Icon Collap

N峄 l峄沶 tr谩i phi岷縰 s岷痯 膽谩o h岷, chuy锚n gia ch峄 m峄慽 nguy 膽岷 gia ph岷 膽峄慽 m岷穞

Ng脿y 膽膬ng: 02/09/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Trong khi ph谩t h脿nh m峄沬 g岷穚 kh贸 kh膬n, tr岷 l岷痭g, 膽i xu峄憂g th矛 con s峄 n峄 “kh峄g” s岷痯 ph岷 膽谩o h岷 l脿 nh峄痭g g矛 doanh nghi峄噋 膽峄媋 峄慶 ph岷 膽峄慽 m岷穞.

Ph谩t bi峄僽 t岷 h峄檌 th岷 v峄 th峄 tr瓢峄漬g v峄憂 v峄 b岷 膽峄檔g s岷 v峄玜 di峄卬 ra, Ti岷縩 s末 L锚 Xu芒n Ngh末a, Th脿nh vi锚n H峄檌 膽峄搉g T瓢 v岷 ch铆nh s谩ch ti峄乶 t峄 qu峄慶 gia, lo ng岷 tr瓢峄沜 nh峄痭g kh贸 kh膬n trong v岷 膽峄 huy 膽峄檔g v峄憂 膽峄慽 v峄沬 c谩c doanh nghi峄噋 膽峄媋 峄慶 hi峄噉 nay.

脭ng Ngh末a cho bi岷縯, Vi峄噒 Nam 膽ang thi岷縰 cung 峄 m峄檛 s峄 ph芒n kh煤c b岷 膽峄檔g s岷 ch峄 ch峄憈. V矛 kh么ng c贸 h脿ng 膽峄 b谩n n锚n d貌ng ti峄乶 c农ng 芒m. Trong khi 膽贸, tr谩i phi岷縰 doanh nghi峄噋 – m峄檛 trong nh峄痭g k锚nh huy 膽峄檔g v峄憂 quan tr峄峮g c峄 th峄 tr瓢峄漬g n脿y – th矛 膽矛nh tr峄?

N峄 l峄沶 tr谩i phi岷縰 s岷痯 膽谩o h岷, chuy锚n gia ch峄 m峄慽 nguy 膽岷 gia ph岷 膽峄慽 m岷穞 - 1

Ti岷縩 s末 L锚 Xu芒n Ngh末a, Th脿nh vi锚n H峄檌 膽峄搉g T瓢 v岷 – Ch铆nh s谩ch Ti峄乶 t峄 Qu峄慶 gia (岷h: DNVN).

V峄 n脿y d岷玭 ch峄﹏g, trong 4 th谩ng v峄玜 qua, t峄 l峄 ph谩t h脿nh c峄 doanh nghi峄噋 b岷 膽峄檔g s岷 ch峄 chi岷縨 t峄 l峄 r岷 nh峄 trong th谩ng 5, 6. Sang 膽岷縩 th谩ng 7, 8 th矛 膽i xu峄憂g kh谩 nghi锚m tr峄峮g. 膼i峄乽 n脿y, theo 么ng Ngh末a, l脿m cho nh峄痭g ng瓢峄漣 am hi峄僽 th峄 tr瓢峄漬g v峄憂 r岷 lo l岷痭g.

M峄檛 膽i峄乽 n峄痑 khi岷縩 v峄 chuy锚n gia r岷 quan ng岷 l脿 s岷痯 t峄沬 膽谩o h岷 h啤n tr膬m ngh矛n t峄 膽峄搉g tr谩i phi岷縰 doanh nghi峄噋, n岷縰 kh么ng ph谩t h脿nh 膽瓢峄 膽峄 膽岷 n峄 th矛 d峄 g芒y n锚n t矛nh tr岷g v峄 n峄 峄 m峄檛 s峄 doanh nghi峄噋 b岷 膽峄檔g s岷. “V脿 nh瓢 v岷瓂 s岷 g芒y t谩c 膽峄檔g x岷 cho c岷 th峄 tr瓢峄漬g n贸i chung”, 么ng Ngh末a nh岷璶 膽峄媙h.

Trong m峄檛 b谩o c谩o h峄搃 th谩ng 4 n膬m nay, FiinGroup 膽茫 膽瓢a ra con s峄 quy m么 d瓢 n峄 tr谩i phi岷縰 doanh nghi峄噋 c峄 ng脿nh b岷 膽峄檔g s岷 l脿 189.000 t峄 膽峄搉g v脿o cu峄慽 n膬m 2021. S峄 li峄噓 c峄 FiinGroup c农ng ch峄 ra 73% gi谩 tr峄 n脿y s岷 c贸 膽i峄僲 r啤i 膽谩o h岷 v脿o 3 n膬m t峄沬 膽芒y (2022 – 2024).

