Icon Collap

Nh脿 膽岷 t瓢 condotel 膽峄 ch峄 s贸ng m峄沬

Ng脿y 膽膬ng: 22/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – S峄 ph峄 h峄搃 c峄 ng脿nh du l峄媍h mang 膽岷縩 c谩c t铆n hi峄噓 m峄沬 t铆ch c峄眂 cho th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 ngh峄 d瓢峄g, trong 膽贸 c贸 ph芒n kh煤c c膬n h峄 kh谩ch s岷 (condotel).

Th峄 tr瓢峄漬g 岷 d岷

B谩o c谩o th峄 tr瓢峄漬g do DKRA Vi峄噒 Nam v峄玜 c么ng b峄 cho th岷, nhi峄乽 t铆n hi峄噓 t铆ch c峄眂 膽茫 膽瓢峄 ghi nh岷璶 t岷 c谩c ph芒n kh煤c bi峄噒 th峄? nh脿 ph峄? shophouse. 膼谩ng ch煤 媒, m岷穞 b岷眓g gi谩 t岷 c岷 c谩c ph芒n kh煤c 膽峄乽 t膬ng tr瓢峄焠g t峄憈 trong th峄漣 gian v峄玜 qua v脿 膽瓢峄 d峄 b谩o s岷 c貌n ti岷縫 t峄 t膬ng trong t瓢啤ng lai.

Trong 膽贸, gi谩 b谩n s啤 c岷, gi谩 trung b矛nh bi峄噒 th峄 ngh峄 d瓢峄g t岷 khu v峄眂 mi峄乶 Nam l脿 37,1 t峄 膽峄搉g/c膬n, t岷 mi峄乶 Trung l脿 30,2 t峄 膽峄搉g/c膬n v脿 t岷 mi峄乶 B岷痗 l脿 17,8 t峄 膽峄搉g/c膬n. 膼谩ng ch煤 媒, gi谩 b谩n s啤 c岷 膽茫 t膬ng 11 – 28% so v峄沬 c霉ng k峄 n膬m tr瓢峄沜.

Nh脿 膽岷 t瓢 condotel 膽峄 ch峄 s贸ng m峄沬 - 1

Th峄 tr瓢峄漬g b岷 膽峄檔g s岷 ngh峄 d瓢峄g 膽ang c贸 d岷 hi峄噓 kh峄焛 s岷痗 tr峄 l岷 khi du l峄媍h 膽瓢峄 ph峄 h峄搃 (岷h: H脿 Phong).

T瓢啤ng t峄? to脿n th峄 tr瓢峄漬g nh脿 ph峄?shophouse c贸 m峄ヽ gi谩 s啤 c岷 ch脿o b谩n dao 膽峄檔g 6,6 – 64,1 t峄 膽峄搉g/c膬n, b矛nh qu芒n cao h啤n 30 – 40% so v峄沬 m峄ヽ gi谩 trung b矛nh c霉ng k峄 n膬m 2021. 聽

膼谩ng ch煤 媒, condotel cho th岷 s峄 ph峄 h峄搃 ch岷璵 h啤n. T峄 l峄 ti锚u th峄 tr锚n ngu峄搉 cung m峄沬 峄 m峄ヽ kho岷g 59%, t瓢啤ng 膽瓢啤ng 944 c膬n, b岷眓g 58% so v峄沬 6 th谩ng 膽岷 n膬m 2021. Tuy nhi锚n, m岷穞 b岷眓g gi谩 s啤 c岷 condotel v岷玭 t膬ng 9 – 15% so v峄沬 c霉ng k峄 n膬m tr瓢峄沜. Vi峄嘽 t膬ng gi谩 c农ng k猫m theo c谩c ch铆nh s谩ch nghi锚ng v峄 h峄 tr峄 d貌ng ti峄乶 cho kh谩ch h脿ng nh岷眒 k铆ch c岷 th峄 tr瓢峄漬g.

Theo d峄 b谩o c峄 膽啤n v峄 ra b谩o c谩o, gi谩 b谩n s啤 c岷 trong th峄漣 gian t峄沬 ti岷縫 t峄 t膬ng. Nguy锚n nh芒n ch峄 y岷縰 do c谩c chi ph铆 膽岷 v脿o t膬ng, ch峄 膽岷 t瓢 m峄 b谩n c谩c ph芒n khu m峄沬 v峄沬 m峄ヽ gi谩 cao h啤n ho岷穋 膽i峄乽 ch峄塶h gi谩 c谩c ph芒n khu 膽ang b谩n hi峄噉 h峄痷.

Nh脿 膽岷 t瓢 ch峄 “s贸ng” m峄沬

Anh Tr岷 V膬n 膼岷, m峄檛 nh脿 m么i gi峄沬 b岷 膽峄檔g s岷, cho bi岷縯, t峄 cu峄慽 n膬m 2020 t岷 膼脿 N岷祅g c贸 xu岷 hi峄噉 t矛nh tr岷g b谩n c岷痶 l峄 condotel nh瓢ng 膽岷縩 cu峄慽 n膬m 2021 th矛 t矛nh tr岷g n脿y 膽茫 ng峄玭g.

