Icon Collap

Mua b谩n chuy峄僴 nh瓢峄g Lavida Residences V农ng T脿u 2021

Ng脿y 膽膬ng: 20/11/2020 - T谩c gi岷? Phucdienrealty

D峄 谩n Lavida Residences V农ng T脿u l脿 khu 膽么 th峄 ki峄僽 m岷玼 膽岷 ti锚n t岷 TP Bi峄僴 V农ng T脿u. V峄沬 c谩c ti锚u chu岷﹏ v脿 ti峄噉 铆ch t瓢啤ng 膽峄搉g Ph煤 M峄 H瓢ng, D峄 谩n t峄峚 l岷 t岷 c峄璦 ng峄 trung t芒m c峄 cung 膽瓢峄漬g tri峄噓 膽么. H茫y c霉ng ch煤ng t么i t矛m hi峄僽 chi ti岷縯 v脿 c谩c nh岷璶 膽峄媙h v峄 Lavida V农ng T脿u.

Qu媒 kh谩ch c贸 nhu c岷 MUA ho岷穋 K脻 G峄琁 Lavida V农ng T脿u vui l貌ng li锚n h峄?/strong>

Hotline/Zalo/Viber:聽聽0901402873

V峄沬 ch煤ng t么i vi峄嘽 mua b谩n c峄 kh谩ch h脿ng s岷 tr峄 n锚n thu岷璶 ti峄噉, nhanh ch贸ng, an to脿n.

Ch煤ng t么i h峄 tr峄 qu媒 kh谩ch h脿ng:

+T矛m s岷 ph岷﹎ ph霉 h峄 s峄 th铆ch, t脿i ch铆nh, phong th峄.

+H峄 tr峄 th峄 t峄 mua b谩n C么ng Ch峄﹏g.

+H峄 tr峄 T谩i 膽岷 t瓢 nhanh ch贸ng.

 

lavida residences vung tau

1 . 脻 ngh末a t锚n v脿 logo d峄 谩n聽 Lavida Residences V农ng T脿u

 • LA VIDA
  Ti岷縩g T芒y Ban Nha 鈥淐U峄楥 S峄怤G鈥?/span>
 • KH峄擭G T漂峄欳
  Trong Phong Th峄 L脿 Bi峄僽 T瓢峄g Cho Cu峄檆 S峄憂g V漂茽NG GI岷 V脌 QUY峄€N UY

La Vida Residences l脿 s峄 giao thoa c芒n b岷眓g c峄 h啤i th峄 thi锚n nhi锚n v脿 s峄 tinh t岷 trong t峄玭g 膽瓢峄漬g n茅t ki岷縩 tr煤c, ki岷縩 t岷 kh么ng gian s峄憂g x峄﹏g t岷 v瓢啤ng gi岷 nh瓢 qu媒 ch峄 nh芒n n啤i 膽芒y.
Trong t瓢啤ng lai g岷, La Vida Residences s岷 l脿 m峄檛 鈥淧h煤 M峄 H瓢ng鈥 ki峄僽 m岷玼 ti锚n phong c峄 Th脿nh Ph峄 Bi峄僴 V农ng T脿u.

2. Th么ng tin t峄昻g quan Lavida Residences

T锚n d峄 谩n: Khu nh脿 峄 cao c岷 V瓢峄漬 Xu芒n
T锚n th瓢啤ng m岷: La Vida Residences
V峄 tr铆: 膼瓢峄漬g 3/2, Ph瓢峄漬g 12, Th脿nh ph峄 V农ng T脿u
Ch峄 膽岷 t瓢: C么ng ty c峄 ph岷 b岷 膽峄檔g s岷 膼么ng D瓢啤ng
Ph谩t tri峄僴 d峄 谩n: C么ng ty C峄 ph岷 LAVIDA
膼啤n v峄 thi岷縯 k岷? Thi岷縯 k岷 quy ho岷h c么ng ty TNHH ki岷縩 tr煤c N.Q.H
膼啤n v峄 Thi岷縯 k岷 h岷 t岷g: C么ng Ty C峄 Ph岷 T瓢 V岷 Giao Th么ng C么ng Ch谩nh
Ng芒n H脿ng H峄 Tr峄?/span> HDBank
膼啤n v峄 t瓢 v岷 gi谩m s谩t APAVE
膼啤n v峄 qu岷 l媒 & v岷璶 h脿nh CBRE
Th峄漣 gian thi c么ng giai 膽o岷 1: T峄 ng脿y 31/12/2019 膽岷縩 ng脿y 31/12/2020

QU脻 KH脕CH QUAN T脗M 膼岷綨 D峄 脕N VUI L脪NG LI脢N H峄?

