Icon Collap

Nh脿 膽岷 t瓢 chu峄檔g b岷 膽峄檔g s岷 t岷 c谩c th脿nh ph峄 bi峄僴

Ng脿y 膽膬ng: 25/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – B岷 膽峄檔g s岷 峄 khu v峄眂 ven c谩c th脿nh ph峄 bi峄僴 cho th岷 nhi峄乽 ti峄乵 n膬ng ph谩t tri峄僴 trong t瓢啤ng lai v峄沬 ngu峄搉 cung m峄沬 d峄搃 d脿o, tri峄僴 v峄峮g t膬ng gi谩, 膽瓢峄 h峄 tr峄 b峄焛 s峄 ph谩t tri峄僴 v峄 h峄 th峄憂g c啤 s峄 h岷 t岷g v脿 quy ho岷h.

膼贸n th岷璸 k峄 m峄沬 c峄 b岷 膽峄檔g s岷 v峄 tinh t岷 c谩c th脿nh ph峄 bi峄僴

Khai th谩c t峄慽 膽a l峄 th岷 c峄 膽瓢峄漬g b峄 bi峄僴 d脿i 110 km, Quy Nh啤n kh么ng ng峄玭g 膽瓢峄 膽岷 t瓢 ph谩t tri峄僴 膽峄 tr峄 th脿nh th峄 ph峄? trung t芒m du l峄媍h – ngh峄 d瓢峄g – th瓢啤ng m岷 c峄 to脿n khu v峄眂.

Theo th峄憂g k锚, ch峄 trong d峄媝 ngh峄 l峄 30/4 – 1/5, Quy Nh啤n – B矛nh 膼峄媙h 膽茫 tr峄 th脿nh 膽i峄僲 膽岷縩 “hot” nh岷 v峄沬 192.000 l瓢峄 kh谩ch. S峄 Du l峄媍h B矛nh 膼峄媙h ghi nh岷璶, h岷 h岷縯 kh谩ch s岷 3-5 sao 膽峄乽 “ch谩y ph貌ng” do kh谩ch 膽岷穞 tr瓢峄沜.聽

Th岷 nh瓢ng, s峄 ph谩t tri峄僴 nhanh ch贸ng c峄 c谩c d峄 谩n b岷 膽峄檔g s岷 khi岷縩 qu峄 膽岷 t岷 trung t芒m th脿nh ph峄 Quy Nh啤n d岷 thu h岷筽. V矛 th岷? trong ch峄 tr瓢啤ng m峄沬 nh岷 c峄 Quy Nh啤n, 12 ph瓢峄漬g n峄檌 th脿nh s岷 t岷璸 trung v脿o c谩c 膽峄 谩n ch峄塶h trang 膽么 th峄? nh岷眒 ph谩t tri峄僴 theo h瓢峄沶g th瓢啤ng m岷 – d峄媍h v峄? C霉ng v峄沬 膽贸, khu v峄眂 l芒n c岷璶 s岷 t岷璸 trung 膽峄 ph谩t tri峄僴 c谩c d峄 谩n quy m么, h矛nh th脿nh n锚n c谩c 膽么 th峄 v峄 tinh, gi煤p t谩i ph芒n b峄 l瓢峄g d芒n c瓢, gi岷 t岷 t谩c 膽峄檔g 膽岷縩 c啤 s峄 h岷 t岷g c农ng nh瓢 m么i tr瓢峄漬g 峄 khu v峄眂 膽么 th峄 l玫i.

Tr峄 quy ho岷h 膽么 th峄 xuy锚n su峄憈 c峄 B矛nh 膼峄媙h 膽峄慽 v峄沬 TP Quy Nh啤n l脿 quy ho岷h 膽峄 h瓢峄沶g ra bi峄僴. X谩c 膽峄媙h l峄 th岷 l峄沶 nh岷 c峄 B矛nh 膼峄媙h l脿 bi峄僴, n锚n vi峄嘽 ph谩t tri峄僴 膽么 th峄 v峄 tinh c农ng b谩m theo tr峄 膽瓢峄漬g n脿y. Hi峄噉 B矛nh 膼峄媙h 膽茫 膽瓢a v脿o danh m峄 d峄 谩n tr峄峮g 膽i峄僲 膽岷 t瓢 5 n膬m t峄沬 l脿m 3 con 膽瓢峄漬g k岷縯 n峄慽 trung t芒m c谩c huy峄噉 Ho脿i Nh啤n, Ph霉 M峄 膽岷縩 TP Quy Nh啤n t岷 n锚n m峄檛 tuy岷縩 h脿nh lang ven bi峄僴 k茅o theo 膽峄檔g l峄眂 cho s峄 ph谩t tri峄僴. S峄 h矛nh th脿nh c谩c d峄 谩n 膽贸n 膽岷 quy ho岷h 膽么 th峄 v峄 tinh ven bi峄僴 峄 Quy Nh啤n v峄沬 膽岷 膽峄 ch峄ヽ n膬ng v脿 ti峄噉 铆ch s岷 l脿 th峄廼 nam ch芒m h煤t nh脿 膽岷 t瓢.

