Icon Collap

Ng岷痬 ng么i nh脿 膽谩 ong 膽峄檆 l岷 nh瓢 v瓢峄漬 treo Babylon 峄 膼脿 N岷祅g

Ng脿y 膽膬ng: 21/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Nh峄 vi峄嘽 k岷縯 h峄 gi峄痑 膽谩 ong v峄沬 th岷 th峄眂 v岷璽 t瓢啤i t峄憈, ng么i nh脿 m岷穋 d霉 铆t s峄 d峄g 膽i峄乽 h貌a v脿 膽猫n 膽i峄噉 nh瓢ng v岷玭 lu么n tho谩ng m谩t v脿 t岷 膽瓢峄 c岷 gi谩c th瓢 gi茫n cho con ng瓢峄漣 khi b瓢峄沜 v脿o.

Ng岷痬 ng么i nh脿 膽谩 ong 膽峄檆 l岷 nh瓢 v瓢峄漬 treo Babylon 峄 膼脿 N岷祅g - 1

D峄 谩n v瓢峄漬 treo Babylon n脿y 膽瓢峄 x芒y d峄眓g t岷 TP 膼脿 N岷祅g, l脿 c么ng tr矛nh c岷 t岷 nh脿 峄 th脿nh spa.

Ng岷痬 ng么i nh脿 膽谩 ong 膽峄檆 l岷 nh瓢 v瓢峄漬 treo Babylon 峄 膼脿 N岷祅g - 2

Do l么 膽岷 c贸 di峄噉 t铆ch nh峄? l岷 n岷眒 trong khu 膽么 th峄 n锚n th谩ch th峄ヽ ch铆nh trong thi岷縯 k岷 l脿 x芒y d峄眓g l脿m sao v峄玜 t岷璶 d峄g t峄慽 膽a 膽瓢峄 di峄噉 t铆ch 膽峄 kinh doanh, v峄玜 t岷 ra m峄檛 kh么ng gian th煤 v峄? ri锚ng t瓢, 膽峄檆 膽谩o v脿 mang l岷 c岷 gi谩c th瓢 th谩i c岷 thi岷縯 v峄憂 c贸 c峄 spa.

Ng岷痬 ng么i nh脿 膽谩 ong 膽峄檆 l岷 nh瓢 v瓢峄漬 treo Babylon 峄 膼脿 N岷祅g - 3

膼峄 膽谩p 峄﹏g 膽瓢峄 c谩c y锚u c岷 v峄玜 n锚u, ki岷縩 tr煤c s瓢 膽茫 膽瓢a ra gi岷 ph谩p l脿 t峄慽 膽a h贸a di峄噉 t铆ch kinh doanh b岷眓g c谩ch cho 2 m岷穞 c峄 t貌a nh脿 ti岷縫 x煤c v峄沬 thi锚n nhi锚n.

Ng岷痬 ng么i nh脿 膽谩 ong 膽峄檆 l岷 nh瓢 v瓢峄漬 treo Babylon 峄 膼脿 N岷祅g - 4

Do m岷穞 d脿i c峄 t貌a nh脿 quay v峄 h瓢峄沶g Nam v脿 T芒y Nam, n锚n ki岷縩 tr煤c s瓢 s峄 d峄g m峄檛 l峄沺 th岷 th峄眂 v岷璽 g峄搈 c芒y xanh, d芒y leo c霉ng 膽谩 ong 膽峄 b岷 v峄 t貌a nh脿 kh峄廼 谩nh n岷痭g tr峄眂 ti岷縫.

Ng岷痬 ng么i nh脿 膽谩 ong 膽峄檆 l岷 nh瓢 v瓢峄漬 treo Babylon 峄 膼脿 N岷祅g - 5

L峄沺 th岷 th峄眂 v岷璽 xanh m谩t c农ng gi煤p kh谩ch h脿ng t膬ng c瓢峄漬g s峄 th瓢 gi茫n.

Ng岷痬 ng么i nh脿 膽谩 ong 膽峄檆 l岷 nh瓢 v瓢峄漬 treo Babylon 峄 膼脿 N岷祅g - 6

膼i峄僲 nh岷 ch铆nh c峄 d峄 谩n ch铆nh l脿 s峄 d峄g 膽谩 ong l脿m c峄璦 gi贸 膽峄 gi煤p ng么i nh脿 lu么n tho谩ng m谩t.

Ng岷痬 ng么i nh脿 膽谩 ong 膽峄檆 l岷 nh瓢 v瓢峄漬 treo Babylon 峄 膼脿 N岷祅g - 7

Theo 膽贸, 膽峄檌 ng农 thi c么ng 膽茫 s峄 d峄g 700 m岷h 膽谩 ong v峄沬 k铆ch th瓢峄沜 200 x 600 x 100, x岷縫 ch峄搉g l锚n nhau, t岷 n锚n m峄檛 kh峄慽 nh脿 膽谩 ong 膽啤n gi岷 v峄沬 膽岷 c芒y c峄慽.

Ng岷痬 ng么i nh脿 膽谩 ong 膽峄檆 l岷 nh瓢 v瓢峄漬 treo Babylon 峄 膼脿 N岷祅g - 8

Nh峄 vi峄嘽 k岷縯 h峄 gi峄痑 膽谩 ong v峄沬 th岷 th峄眂 v岷璽 t瓢啤i t峄憈, ng么i nh脿 m岷穋 d霉 铆t s峄 d峄g 膽i峄乽 h貌a v脿 膽猫n 膽i峄噉 nh瓢ng v岷玭 lu么n tho谩ng m谩t v脿 t岷 膽瓢峄 c岷 gi谩c th瓢 gi茫n khi b瓢峄沜 v脿o.

Ng岷痬 ng么i nh脿 膽谩 ong 膽峄檆 l岷 nh瓢 v瓢峄漬 treo Babylon 峄 膼脿 N岷祅g - 9

Khu v峄眂 c岷 thang c峄 ng么i nh脿 mang 膽岷縩 s峄 m峄乵 m岷, sang tr峄峮g.

Exit mobile version