Icon Collap

Mua nh脿 nh峄? t岷 sao l岷 kh么ng?

Ng脿y 膽膬ng: 28/07/2022 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

(D芒n tr铆) – Tr脿o l瓢u mua nh脿 nh峄 膽ang tr峄 n锚n ph峄 bi岷縩 v矛 n贸 mang l岷 r岷 nhi峄乽 l峄 th岷? M峄檛 ng么i nh脿 c贸 di峄噉 t铆ch nh峄 s岷 gi煤p b岷 ti岷縯 ki峄噈 nhi峄乽 chi ph铆.

Tuy nhi锚n, b岷 c岷 xem x茅t m峄檛 s峄 kh铆a c岷h tr瓢峄沜 khi quy岷縯 膽峄媙h mua m峄檛 ng么i nh脿 nh峄? B脿i vi岷縯 n脿y ph芒n t铆ch nh峄痭g 瓢u, nh瓢峄 膽i峄僲 c峄 vi峄嘽 s峄 h峄痷 m峄檛 ng么i nh脿 nh峄 v脿 g峄 媒 m峄檛 s峄 c谩ch 膽峄 t峄慽 膽a h贸a kh么ng gian l瓢u tr峄?

Mua nh脿 nh峄? t岷 sao l岷 kh么ng? - 1

S峄 h峄痷 m峄檛 ng么i nh脿 nh峄 mang 膽岷縩 cho b岷 nhi峄乽 l峄 铆ch (岷h: Spacejoy).

漂u v脿 nh瓢峄 膽i峄僲 c峄 nh脿 nh峄?/strong>

M峄檛 ng么i nh脿 nh峄 t瓢啤ng 膽瓢啤ng v峄沬 c谩c kho岷 chi ph铆 th岷 h啤n. Do 膽贸, n岷縰 b岷 mu峄憂 gi岷 chi ph铆 sinh ho岷, m峄檛 ng么i nh脿 c贸 di峄噉 t铆ch khi锚m t峄憂 s岷 l脿 m峄檛 l峄盿 ch峄峮 t峄憈. Gi谩 mua m峄檛 ng么i nh脿 nh峄 th岷 h啤n nhi峄乽 so v峄沬 m峄檛 ng么i nh脿 ti锚u chu岷﹏. B岷 c农ng ph岷 tr岷 铆t ph铆 b岷 tr矛 h啤n. Ngo脿i ra, v峄沬 di峄噉 t铆ch nh峄 h啤n, vi峄嘽 ch膬m s贸c ng么i nh脿 tr峄 n锚n 膽啤n gi岷 h啤n r岷 nhi峄乽.

膼岷穋 bi峄噒, m峄檛 trong nhi峄乽 l媒 do khi岷縩 nhi峄乽 ng瓢峄漣 quy岷縯 膽峄媙h mua m峄檛 ng么i nh脿 nh峄 l脿 h峄 c贸 th峄 mua m脿 kh么ng c岷 c谩c kho岷 th岷 ch岷 l峄沶 (v脿 trong m峄檛 s峄 tr瓢峄漬g h峄 th岷璵 ch铆 kh么ng c岷 th岷 ch岷).

Mua nh脿 nh峄? t岷 sao l岷 kh么ng? - 2

Ng么i nh脿 nh峄 m峄檆 m岷 nh瓢ng th煤 v峄 (岷h: Studio Buell).

Tuy nhi锚n, nh脿 nh峄 c农ng c贸 m峄檛 s峄 khuy岷縯 膽i峄僲. V峄沬 kh么ng gian s峄憂g 铆t h啤n, b岷 s岷 g岷穚 ph岷 nh峄痭g h岷 ch岷 nh岷 膽峄媙h v峄 thi岷縯 k岷 v脿 ch峄ヽ n膬ng. Ngo脿i ra, ng么i nh脿 c贸 th峄 h岷 ch岷 s峄 ri锚ng t瓢 ho岷穋 kh么ng c贸 膽峄 kh么ng gian 膽峄 cho c谩c gia 膽矛nh 膽么ng th脿nh vi锚n.

N岷縰 b岷 th铆ch gi岷 tr铆 t岷 nh脿, ng么i nh脿 nh峄 s岷 kh么ng 膽峄 膽峄 ch峄゛ 膽瓢峄 c谩c kh谩ch m峄漣. B岷 s岷 kh么ng c贸 nh脿 b岷縫 膽峄 r峄檔g 膽峄 ch岷 bi岷縩 th峄ヽ 膬n cho nhi峄乽 ng瓢峄漣 ho岷穋 kh么ng c贸 khu v峄眂 ti岷縫 kh谩ch l峄沶 膽峄 m峄峣 ng瓢峄漣 c贸 th峄 t峄 t岷璸.

Th锚m n峄痑, vi峄嘽 x芒y d峄眓g m峄檛 ng么i nh脿 nh峄 膽瓢峄 coi l脿 ph峄ヽ t岷 h啤n, do 膽贸 chi ph铆 x芒y d峄眓g c贸 th峄 cao h啤n so v峄沬 d峄 膽o谩n ban 膽岷. Ngo脿i ra, gi谩 膽峄 n峄檌 th岷 ph霉 h峄 cho nh峄痭g ng么i nh脿 nh瓢 v岷瓂 c农ng c贸 xu h瓢峄沶g cao h啤n. Thay v矛 膽峄 n峄檌 th岷 ti锚u chu岷﹏ c贸 s岷祅 trong c谩c c峄璦 h脿ng, b岷 s岷 c岷 膽岷穞 h脿ng v脿 t霉y ch峄塶h ph霉 h峄 v峄沬 k铆ch th瓢峄沜 ch铆nh x谩c c峄 kh么ng gian h岷 ch岷?