Ch峄 tr瓢啤ng 膽岷 t瓢 d峄 谩n “Ph谩t tri峄僴 t铆ch h峄 th铆ch 峄﹏g – t峄塶h B矛nh 膼峄媙h” do Ng芒n h脿ng Th岷 gi峄沬 t脿i tr峄? t岷璸 trung v脿o x芒y d峄眓g, ho脿n thi峄噉 h岷 t岷g cho to脿n t峄塶h. 膼芒y s岷 l脿 b峄 ph贸ng v峄痭g ch岷痗 膽峄 th煤c 膽岷﹜ h啤n n峄痑 s峄 ph谩t tri峄僴 kinh t岷 – x茫 h峄檌, du l峄媍h v脿 d峄媍h v峄 c峄 t峄塶h B矛nh 膼峄媙h n贸i chung c农ng nh瓢 TP Quy Nh啤n n贸i ri锚ng theo h瓢峄沶g b峄乶 v峄痭g.聽

Th脿nh ph峄 Quy Nh啤n c农ng 膽岷穞 m峄 ti锚u 膽岷縩 n膬m 2025 s岷 膽瓢a kinh t岷 bi峄僴, ph谩t tri峄僴 d峄媍h v峄? du l峄媍h bi峄僴 tr峄 th脿nh ng脿nh kinh t岷 m农i nh峄峮 c峄 th脿nh ph峄?

T瓢啤ng t峄 nh瓢 b脿i to谩n c峄 c谩c th脿nh ph峄 bi峄僴 kh谩c, sau khi 膽瓢峄 膽岷 t瓢 v峄 h岷 t岷g v脿 s峄 quan t芒m c峄 nh脿 n瓢峄沜, b岷 膽峄檔g s岷 Quy Nh啤n ch峄﹏g ki岷縩 nhi峄乽 膽峄 s贸ng t铆ch c峄眂. M峄ヽ gi谩 h岷 d岷玭 c峄 b岷 膽峄檔g s岷 Quy Nh啤n 膽瓢峄 膽谩nh gi谩 l脿 y岷縰 t峄 m岷 ch峄憈, thu h煤t m岷h d貌ng ti峄乶 c峄 c谩c nh脿 膽岷 t瓢 v峄 khu v峄眂 ven bi峄僴.

S峄ヽ h煤t c峄 c膬n h峄?/a> ven bi峄僴 Vina2 Panorama

T峄峚 l岷 t岷 ph瓢峄漬g Nh啤n B矛nh, c谩ch trung t芒m TP Quy Nh啤n kho岷g 3km, l岷 thu峄檆 tr峄 quy ho岷h tuy岷縩 膽瓢峄漬g ven bi峄僴 trong t瓢啤ng lai, Vina2 Panorama l脿 m峄檛 trong nh峄痭g d峄 谩n t岷 Quy Nh啤n thu h煤t s峄 quan t芒m c峄 c谩c nh脿 膽岷 t瓢, 膽贸n 膽岷 l脿n s贸ng ph谩t tri峄僴 膽么 th峄 v峄 tinh t岷 th脿nh ph峄 bi峄僴.

Theo th么ng tin t峄 ch峄 膽岷 t瓢, m岷穋 d霉 m峄 b谩n trong giai 膽o岷 th峄 tr瓢峄漬g b峄 t谩c 膽峄檔g m岷h b峄焛 d峄媍h Covid-19, nh瓢ng c膬n h峄 cao c岷 t岷 Vina2 Panorama v岷玭 ghi nh岷璶 t铆nh thanh kho岷 膽岷 h啤n 50%. 膼i峄乽 n脿y ch峄﹏g t峄 s峄ヽ h岷 d岷玭 c峄 d峄 谩n 膽峄慽 v峄沬 kh谩ch h脿ng v脿 c啤 h峄檌 s峄 h峄痷 c貌n l岷 kh么ng nhi峄乽.