“Th峄漣 膽i峄僲 d峄媍h Covid-19 di峄卬 bi岷縩 ph峄ヽ t岷, s脿n m么i gi峄沬 ch煤ng t么i nh岷璶 b谩n g岷 50 c膬n condotel tr锚n 膽峄媋 b脿n th脿nh ph峄 膼脿 N岷祅g. C贸 nh峄痭g nh脿 膽岷 t瓢 v矛 qu谩 m峄噒 m峄廼 n锚n ch岷 nh岷璶 b谩n g岷 v峄沬 m峄ヽ l峄 t峄 100 – 300 tri峄噓 膽峄搉g/c膬n. Song, k峄 t峄 cu峄慽 n膬m 2021, c谩c k媒 g峄璱 膽茫 gi岷, h岷 h岷縯 nh峄痭g c膬n 膽膬ng b谩n nh瓢ng kh么ng thanh kho岷 膽ang y锚u c岷 d峄玭g 膽峄 ch峄 th峄漣”, anh 膼岷 n贸i.

C农ng theo m么i gi峄沬 n脿y, nhu c岷 thu锚 膽ang 膽瓢峄 c岷 thi峄噉 膽谩ng k峄 t峄 khi c谩c th么ng tin m峄 c峄璦 du l峄媍h 膽瓢峄 c么ng b峄? C谩c nh脿 膽岷 t瓢 膽ang ch峄 mong nh峄痭g t铆n hi峄噓 m峄沬 s岷 膽瓢a t峄沬 s贸ng s么i 膽峄檔g cho th峄 tr瓢峄漬g n脿y.

Nh脿 膽岷 t瓢 condotel 膽峄 ch峄 s贸ng m峄沬 - 2

M峄檛 s峄 d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 ngh峄 d瓢峄g t岷 th脿nh ph峄 膼脿 N岷祅g 膽ang 膽瓢峄 kh峄焛 膽峄檔g tr峄 l岷 sau th峄漣 gian “膽贸ng b膬ng” v矛 d峄媍h Covid-19 (岷h: H脿 Phong).

峄 g贸c 膽峄 nh脿 膽岷 t瓢 condotel, ch峄 Nguy峄卬 Th霉y Trang (H脿 N峄檌) cho bi岷縯, n膬m 2020, ch峄 c贸 t峄昻g c峄檔g c贸 4 c膬n condotel 峄 ven bi峄僴 膼脿 N岷祅g 膽茫 k媒 g峄璱 cho m峄檛 s脿n giao d峄媍h 膽峄 b谩n. D霉 m峄梚 c膬n condotel 膽瓢峄 rao b谩n c岷痶 l峄 t峄 200 – 500 tri峄噓 膽峄搉g nh瓢ng ch瓢a th峄 giao d峄媍h.

“Hi峄噉 du l峄媍h 膽茫 膽瓢峄 m峄 c峄璦 h岷縯 c么ng su岷, c膬n condotel c峄 t么i c农ng 膽茫 cho kh谩ch thu锚 li锚n t峄. T么i 膽ang 膽峄 ch峄 c啤 h峄檌 s贸ng m峄沬 t峄 th峄 tr瓢峄漬g condotel sau 膽贸 m峄沬 c芒n nh岷痗 b谩n hay kh么ng”, ch峄 Trang n贸i.

Nh岷璶 膽峄媙h v峄 di峄卬 bi岷縩 c峄 th峄 tr瓢峄漬g 么ng Nguy峄卬 V膬n 膼铆nh, Ph贸 ch峄 t峄媍h Hi峄噋 h峄檌 B岷 膽峄檔g s岷 Vi峄噒 Nam, Ch峄 t峄媍h H峄檌 M么i gi峄沬 B岷 膽峄檔g s岷 Vi峄噒 Nam, cho hay, nhi峄乽 膽峄媋 ph瓢啤ng sau th峄漣 gian ng瓢ng tr峄 ho岷 膽峄檔g v矛 膽岷 d峄媍h r岷 khao kh谩t m峄 c峄璦, ph峄 v峄 du kh谩ch. V峄沬 l峄眂 膽岷﹜ t峄 g贸i h峄 tr峄 k铆ch th铆ch kinh t岷? ph芒n kh煤c b岷 膽峄檔g s岷 ngh峄 d瓢峄g ch岷痗 ch岷痭 s岷 nh瓢 chi岷縞 l貌 xo b峄 n茅n, b岷璽 m岷h sau nhi峄乽 n膬m “ng峄 膽么ng”.

膼岷穋 bi峄噒, theo 么ng 膼铆nh, n岷縰 so v峄 gi谩 th矛 b岷 膽峄檔g s岷 ngh峄 d瓢峄g t岷 c谩c d峄 谩n ch瓢a t膬ng qu谩 nhi峄乽 so v峄沬 chung c瓢, 膽岷 v霉ng ven trong 2 n膬m qua. 膼贸 l脿 l媒 do 膽峄 ph芒n kh煤c n脿y thu h煤t nh脿 膽岷 t瓢 tr峄 l岷.

“Khi ho岷 膽峄檔g du l峄媍h ph峄 h峄搃 th矛 s岷 gi岷 quy岷縯 膽瓢峄 r岷 l峄沶 s峄 l瓢峄g c膬n condotel 膽茫 “膽贸ng b膬ng” t岷 c谩c th峄 tr瓢峄漬g nh瓢 Ph煤 Qu峄慶, Kh谩nh H貌a, 膼脿 N岷祅g, Qu岷g Ninh鈥?#8221;, 么ng 膼铆nh nh岷璶 膽峄媙h.

Exit mobile version