Mobile/Zalo/Viber/Whatapp : 0901402873

2.1 Th么ng s峄 d峄 谩n Lavida V农ng T脿u

Quy m么 d峄 谩n: 255.701,5 m2
T峄昻g v峄憂 膽岷 t瓢: 1.650 t峄 膽峄搉g
Th峄漣 gian thi c么ng giai 膽o岷 1: T峄 ng脿y 31/12/2019 膽岷縩 ng脿y 31/12/2020
D峄 谩n 膽瓢峄 chia th脿nh 4 giai 膽o岷 : 鈥撀?strong>Giai 膽o岷 1:聽Quy m么 7,1 ha, d峄 ki岷縩 chi ph铆 th峄眂 hi峄噉 498 t峄 膽峄搉g, d峄 ki岷縩 ho脿n th脿nh trong qu媒 4/2020.
鈥撀?strong>Giai 膽o岷 2:聽Quy m么 9,6 ha, d峄 ki岷縩 chi ph铆 th峄眂 hi峄噉 587 t峄 膽峄搉g v脿 th峄漣 gian th峄眂 hi峄噉 ho脿n th脿nh trong qu媒 3/2021.
鈥撀?strong>Giai 膽o岷 3:聽quy m么 4,1 ha, d峄 ki岷縩 chi ph铆 th峄眂 hi峄噉 247 t峄 膽峄搉g v脿 th峄漣 gian th峄眂 hi峄噉 ho脿n th脿nh trong qu媒 4/2021.
鈥撀?strong>Giai 膽o岷 4:聽Quy m么 4,7 ha, d峄 ki岷縩 chi ph铆 th峄眂 hi峄噉 318 t峄 膽峄搉g v脿 th峄漣 gian ho脿n th脿nh trong qu媒 2/2022.

2.2 Lavida Residences V农ng T脿u do ai thi岷縯 k岷 ?

 • 聽C么ng ty NQH Architects聽 c峄 ki岷縩 tr煤c s瓢 n峄昳 ti岷縩g KTS Ng么 Quan Hi峄乶, KTS tham gia thi岷縯 k岷 n锚n Ph煤 M峄 H瓢ng Qu岷璶 7, HCM
 • C么ng ty NQH Architects v峄沬 nhi峄乽 gi岷 th瓢峄焠g trong v脿 ngo脿i n瓢峄沜 l末nh v峄眂 thi岷縯 k岷 膽么 th峄? c膬n h峄?

3. V峄 tr铆 Lavida Residences 峄 膽芒u t岷 V农ng T脿u聽

 • 膼瓢峄漬g 3/2, Ph瓢峄漬g 12, Th脿nh ph峄 V农ng T脿u. Cung 膽瓢峄漬g tri峄噓 膽么 v峄沬 nhi峄乽 d峄 谩n ngh峄 d瓢峄g t岷 c峄 qu峄慶 t岷?
 • C谩ch trung t芒m Tp V农ng T脿u 10 ph煤t
 • C谩ch Bi峄僴 Th霉y V芒n 5 Ph煤t

4. M岷穞 b岷眓g v脿 c谩c lo岷 s岷 ph岷﹎ Lavida Residences V农ng T脿u

4.1 M岷穞 b岷眓g t峄昻g th峄 Lavida Residences V农ng T脿u

4.2 M岷穞 B岷眓g Nh脿 ph峄 Lavida Residences V农ng T脿u

4.3 M岷穞 B岷眓g Nh脿 Ph峄 V瓢峄漬 Lavida Residences V农ng T脿u

4.4 M岷穞 B岷眓g Bi峄噒 Th峄 Song L岷璸 Lavida Residences V农ng T脿u

4.5 M岷穞 B岷眓g Bi峄噒 Th峄 膼啤n L岷璸 Lavida Residences V农ng T脿u

5. Ti峄噉 铆ch n峄檌 ngo岷 khu c峄 Lavida Residences V农ng T脿u

5.1 Ti峄噉 铆ch N峄檌 Khu Lavida V农ng T脿u

Ti峄噉 铆ch 5 sao chu岷﹏ t峄玭g Chi ti岷縯, H峄 th峄憂g an ninh 4.0

 tien ich lavida residences vung tau

5.2 Ti峄噉 铆ch Ngo岷 Khu Lavida V农ng T脿u

D峄 d脿ng k岷縯 n峄慽 trung t芒m th脿nh ph峄 V农ng T脿u,

6. 膼谩nh gi谩 瓢u nh瓢峄 膽i峄僲 Lavida Residences V农ng T脿u

6.1 Ph谩p l媒 d峄 谩n Lavida V农ng T脿u

鈥?em> QUY岷綯 膼峄奛H PH脢 DUY峄員 QUY HO岷燙H CHI TI岷綯 T峄 L峄 1/500
S峄 7383/Q膼-UBND DO UBND TP.V浓NG T脌U C岷 NG脌Y 19/10/2018
鈥 QUY岷綯 膼峄奛H CH峄 TR漂茽NG 膼岷 T漂 S峄 1238/Q膼-UBND DO UBND
T峄圢H B脌 R峄夾 鈥 V浓NG T脌U C岷 NG脌Y 17/05/2019
鈥 GI岷 PH脡P X脗Y D峄癗G S峄 76/GPXD DO S峄 X脗Y D峄癗G C岷 NG脌Y
31/12/2019
鈥 膼脙 膼脫NG TI峄€N S峄 D峄G 膼岷

