nh 膽岷 c岷 cao c峄 T岷璸 膽o脿n Nh脿 Ph峄?/a> Vi峄噒 Nam v脿 Nhaphonet.vn, bao g峄搈: 脭ng Nguy峄卬 Ti岷縩 Hi峄噋 – Ch峄 t峄媍h T岷璸 膽o脿n Nh脿 Ph峄?/a> Vi峄噒 Nam; 么ng Nguy峄卬 Ch铆nh Ph瓢啤ng – Gi谩m 膽峄慶 膼脿o t岷 T岷璸 膽o脿n Nh脿 Ph峄 Vi峄噒 Nam; 么ng Nghi锚m B峄塶h Thu岷璶 – nguy锚n Ph贸 t峄昻g gi谩m 膽峄慶 VTC10, T峄昻g gi谩m 膽峄慶 Venus Group, Ph贸 t峄昻g gi谩m 膽峄慶 T岷璸 膽o脿n Vi峄噒 Nam To脿n C岷, Ch峄 t峄媍h Nhaphonet.vn.

N峄檌 dung ch瓢啤ng tr矛nh 膽脿o t岷 h瓢峄沶g t峄沬 th瓢啤ng hi峄噓 doanh nghi峄噋, nh脿 m么i gi峄沬 trong th峄漣 膽岷 s峄? gi峄沬 thi峄噓 v峄 s脿n giao d峄媍h b岷 膽峄檔g s岷 Nhaphonet.vn v脿 h峄 sinh th谩i h峄 tr峄 c么ng ty; c谩ch 膽峄 qu岷 tr峄 doanh nghi峄噋 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷: M么 h矛nh – k峄 n膬ng – kinh nghi峄噈; nh峄痭g b铆 quy岷縯 m么i gi峄沬 “nh脿 tri峄噓 膽么”: 膼脿o t岷 chi岷縩 l瓢峄 v脿 n芒ng cao k峄 n膬ng qu岷 tr峄? chuy锚n vi锚n t瓢 v岷.

脭ng Tr岷 Ng峄峜 H脿 – Gi谩m 膽峄慶 C么ng ty B岷 膽峄檔g s岷 S啤n H脿, t峄塶h Tuy锚n Quang – c岷 nh岷璶: “H么m nay l脿 m峄檛 bu峄昳 膽脿o t岷 giao l瓢u r岷 膽岷穋 bi峄噒 c峄 c么ng ty Nhaphonet.vn. Qua bu峄昳 膽脿o t岷 n脿y, t么i c岷 th岷 r岷眓g h峄 th峄憂g kinh doanh v峄沬 c么ng ngh峄 4.0 c峄 Nhaphonet mang nhi峄乽 s峄 膽峄檛 ph谩, th峄 hi峄噉 r玫 s峄 c岷璸 nh岷璽 c么ng ngh峄 th么ng tin trong kinh doanh b岷 膽峄檔g s岷”.

膼岷 di峄噉 Nhaphonet.vn cho bi岷縯, 膽ang th煤c 膽岷﹜ x芒y d峄眓g m峄檛 ngu峄搉 l峄眂 m岷h m岷? uy t铆n 膽峄 t岷 ra th岷璽 nhi峄乽 gi谩 tr峄 v峄沬 chuy锚n m么n cao nh岷眒 h峄 tr峄 c峄檔g 膽峄搉g doanh nghi峄噋 v脿 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷.

Theo: Nhaphonet.vn

Exit mobile version