Nh脿 膽岷 t瓢 chu峄檔g b岷 膽峄檔g s岷 t岷 c谩c th脿nh ph峄 bi峄僴 - 1

岷h ch峄 th峄眂 t岷 ti岷縩 膽峄 d峄 谩n Vina2 Panorama.

S峄ヽ h岷 d岷玭 c峄 Vina2 Panorama n岷眒 峄 l峄 nhu岷璶 k茅p. Kh么ng ch峄 l脿 n啤i 膽峄 c岷 gia 膽矛nh ngh峄 d瓢峄g v脿 l瓢u tr煤 cu峄慽 tu岷, Vina2 Panorama c貌n mang 膽岷縩 d貌ng ti峄乶 t峄 m峄 膽铆ch cho thu锚 c农ng nh瓢 ti峄乵 n膬ng t膬ng gi谩 trong d脿i h岷.

D峄 谩n s峄 h峄痷 v峄 tr铆 膽岷痗 膽峄媋 v峄沬 ba m岷穞 膽瓢峄漬g l峄沶, 膽岷 b岷 gi谩 tr峄 v脿 ti峄乵 n膬ng t膬ng gi谩. G岷 k峄 d峄 谩n l脿 s么ng H脿 Thanh. Vina2 Panorama c谩ch trung t芒m th脿nh ph峄 ch峄 3km, g岷 tr瓢峄漬g 膼岷 h峄峜 FPT Quy Nh啤n, thu岷璶 l峄 di chuy峄僴 膽岷縩 b茫i bi峄僴 Quy Nh啤n, s芒n bay Ph霉 C谩t鈥?/p>

L峄 th岷 v峄 tr铆 c农ng gi煤p d峄 谩n k岷縯 n峄慽 ch岷穞 ch岷 v峄沬 tuy岷縩 giao th么ng huy岷縯 m岷h, g岷痭 k岷縯 v峄沬 c谩c 膽峄媋 膽i峄僲 du l峄媍h n峄昳 ti岷縩g.

Vina2 Panorama c貌n mang 膽岷縩 ch岷 l瓢峄g s峄憂g cao c岷 v峄沬 t岷 nh矛n to脿n c岷h th脿nh ph峄 bi峄僴 Quy Nh啤n, h峄 th峄憂g ti峄噉 铆ch 膽岷 膽峄? b岷 ch峄﹏g cho ti峄乵 n膬ng t膬ng gi谩 c霉ng l峄 nhu岷璶 khai th谩c cho thu锚.聽

Vina2 Panorama 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 v峄沬 膽a d岷g di峄噉 t铆ch t峄 33,5m2 膽岷縩 111,4m2, nhanh ch贸ng 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 cho thu锚: Ng岷痭, d脿i h岷, homestay cao c岷鈥 nh峄 uy t铆n c峄 ch峄 膽岷 t瓢 Vina2 – 膽啤n v峄 c贸 h啤n 50 n膬m kinh nghi峄噈 trong l末nh v峄眂 x芒y d峄眓g, t岷 ngu峄搉 thu 峄昻 膽峄媙h v脿 t脿i s岷 cho thu锚 膽瓢峄 膽岷 b岷.

V峄沬 su岷 膽岷 t瓢 hi峄噉 t岷 d峄 ki岷縩 100-300 tri峄噓 膽峄搉g ban 膽岷, chu岷﹏ b峄 b脿n giao v脿o qu媒 IV/2022, Vina2 Panorama l脿 g峄 媒 膽峄 膽贸n 膽岷 xu h瓢峄沶g 膽么 th峄 v峄 tinh t岷 th脿nh ph峄 bi峄僴 Quy Nh啤n, s岷祅 s脿ng c岷 c谩nh 膽贸n l脿n s贸ng ph谩t tri峄僴 m岷h m岷 trong t瓢啤ng lai.

Th么ng tin li锚n h峄?

VINA2 PANORAMA

Ch峄 膽岷 t瓢: C么ng ty C峄 ph岷 膼岷 t瓢 X芒y d峄眓g VINA2

V峄 tr铆: Khu 膽么 th峄 膼锚 膼么ng, Nh啤n B矛nh, Th脿nh ph峄 Quy Nh啤n, t峄塶h B矛nh 膼峄媙h.

Hotline: S脿n Cen B矛nh 膼峄媙h – 0763 689 666; S脿n 膼岷 Xanh Nam Trung B峄 – 0855 988 789; S脿n MHD Land – 0931 766 262; S脿n Anh Qu芒n Land – 0899 113 399; S脿n VV Realty – 035 351 0505聽

Hotline: H脿 N峄檌 : 024 62963971

Exit mobile version