6.2 Ti岷縩 膽峄 d峄 谩n Lavida Residences V农ng T脿u

6.3 V峄 tr铆 Lavida Residences V农ng T脿u

鈥 T峄 d峄 谩n c瓢 d芒n c贸 th峄 d峄 d脿ng v脿o trung t芒m Tp V农ng T脿u th么ng qua 膽瓢峄漬g 3/2 r峄檔g r茫i v脿 kh么ng x岷 ra k岷箃 xe.聽

鈥 C农ng nh瓢 膽i v峄 Tp HCM hay S芒n Bay Long Th脿nh t瓢啤ng lai c农ng v么 c霉ng d峄 d脿ng qua Qu峄慶 L峄 51, c农ng nh瓢 Cao T峄慶 Bi锚n H貌a V农ng T脿u t瓢啤ng lai

鈥 T峄 d峄 谩n 膽岷縩 b茫i bi峄僴 Ch铆 Linh r岷 g岷 tuy nhi锚n khu v峄眂 bi峄僴 n啤i 膽芒y ch瓢a 膽瓢峄 khai th谩c n锚n kh么ng th峄 t岷痬. Nh瓢ng v峄沬 vi峄嘽 c谩c resort khu v峄眂 n脿y 膽ang thi c么ng th矛 t瓢啤ng lai 膽芒y l脿 膽i峄僲 c峄檔g c峄 d峄 谩n.

鈥 Khi c谩c d峄 谩n du l峄媍h ven 膽瓢峄漬g 3/2 ho脿n th脿nh th矛 gi谩 tr峄 b岷 膽峄檔g s岷 c峄 ch峄 nh芒n t岷 Lavida t膬ng cao kh么ng t瓢峄焠g.

6.4 Ch岷 L瓢峄g X芒y D峄眓g

C峄璦 nh么m cao c岷 Xingfa ch峄憂g 膬n m貌n mu峄慽 bi峄僴
S啤n ngo岷 th岷 Kova kh谩ng ki峄乵
Ng贸i nh岷璸 kh岷﹗ Th谩i Lan ch岷 l瓢峄g kh么ng phai m脿u
B峄 ph峄憈 膽煤c b岷眓g b锚 t么ng 膽岷 b岷 v峄 sinh m么i tr瓢峄漬g
C岷 thang 膽煤c s岷祅 theo khu么n chu岷﹏
L瓢峄沬 th茅p h脿n b岷 膽岷 膽峄 ch岷痗 ch岷痭 c么ng tr矛nh
C峄峜 ly t芒m d峄 峄﹏g l峄眂 膽煤c s岷祅
Nh脿 t瓢峄漬g ri锚ng – c峄檛 ri锚ng 膽峄 cao s峄 ri锚ng t瓢 tuy峄噒 膽峄慽

6.5 脕p d峄g c么ng ngh峄 trong qu岷 l媒 An To脿n v脿 Ti峄噉 L峄.

 • Khu 膽么 th峄 sinh th谩i 峄﹏g d峄g c么ng ngh峄 IoT, 膽岷 t瓢 trang thi岷縯 b峄? c啤 s峄 h岷 t岷g nh岷眒 n芒ng cao ch岷 l瓢峄g s峄憂g cho c瓢 d芒n, hi峄噓 qu岷 trong qu岷 l媒,v岷璶 h脿nh, l脿 1 trong nh峄痭g khu 膽么 th峄 th么ng minh 膽岷 ti锚n c峄 Vi峄噒 Nam (Smart City)

Lavida Residences V农ng T脿u 膽谩p 峄﹏g 膽瓢峄 V峄 tr铆 thu岷璶 ti峄噉 giao th么ng, Ph谩p l媒 ho脿n ch峄塶h ti岷縩 膽峄 thi c么ng t瓢啤ng 膽峄慽 nhanh. Ti峄噉 铆ch ho脿n h岷 v脿 c么ng ngh峄 t瓢啤ng lai. 膼芒y ch铆nh l脿 d峄 谩n 膽谩ng 膽峄 s峄 h峄痷 t岷 Th脿nh ph峄 bi峄僴 V农ng T脿u.

QU脻 KH脕CH QUAN T脗M 膼岷綨 D峄 脕N VUI L脪NG LI脢N H峄?

Mobile/Zalo/Viber/Whatapp : 0901402873

Q&A

Q: D峄 谩n s峄 th岷 n脿o ?

A: D峄 谩n s岷 c贸 s峄 h峄搉g.

Q: C贸 膽瓢峄 kinh doanh trong d峄 谩n ?

A: 膼瓢峄 ph茅p kinh doanh

Q: L脿m th岷 n脿o 膽峄 tham quan d峄 谩n ?

A: Li锚n h峄 v脿o s峄 hotline d峄 谩n

 

Exit mobile version