Mua nh脿 nh峄? t岷 sao l岷 kh么ng? - 3

Di峄噉 t铆ch nh峄 kh么ng 岷h h瓢峄焠g 膽岷縩 phong c谩ch ng么i nh脿 (岷h: The Spruce).

N岷縰 b岷 膽ang s峄憂g trong m峄檛 ng么i nh脿 ti锚u chu岷﹏ v脿 mu峄憂 chuy峄僴 膽岷縩 m峄檛 ng么i nh脿 nh峄 h啤n, b岷 s岷 ph岷 gi岷 k铆ch th瓢峄沜 c峄 c谩c 膽峄 n峄檌 th岷 膽峄 ph霉 h峄 v峄沬 c膬n nh脿 m峄沬. Gh岷 sofa c农 c贸 th峄 kh么ng v峄玜 v峄沬 ph貌ng kh谩ch nh峄 h啤n. T瓢啤ng t峄? nh脿 b岷縫 c贸 th峄 kh么ng 膽峄 r峄檔g cho c谩c thi岷縯 b峄? d峄g c峄 n岷 n瓢峄沶g b岷 膽ang c贸. V矛 v岷瓂, b岷 s岷 c岷 ph岷 thanh l媒 nhi峄乽 膽峄 膽岷 khi chuy峄僴 膽岷縩 m峄檛 ng么i nh脿 nh峄 h啤n.

Mua nh脿 nh峄? t岷 sao l岷 kh么ng? - 4

Ng么i nh脿 nh峄 nh瓢ng quy岷縩 r农 (岷h: Houzz).

M谩ch b岷 m峄檛 s峄 m岷筼 l瓢u tr峄 cho nh脿 nh峄?/strong>

Vi峄嘽 gi峄 cho kh么ng gian nh峄 lu么n g峄峮 g脿ng c贸 th峄 kh谩 kh贸 kh膬n. C贸 r岷 nhi峄乽 m岷筼 膽峄 gi煤p b岷 t峄慽 膽a h贸a kh么ng gian l瓢u tr峄? H茫y t岷璶 d峄g t峄玭g m茅t kh么ng gian c贸 s岷祅 v脿 th峄眂 hi峄噉 c谩c gi岷 ph谩p l瓢u tr峄 thi岷縯 th峄眂. B岷 c贸 th峄 c芒n nh岷痗 vi峄嘽 c岷 gi峄 膽峄 d瓢峄沬 g岷 c岷 thang, th锚m ng膬n k茅o 膽峄 膽峄眓g gi脿y d茅p, 膽峄 ch啤i ho岷穋 d峄g c峄 th峄 thao. B岷 th岷璵 ch铆 c贸 th峄 膽岷穞 v峄玜 m峄檛 t峄 膽峄眓g th峄ヽ 膬n trong kh么ng gian nh峄 d瓢峄沬 c岷 thang. Ngo脿i ra, 膽峄玭g b峄 qua kh么ng gian th岷硁g 膽峄﹏g v脿 l岷痯 膽岷穞 gi谩 m峄 膽峄 l瓢u tr峄?

Khi l峄盿 ch峄峮 膽峄 n峄檌 th岷, t峄憈 h啤n l脿 n锚n ch峄峮 nh峄痭g m贸n 膽峄 膽a ch峄ヽ n膬ng. Ch峄 ng峄搃 c贸 ng膬n k茅o l瓢u tr峄 t铆ch h峄 mang 膽岷縩 cho b岷 nhi峄乽 kh么ng gian 膽峄 c岷 g峄峮 nh峄痭g th峄 b峄玜 b峄檔. Trong nh脿 b岷縫, b岷 c贸 th峄 treo n峄搃 ni锚u v脿 m峄檛 s峄 膽峄 v岷璽 thay v矛 c岷 trong t峄? Ngo脿i vi峄嘽 ti岷縯 ki峄噈 di峄噉 t铆ch, vi峄嘽 tr瓢ng b脿y nh峄痭g chi岷縞 n峄搃 c峄 b岷 c貌n t岷 th锚m n茅t ri锚ng cho c膬n b岷縫.

Mua nh脿 nh峄? t岷 sao l岷 kh么ng? - 5

Phong c谩ch trang tr岷 m峄檆 m岷 cho kh么ng gian nh峄 (岷h: Houzz).

Mua nh脿 nh峄? t岷 sao l岷 kh么ng? - 6

C谩c t霉y ch峄峮 l瓢u tr峄 th么ng minh (岷h: Houzz).

Mua nh脿 nh峄? t岷 sao l岷 kh么ng? - 7

T岷璶 d峄g c岷 thang l脿m kh么ng gian l瓢u tr峄 (岷h: Houzz).

Mua nh脿 nh峄? t岷 sao l岷 kh么ng? - 8

Bi岷縩 kh么ng gian g岷 c岷 thang th脿nh b岷縫 (岷h: Houzz).

Mua nh脿 nh峄? t岷 sao l岷 kh么ng? - 9

Chia kh么ng gian h岷 ch岷 th脿nh c谩c khu v峄眂 kh谩c nhau (岷h: Unsplash).

Mua nh脿 nh峄? t岷 sao l岷 kh么ng? - 10

T峄慽 膽a h贸a kh么ng gian l瓢u tr峄 (岷h: Houzz).

Mua nh脿 nh峄? t岷 sao l岷 kh么ng? - 11

Treo l脿 gi岷 ph谩p l瓢u tr峄 tuy峄噒 v峄漣 cho nh峄痭g kh么ng gian nh峄 h岷筽 (岷h: Pinterest).

Exit mobile version