Icon Collap

Nh峄痭g b铆 quy岷縯 ch峄峮 r猫m, m脿nh ph霉 h峄 cho ng么i nh脿

Ng脿y 膽膬ng: 09/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – R猫m c峄璦 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g y岷縰 t峄 kh谩 quan tr峄峮g trong thi岷縯 k岷 hay trang tr铆 n峄檌 th岷, gi煤p th峄 hi峄噉 膽瓢峄 phong c谩ch ki岷縩 tr煤c n峄檌 th岷 c农ng nh瓢 t岷 膽瓢峄 nh峄痭g 膽i峄僲 nh岷 trong ng么i nh脿 c峄 b岷.

Sau khi ho脿n thi峄噉 n峄檌 th岷 trong ng么i nh脿, 膽i峄乽 ti岷縫 theo b岷 ngh末 l脿 mua r猫m c峄璦. Nhi峄噈 v峄 n脿y t瓢峄焠g d峄 m脿 th峄眂 ra kh谩 kh贸 kh膬n v矛 hi峄噉 nay tr锚n th峄 tr瓢峄漬g c贸 v么 v脿n m岷玼 m茫, ki峄僽 d谩ng v脿 m脿u s岷痗 r猫m kh谩c nhau khi岷縩 b岷 r啤i v脿o “ma tr岷璶”.

膼茫 qua r峄搃 c谩i th峄漣 b岷 ch峄 treo m峄檛 v脿i t岷 r猫m v岷 nh峄 m脿u tr岷痭g trong m峄梚 么 c峄璦 s峄 trong nh脿. Hi峄噉 nay, r猫m, m脿nh kh么ng ch峄 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽峄 t膬ng th锚m s峄 ri锚ng t瓢 v脿 ch峄ヽ n膬ng cho ng么i nh脿, m脿 n岷縰 膽瓢峄 ch峄峮 膽煤ng c谩ch th矛 ch煤ng c贸 th峄 gi煤p t岷 th锚m phong c谩ch v脿 tr峄 th脿nh t芒m 膽i峄僲 trong c膬n ph貌ng.

Nh峄痭g b铆 quy岷縯 ch峄峮 r猫m, m脿nh ph霉 h峄 cho ng么i nh脿 - 1

R猫m, m脿nh c峄璦 l脿 m峄檛 y岷縰 t峄 quan tr峄峮g gi煤p ho脿n thi峄噉 phong c谩ch n峄檌 th岷 cho ng么i nh脿 (岷h: Canva).

膼i峄乽 ti锚n quy岷縯 l脿 b岷 ph岷 ch峄峮 r猫m, m脿nh theo nhu c岷, m峄 膽铆ch s峄 d峄g nh瓢 ng膬n c脿ng nhi峄乽 谩nh s谩ng c脿ng t峄憈, t岷 s峄 ri锚ng t瓢 hay ch峄 trang tr铆 th锚m cho c峄璦 s峄?

Sau khi 膽茫 x谩c 膽峄媙h 膽瓢峄 m峄 ti锚u s峄 d峄g r猫m, m脿nh, b岷 s岷 xem x茅t ch岷 li峄噓 c峄 r猫m, l脿 g峄? kim lo岷, composite ho岷穋 v岷 m峄乵.

X谩c 膽峄媙h lo岷 ph貌ng

B岷 c岷 xem x茅t c膬n ph貌ng s岷 s峄 d峄g r猫m, m脿nh v矛 m峄梚 lo岷 ph貌ng kh谩c nhau s岷 c岷 nh峄痭g lo岷 r猫m, m脿nh kh谩c nhau.

R猫m c岷 s谩ng lu么n l脿 l峄盿 ch峄峮 h脿ng 膽岷 cho ph貌ng ng峄? trong khi trong khu v峄眂 nh脿 b岷縫, b岷 mu峄憂 m峄檛 lo岷 r猫m cho ph茅p c脿ng nhi峄乽 谩nh s谩ng t峄 nhi锚n c脿ng t峄憈.聽

Nh峄痭g b铆 quy岷縯 ch峄峮 r猫m, m脿nh ph霉 h峄 cho ng么i nh脿 - 2

M脿nh c贸 nhi峄乽 么 tho谩ng cho ph茅p nhi峄乽 谩nh s谩ng t峄 nhi锚n 膽i qua ph霉 h峄 v峄沬 kh么ng gian b岷縫 (岷h: Canva).

Khi ch峄峮 mua r猫m, m脿nh cho nh脿 b岷縫 th矛 c岷 t铆nh to谩n t峄沬 膽峄 岷﹎ c峄 khu v峄眂 r猫m s岷 膽瓢峄 treo. B岷 kh么ng mu峄憂 m峄檛 t岷 r猫m b峄 cong v锚nh ho岷穋 u峄憂 cong d瓢峄沬 谩p l峄眂 c峄 h啤i 岷﹎ v脿 nhi峄噒. R猫m gi岷 g峄 lu么n l脿 l峄盿 ch峄峮 tuy峄噒 v峄漣 cho nh脿 b岷縫 v矛 ch煤ng c贸 th峄 ch峄媢 膽瓢峄 谩p l峄眂 n脿y, 膽岷穋 bi峄噒 n岷縰 c峄璦 s峄 g岷 b岷縫 n岷 ho岷穋 b峄搉 r峄璦. Ngo脿i ra, r猫m g峄 c农ng r岷 d峄 gi峄 s岷h v脿 v峄 sinh d峄 d脿ng b岷眓g kh膬n 岷﹎.

