Icon Collap

OneHousing gi煤p nhanh t矛m 膽瓢峄 ng么i nh脿 瓢ng 媒

Ng脿y 膽膬ng: 30/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – T峄 b岷 膽峄 v峄 tr铆, danh s谩ch c谩c ti峄噉 铆ch n峄檌 v脿 ngo岷 khu, m岷璽 膽峄 c瓢 d芒n, cho 膽岷縩 h岷 t岷g quy ho岷h khu v峄眂, l峄媍h s峄 bi岷縩 膽峄檔g gi谩 c峄 d峄 谩n鈥? t岷 c岷 膽峄乽 hi峄僴 th峄 khi ng瓢峄漣 d霉ng s峄 d峄g c么ng c峄 ph芒n t铆ch th峄 tr瓢峄漬g c峄 OneHousing.

Ng瓢峄漣 mua nh脿 l岷 gi峄痑 “mu么n tr霉ng v芒y” th么ng tin

Con l峄沶 v脿 chu岷﹏ b峄 ra 峄 ri锚ng, ch峄 Ph瓢啤ng Th岷 峄 qu岷璶 Thanh Xu芒n (H脿 N峄檌) 膽茫 c贸 k岷 ho岷h mua c膬n h峄?/a> m峄沬 trong t岷 gi谩 3 t峄 tr峄 xu峄憂g, th岷 nh瓢ng c岷 th谩ng nay ch峄 c霉ng ch峄搉g v岷玭 ch瓢a ch峄憈 膽瓢峄 khu chung c瓢 n脿o trong t岷 ng岷痬 b峄焛 b峄 “l岷 l峄慽” gi峄痑 mu么n lu峄搉g th么ng tin m脿 kh么ng c贸 ngu峄搉 n脿o 膽峄 y锚n t芒m x谩c th峄眂.

Khi t矛m nh脿, ng瓢峄漣 mua ph岷 膽峄慽 chi岷縰 th么ng tin c峄 nhi峄乽 ngu峄搉 kh谩c nhau, t峄 ch峄 膽岷 t瓢 膽岷縩 c谩c s脿n b岷 膽峄檔g s岷 ho岷穋 c谩c chuy锚n trang, c谩c nh贸m c瓢 d芒n. Vi峄嘽 ch岷痯 gh茅p, s脿ng l峄峜 th么ng tin c农ng 膽茫 t峄憂 th峄漣 gian c峄 ng瓢峄漣 mua nh脿, ch瓢a k峄 t峄沬 vi峄嘽 x谩c th峄眂 th么ng tin 膽贸. Ch峄 Th岷 chia s岷? “N岷縰 thu锚 m峄檛 b锚n chuy锚n m么i gi峄沬 v脿 t瓢 v岷 th矛 s岷 膽峄 t峄憂 c么ng s峄ヽ h啤n nh瓢ng s岷 t峄憂 chi ph铆 kha kh谩”.

OneHousing gi煤p nhanh t矛m 膽瓢峄 ng么i nh脿 瓢ng 媒 - 1
Ng瓢峄漣 mua nh脿 m峄噒 m峄廼 v矛 m岷 th峄漣 gian t矛m ki岷縨, so s谩nh, 膽谩nh gi谩 v脿 ki峄僲 ch峄﹏g th么ng tin v峄 d峄 谩n v脿 nh脿 峄 (岷h minh h峄峚: OneHousing).

Thay v矛 ph岷 m峄 膽峄搉g th峄漣 Google, Facebook 膽峄 v峄玜 tra c峄﹗ 膽峄媋 膽i峄僲, v峄玜 so s谩nh ti峄噉 铆ch d峄 谩n, v峄玜 ghi l岷 c谩c m峄ヽ gi谩 膽瓢峄 “c峄檔g 膽峄搉g m岷g review”, ch峄 Ph瓢啤ng Th岷 gi峄 膽芒y ch峄 c岷 膽膬ng nh岷璸 c么ng c峄 ph芒n t铆ch th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 l脿 xem 膽瓢峄 b岷 膽峄 to脿n c岷h c谩c khu chung c瓢 tr锚n to脿n qu峄慶, hi峄僴 th峄 chi ti岷縯 t峄沬 t岷璶 c谩c tuy岷縩 膽瓢峄漬g, th峄 x茫鈥?/p>

