Icon Collap

Nh脿 ph峄 H脿 N峄檌 v脿 tri峄僴 v峄峮g cho 膽岷 t瓢 d脿i h岷

Ng脿y 膽膬ng: 20/08/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Khi 谩p l峄眂 l岷 ph谩t gia t膬ng v脿 c谩c k锚nh 膽岷 t瓢 c啤 b岷 g岷穚 kh贸, b岷 膽峄檔g s岷 h峄゛ h岷筺 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g n啤i tr煤 岷﹏ d貌ng ti峄乶 cho c谩c nh脿 膽岷 t瓢.

B岷 膽峄檔g s岷 v岷玭 l脿 k锚nh 膽岷 t瓢 膽瓢峄 quan t芒m

L峄媍h s峄 膽茫 ch峄﹏g minh, sau c谩c cu峄檆 kh峄g ho岷g kinh t岷? ho岷穋 trong 膽i峄乽 ki峄噉 l岷 ph谩t t膬ng cao, b岷 膽峄檔g s岷 v岷玭 th瓢峄漬g t膬ng gi谩. 膼岷 di峄噉 Savills Vi峄噒 Nam cho bi岷縯, t岷 Vi峄噒 Nam, n峄乶 kinh t岷 铆t nhi峄乽 ch峄媢 岷h h瓢峄焠g t峄 cu峄檆 kh峄g ho岷g 1997 – 1998, 2007 – 2008, 2011 – 2012 nh瓢ng sau 膽贸, b岷 膽峄檔g s岷 th瓢峄漬g v岷玭 t膬ng gi谩.

Khi l岷 ph谩t c贸 xu h瓢峄沶g t膬ng do nh峄痭g b岷 峄昻 v峄 chi岷縩 tranh, kinh t岷 – ch铆nh tr峄 th岷 gi峄沬, ngu峄搉 t脿i ch铆nh 膽岷 t瓢 v脿o b岷 膽峄檔g s岷 膽瓢峄 xem l脿 m峄檛 trong nh峄痭g ph瓢啤ng 谩n gi煤p b岷 to脿n d貌ng v峄憂 tr瓢峄沜 r峄 ro.

Nghi锚n c峄﹗ th峄 tr瓢峄漬g h啤n 2 n膬m qua c峄 Batdongsan.com.vn c农ng cho th岷, t峄 1/2020 膽岷縩 th谩ng 6/2022, b岷 膽峄檔g s岷 l脿 l末nh v峄眂 c贸 ch峄 s峄 t膬ng gi谩 cao nh岷. T铆nh 膽岷縩 th谩ng 6/2022, ch峄 s峄 gi谩 膽岷 t膬ng 86% so v峄沬 th谩ng 1/2020, so v峄沬 m峄ヽ t膬ng 34% c峄 v脿ng, 21% c峄 ch峄﹏g kho谩n.

Nghi锚n c峄﹗ “Ch峄 s峄 t芒m l媒 ng瓢峄漣 ti锚u d霉ng b岷 膽峄檔g s岷 Vi峄噒 Nam” cho n峄璦 cu峄慽 n膬m 2022 c峄 Batdongsan.com.vn c农ng cho th岷, 50% nh脿 膽岷 t瓢 v岷玭 tin b岷 膽峄檔g s岷 s岷 t膬ng gi谩 nh岷 trong th峄漣 gian t峄沬.

B岷 膽峄檔g s岷 Vi峄噒 Nam c贸 th峄 ch峄痭g l岷 trong ng岷痭 h岷, song v峄沬 l峄 th岷 kinh t岷 v末 m么 峄昻 膽峄媙h, t膬ng tr瓢峄焠g kinh t岷? t峄 gi谩 h峄慽 膽o谩i 峄昻 膽峄媙h, l茫i su岷 t膬ng 铆t, xu th岷 l芒u d脿i c峄 th峄 tr瓢峄漬g h峄゛ h岷筺 v岷玭 l脿 t膬ng tr瓢峄焠g. Nh峄媝 膽i峄乽 ch峄塶h c峄 th峄 tr瓢峄漬g l脿 c啤 h峄檌 cho nh峄痭g nh脿 膽岷 t瓢 d脿i h岷 t矛m c啤 h峄檌 mua s岷 ph岷﹎ t峄憈 峄 m峄ヽ chi岷縯 kh岷 cao, t峄 膽贸 n峄沬 r峄檔g bi锚n l峄 nhu岷璶 trong t瓢啤ng lai.