Phong c谩ch ng么i nh脿

Khi ch峄峮 r猫m, m脿nh, b岷 c农ng c岷 ch煤 媒 膽岷縩 phong c谩ch c峄 ng么i nh脿. V铆 d峄? n岷縰 ng么i nh脿 mang phong c谩ch v脿 c岷 gi谩c v霉ng bi峄僴, r猫m, m脿nh v峄沬 c谩c t么ng m脿u s谩ng ho岷穋 tr岷痭g s岷 ph霉 h峄.

Nh峄痭g b铆 quy岷縯 ch峄峮 r猫m, m脿nh ph霉 h峄 cho ng么i nh脿 - 3

Khi ch峄峮 r猫m, m脿nh, b岷 c农ng c岷 l瓢u 媒 膽岷縩 phong c谩ch n峄檌 th岷 c峄 c膬n ph貌ng (岷h: Canva).

Ngo脿i ra, b岷 c农ng c岷 l瓢u 媒 膽岷縩 c谩c h峄峚 ti岷縯 v脿 hoa v膬n. N岷縰 ng么i nh脿 c峄 b岷 mang phong c谩ch trang tr岷, th矛 r猫m roman v峄沬 v岷 s峄峜 lu么n l脿 s峄 l峄盿 ch峄峮 t峄憈 nh岷.

漂u v脿 nh瓢峄 膽i峄僲

M峄梚 lo岷 r猫m c贸 nh峄痭g 瓢u v脿 nh瓢峄 膽i峄僲 ri锚ng. V峄沬 r猫m ch岷 li峄噓 v岷, b岷 c岷 ph岷 th瓢峄漬g xuy锚n gi岷穞 gi农, v峄 sinh. V矛 v岷瓂, n岷縰 b岷 mu峄憂 lo岷 d峄 d脿ng l脿m s岷h, m脿nh c贸 th峄 l脿 l峄盿 ch峄峮 t峄憈 nh岷.

Nh峄痭g b铆 quy岷縯 ch峄峮 r猫m, m脿nh ph霉 h峄 cho ng么i nh脿 - 4

M峄梚 lo岷 r猫m, m脿nh c贸 c谩c 瓢u, nh瓢峄 膽i峄僲 ri锚ng (岷h: Canva).

M脿nh che c农ng c贸 gi谩 ph岷 ch膬ng h啤n v脿 ki峄僲 so谩t 谩nh s谩ng v脿o c膬n ph貌ng t峄憈 h啤n. Tuy nhi锚n, n岷縰 b岷 膽ang t矛m ki岷縨 s峄 膽a d岷g h啤n, r猫m l岷 l脿 l峄盿 ch峄峮 t峄憈 h啤n v矛 n贸 c贸 ngh矛n k岷縯 c岷, hoa v膬n v脿 m脿u s岷痗 kh谩c nhau.

T铆nh an to脿n

膼芒y c贸 th峄 l脿 y岷縰 t峄 quan tr峄峮g nh岷 khi b岷 quy岷縯 膽峄媙h s峄 d峄g lo岷 r猫m ho岷穋 m脿nh n脿o trong ng么i nh脿 c峄 b岷. N岷縰 gia 膽矛nh b岷 c贸 tr岷 nh峄? b岷 n锚n tr谩nh nh峄痭g lo岷 r猫m c贸 d芒y d脿i l峄g l岷硁g. R猫m, m脿nh kh么ng d芒y ng脿y c脿ng tr峄 n锚n ph峄 bi岷縩 kh么ng ch峄 v矛 y岷縰 t峄 an to脿n m脿 c貌n v矛 ki峄僽 d谩ng 膽岷筽 v脿 t峄慽 gi岷 c峄 ch煤ng.

R猫m, m脿nh c贸 膽峄檔g c啤 c农ng 膽ang l脿 xu h瓢峄沶g v脿 膽峄慽 v峄沬 nh峄痭g ng瓢峄漣 mu峄憂 c贸 m峄檛 ng么i nh脿 th么ng minh, b岷 th岷璵 ch铆 c贸 th峄 膽i峄乽 khi峄僴 ch煤ng b岷眓g 峄﹏g d峄g tr锚n 膽i峄噉 tho岷 v脿 h岷筺 gi峄?

Nh峄痭g b铆 quy岷縯 ch峄峮 r猫m, m脿nh ph霉 h峄 cho ng么i nh脿 - 5

B岷 n锚n xem x茅t k峄 膽峄 t矛m 膽瓢峄 lo岷 r猫m, m脿nh ph霉 h峄 cho ng么i nh脿 (岷h: The Shade Store).

N贸i t贸m l岷, b岷 kh么ng n锚n v峄檌 v脿ng quy岷縯 膽峄媙h l峄盿 ch峄峮 r猫m, m脿nh cho ng么i nh脿 c峄 b岷 m脿 h茫y d脿nh th峄漣 gian 膽峄 kh谩m ph谩 m峄檛 s峄 ki峄僽 d谩ng, ch岷 li峄噓 膽峄 t矛m ra lo岷 r猫m, m脿nh ph霉 h峄 nh岷 v峄沬 m峄梚 kh么ng gian trong c膬n nh脿.

Exit mobile version