N锚u gi岷 ph谩p v峄沬 con s峄 n峄 “kh峄g” c岷 膽谩o h岷 n脿y, Ti岷縩 s末 L锚 Xu芒n Ngh末a cho r岷眓g, c贸 2 c谩ch x峄 l媒. Th峄 nh岷, doanh nghi峄噋 m峄漣 c么ng ty t瓢 v岷, c么ng ty ki峄僲 to谩n r脿 so谩t l岷 t脿i ch铆nh c峄 m矛nh v脿 m岷h d岷 ph谩t h脿nh ti岷縫 m峄檛 膽峄 tr谩i phi岷縰 n峄痑 膽峄 膽谩o h岷. V瓢峄 qua 膽瓢峄 n峄 m峄沬 c贸 c啤 h峄檌 t峄搉 t岷 l芒u d脿i trong th峄 tr瓢峄漬g.

Th峄 hai l脿 t矛m m峄峣 c谩ch thanh l媒 t脿i s岷, thanh l媒 d峄 谩n 膽峄 tr岷 n峄 nh脿 膽岷 t瓢. C啤 quan qu岷 l媒 c农ng c岷 c芒n nh岷痗, tr谩nh h矛nh s峄 h贸a, c谩c doanh nghi峄噋 v峄玜 膽岷縩 th峄漣 膽i峄僲 膽谩o h岷, kh么ng tr岷 膽瓢峄 n峄 tr谩i phi岷縰. B峄焛 v矛 n岷縰 l脿m nh瓢 v岷瓂 s岷 岷h h瓢峄焠g l峄沶 t峄沬 th峄 tr瓢峄漬g v脿 c岷 nh脿 膽岷 t瓢, v峄 chuy锚n gia khuy岷縩 ngh峄?

膼瓢a ra g贸c nh矛n s芒u h啤n v峄 th峄 tr瓢峄漬g, 么ng Ngh末a cho r岷眓g, th峄 tr瓢峄漬g tr谩i phi岷縰 doanh nghi峄噋 v峄玜 qua c貌n thi岷縰 hai ch峄 “minh b岷h”.

脭ng n贸i, v峄沬 nh脿 膽岷 t瓢 chuy锚n nghi峄噋, nh脿 膽岷 t瓢 l峄沶, d脿i h岷, h峄 c贸 th峄 nghi锚n c峄﹗ s芒u h啤n l脿 tr矛nh 膽峄 qu岷 tr峄? c谩c d峄 谩n trong qu谩 kh峄 v脿 trong t瓢啤ng lai, nh瓢ng nh脿 膽岷 t瓢 nh峄 l岷 h峄 ch峄 nh矛n v脿o x岷縫 h岷g th么i. “Kh么ng c贸 x岷縫 h岷g gi峄憂g nh瓢 膽i trong s瓢啤ng m霉”, 么ng Ngh末a v铆.

Theo v峄 n脿y, m峄檛 s峄 nh脿 膽岷 t瓢 c岷 th岷 膽i trong “s瓢啤ng m霉 c贸 c谩i hay” nh瓢ng th峄眂 t岷 膽贸 l脿 v矛 ch煤ng ta ch瓢a th岷 hi峄僽 膽瓢峄 c谩i minh b岷h.

V峄 chuy锚n gia cho bi岷縯, t峄 nay 膽岷縩 cu峄慽 n膬m ph岷 ra 膽瓢峄 Ngh峄 膽峄媙h 153 s峄璦 膽峄昳 v峄 ph谩t h脿nh tr谩i phi岷縰 doanh nghi峄噋 c农ng nh瓢 khuy岷縩 kh铆ch c谩c doanh nghi峄噋 l峄沶 ph谩t h脿nh tr谩i phi岷縰.

“C谩c doanh nghi峄噋 b岷 膽峄檔g s岷 c贸 d瓢 n峄 tr谩i phi岷縰 l峄沶, th峄漣 gian 膽谩o h岷 trong k峄 t峄沬 c岷 nhanh ch贸ng x芒y d峄眓g k岷 ho岷h chi tr岷? bao g峄搈 m岷h d岷 ph谩t h脿nh tr谩i phi岷縰 m峄沬 ho岷穋 b谩n c谩c d峄 谩n, t脿i s岷 d峄 dang”, 么ng Ngh末a nh岷 m岷h.