脭ng Nguy峄卬 Qu峄慶 Anh, Ph贸 t峄昻g gi谩m 膽峄慶 Batdongsan.com.vn l媒 gi岷 r岷眓g, ngo脿i m峄 膽铆ch 膽峄 峄 v峄沬 nhu c岷 lu么n hi峄噉 h峄痷, ng瓢峄漣 mua b岷 膽峄檔g s岷 膽ang h瓢峄沶g 膽岷縩 m峄 膽铆ch 膽岷 t瓢 d脿i h岷. V矛 v岷瓂, t芒m l媒 膽岷 t瓢 s岷 kh么ng b峄 岷h h瓢峄焠g b峄焛 nh峄痭g y岷縰 t峄 ng岷痭 h岷.

Nh脿 ph峄 H脿 N峄檌 v脿 tri峄僴 v峄峮g cho 膽岷 t瓢 d脿i h岷 - 1

Ph芒n kh煤c nh脿 li峄乶 th峄 thu h煤t nh脿 膽岷 t瓢. Trong 岷h l脿 ph峄慽 c岷h nh脿 li峄乶 th峄 c峄 d峄 谩n Highway5 Residences, H脿 N峄檌.

Khu 膼么ng H脿 N峄檌 – 膽i峄僲 膽岷縩 c峄 d貌ng ti峄乶

Theo Batdongsan.com.vn, 80% l瓢峄g giao d峄媍h v脿 t矛m ki岷縨 b岷 膽峄檔g s岷 (B膼S) t岷璸 trung 峄 hai 膽么 th峄 h岷 nh芒n l脿 H脿 N峄檌 v脿 TPHCM. T岷 H脿 N峄檌, c谩c khu v峄眂 膼么ng Anh, Gia L芒m, Qu峄慶 Oai t膬ng gi谩 trung b矛nh 25-30% so v峄沬 m峄ヽ b矛nh qu芒n n膬m 2021.

脭ng V农 C瓢啤ng Quy岷縯 – T峄昻g gi谩m 膽峄慶 膼岷 Xanh Mi峄乶 B岷痗 膽谩nh gi谩 cao ti峄乵 n膬ng c峄 ph芒n kh煤c nh脿 li峄乶 th峄 b峄焛 khan hi岷縨 ngu峄搉 cung do kh芒u gi岷 ph贸ng m岷穞 b岷眓g g岷穚 kh贸 kh膬n, ph谩p l媒 ch铆nh s谩ch v峄 thu岷 膽岷 c贸 s峄 thay 膽峄昳. C谩c ch铆nh s谩ch n脿y s岷 c岷 c贸 th峄漣 gian 膽峄 膽i峄乽 ch峄塶h v脿 c贸 hi峄噓 l峄眂 trong th峄眂 t岷? Vi峄嘽 th岷痶 ch岷穞 t铆n d峄g c农ng 岷h h瓢峄焠g kh岷 n膬ng ti岷縫 c岷璶 ngu峄搉 v峄憂 cho 膽岷 t瓢 v脿 ph谩t tri峄僴 d峄 谩n c峄 c谩c ch峄 膽岷 t瓢.

Xu h瓢峄沶g ly t芒m 膽ang t岷 nh峄痭g 膽么 th峄 l峄沶 nh瓢 H脿 N峄檌, v峄沬 膽峄檔g l峄眂 th煤c 膽岷﹜ t峄 s峄 h矛nh th脿nh c谩c khu v峄眂 d芒n c瓢 m峄沬, s峄 ph谩t tri峄僴 h岷 t岷g. Trong 膽贸, Gia L芒m, Long Bi锚n 膽瓢峄 cho l脿 s岷 膽瓢峄 h瓢峄焠g l峄 l峄沶 t峄 nhi峄乽 d峄 谩n h岷 t岷g, c霉ng v峄沬 b瓢峄沜 chuy峄僴 m矛nh t峄 huy峄噉 l锚n qu岷璶. 膼i峄乽 n脿y c农ng s岷 k铆ch th铆ch v脿 tr峄 th脿nh 膽峄檔g l峄眂 t膬ng tr瓢峄焠g ch铆nh cho th峄 tr瓢峄漬g khu v峄眂 n脿y.