“C谩ch hi峄僴 th峄 th么ng tin d峄 谩n qua b岷 膽峄 r岷 th么ng minh. Ch峄 c岷 zoom in hay zoom out l脿 t么i th岷 ngay chung c瓢 n脿o 峄 g岷 tr瓢峄漬g c峄 con v脿 nh脿 么ng b脿 膽峄 ti峄噉 di chuy峄僴, click v脿o l脿 th岷 gi谩 hi峄僴 th峄? k猫m theo danh s谩ch ti峄噉 铆ch, 膽谩nh gi谩 chuy锚n gia鈥 Tr瓢峄沜 gi峄 t么i kh么ng bi岷縯 Vi峄噒 Nam c贸 th峄 l脿m 膽瓢峄 c么ng c峄 th么ng minh v脿 d峄 d霉ng nh瓢 th岷 trong l末nh v峄眂 c贸 s岷 ph岷﹎ gi谩 tr峄 l峄沶 nh瓢 b岷 膽峄檔g s岷”, ch峄 Ph瓢啤ng Th岷 cho bi岷縯.

峄 tr瓢峄漬g h峄 kh谩c, anh Thanh, ch峄 m峄檛 c峄璦 h脿ng n峄檌 th岷 峄 qu岷璶 Hai B脿 Tr瓢ng (H脿 N峄檌) l岷 quan t芒m t峄沬 m峄ヽ gi谩 c峄 c谩c khu 膽么 th峄 峄 ngo岷 th脿nh 膽峄 t矛m ki岷縨 c啤 h峄檌 膽岷 t瓢 cho kho岷 ti峄乶 nh脿n r峄梚. Kh岷﹗ v峄 膽岷 t瓢 c峄 anh kh谩 r玫 r脿ng, v峄玜 膽峄 峄? v峄玜 膽峄 cho thu锚 sinh l峄漣 khi c岷 thi岷縯. “Quan tr峄峮g nh岷 l脿 v峄 tr铆 d峄 谩n v脿 膽瓢峄漬g 膽i l峄慽 l岷 xung quanh 膽贸, c啤 s峄 h岷 t岷g giao th么ng. N岷痬 r玫 3 膽i峄乽 n脿y t么i m峄沬 xu峄憂g t岷璶 n啤i d峄 谩n 膽峄 xem”, anh Thanh cho bi岷縯, “check” c么ng c峄 ph芒n t铆ch th峄 tr瓢峄漬g l脿 c贸 h岷 nh瓢 膽峄 th么ng tin anh c岷.

OneHousing gi煤p nhanh t矛m 膽瓢峄 ng么i nh脿 瓢ng 媒 - 2
C么ng c峄 ph芒n t铆ch th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 th么ng minh c贸 th峄 hi峄僴 th峄 l峄媍h s峄 bi岷縩 膽峄檔g gi谩 theo th谩ng c峄 t峄玭g d峄 谩n (岷h: OneHousing).

“C岷﹎ nang” tr峄峮 b峄 th么ng tin v峄 d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 ho脿n to脿n mi峄卬 ph铆

Theo kh岷 s谩t, vi峄嘽 s峄 d峄g c么ng c峄 th么ng minh 膽峄 t矛m nh脿 hay d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 (B膼S) c岷 膽岷 t瓢 gi峄 膽芒y kh么ng qu谩 xa l岷 b峄焛 c谩c c么ng c峄 n脿y 膽ang 膽瓢峄 cung c岷 mi峄卬 ph铆 t峄沬 ng瓢峄漣 d霉ng. Ti锚n phong trong l末nh v峄眂 n脿y l脿 OneHousing v峄沬 c么ng c峄 膽峄媙h gi谩 nh脿 v脿 c么ng c峄 ph芒n t铆ch th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷. Theo 膽贸, b峄 gi岷 ph谩p c么ng ngh峄 b岷 膽峄檔g s岷 th么ng minh n脿y 膽瓢峄 ph谩t tri峄僴 b峄焛 膽峄檌 ng农 k峄 s瓢 c么ng ngh峄 膽岷縩 t峄 t岷璸 膽o脿n One Mount, c霉ng l峄 th岷 v峄 n峄乶 t岷g d峄 li峄噓 l峄沶 c峄 g岷 1.000 d峄 谩n tr锚n to脿n qu峄慶, 膽瓢峄 thu th岷璸 qua c谩c giao d峄媍h b岷 膽峄檔g s岷 trong 10 n膬m qua.