B锚n c岷h 膽贸, theo 么ng Ngh末a, ph岷 c贸 m峄檛 k岷 ho岷h x岷縫 h岷g t铆n nhi峄噈 doanh nghi峄噋 膽峄 c贸 膽瓢峄 ngu峄搉 v峄憂 trung d脿i h岷 l芒u d脿i. Cu峄慽 c霉ng l脿 c谩c doanh nghi峄噋 kh么ng n锚n ph谩t h脿nh ch峄媢 l茫i su岷 cao, kh么ng 膽瓢峄 b谩n c谩c d峄 谩n 膽ang c贸 膽峄 gi岷 quy岷縯 n峄 tr谩i phi岷縰, tr谩nh 膽峄 m岷 uy t铆n v脿 nhanh ch贸ng 膽膬ng k媒 x岷縫 h岷g, b岷 m岷璽 th么ng tin.

Tr瓢峄沜 膽贸, chia s岷 t峄 g贸c nh矛n c峄 m峄檛 膽啤n v峄 x岷縫 h岷g t铆n nhi峄噈, FiinGroup 膽茫 膽瓢a ra nh峄痭g 膽谩nh gi谩 t谩c 膽峄檔g c峄 th峄 膽岷縩 ng脿nh b岷 膽峄檔g s岷.

Tr瓢峄沜 h岷縯, s峄ヽ kh峄廵 t脿i ch铆nh c谩c c么ng ty b岷 膽峄檔g s岷 v峄 t峄昻g th峄 v岷玭 峄 m峄ヽ t瓢啤ng 膽峄慽 an to脿n. Ngo岷 tr峄 c谩c c么ng ty d峄 谩n 膽瓢峄 l岷璸 ra nh岷眒 m峄 膽铆ch huy 膽峄檔g v峄憂 tr谩i phi岷縰 ho岷穋 vay v峄憂 t铆n d峄g ng芒n h脿ng, ng脿nh b岷 膽峄檔g s岷 n贸i chung v脿 ph芒n kh煤c b岷 膽峄檔g s岷 d芒n c瓢 n贸i ri锚ng v岷玭 c啤 b岷 c贸 m峄ヽ 膽峄 膽貌n b岷﹜ t脿i ch铆nh 峄 m峄ヽ th岷 t瓢啤ng 膽峄慽 so v峄沬 giai 膽o岷 n膬m tr瓢峄沜.

膼i峄乽 n脿y th峄 hi峄噉 qua m峄檛 s峄 ch峄 ti锚u ch峄 ch峄憈 khi 膽谩nh gi谩 n膬ng l峄眂 t铆n d峄g bao g峄搈: H峄 s峄 n峄 vay/v峄憂 ch峄 s峄 h峄痷 c峄 c谩c 膽啤n v峄 b岷 膽峄檔g s岷 d芒n c瓢 ni锚m y岷縯 hi峄噉 膽ang 峄 m峄ヽ 0,7 l岷; H峄 s峄 膽谩nh gi谩 n膬ng l峄眂 tr岷 l茫i EBITDA/chi ph铆 l茫i vay 峄 m峄ヽ 1,8 l岷 v脿 h峄 s峄 bao ph峄 n峄 ng岷痭 h岷 峄 m峄ヽ 3,8 l岷 v脿o cu峄慽 2021.

Tuy nhi锚n, 膽i峄僲 膽谩ng l瓢u 媒, theo 膽啤n v峄 膽谩nh gi谩 x岷縫 h岷g tr锚n, l脿 t矛nh h矛nh s峄ヽ kh峄廵 t脿i ch铆nh 膽瓢峄 ghi nh岷璶 trong b峄慽 c岷h t峄昻g s峄 l瓢峄g c膬n h峄?/a> b谩n 膽瓢峄 t岷 th峄 tr瓢峄漬g khu v峄眂 H脿 N峄檌 v脿 TPHCM 膽茫 gi岷 ch峄 c貌n ch瓢a 膽岷縩 m峄檛 n峄璦 t峄 m峄ヽ 29.000 c膬n/n膬m trong hai n膬m di峄卬 ra Covid-19, so v峄沬 m峄ヽ 66.000 c膬n/n膬m trong giai 膽o岷 n膬m tr瓢峄沜 膽贸 t峄 2015-2019.

Exit mobile version