Th么ng tin quy ho岷h c农ng t谩c 膽峄檔g 膽岷縩 ti峄乵 n膬ng t膬ng gi谩 c峄 b岷 膽峄檔g s岷. So v峄沬 c谩c khu v峄眂 kh谩c c峄 H脿 N峄檌, Gia L芒m 膽瓢峄 ch煤 媒, khi 膽茫 ho脿n th脿nh 26/27 ti锚u ch铆 v脿 s岷 l锚n qu岷璶 v脿o n膬m 2023.

Th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 Th峄 膽么 膽ang b瓢峄沜 v脿o giai 膽o岷 ph芒n h贸a, d貌ng ti峄乶 th么ng minh theo 膽贸 c农ng h瓢峄沶g 膽岷縩 nhi峄乽 h啤n c谩c s岷 ph岷﹎ v峄痭g v脿ng v峄 ph谩p l媒, c贸 v峄 tr铆 t峄憈, c峄 ch峄 膽岷 t瓢 uy t铆n, n岷眒 trong c谩c quy ho岷h t峄憈 v峄 h岷 t岷g, h脿nh ch铆nh. Khu 膼么ng H脿 N峄檌 膽瓢峄 xem nh瓢 m峄檛 膽i峄僲 s谩ng, h煤t d貌ng v峄憂 膽岷 t瓢 trong giai 膽o岷 n峄璦 cu峄慽 n膬m 2022.

Nh脿 ph峄 H脿 N峄檌 v脿 tri峄僴 v峄峮g cho 膽岷 t瓢 d脿i h岷 - 2

Ph峄慽 c岷h d峄 谩n Highway5 Residences.

Highway5 Residences l脿 d峄 谩n th岷 t岷g 膽ang 膽瓢峄 m峄 b谩n t岷 Gia L芒m, H脿 N峄檌. Ch峄 膽岷 t瓢 cho bi岷縯, d峄 谩n ho脿n thi峄噉 ph谩p l媒 v脿 c贸 ch铆nh s谩ch h峄 tr峄 vay v峄憂 h岷 d岷玭, l锚n t峄沬 70% gi谩 tr峄 s岷 ph岷﹎. Highway5 Residences n岷眒 峄 trung t芒m h脿nh ch铆nh “qu岷璶 Gia L芒m t瓢啤ng lai”, ngay c岷h h峄 膽i峄乽 h貌a r峄檔g 18ha v脿 29ha v脿 k岷縯 n峄慽 thu岷璶 ti峄噉 膽岷縩 c谩c t峄塶h th脿nh l芒n c岷璶. D峄 谩n c贸 hai s岷 ph岷﹎ ch铆nh l脿 shophouse v脿 li峄乶 k峄? 膽瓢峄 quy ho岷h 膽峄搉g b峄?

Th么ng tin d峄 谩n Highway5 Residences

– 膼啤n v峄 ph谩t tri峄僴 d峄 谩n: VLand Vi峄噒 Nam

– Hotline: 1800646445

– Website: highway5residences.com.vn

– 膼峄媋 ch峄? 膽瓢峄漬g Tr芒u Qu峄? huy峄噉 Gia L芒m, TP H脿 N峄檌

Th么ng tin 膽岷 l媒 ph芒n ph峄慽 d峄 谩n Highway5 Residences:

膼岷 Xanh Mi峄乶 B岷痗 (0917612020), Fami Land (0987.745.745), AMG Land (0936183111), TGT Land(18006645), Sreal (0931339555), SLink (0823328888), Glink (0876468660)

Exit mobile version