脭ng Tr岷 Minh Ti岷縩, Qu岷 l媒 cao c岷 B峄 ph岷璶 nghi锚n c峄﹗ th峄 tr瓢峄漬g c峄 OneHousing cho bi岷縯, kh么ng 膽啤n gi岷 ch峄 l脿 k锚nh cung c岷 th么ng tin b岷 膽峄檔g s岷 nh瓢 c谩c s岷 ph岷﹎ th么ng th瓢峄漬g hi峄噉 nay, c么ng c峄 ph芒n t铆ch th峄 tr瓢峄漬g c峄 OneHousing 膽瓢峄 s峄 h贸a v脿 t峄慽 瓢u hi峄僴 th峄 th么ng minh d瓢峄沬 nhi峄乽 h矛nh th峄ヽ kh谩c nhau, t峄 bi峄僽 膽峄 bi岷縩 膽峄檔g gi谩 t峄沬 b岷 膽峄 v峄 tr铆 c谩c d峄 谩n theo khu v峄眂. Ng瓢峄漣 d霉ng c贸 th峄 s脿ng l峄峜 th么ng tin 膽峄 t矛m d峄 谩n ph霉 h峄 t霉y theo c谩c ti锚u ch铆 v峄 v峄 tr铆, kho岷g gi谩, ti峄噉 铆ch, n膬m b脿n giao, lo岷 h矛nh c膬n h峄?#8230; 膼芒y l脿 c么ng c峄 h峄 tr峄 膽岷痗 l峄眂 cho b岷 c峄 ai quan t芒m t峄沬 giao d峄媍h b岷 膽峄檔g s岷.

Hi峄噉 t岷, c么ng c峄 ph芒n t铆ch th峄 tr瓢峄漬g c峄 OneHousing c贸 kh岷 n膬ng hi峄僴 th峄 s峄 li峄噓 膽峄搉g b峄? v峄沬 thao t谩c 膽啤n gi岷, tr锚n m峄峣 thi岷縯 b峄 tr峄眂 tuy岷縩, tr岷 k岷縯 qu岷 ngay t峄ヽ th矛. Theo 膽贸, ng瓢峄漣 d霉ng d峄 d脿ng v脿 thu岷璶 ti峄噉 n岷痬 b岷痶 th么ng tin d峄 谩n tr锚n m峄檛 tr岷 nghi峄噈 xuy锚n su峄憈 m脿 kh么ng c岷 t峄憂 th峄漣 gian v脿 c么ng s峄ヽ 膽峄 tra c峄﹗, ki峄僲 ch峄﹏g, 膽峄慽 chi岷縰 so s谩nh tr锚n nhi峄乽 k锚nh th么ng tin kh谩c nhau.

C么ng c峄 ph芒n t铆ch th峄 tr瓢峄漬g B膼S c峄 OneHousing k岷縯 h峄 d峄 li峄噓 giao d峄媍h nh脿 峄 v峄沬 c谩c ngu峄搉 d峄 li峄噓 v脿 th么ng tin ch铆nh th峄憂g t峄 T峄昻g c峄 Th峄憂g k锚, S峄 X芒y d峄眓g, S峄 Quy ho岷h v脿 Ki岷縩 tr煤c, S峄 K岷 ho岷h 膼岷 t瓢; c谩c t峄 ch峄ヽ chuy锚n m么n qu峄慶 t岷 nh瓢 World Bank, Ng芒n h脿ng Ph谩t tri峄僴 Ch芒u 脕 (ADB); c谩c b谩o c谩o ri锚ng v峄 l末nh v峄眂 b岷 膽峄檔g s岷 t峄 c谩c 膽啤n v峄 qu峄慶 t岷 uy t铆n nh瓢 CBRE, Savills v脿 JLL. T峄 膽贸, c么ng c峄 ph芒n t铆ch th峄 tr瓢峄漬g s岷 膽瓢a ra th么ng tin d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 m峄檛 c谩ch 膽a chi峄乽, tr峄眂 quan, v脿 膽瓢峄 c岷璸 nh岷璽 li锚n t峄 膽峄媙h k峄? T峄沬 cu峄慽 2022, ng瓢峄漣 d霉ng c贸 th峄 ch峄 膽峄檔g tra c峄﹗ th么ng tin b岷 膽峄檔g s岷 nh脿 峄 tr锚n to脿n qu峄慶 v峄沬 kho d峄 li峄噓 kho岷g 1.000 d峄 谩n.

Exit mobile version